Επιλογή, απόσπαση και τοποθέτηση μονίμων εκπαιδευτικών σε θέσεις Διευθυντών εκπαιδευτικών δομών στα Καταστήματα Κράτησης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa8796181-0e69-46b7-b60e-d46d4fd11075 879618

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 8

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την επιλογή,απόσπαση και τοποθέτηση μονίμων εκπαιδευτικών σε θέσεις Διευθυντών εκπαιδευτικών δομών στα Καταστήματα Κράτησης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

3 έτη

Παρατηρήσεις

Με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. του Υ.ΠΑΙ.Θ. και κοινοποιείται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καλούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του ν.4763/2020 (Α΄ 254) και τους όρους της 122718/Κ1/28-07-2022 (Β΄4145) υπουργικής απόφασης, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία για την πλήρωση με επιλογή των αντίστοιχων θέσεων Διευθυντών κάθε δομής εκπαίδευσης και κατάρτισης στα Καταστήματα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου. Διευθυντής κάθε δομής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιλέγεται σε κάθε Κατάστημα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, όπου είναι εφικτή η άμεση λειτουργία δομών και προγραμμάτων εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση της επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου 75 του ν.4763/2020. Ο Διευθυντής ασκεί καθήκοντα Διευθυντή κάθε δομής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που λειτουργεί εντός του Καταστήματος Κράτησης και στο ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου και έχει τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στην παρ. 4 του άρθρου 74 του ν.4763/2020.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Διευθυντή κάθε δομής εκπαίδευσης και κατάρτισης στα Κ.Κ.

Σημειώσεις

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας στον ιστότοπο: https://directors.it.minedu.gov.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας.Mετά την οριστική υποβολή της αίτησης, των δικαιολογητικών και του Βιογραφικού Σημειώματος λαμβάνουν τον αριθμό πρωτοκόλλου στην εκτύπωση της αίτησής τους από τον ιστότοπο.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Κωδικοί Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Επιλογή, απόσπαση και τοποθέτηση μονίμων εκπαιδευτικών σε θέσεις Διευθυντών εκπαιδευτικών δομών στα Καταστήματα Κράτησης.


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Συμμετοχής Μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

       Όχι Όχι

      • 2 Συμμετοχής Δώδεκα (12) έτη τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία σε μία ή και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης, από τα οποία τα δύο (2) τουλάχιστον έτη έχουν ασκηθεί σε εκπαιδευτικές δομές που λειτουργούν εντός Καταστημάτων Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου.

       Όχι Όχι

      • 3 Συμμετοχής Υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο ή χωρίς χρόνο υπηρεσίας σε εκπαιδευτικές δομές που λειτουργούν εντός Καταστημάτων Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου.

       Ναι Ναι

      • 4 Συμμετοχής Άσκηση για οκτώ (8) τουλάχιστον έτη διδακτικών καθηκόντωνστην πρωτοβάθμια ή/και δευτεροβάθμια εκπαίδευση συνολικά.

       Όχι Όχι

      • 5 Συμμετοχής Πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ επιπέδου.

       Όχι Όχι

      • 1 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης ορίζεται στην εκάστοτε εκδιδόμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αφορά στην έλλειψη στο πρόσωπο του υποψηφίου τυχόν κωλυμάτων επιλογής και στην βεβαίωση του γνησίου και αληθούς των δικαιολογητικών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών

       Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Ημερομηνία έκδοσης έως και ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας επί ποινή αποκλεισμού του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής), από το οποίο να πιστοποιείται σαφώς η ημερομηνία διορισμού, ο ακριβής χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας, διδακτικής υπηρεσίας (διακριτά σε δομές εκπαίδευσης και κατάρτισης εντός Καταστημάτων Κράτησης/εκτός Καταστημάτων Κράτησης), υπηρεσίας σε θέση ευθύνης, διοικητικής εμπειρίας, η αναγνωρισμένη διδακτική προϋπηρεσία, οι μακροχρόνιες άδειες, άδειες άνευ αποδοχών, εκπαιδευτικές άδειες, η συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία του υποψηφίου, ο χρόνος απόσπασης σε θέση με διοικητικά καθήκοντα κ.λπ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι

      • 3 Αποδεικτικό πιστοποιημένης γνώσης Τεχνολογιών και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ επιπέδου.

       Αποδεικτικό πιστοποιημένης γνώσης Τεχνολογιών και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ επιπέδου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι

      • 4 Βιογραφικό Σημείωμα.

       Βιογραφικό Σημείωμα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι

      • 5 Αντίγραφα τίτλων σπουδών

       Αντίγραφα τίτλων σπουδών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Πτυχία, διδακτορικοί ή και μεταπτυχιακοί τίτλοι, πιστοποιητικά/βεβαιώσεις, εφόσον προβλέπονται ως μοριοδοτούμενα και δηλώνονται από τον υποψήφιο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι

      • 6 Βεβαιώσεις-πιστοποιητικά επιμόρφωσης. Πιστοποιητικό

       Βεβαιώσεις-πιστοποιητικά επιμόρφωσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Υποβάλλονται εφόσον προβλέπονται ως μοριοδοτούμενα και δηλώνονται από τον υποψήφιο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 8619

      • 7 Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών

       Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Υποβάλλονται εφόσον προβλέπονται ως μοριοδοτούμενα και δηλώνονται από τον υποψήφιο.Αναγνωρίζονται τα πιστοποιητικά ξένης γλώσσας, που γίνονται αποδεκτά στο πλαίσιο προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. και υποβάλλονται τα πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα αυτών συνοδευόμενα υποχρεωτικά από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα από αρμόδια κατά νόμο όργανα. Σε περίπτωση που ελλείπει η μετάφραση των ξενόγλωσσων πιστοποιητικών ή αναρτάται μόνο η μετάφραση, χωρίς ξενόγλωσσα πιστοποιητικά, δεν μοριοδοτείται η γνώση ξένης γλώσσας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι

      • 8 Λοιπές βεβαιώσεις προς απόδειξη της διδακτικής εμπειρίας.Υποβάλλονται εφόσον προβλέπονται ως μοριοδοτούμενα και δηλώνονται από τον υποψήφιο. Βεβαίωση

       Λοιπές βεβαιώσεις προς απόδειξη της διδακτικής εμπειρίας.Υποβάλλονται εφόσον προβλέπονται ως μοριοδοτούμενα και δηλώνονται από τον υποψήφιο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 9703

      • Νόμος άρθρο 74 και της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 75 4763 2020 254 Α

       Περιγραφή «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100254

      • Υπουργική Απόφαση 94493/Κ1/28-07-2022 2022 4145 Β

       Περιγραφή «Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής Διευθυντών κάθε δομής εκπαίδευσης και κατάρτισης στα Καταστήματα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220204145

       ΑΔΑ 6ΒΥΞ46ΜΤΛΗ-Ω1Ρ

      • 1 Εισήγηση της Επιτροπής της παρ.4 του άρθρου 75 του ν.4763/2020(Α΄254)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η πενταμελής επιτροπή της παρ.4 του άρθρου 75 του ν.4763/2020 εισηγείται στα συναρμόδια Υπουργεία σχετικά με την ανάγκη λειτουργίας δομών εκπαίδευσης στα Καταστήματα Κράτησης.

       Όχι Όχι


      • 2 Έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών κάθε δομής εκπαίδευσης και κατάρτισης στα Καταστήματα Κράτησης και στο ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα       Όχι Όχι


      • 3 Υποβολή αιτήσεων υποψηφίων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας στον ιστότοπο: http://directors.it.minedu.gov.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας. Η αίτηση επέχει τη θέση α) δήλωσης αποδοχής απόσπασης β) υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν.1599/1986 (Α΄ 75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής της παρούσας, πέραν των προβλεπόμενων πειθαρχικών και ποινικών κυρώσεων. Οι ενδιαφερόμενοι με τους κωδικούς του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου θα κάνουν είσοδο και θα συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση στον ιστότοπο (http://directors.it.minedu.gov.gr). Εκτός από την ηλεκτρονική αίτηση θα αναρτήσουν στον ίδιο ιστότοπο (http://directors.it.minedu.gov.gr) μόνο τα δικαιολογητικά που μοριοδοτούνται καθώς και συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα (όχι παραπάνω από 500 λέξεις), στο οποίο θα περιγράψουν τυχόν πρόσθετα προσόντα και το οποίο θα ληφθεί υπόψη στο στάδιο της συνέντευξης του υποψηφίου. Οι ενδιαφερόμενοι μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, των δικαιολογητικών και του Βιογραφικού Σημειώματος θα λάβουν τον αριθμό πρωτοκόλλου στην εκτύπωση της αίτησής τους από τον ιστότοπο.

       Όχι Όχι


      • 4 Διοικητικός έλεγχος αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων Διευθυντών διενεργείται από την Επιτροπή του άρθρου 5 της αρ. πρωτ. 94493/Κ1/28-07-2022 (Β΄ 4145) υπουργικής απόφασης. Κάθε μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογή αναλαμβάνει τη μελέτη και τον έλεγχο συγκεκριμένου αριθμού αιτήσεων που του ανατίθενται από τον Πρόεδρο και εισηγείται συνοπτικά στην Επιτροπή για κάθε υποψήφιο. Η κατανομή των αιτήσεων των υποψηφίων στα μέλη της Επιτροπής γίνεται κατά τυχαίο τρόπο.

       Όχι Όχι


      • 5 Κατάρτιση πινάκων δεκτών/μη δεκτών υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής του άρθρου 5 της αρ. πρωτ. 94493/Κ1/28-07-2022 (Β΄ 4145) υπουργικής απόφασης σε συνεδρίασή της που πραγματοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, επιλέγει τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής και καταρτίζει σχετικούς πίνακες κατ’ αλφαβητική σειρά. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν τα τυπικά προσόντα να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, καθώς και οι υποψήφιοι που εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, εγγράφονται σε πίνακα μη δεκτών υποψηφίων. Στον πίνακα μη δεκτών υποψηφίων αναγράφονται μόνο ο αριθμός πρωτοκόλλου των αιτήσεων, οι οποίες απορρίφθηκαν, καθώς και η αιτιολογία της απόρριψής τους.

       Όχι Όχι


      • 6 Ανακοίνωση πινάκων δεκτών/μη δεκτών υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής του άρθρου 5 της αρ. πρωτ. 94493/Κ1/28-07-2022 (Β΄ 4145) υπουργικής απόφασης, κοινοποιεί τους πίνακες στο Τμήμα Β΄ Προσωπικού και Υποστήριξης Διά Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο τους αναρτά στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν. του Υ.ΠΑΙ.Θ.

       Όχι Όχι


      • 7 Ενστάσεις επί των πινάκων δεκτών/μη δεκτών υποψηφίων


       Περιγραφή Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής του. Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τους πίνακες και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερομένους.

       Όχι Όχι


      • 8 Έλεγχος ενστάσεων-Αναπροσαρμογή πινάκων δεκτών/μη δεκτών υποψηφίων και ενημέρωσή τους.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 9 Κατάρτιση πίνακα με αξιολογική σειρά.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής καταρτίζει πίνακα των υποψηφίων με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 4 της αρ. πρωτ. 94493/Κ1/28-07-2022 (Β΄ 4145) υπουργικής απόφασης. Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν την προϋπόθεση της διετούς εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε εκπαιδευτικές δομές που λειτουργούν εντός Καταστημάτων Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου κατατάσσονται στο τέλος του παραπάνω πίνακα και επιλέγονται σύμφωνα με τις συνολικές μονάδες τους και την προτίμησή τους εφόσον δεν καταστεί δυνατή η κάλυψη των θέσεων από υποψήφιους που έχουν την ανωτέρω διετή εκπαιδευτική υπηρεσία. Σε περίπτωση συγκέντρωσης, συνολικά, ίσου αριθμού μονάδων, κατατάσσεται υψηλότερα ο υποψήφιος που συγκεντρώνει συνολικά περισσότερες μονάδες στα κριτήρια της διοικητικής εμπειρίας σε εκπαιδευτικές δομές που λειτουργούν εντός Κ.Κ. (κριτήριο 3.1.) και της διδακτικής εμπειρίας σε εκπαιδευτικές δομές που λειτουργούν εντός Κ.Κ. (κριτήριο 2.1.). Αν προκύπτει εκ νέου ισοβαθμία, κατατάσσεται υψηλότερα ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες στα λοιπά κριτήρια κατά τη σειρά που αναγράφονται στο άρθρο 4 της αρ. πρωτ. 94493/Κ1/28-07-2022 (Β΄ 4145) υπουργικής απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 10 Ανακοίνωση πίνακα με αξιολογική σειρά.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής του άρθρου 5 της αρ. πρωτ. 94493/Κ1/28-07-2022 (Β΄ 4145) υπουργικής απόφασης, κοινοποιεί τον πίνακα στο Τμήμα Β΄ Προσωπικού και Υποστήριξης Διά Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.& Ν. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο τον αναρτά στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. του Υ.ΠΑΙ.Θ.

       Όχι Όχι


      • 11 Υποβολή ενστάσεων επί του αξιολογικού πίνακα.


       Περιγραφή Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά του πίνακα, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης, προς την Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής. Κάθε είδους ενστάσεις που υποβάλλονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής, πρέπει να αναφέρονται επί συγκεκριμένων πεδίων αξιολόγησης και σε καμία περίπτωση δεν συνοδεύονται από πρόσθετα δικαιολογητικά. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται, ως αόριστες και ατεκμηρίωτες, ενστάσεις κατά του πίνακα συνολικά ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τον πίνακα και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερομένους.

       Όχι Όχι


      • 12 Έλεγχος ενστάσεων-Αναπροσαρμογή αξιολογικού πίνακα και ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 13 Διενέργεια συνεντεύξεων υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή


       Περιγραφή Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής του άρθρου 5 της αρ. πρωτ. 94493/Κ1/28-07-2022 (Β΄ 4145) υπουργικής απόφασης ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη. Το Τμήμα Β΄ Προσωπικού και Υποστήριξης Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. &Ν. του Υ.ΠΑΙ.Θ., ανακοινώνει στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν. του Υ.ΠΑΙ.Θ. πίνακα με το πρόγραμμα των συνεντεύξεων, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την έναρξη της διαδικασίας.

       Όχι Όχι


      • 14 Αξιολόγηση της συνέντευξης και κατάρτιση τελικού πίνακα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά από το τέλος της συνέντευξης των υποψηφίων η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής καταρτίζει με αξιολογική σειρά σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 4 της αρ. πρωτ. 94493/Κ1/28-07-2022 (Β΄ 4145) υπουργικής απόφασης και τη βαθμολογία της συνέντευξης, τον τελικό πίνακα με βάση τις συνολικές μονάδες των υποψηφίων και κοινοποιεί αυτόν στο Τμήμα Β΄ Προσωπικού και Υποστήριξης Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν. του Υ.ΠΑΙ.Θ., το οποίο τον αναρτά στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν. του Υ.ΠΑΙ.Θ.

       Όχι Όχι


      • 15 Ανάρτηση τελικού αξιολογικού πίνακα(μετά τη διενέργεια των συνεντεύξεων)στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα       Όχι Όχι


      • 16 Επιλογή υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής του άρθρου 5 της αρ. πρωτ. 94493/Κ1/28-07-2022 (Β΄ 4145) υπουργικής απόφασης, σε συνεδρίασή της που πραγματοποιείται εντός δέκα (10) ημερών από την ολοκλήρωση των διαδικασιών (αξιολόγηση αιτήσεων και διαδικασία συνεντεύξεων) επιλέγει ανά προκηρυσσόμενη θέση και βάσει της τελικής συνολικής βαθμολογίας και της σειράς προτίμησής τους, τους Διευθυντές κάθε δομής εκπαίδευσης και κατάρτισης στα Καταστήματα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου και ενημερώνει το Τμήμα Β΄ Προσωπικού και Υποστήριξης Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.& Ν. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Όχι Όχι


      • 17 Κύρωση και ανάρτηση τελικών πινάκων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Γραμματέας


       Περιγραφή Οι πίνακες υποβάλλονται από το Τμήμα Β΄ Προσωπικού και Υποστήριξης Διά Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης του Υ.ΠΑΙ.Θ. προς κύρωση στον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα. Μετά την κύρωσή τους αναρτώνται με μέριμνα του Τμήματος Β΄ Προσωπικού και Υποστήριξης Διά Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.& Ν. του Υ.ΠΑΙ.Θ. στην επίσημη ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν. του Υ.ΠΑΙ.Θ. και ισχύουν μέχρι την 31η Αυγούστου του τρίτου έτους από την κύρωσή τους. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται σε αυτούς καλύπτουν τις κενές ή τις κενούμενες θέσεις που θα προκύπτουν κατά το χρονικό διάστημα ισχύος τους, για το υπόλοιπο της θητείας.

       Όχι Όχι


      • 18 Τοποθέτηση επιλεγέντων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπηρεσιακός Γραμματέας Υπουργείου

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση απόφασης απόσπασης των επιλεγέντων εκπαιδευτικών και τοποθέτησής τους σε θέση Διευθυντή κάθε δομής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αντιστοίχως στα Καταστήματα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης και προτίμησής τους, με τριετή θητεία, η οποία λήγει την 31η Αυγούστου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους. Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναλάβουν καθήκοντα από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ή από την ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.