Επιλογή, απόσπαση και τοποθέτηση μονίμων εκπαιδευτικών ως Υποδιευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8776ee6a-bbe1-46a1-829e-17fccbb613a5 877661

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 7

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την επιλογή,απόσπαση και τοποθέτηση μονίμων εκπαιδευτικών ως Υποδιευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

3 έτη

Παρατηρήσεις

Με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. του Υ.ΠΑΙ.Θ. και κοινοποιείται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καλούνται οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία για την πλήρωση με επιλογή Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους


Σημειώσεις

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας στον ιστότοπο: https://directors.it.minedu.gov.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας. Mετά την οριστική υποβολή της αίτησης, των δικαιολογητικών και του Βιογραφικού Σημειώματος λαμβάνουν τον αριθμό πρωτοκόλλου στην εκτύπωση της αίτησής τους από τον ιστότοπο.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Κωδικοί Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Επιλογή, απόσπαση και τοποθέτηση μονίμων εκπαιδευτικών ως Υποδιευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Συμμετοχής Υποψήφιοι για επιλογή σε θέση Υποδιευθυντή στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

       Όχι Όχι

      • 2 Συμμετοχής Γνώση και εμπειρία σε εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές της εκπαίδευσης ενηλίκων (παρ. 4 του άρθρου 70 του ν. 4763/2020).

       Όχι Όχι

      • 3 Συμμετοχής Σε θέση Υποδιευθυντή των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας επιλέγονται εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων που δύνανται να καλύπτουν τις ανάγκες διδακτικού έργου εννέα (9) ωρών στα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στα Σ.Δ.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 70 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254) και τον πίνακα αναθέσεων ανά γνωστικό αντικείμενο, που ισχύει για την επιλογή των υποψηφίων προς απόσπαση εκπαιδευτικών στα Σ.Δ.Ε.

       Όχι Όχι

      • 1 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης ορίζεται στην εκάστοτε εκδιδόμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αφορά στην έλλειψη στο πρόσωπο του υποψηφίου τυχόν κωλυμάτων επιλογής και στην βεβαίωση του γνησίου και αληθούς των δικαιολογητικών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών

       Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Ημερομηνία έκδοσης έως και ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας επί ποινή αποκλεισμού του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής, από το οποίο να πιστοποιείται σαφώς η ημερομηνία διορισμού, ο ακριβής χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας, διδακτικής υπηρεσίας (διακριτικά σε Σ.Δ.Ε./στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια), υπηρεσίας σε θέση ευθύνης, διοικητικής εμπειρίας, η αναγνωρισμένη διδακτική προϋπηρεσία, οι μακροχρόνιες άδειες, άδειες άνευ αποδοχών, εκπαιδευτικές άδειες, η συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία του υποψηφίου, ο χρόνος απόσπασης σε θέση με διοικητικά καθήκοντα και τυχόν απόφαση απόδοσης δεύτερης ειδικότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι

      • 3 Αντίγραφα τίτλων σπουδών

       Αντίγραφα τίτλων σπουδών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Πτυχία, διδακτορικοί ή και μεταπτυχιακοί τίτλοι, πιστοποιητικά/βεβαιώσεις. Υποβάλλονται εφόσον προβλέπονται ως μοριοδοτούμενα και δηλώνονται από τον υποψήφιο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι

      • 4 Βεβαιώσεις-πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, σε θέματα ΣΔΕ, στη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων.

       Βεβαιώσεις-πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, σε θέματα ΣΔΕ, στη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Υποβάλλονται εφόσον προβλέπονται ως μοριοδοτούμενα και δηλώνονται από τον υποψήφιο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι

      • 5 Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών

       Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Υποβάλλονται εφόσον προβλέπονται ως μοριοδοτούμενα και δηλώνονται από τον υποψήφιο. Αναγνωρίζονται τα πιστοποιητικά ξένης γλώσσας, που γίνονται αποδεκτά στο πλαίσιο προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. και υποβάλλονται τα πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα αυτών συνοδευόμενα υποχρεωτικά από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα από αρμόδια κατά νόμο όργανα. Σε περίπτωση που ελλείπει η μετάφραση των ξενόγλωσσων πιστοποιητικών ή αναρτάται μόνο η μετάφραση, χωρίς ξενόγλωσσα πιστοποιητικά, δεν μοριοδοτείται η γνώση ξένης γλώσσας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι

      • 6 Αποδεικτικό πιστοποιημένης γνώσης Τεχνολογιών και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ επιπέδου.

       Αποδεικτικό πιστοποιημένης γνώσης Τεχνολογιών και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ επιπέδου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Υποβάλλονται εφόσον προβλέπονται ως μοριοδοτούμενα και δηλώνονται από τον υποψήφιο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι

      • 7 Βεβαιώσεις προς απόδειξη της διδακτικής εμπειρίας σε λοιπές δομές και προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων και σε Ι.Ε.Κ. Υποβάλλονται εφόσον προβλέπονται ως μοριοδοτούμενα και δηλώνονται από τον υποψήφιο. Βεβαίωση

       Βεβαιώσεις προς απόδειξη της διδακτικής εμπειρίας σε λοιπές δομές και προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων και σε Ι.Ε.Κ. Υποβάλλονται εφόσον προβλέπονται ως μοριοδοτούμενα και δηλώνονται από τον υποψήφιο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Προϋπηρεσίας

       Όχι 9703

      • Νόμος 70 4763 2020 254 Α

       Περιγραφή «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100254

      • Υπουργική Απόφαση 71705/Κ1/16-06-2021 2021 2605 Β

       Περιγραφή «Kαθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας για την επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210202605

       ΑΔΑ Ψ7ΝΚ46ΜΤΛΗ-ΖΩ2

      • 1 Έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων με επιλογή Υποδιευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας στον ιστότοπο: https://directors.it.minedu.gov.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος φακέλων υποψηφίων και μοριοδότηση.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, η πενταμελής επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 3 της αρ. πρωτ. 71705/Κ1/16.06.2021 (Β΄ 2605) υπουργικής απόφασης, διενεργεί έλεγχο των αιτήσεων, των δικαιολογητικών και της συνδρομής των προϋποθέσεων του νόμου ν. 4763/2020 (Α΄254) και της ως άνω υπουργικής απόφασης και μοριοδοτεί τα κριτήρια της επιστημονικής συγκρότησης, της διδακτικής εμπειρίας και της διοικητικής εμπειρίας των υποψηφίων Υποδιευθυντών.

       Όχι Όχι


      • 3 Ανακοίνωση πινάκων αποκλειομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά το πέρας του ελέγχου των φακέλων των υποψηφίων συντάσσονται από την αρμόδια Επιτροπή πίνακες αποκλειόμενων (που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος) και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. από το αρμόδιο Τμήμα.

       Όχι Όχι


      • 4 Εξέταση των ενστάσεων επί των πινάκων αποκλειομένων και αναδιαμόρφωσή τους.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ενστάσεις επί των πινάκων αποκλειόμενων υποβάλλονται μόνο μία φορά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (03) εργασίμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους και εξετάζονται από την τριμελή επιτροπή ενστάσεων της παρ. 2 του άρθρου 3 της αρ. πρωτ. 71705/Κ1/16.06.2021 (Β΄ 2605) υπουργικής απόφασης, η οποία προβαίνει κατά περίπτωση και σε αναδιαμόρφωσή τους.

       Όχι Όχι


      • 5 Σύνταξη και ανακοίνωση προσωρινών πινάκων κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης τυχόν ενστάσεων επί των πινάκων αποκλειομένων , συντάσσονται από την πενταμελή επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 3 της αρ. πρωτ. 71705/Κ1/16.06.2021 (Β΄ 2605) υπουργικής απόφασης, και ανακοινώνονται από το αρμόδιο Τμήμα οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας.

       Όχι Όχι


      • 6 Σύνταξη και ανακοίνωση οριστικών πινάκων κατάταξης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Ενστάσεις επί της μοριοδότησης των κριτηρίων της επιστημονικής συγκρότησης, της διδακτικής εμπειρίας και της διοικητικής εμπειρίας υποβάλλονται μόνο μία φορά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (03) εργασίμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των προσωρινών πινάκων κατάταξης, και εξετάζονται από την τριμελή επιτροπή ενστάσεων της παρ. 2 του άρθρου 3, της αρ. πρωτ. 71705/Κ1/16.06.2021 (Β΄ 2605) υπουργικής απόφασης η οποία αποφαίνεται οριστικά επ’ αυτών. Στη συνέχεια η επιτροπή της παρ.1 του άρθρου 3 της ως άνω απόφασης συντάσσει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης, οι οποίοι ανακοινώνονται από το αρμόδιο Τμήμα.

       Όχι Όχι


      • 7 Κύρωση τελικών πινάκων κατάταξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Γραμματέας


       Περιγραφή Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψήφιων Υποδιευθυντών κυρώνονται με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα και ισχύουν μέχρι την 31η Αυγούστου του τρίτου έτους από την κύρωσή τους. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται σ’ αυτούς καλύπτουν τις κενές ή τις κενούμενες θέσεις που θα προκύπτουν κατά το χρονικό διάστημα ισχύος τους, για το υπόλοιπο της θητείας.

       Όχι Όχι


      • 8 Τοποθέτηση επιλεγέντων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Γραμματέας


       Περιγραφή Η διαδικασία επιλογής των Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ολοκληρώνεται με την έκδοση απόφασης απόσπασης των επιλεγέντων εκπαιδευτικών και τοποθέτησής τους σε θέση Υποδιευθυντή, στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης και προτίμησής τους, με τριετή θητεία, η οποία λήγει την 31η Αυγούστου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους. Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναλάβουν καθήκοντα από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ή από την ημερομηνία που ορίζεται σ’ αυτή.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.