Επιλογή αστυνομικών για εκπαίδευση ως χειριστές - συνοδοί ή ως εκπαιδευτές αστυνομικών σκύλων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc9e67e42-87ef-488d-9832-84fa59f227cb 570026

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ/Α.Ε.Α., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
2
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αποσκοπεί στον έλεγχο των απαιτούμενων προϋποθέσεων που θέτει η κείμενη νομοθεσία, για την επιλογή, κατόπιν σχετικής προκήρυξης που εκδίδει το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας και αιτήσεων των ενδιαφερόμενων αστυνομικών υπαλλήλων, του κατάλληλου αστυνομικού προσωπικού για εκπαίδευση ως χειριστών-συνοδών ή ως εκπαιδευτών αστυνομικών σκύλων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ/Α.Ε.Α.

Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

27/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

Τίτλος

Αίτηση υποψηφίου

Σημειώσεις

Η αίτηση πρέπει να είναι χαρτοσημασμένη.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Επιλογή αστυνομικών για εκπαίδευση ως χειριστές - συνοδοί ή ως εκπαιδευτές αστυνομικών σκύλων

      Επίσημος τίτλος

      Επιλογή αστυνομικών για εκπαίδευση ως χειριστές - συνοδοί ή ως εκπαιδευτές αστυνομικών σκύλων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Επαγγελματικές Οι συνοδοί - χειριστές αστυνομικών σκύλων επιλέγονται από το αστυνομικό προσωπικό, κατά προτίμηση από εκείνο των Αστυνομικών Διευθύνσεων, στις οποίες ανακύπτει ανάγκη κατανομής αστυνομικών σκύλων και συνοδών αυτών.

       Όχι Όχι

      • 2 Ηλικιακές Οι συνοδοί - χειριστές αστυνομικών σκύλων και οι εκπαιδευτές αστυνομικών σκύλων πρέπει να έχουν ηλικία μέχρι 42 ετών. Οι συνοδοί-χειριστές σκύλων περιπολίας μπορούν να επιλεγούν για την απόκτηση ειδικότητας ανίχνευσης εκρηκτικών υλών ή ναρκωτικών, σύμφωνα με όσα ισχύουν για τους λοιπούς υποψηφίους των ειδικοτήτων αυτών, χωρίς τον περιορισμό του ορίου ηλικίας. Οι συνοδοί - χειριστές σκύλων ανίχνευσης εκρηκτικών υλών ή ναρκωτικών μπορούν να επιλεγούν για την απόκτηση της ειδικότητας περιπολίας, σύμφωνα με όσα ισχύουν για τους λοιπούς υποψηφίους της ειδικότητας αυτής, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 37° έτος.

       Όχι Όχι

      • 3 Σωματικής διάπλασης Οι υποψήφιοι συνοδοί -χειριστές πρέπει να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές αυτών έχουν σε αυξημένο βαθμό το προσόν αυτό και εξαιρετική απόδοση στην εκτέλεση των ειδικών καθηκόντων τους.

       Όχι Όχι

      • 4 Προϋπηρεσίας Οι συνοδοί - χειριστές αστυνομικών σκύλων πρέπει να έχουν τριετή τουλάχιστον υπηρεσία στο Σώμα, στην οποία δεν συνυπολογίζεται ο χρόνος των Σχολών. Οι εκπαιδευτές συνοδών - χειριστών σκύλων και υποψηφίων εκπαιδευτών τετραετή τουλάχιστον προϋπηρεσία ως συνοδοί - χειριστές σκύλων.

       Όχι Όχι

      • 5 Ικανότητας Οι υποψήφιοι συνοδοί-χειριστές πρέπει να έχουν πειθαρχία, επιμονή, υπομονή, παρατηρητικότητα και μεθοδικότητα. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές αυτών έχουν σε αυξημένο βαθμό τα προσόντα αυτά και εξαιρετική απόδοση στην εκτέλεση των ειδικών καθηκόντων τους.

       Όχι Όχι

      • 6 Ικανότητας Οι υποψήφιοι συνοδοί -χειριστές πρέπει να έχουν αυξημένη επαγγελματική συνείδηση, ενδιαφέρον και ζήλο για την υπηρεσία, αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές αυτών έχουν σε αυξημένο βαθμό τα προσόντα αυτά και εξαιρετική απόδοση στην εκτέλεση των ειδικών καθηκόντων τους.

       Όχι Όχι

      • 7 Ικανότητας Οι υποψήφιοι συνοδοί-χειριστές πρέπει να έχουν οξεία αντίληψη, υψηλή νοημοσύνη και ευστροφία πνεύματος. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές αυτών έχουν σε αυξημένο βαθμό τα προσόντα αυτά και εξαιρετική απόδοση στην εκτέλεση των ειδικών καθηκόντων τους.

       Όχι Όχι

      • 8 Ικανότητας Οι υποψήφιοι συνοδοί -χειριστές πρέπει να έχουν θάρρος, σύνεση, ψυχραιμία, αυτοκυριαρχία και ταχύτητα ενεργειών. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές αυτών έχουν σε αυξημένο βαθμό τα προσόντα αυτά και εξαιρετική απόδοση στην εκτέλεση των ειδικών καθηκόντων τους.

       Όχι Όχι

      • 9 Επαρκούς γνώσης Οι υποψήφιοι συνοδοί-χειριστές πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις σχετικά με τα ναρκωτικά ή τις εκρηκτικές ύλες ή προϋπηρεσία σε υπηρεσίες αστυνόμευσης. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές αυτών έχουν σε αυξημένο βαθμό τις γνώσεις αυτές και εξαιρετική απόδοση στην εκτέλεση των ειδικών καθηκόντων τους.

       Όχι Όχι

      • 10 Ικανότητας Οι υποψήφιοι συνοδοί -χειριστές πρέπει να έχουν αγάπη προς τα ζώα και ιδιαίτερα προς τους σκύλους. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές αυτών έχουν σε αυξημένο βαθμό το προσόν αυτό και εξαιρετική απόδοση στην εκτέλεση των ειδικών καθηκόντων τους.

       Όχι Όχι

      • 11 Διοικητικές Οι συνοδοί - χειριστές αστυνομικών σκύλων και οι εκπαιδευτές αυτών, πρέπει να κατέχουν άδεια ικανότητας οδηγού αυτοκινήτων. Κατά την υποβολή της αίτησής τους, οφείλουν να καταθέσουν κυρωμένο φωτοαντίγραφο της εν λόγω άδειας (άρθρο 5 παρ. 1β Π.Δ.500/1989).

       Όχι Όχι

      • 1 Άδεια ικανότητας οδήγησης σε φωτοαντίγραφο. Άδεια οδήγησης οχήματος

       Άδεια ικανότητας οδήγησης σε φωτοαντίγραφο.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1158

      • 2 Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι η οικογένεια τους δέχεται τον αστυνομικό σκύλο και ότι η οικία τους έχει το κατάλληλο περιβάλλον.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Προεδρικό Διάταγμα 500 1989 214 Α

       Περιγραφή Οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας εκπαιδευτών και συνοδών σκύλων και ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τους αστυνομικούς σκύλους, του συνοδούς - χειριστές και τους εκπαιδευτές τους

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19890100214

      • 1 Έκδοση προκήρυξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Mε διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας καθορίζεται, κάθε φορά, ο αριθμός αυτών που θα επιλεγούν προς εκπαίδευση για την απόκτηση των ειδικοτήτων των παρ. 1 ή 2 ανάλογα, του άρθρου 3 του Π.Δ. 500/1989. Με την ίδια διαταγή καθορίζονται, επίσης, τα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής τους, ο χρόνος και ο τόπος των εξετάσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης ενδιαφερόμενου αστυνομικού υπαλλήλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος να αποκτήσει την ειδικότητα του συνοδού - χειριστή σκύλων υποβάλλει στην Υπηρεσία του, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 5 παρ. 1 του Π.Δ. 500/1989. Όσοι από τους συνοδούς - χειριστές σκύλων επιθυμούν να αποκτήσουν την ειδικότητα του εκπαιδευτή συνοδών - χειριστών σκύλων υποβάλλουν στην Υπηρεσία τους, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία σχετική αίτηση τους χαρτοσημασμένη.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος της αίτησης από την Υπηρεσία που υπηρετεί ο αστυνομικός υπάλληλο.ς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά και ελέγχει τη γνησιότητα και την ορθότητα αυτών, μεριμνώντας για τη συμπλήρωση ή διόρθωση τυχόν ελλείψεων ή σφαλμάτων στα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη πρότασης ικανότητας από την Υπηρεσία, στην οποία υπηρετεί ο ενδιαφερόμενος.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

       Περιγραφή Η Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου συντάσσει πρόταση καταλληλότητας, αξιολογώντας αν πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία.

       Σημειώσεις Κατά τη σύνταξη των προτάσεων ικανότητας λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα του άρθρου 3 του Π.Δ. 500/1989

       Όχι Όχι


      • 5 Διαβίβαση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου διαβιβάζει την αίτηση του ενδιαφερόμενου ιεραρχικά στην Δ/νση Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α., μαζί με την πρόταση καταλληλότητας και λοιπά δικαιολογητικά. Οι προιστάμενες Υπηρεσίες διατυπώνουν την άποψή τους επ' αυτής.

       Όχι Όχι


      • 6 Διενέργεια συνέντευξης από την αρμόδια Επιτροπή Εξετάσεων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή -Οι υποψήφιοι παραπέμπονται στην Επιτροπή Εξετάσεων με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, στην οποία καθορίζεται ο χρόνος εξέτασης των υποψηφίων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. -Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Εξετάσεων, η οποία ελέγχει τα ιδιαίτερα προσόντα της παρ. 1 ή 2 κατά περίπτωση του άρθρου 3 καθώς και την εν γένει προσωπικότητα των υποψηφίων, χωρίς να τους βαθμολογεί και συντάσσει πίνακες ικανών και μη ικανών, οι οποίοι ανακοινώνονται με τοιχοκόλληση στο εξεταστικό κέντρο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι για την απόκτηση της ειδικότητας του εκπαιδευτή ελέγχονται και για την εκπαιδευτική τους ικανότητα.

       Όχι Όχι


      • 7 Πίνακας μη ικανών υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


       Ναι Όχι


      • 8 Πίνακας ικανών υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Σύνταξη πίνακα ικανών υποψηφίων από την αρμόδια επιτροπή, ο οποίος τοιχοκολλείται στο εξεταστικό κέντρο για ενημέρωση των υποψηφίων.

       Ναι Όχι


      • 9 Διενέργεια εξετάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Όσοι περιλαμβάνονται στους πίνακες ικανών καλούνται να συμμετάσχουν σε γραπτή δοκιμασία (εξετάσεις) σε θέματα που αφορούν εκτροφή σκύλου, φυλές, διατροφή, εκπαίδευση, συμπεριφορά και ευζωία σκύλου. Το είδος της γραπτής δοκιμασίας και η εξεταστέα ύλη καθορίζονται κάθε φορά από την προκήρυξη, με βάση τα δεδομένα της επιστήμης στον οικείο τομέα.

       Όχι Όχι


      • 10 Έκδοση αποτελεσμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή - Η Επιτροπή με βάση τα αποτελέσματα των δοκιμασιών, καταρτίζει πίνακες επιτυχόντων, κατά σειρά επιτυχίας και αποτυχόντων, κατ` αλφαβητική σειρά. - Οι παραπάνω πίνακες υπογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής και με μέριμνα του προέδρου της υποβάλλονται, μαζί με τα ατομικά δελτία των υποψηφίων και τα τυχόν λοιπά δικαιολογητικά, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α.. - Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας κυρώνει τους ανωτέρω πίνακες μέσα σε 10 ημέρες από της υποβολής τους και καλεί για εκπαίδευση ονομαστικά τους επιτυχόντες, κατά σειρά επιτυχίας και σε αριθμό ίσο με αυτόν που καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 500/1989. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση, διενεργείται με μέριμνα της Επιτροπής Εξετάσεων κλήρωση, στην οποία καλούνται να παραστούν οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι. Ο κυρούμενος πίνακας επιτυχόντων ισχύει για ένα χρόνο από την κύρωση του.

       Όχι Όχι


      • 11 Ενημέρωση ενδιαφερομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Ενημέρωση ενδιαφερομένων για την επιλογή τους ή τη μη επιλογή τους.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.