Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από την κράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc53bf47c-9704-4c36-90df-dc8f2ef34ff1 323770

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης., ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

8

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στα αιτήματα κάθε Αναθέτουσας Αρχής, Αναθέτοντα Φορέα, οικονομικού Φορέα ή και Φυσικού Προσώπου που επιθυμεί την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που έχουν κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς της ΕΑΑΔΗΣΥ, εκ παραδρομής, καθώς δεν υφίστατο σχετική υποχρέωση. Απευθύνεται σε πολίτες, επιχειρήσεις και σε δημόσιους φορείς.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης.


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού - Παράρτημα 3 της ΚΥΑ 5143/2014 (Β 3335).


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από την κράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ

      Επίσημος τίτλος

      Κράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγίες για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Σύμβαση που αφορά την λανθασμένη απόδοση της κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ Ιδιωτικό συμφωνητικό

       Σύμβαση που αφορά την λανθασμένη απόδοση της κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8972

      • 2 Αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού με πρώτο δικαιούχο τον αιτούντα Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού με πρώτο δικαιούχο τον αιτούντα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 3 Καταθετήριο στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΑΑΔΗΣΥ του λανθασμένου ποσού ως απόδειξη της ημερομηνίας και του τραπεζικού λογαριασμού κατάθεσης των χρημάτων Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Καταθετήριο στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΑΑΔΗΣΥ του λανθασμένου ποσού ως απόδειξη της ημερομηνίας και του τραπεζικού λογαριασμού κατάθεσης των χρημάτων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 4 Βεβαίωση παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ για το σύνολο των συμβάσεων που υλοποιεί. Βεβαίωση

       Βεβαίωση παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ για το σύνολο των συμβάσεων που υλοποιεί.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 5 Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα - φυσικού προσώπου ότι δεν έχει καμμία σχέση με δημόσιες συμβάσεις και η κατάθεση έγινε εκ παραδρομής για την τακτοποίηση άλλων υποχρεώσεων - Εφόσον αφορά την συγκεκριμένη λανθασμένη κατάθεση. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα - φυσικού προσώπου ότι δεν έχει καμμία σχέση με δημόσιες συμβάσεις και η κατάθεση έγινε εκ παραδρομής για την τακτοποίηση άλλων υποχρεώσεων - Εφόσον αφορά την συγκεκριμένη λανθασμένη κατάθεση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 6 Προηγούμενες καταθέσεις απόδοσης της κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ που αφορούν την συγκεκριμένη σύμβαση για την οποία έγινε λανθασμένη απόδοση της κράτησης. Αποδεικτικό

       Προηγούμενες καταθέσεις απόδοσης της κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ που αφορούν την συγκεκριμένη σύμβαση για την οποία έγινε λανθασμένη απόδοση της κράτησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • 7 Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου του αιτούντα φυσικού προσώπου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου του αιτούντα φυσικού προσώπου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 8 Αποδεικτικό ΑΦΜ και ΔΟΥ Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Αποδεικτικό ΑΦΜ και ΔΟΥ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5392

      • Νόμος 4 4013 2011 204 Α
      • Υπουργική Απόφαση 5143 2014 3335 Β
      • 1 Παραλαβή αίτησης με το σύνολο των δικαιολογητικών που αφορούν τον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αφορά την εκκίνηση της διαδικασίας με αίτηση της αναθέτουσας αρχής, του αναθέτοντα φορέα, του οικονομικού φορέα ή του φυσικού προσώπου για την επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών και επικοινωνία με αιτούντα για τυχόν συμπλήρωση του φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 3 Συμπλήρωση δικαιολογητικών και επανυποβολή από τον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά τον έλεγχο το αρμόδιο Τμήμα ενδεχομένως να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά που δεν έχουν κατατεθεί και είναι απαραίτητα για τη συμπλήρωση των τεκμηρίων και την ορθή σύνταξη της εισήγησης.

       Ναι Όχι


      • 4 Σύνταξη εισήγησης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού και έγκριση από τον Διατάκτη της ΕΑΑΔΗΣΥ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης απαραίτητο για την κάλυψη της δαπάνης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 6 Απόφαση της Αρχής για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από την κράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση χρηματικού εντάλματος για την εκκαθάριση της δαπάνης και την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα       Όχι Όχι


      • 8 Παραλαβή φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του αιτούντα για την εκταμίευση του ποσού από τον ταμία της ΕΑΑΔΗΣΥ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 9 Εξόφληση χρηματικού εντάλματος μετά την προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.