Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων στο Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεων ή ποσών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa80b2cfe-90a8-4f2d-9179-ff08ba14203c 835522

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έτος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ). Σε περίπτωση που εκ παραδρομής κρατήθηκε επί των αποδοχών μετόχου ποσό πέραν των τακτικών υπέρ ΜΤΠΥ μηνιαίων κρατήσεων ή διενεργήθηκαν κρατήσεις σε μη μέτοχο ή εκ παραδρομής πιστώθηκε σε λογαριασμό του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων οποιοδήποτε ποσό, υφίσταται δικαίωμα επιστροφής του ποσού με χρονικό περιθώριο δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία καταβολής.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.)

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης της διαδικασίας εξαρτάται από τον όγκο των αιτήσεων, καθώς τηρείται σειρά προτεραιότητας από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της αίτησης.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του ενδιαφερόμενου για την επιστροφή του ποσού στην οποία αναγράφονται τα πλήρη προσωπικά και υπηρεσιακά στοιχεία, το ΑΦΜ, καθώς και αναλυτική περιγραφή του αιτήματος.

Σημειώσεις

Στον σύνδεσμο https://www.mtpy.gr/aithseis/ επιλέξτε και συμπληρώστε μια από τις παρακάτω αιτήσεις:

1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

2. ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Επιστροφή κρατήσεων υπέρ ΜΤΠΥ

      Επίσημος τίτλος

      Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων στο Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεων ή ποσών


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Μετόχων
      Μητρώο Μερισματούχων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Χρονικής προθεσμίας Χρονικός περιορισμός απαίτησης της επιστροφής αχρεωστήτων καταβληθέντος ποσού, εντός διετίας, ειδάλλως η απαίτηση παραγράφεται υπέρ του Ταμείου. ( ΠΔ 422/1981 αρ. 71 παρ. 2)

       Σύνδεσμος https://www.mtpy.gr/epistrofh/

       Όχι Όχι

      • 1 Αναλυτική Βεβαίωση της μισθοδοτούσας υπηρεσίας του μετόχου (ή του φορέα της απόδοσης) με την αιτία και το ποσό της επιπλέον απόδοσης, καθώς και το χρονικό διάστημα που την αφορά. Βεβαίωση

       Αναλυτική Βεβαίωση της μισθοδοτούσας υπηρεσίας του μετόχου (ή του φορέα της απόδοσης) με την αιτία και το ποσό της επιπλέον απόδοσης, καθώς και το χρονικό διάστημα που την αφορά.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην αναλυτική βεβαίωση πρέπει να αναφέρεται : 1.Ονοματεπώνυμο , ΑΜΚΑ και ΑΦΜ υπαλλήλου 2. Η ημερομηνία έναρξης των υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεων και του Δικαιώματος Εγγραφής 3. η αιτία της απόδοσης των υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεων ή καταθέσεων χωρίς αυτές να οφείλονται και τα ποσά αυτών. 4. Το χρονικό διάστημα που αποδόθηκαν τα ανωτέρω ποσά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Μισθοδοτικές καταστάσεις για όλο το χρονικό διάστημα που αφορά η επιστροφή καταθέσεων. Πιστοποιητικό οικονομικών στοιχείων

       Μισθοδοτικές καταστάσεις για όλο το χρονικό διάστημα που αφορά η επιστροφή καταθέσεων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που ο μισθοδοτούμενος εισέπραξε αποδοχές από δύο υπηρεσίες (λόγω απόσπασης, μετάταξης κλπ.) υποβάλλονται οι καταστάσεις μισθοδοσίας και από τις δύο υπηρεσίες.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8936

      • 3 Αντίγραφο του διπλότυπου κατάθεσης των ακαθάριστων αποδοχών στη Δ.Ο.Υ. Πιστοποιητικό οικονομικών στοιχείων

       Αντίγραφο του διπλότυπου κατάθεσης των ακαθάριστων αποδοχών στη Δ.Ο.Υ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: (ή άλλα παραστατικά απόδοσης)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8936

      • 4 Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου της Τράπεζας με πρώτο όνομα του δικαιούχου, στο οποίο αναγράφεται ευκρινώς το ΙΒΑΝ. Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου της Τράπεζας με πρώτο όνομα του δικαιούχου, στο οποίο αναγράφεται ευκρινώς το ΙΒΑΝ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: (εκτός: Τράπεζας της Ελλάδος, Λαϊκής Τράπεζας, American Express, Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας, Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 5 Φορολογική Ενημερότητα Φορολογική ενημερότητα

       Φορολογική Ενημερότητα

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση αίτησης επιστροφής ποσού μεγαλύτερου των 1500 ευρώ, κατά τη διαδικασία πληρωμής του ποσού (βήμα 7) θα απαιτηθεί να προσκομιστεί από τον αιτούντα, πρόσφατη φορολογική ενημερότητα με αιτιολογία «για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου τομέα (πλην Κεντρικής Διοίκησης)».

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3461

      • Προεδρικό Διάταγμα 71 422 1981 114 Α

       Περιγραφή Πάσα απαίτησις μετόχου ή της οικογενείας αυτού ή και οιουδήποτε τρίτου, είτε λόγω καταβολής πλέον του κεκανονισμένου ποσού, είτε λόγω αποδόσεως οποιονδήποτε καταθέσεων, είτε λόγω παρακαταθήκης, είτε και εξ οιασδήποτε άλλης αιτίας, παραγράφεται υπέρ του Ταμείου μετά δύο έτη, αφ’ ής κατέστη απαιτητή.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19810100114

      • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση αίτησης και χρέωση στο αρμόδιο Τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση και ψηφιοποίηση της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών από το Τμήμα Πρωτοκόλλου και προώθηση τους στο Τμήμα Επιστροφής Κρατήσεων.

       Όχι Όχι


      • 2 Επεξεργασία αίτησης, έλεγχος δικαιολογητικών και έγκριση ελεγκτή Τμήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενέργεια Ελέγχου της αίτησης και των δικαιολογητικών της από το Τμήμα Επιστροφής Κρατήσεων, σύμφωνα με τις βάσεις δεδομένων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, της Εναίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ) και του τραπεζικού συστήματος (κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών).

       Όχι Όχι


      • 3 Εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Εισήγηση για την επιστροφή του τελικού ποσού προετοιμάζεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και εγκρίνεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Επιστροφής Κρατήσεων και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιουσίας. Κατόπιν αποστέλλεται στην γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου για να προετοιμαστεί ως θέμα και να συζητηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων.

       Όχι Όχι


      • 4 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Κατά τη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων συζητείται το θέμα και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εγκρίνεται το αίτημα. Η Απόφαση αποστέλλεται στο Αρμόδιο Τμήμα για περεταίρω ενέργειες.

       Όχι Όχι


      • 5 Ανάρτηση της Απόφασης ΔΣ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ , δημιουργία κατάστασης πληρωμής και αποστολή στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης για έλεγχο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά από την εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , η απόφαση αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Κατόπιν, συγκεντρώνονται όλα τα δικαιολογητικά και δημιουργείται κατάσταση πληρωμής με διαβιβαστικό τα οποία αποστέλλονται στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων.

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος δικαιολογητικών, έκδοση εντάλματος και αποστολή στο Τμήμα Λογιστηρίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Στο τμήμα Οικονομικής διαχείρισης γίνεται έλεγχος δικαιολογητικών και δημιουργείται το Ένταλμα Πληρωμής το οποίο αποστέλλεται στο Τμήμα Λογιστηρίου και ταμειακών συναλλαγών.

       Όχι Όχι


      • 7 Πληρωμή Αχρεωστήτως Καταβληθέντος Ποσού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Τμήμα Λογιστηρίου, μετά από έλεγχο, προβαίνει στην πληρωμή (πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό) του ποσού που εκ παραδρομής κρατήθηκε ή αποδόθηκε υπέρ Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση αίτησης επιστροφής ποσού μεγαλύτερου των 1500 ευρώ, κατά τη διαδικασία πληρωμής του ποσού θα απαιτηθεί να προσκομιστεί από τον αιτούντα, πρόσφατη φορολογική ενημερότητα με αιτιολογία «για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου τομέα (πλην Κεντρικής Διοίκησης)».

       Όχι Όχι


      • 8 Ενημέρωση αιτούντος για την επιστροφή του ποσού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστολή στον ενδιαφερόμενο, ενημερωτικό έγγραφο του Τμήματος Επιστροφής Κρατήσεων, σχετικά με την έκβαση του αιτήματος.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.