Επιστροφή εισφορών Β.Ο.Ε.Α. ΜΤΝ ασφαλισμένου τέκνου εν ενεργεία μετόχου ή μερισματούχου ΜΤΝ, το οποίο έχει αναπηρία άνω του 67%

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση29755454-7ca4-4c3e-96de-fc580156df89 242431

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ασφαλιστικά ταμεία

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

6

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την επιστροφή εισφορών ΒΟΕΑ από το ΜΤΝ κατόπιν αιτήσεως, για τα ασφαλισμένα τέκνα με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία (ποσοστό 67% και άνω που πιστοποιείται από την Ανώτατη Ναυτική ή άλλη αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή), λαμβανομένου υπόψη ότι η ασφάλισή τους είναι προαιρετική. Η επιστροφή υλοποιείται πριν την συμπλήρωση του 18ου έτους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Μ.Τ.Ν.)

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Επιστροφή Εισφορών ΒΟΕΑ ΜΤΝ λόγω πιστοποιημένης αναπηρίας τέκνου ποσοστού 67% και άνω.

Σημειώσεις

Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: boea@mtn.gr (κατά την αποστολή e-mail, παρακαλούμε να μνημονεύεται τηλέφωνο επικοινωνίας).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Όπως ρητά αναγράφεται στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ν. 2690/1999 (Α΄ 45 /09-03-1999), άρθρο 1.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Κατάθεση ποσού, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Επιστροφή εισφορών Β.Ο.Ε.Α. ΜΤΝ τέκνου με αναπηρία άνω του 67%

      Επίσημος τίτλος

      Επιστροφή εισφορών Β.Ο.Ε.Α. ΜΤΝ τέκνου εν ενεργεία μετόχου ή μερισματούχου ΜΤΝ, με αναπηρία άνω του 67%

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Μετόχων (εν ενεργεία στελέχη ΠΝ, ΛΣ, ΜΠΥ ΜΤΝ και μερισματούχοι (απόστρατοι ΠΝ, ΛΣ και συνταξιούχοι ΜΠΥ ΜΤΝ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,


      • 1 Ασφαλιστικές Να έχουν δηλωθεί από τον μερισματούχο τα τέκνα, όπως αναφέρεται στην ΥΑ 871.1/27/11-01-1985, ΦΕΚ Β 359/31-05-1985, άρθρο 2, παρ.5

       Όχι Όχι

      • 2 Ασφαλιστικές Να είναι τουλάχιστον 18 ετών, όπως αναφέρεται στην ΥΑ 871.1/27/11-01-1985, ΦΕΚ Β 359/31-05-1985, άρθρο 4, παρ.3

       Όχι Όχι

      • 1 Γνωμάτευση / Βεβαίωση αναπηρίας από Αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή. Πιστοποιητικό αναπηρίας

       Γνωμάτευση / Βεβαίωση αναπηρίας από Αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πρωτότυπη Γνωμάτευση / Βεβαίωση αναπηρίας από την Ανώτατη Ναυτική ή άλλη αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, ή επικυρωμένο αντίγραφο από την εκδούσα Αρχή ή Κ.Ε.Π. (ποσοστού αναπηρίας 67% και άνω).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1458

      • 2 Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 3 Αποδεικτικό ΑΜΚΑ Αποδεικτικό ΑΜΚΑ

       Αποδεικτικό ΑΜΚΑ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αποδεικτικό ΑΜΚΑ του δικαιούχου της επιστροφής εισφορών

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7294

      • 4 Αποδεικτικό ΑΦΜ Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αποδεικτικό ΑΦΜ του δικαιούχου της επιστροφής εισφορών

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5392

      • 5 Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού με πρώτο όνομα του δικαιούχου της επιστροφής εισφορών Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού με πρώτο όνομα του δικαιούχου της επιστροφής εισφορών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 6 Αντίγραφο (φωτοτυπία) δελτίου ταυτότητας δικαιούχου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο (φωτοτυπία) δελτίου ταυτότητας δικαιούχου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • Νόμος 4624 2019 137 Α

       Περιγραφή Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100137

      • Νόμος 2690 1999 45 Α

       Περιγραφή Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες Διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100045

      • Υπουργική Απόφαση 2 Αριθ. 871.1/27 1985 359 Β

       Περιγραφή Επιστροφή κρατήσεων Β.Ο.Ε.Α.- παρ. 5

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19850200359

      • Υπουργική Απόφαση 4 Αριθ. 871.1/27 1985 359 Β

       Περιγραφή Επιστροφή κρατήσεων Β.Ο.Ε.Α.- παρ. 3

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19850200359

      • 1 Πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Γραμματεία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση αίτησης μετά των κατά περίπτωση συναφών δικαιολογητικών

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή / Έλεγχος Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος εγκυρότητας/πληρότητας δικαιολογητικών

       Όχι Όχι


      • 3 Επεξεργασία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Επεξεργασία στοιχείων/παραστατικών.

       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη Εισηγητικού Σημειώματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη Ενημερωτικού Εισηγητικού Σημειώματος και προώθηση αρμοδίως.

       Όχι Όχι


      • 5 Εισήγηση για Έγκριση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εισήγηση για έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο ΜΤΝ (ΔΣ/ΜΤΝ)

       Όχι Όχι


      • 6 Παραγωγή Εγγράφου


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστολή αλληλογραφίας προς τον αρμόδιο φορέα μισθοδοσίας, για διακοπή κρατήσεων υπέρ ΒΟΕΑ / ΜΤΝ για το εν λόγω τέκνο

       Όχι Όχι


      • 7 Ενταλματοποίηση Δαπάνης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση εντάλματος Πληρωμής

       Όχι Όχι


      • 8 Πληρωμή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Πληρωμή/κατάθεση ποσού μέσω διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ PORTAL

       Όχι Όχι


      • 9 Αποστολή Αποδεικτικών Πληρωμής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αποστολή αποδεικτικού πληρωμής / βεβαίωση για φορολογική και κάθε νόμιμη χρήση

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.