Ετήσια Θεώρηση Βεβαίωσης ΗΣΚΘΕΕΑ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηae522ebd-0504-4317-9c1f-b24a96250efe 974381

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και επικοινωνιών (ΔΗΔΕΠ)/Γρ.ΗΣΚΘΕΕΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Κυμαινόμενο

Εκτιμώμενος χρόνος

21 ημέρες

Περιγραφή

Ο πλοιοκτήτης ή εφοπλιστής κάθε δρομολογημένου επιβατηγού πλοίου σε κύριες ή δευτερεύουσες δρομολογιακές γραμμές, όπως αυτές καθορίζονται από το Π.Δ. 814/74 υποχρεούται να έχει εφοδιασθεί και εγκαταστήσει ή αποδεδειγμένα να έχει συμβληθεί και να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό σύστημα κράτησης θέσεων και έκδοσης εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων (Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α) βλ. διαδικασία υπό τον τίτλο "Έκδοση Βεβαίωσης ΗΣΚΘΕΕΑ/Καταμέτρησης" που είναι πενταετούς διάρκειας. Σε ετήσια βάση λαμβάνει χώρα ετήσια θεώρηση επί της εν λόγω Βεβαίωσης, με τη διενέργεια επιθεώρησης εν πλω.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και επικοινωνιών (ΔΗΔΕΠ)/Γρ.ΗΣΚΘΕΕΑ

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση ετήσιας επιθεώρησης συστήματος ΗΣΚΘΕΕΑ

Σημειώσεις

Εναλλακτικά δύναται να αποσταλεί και ταχυδρομικά. Ψηφιακή θεωρείται η κατάθεση όταν η αίτηση είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη και οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του ν. 1599/86 έχουν εκδοθεί μέσω της ενιαίας πύλης δημόσιας διοίκησης gov.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ετήσια επιθεώρηση Βεβαίωσης ΗΣΚΘΕΕΑ

      Επίσημος τίτλος

      Ετήσια Θεώρηση Βεβαίωσης για τη Λειτουργία Ηλεκτρονικού Συστήματος Κράτησης Θέσεων και Έκδοσης Εισητηρίων στα Πλοία (ΗΣΚΘΕΕΑ)


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο λιμένων ΗΣΚΘΕΕΑ
      Μητρώο Αρμόδιων ΗΣΚΘΕΕΑ ή/και Καταγραφής/Καταμέτρησης επιβαινόντων πλοίων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Ετήσια θεώρηση βεβαίωσης ΗΣΚΘΕΕΑ ή/και καταγραφής Για αποστάσεις μικρότερες των 20 ν.μ. 59€ Για αποστάσεις μεγαλύτερες των 20 ν.μ. 147€ 59 € - 147 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3024

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Όχι

      • 2 Διπλότυπο από Δ.Ο.Υ. υπέρ “Κ.Α.Ε. 3435” ύψους 59-147€ στο οποίο αναγράφεται η ονομασία και το Α.Φ.Μ. της εταιρείας του πλοίου και στις παρατηρήσεις το όνομα και το νηολόγιο (λιμένας και αριθμός) του πλοίου. Για αποστάσεις μικρότερες των 20 ν.μ. 59€ Για αποστάσεις μεγαλύτερες των 20 ν.μ. 147€ 59 € - 147 €

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Ναι

      • 1

      • 1 Υπεύθυνη δήλωση (N. 1599/86) της Εταιρείας ότι δεν υπάρχει ουδεμία μεταβολή των στοιχείων – δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν κατά την έκδοση της εν ισχύ Βεβαίωσης Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. και ότι οποιαδήποτε μεταβολή θα δηλώνεται άμεσα στην Υπηρεσία. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση (N. 1599/86) της Εταιρείας ότι δεν υπάρχει ουδεμία μεταβολή των στοιχείων – δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν κατά την έκδοση της εν ισχύ Βεβαίωσης Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. και ότι οποιαδήποτε μεταβολή θα δηλώνεται άμεσα στην Υπηρεσία.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://isktheea.hcg.gr/ypodeigmata#

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Για ψηφιακή έκδοση: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses. Για χειρόγραφη έκδοση: Απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Αντίγραφο Εγγράφου Εθνικότητας για κάθε πλοίο Υπηρεσιακό έγγραφο

       Αντίγραφο Εγγράφου Εθνικότητας για κάθε πλοίο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όλα τα έγγραφα (πλοίου και εταιρείας) θα πρέπει να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 3 Αντίγραφο Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης για κάθε πλοίο Υπηρεσιακό έγγραφο

       Αντίγραφο Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης για κάθε πλοίο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όλα τα έγγραφα (πλοίου και εταιρείας) θα πρέπει να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 4 Αντίγραφο Πιστοποιητικού Ασφαλείας για κάθε πλοίο. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Αντίγραφο Πιστοποιητικού Ασφαλείας για κάθε πλοίο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όλα τα έγγραφα (πλοίου και εταιρείας) θα πρέπει να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 6440

      • Προεδρικό Διάταγμα 120 1997 110 Α

       Περιγραφή Εγκατάσταση ή χρησιμοποίηση ηλεκτρονικού συστήματος κράτησης θέσεως (ΗΣΚΘΕΕΑ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100110

      • Υπουργική Απόφαση 3113.1.132. 1998 986 Β

       Περιγραφή Δυνατότητα αναγραφής μίας μόνον τιμής - αξίας (μικτός ναύλος) επί των εισιτηρίων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980200986

      • Προεδρικό Διάταγμα 176 1999 165 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του ΠΔ 120/1997 (ΗΣΚΘΕΕΑ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100165

      • Υπουργική Απόφαση 2123.02. 2003 102 Β

       Περιγραφή Καθορισμός τελών διάθεσης αδειών του ΥΝΑΝΠ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030200102

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2113.108.2004 2004 883 Β

       Περιγραφή Δυνατότητα αναγραφής μίας μόνον τιμής-αξίας (μικτός ναύλος) επί των εισιτηρίων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040200883

      • Προεδρικό Διάταγμα 12 2015 9 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση και Συμπλήρωση Διατάξεων ΗΣΚΘΕΕΑ (ΠΔ 120/97).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150100009

      • Προεδρικό Διάταγμα 13 2018 26 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100026

      • Κανονισμός 14 1997 5 Β

       Περιγραφή Γενικός Κανονισμός Λιμένα 14 όπως ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970200005

      • Υπουργική Απόφαση 2432.6-8/9292 2020 518 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των διαδικασιών και των λεπτομερειών αναφορικά με τον έλεγχο και την έγκριση των συστημάτων καταγραφής πληροφοριών και καταμέτρησης επιβαινόντων σε επιβατηγά πλοία, για τη μεταβατική περίοδο.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200200518

      • 1 Κατάθεση αίτησης και πρωτοκόλλησή της

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατάθεση/αποστολή έντυπης αίτησης στο Αρμόδιο Τμήμα (Γρ.ΗΣΚΘΕΕΑ) της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών ή αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ψηφιακά της υπογεγραμμένης αίτησης.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος Πληρότητας Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος για την πληρότητα της αίτησης αναφορικά με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος συστήματος ΗΣΚΘΕΕΑ / Καταγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Πραγματοποιείται ουσιαστικός έλεγχος των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών, των παραβόλων, των στοιχείων του πλοίου, του υπεύθυνου καταγραφής και της τεχνικής περιγραφής λειτουργίας του συστήματος.

       Όχι Όχι


      • 4 Εντολή Διενέργειας επιθεώρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Επιθεώρηση του συστήματος κράτησης θέσεων και έκδοσης εισητηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων στα γραφεία της εταιρείας, των κατά τόπον υπεύθυνων ναυτικών πρακτόρων και στο πλοίο εν πλω.

       Όχι Όχι


      • 5 Αδυναμία διενέργειας επιθεώρησης - Έκδοση Ετήσιας Θεώρησης σχετικής βεβαίωσης με την παρατήρηση περί παράτασης του χρόνου διενέργειάς της


       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον δεν είναι εφικτή η διενέργεια επιθεώρησης στο εν λόγω χρονικό διάστημα, για λόγους υπηρεσιακών αναγκών, αντικειμενικής αδυναμίας μη εκτέλεσης δρομολογίων ή ανωτέρας βίας, θα καταχωρείται η αντίστοιχη ετήσια θεώρηση επί της Βεβαίωσης, με καταβολή όλων των προβλεπόμενων τελών από τους υπόχρεους και θα προστίθεται παρατήρηση με την οποία θα παρατείνεται το χρονικό διάστημα διενέργειας της επιθεώρησης, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι λόγοι αυτοί, από τον Διευθυντή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών, κατόπιν σχετικής εισήγησης.

       Σημειώσεις Όταν διενεργηθεί σε επόμενο χρονικό διάστημα η επιθεώρηση γίνεται ακολούθως και η αποκατάσταση της παρατήρησης στη σχετική Βεβαίωση.

       Ναι Όχι


      • 6 Διενέργεια Επιθεώρησης εν πλω

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Επιθεώρηση του συστήματος κατά τον απόπλου του πλοίου επί πραγματικού δρομολογίου και τα αποτελέσματα αναφέρονται μετά από εισηγήσεις και προτάσεις των εισηγητών-επιθεωρητών, που ορίζονται για το σκοπό αυτό από τον αρμόδιο Διευθυντή.

       Σημειώσεις Περιλαμβάνεται ο χρόνος προετοιμασίας και οργάνωσης της εν πλω επιθεώρησης ανάλογα με το πρόγραμμα δρομολογίων του πλοίου, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα τρίτων πλοίων σε παρόμοια δρομολόγηση.

       Ναι Όχι


      • 7 Έκδοση της Ετήσιας Θεώρησης επί της Βεβαίωσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Ετήσια Θεώρηση επί της σχετικής Βεβαίωσης μετά από την ολοκλήρωση της επιθεώρησης και κατόπιν εισήγησης του επιθεωρητή με υπηρεσιακό Σημείωμα επί των αποτελεσμάτων αυτής.

       Ναι Όχι


      • 8 Παραλαβή της ετήσιας θεώρησης επί της Βεβαίωσης από τον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ειδοποίηση αιτούντα για παραλαβή έντυπης ετήσια θεώρησης επί της Βεβαίωσης από την έδρα του Φορέα ή αποστολή στην έδρα του ταχυδρομικώς με έξοδα αιτούντα.

       Όχι Όχι


      • 9 Διατήρηση Βεβαίωσης επί πλοίου


       Περιγραφή Διατηρείται η σχετική Βεβαίωση στο πλοίο έως την αίτηση για τη διενέργεια της επόμενης ετήσιας θεώρησης ή νωρίτερα εφόσον απαιτηθεί επανέκδοσή της, λόγω αλλαγής στοιχείων αυτής.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.