Ετήσια Θεώρηση Βεβαίωσης ΗΣΚΘΕΕΑ/ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση656ad5f4-f05a-4e0e-9b94-c3befca7b4ca 886094

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

147 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

7 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον ετήσιο έλεγχο των ηλεκτρονικών συστημάτων κράτησης θέσεων και ελέγχου εισητηριων (ΗΣΚΘΕΕΑ) των υπόχρεων πλοίων/εταιρειών, καθώς και στον έλεγχο καταγραφής και καταμέτρησης των επιβαινόντων στα πλοία (Συστήματα Καταγραφής), που εκτελούν παράλληλα δρομολόγια σε ακτοπλοϊκές γραμμές, ώστε να υπάρχει πληροφόρηση των αρμοδίων κρατικών Αρχών για τα στοιχεία των επιβαινόντων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Ετήσια Θεώρηση Βεβαίωσης ΗΣΚΘΕΕΑ/ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ετήσια Θεώρηση Βεβαίωσης ΗΣΚΘΕΕΑ / Καταγραφής

      Επίσημος τίτλος

      Ετήσια επιθεώρηση της λειτουργίας ηλεκτρονικού συστήματος κράτησης θέσεων και έκδοσης εισιτηρίων στα πλοία (ΗΣΚΘΕΕΑ) και συστήματος Καταγραφής επιβαινόντων


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Αρμόδιων ΗΣΚΘΕΕΑ ή/και Καταγραφής/Καταμέτρησης επιβαινόντων πλοίων
      Μητρώο λιμένων ΗΣΚΘΕΕΑ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Ετήσια θεώρηση βεβαίωσης ΗΣΚΘΕΕΑ ή/και καταγραφής 147 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3024

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Όχι

      • 2 Διπλότυπο από Δ.Ο.Υ. υπέρ “Κ.Α.Ε. 3435” ύψους 147 € στο οποίο αναγράφεται η ονομασία και το Α.Φ.Μ. της εταιρείας του πλοίου και στις παρατηρήσεις το όνομα και το νηολόγιο (λιμένας και αριθμός) του πλοίου. 147 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Ναι

      • 1

      • 1 Υπεύθυνη δήλωση της Εταιρείας Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση της Εταιρείας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://isktheea.hcg.gr/ypodeigmata#

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Για ψηφιακή έκδοση: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses Για χειρόγραφη έκδοση: Απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής Με την Υ.Δ. θα δηλώνεται ότι: Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι, ως νόμιμος εκπρόσωπος της πλοιοκτήτριας/ διαχειρίστριας/ εφοπλίστριας/ ναυλώτριας εταιρίας _________________ του/των πλοίου/ων _____________ καμία μεταβολή δεν υπάρχει στα στοιχεία – δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία σας κατά την έκδοση της/των εν ισχύ Βεβαίωσης/εων Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α./Καταγραφής με Αριθ. Πρωτ. ____________ καθώς και ότι οποιαδήποτε μεταβολή θα δηλώνεται άμεσα στην Υπηρεσία σας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Αντίγραφο Εγγράφου Εθνικότητας για κάθε πλοίο. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Αντίγραφο Εγγράφου Εθνικότητας για κάθε πλοίο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Όλα τα έγγραφα (πλοίου και εταιρείας) θα πρέπει να είναι απλά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 3 Αντίγραφο Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης για κάθε πλοίο Υπηρεσιακό έγγραφο

       Αντίγραφο Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης για κάθε πλοίο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όλα τα έγγραφα (πλοίου και εταιρείας) θα πρέπει να είναι απλά ευκρινή αντίγραφα των πρωτοτύπων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 4 Αντίγραφο Πιστοποιητικού Ασφαλείας για κάθε πλοίο. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Αντίγραφο Πιστοποιητικού Ασφαλείας για κάθε πλοίο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όλα τα έγγραφα (πλοίου και εταιρείας) θα πρέπει να είναι ευκρινή αντίγραφα των πρωτοτύπων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 6440

      • Προεδρικό Διάταγμα 120 1997 110 Α

       Περιγραφή Εγκατάσταση ή χρησιμοποίηση ηλεκτρονικού συστήματος κράτησης θέσεως (ΗΣΚΘΕΕΑ)

       Νομικές παραπομπές https://tinyurl.com/35ebbj53

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3113.1.132.1998 1998 986 Β

       Περιγραφή Δυνατότητα αναγραφής μίας μόνον τιμής - αξίας (μικτός ναύλος) επί των εισιτηρίων

       Νομικές παραπομπές https://tinyurl.com/cx37ptvy

      • Προεδρικό Διάταγμα 176 1999 165 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του ΠΔ 120/1997 (ΗΣΚΘΕΕΑ)

       Νομικές παραπομπές https://tinyurl.com/2vn3u43x

      • Προεδρικό Διάταγμα 23 1999 17 Α

       Περιγραφή Καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία

       Νομικές παραπομπές https://tinyurl.com/b3ueuc2x

      • Προεδρικό Διάταγμα 294 2002 261 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 23/1999

       Νομικές παραπομπές https://tinyurl.com/vs5vkxvy

      • Υπουργική Απόφαση 2123.02.2003 2003 102 Β

       Περιγραφή Καθορισμός τελών διάθεσης αδειών του ΥΝΑΝΠ

       Νομικές παραπομπές https://tinyurl.com/4vf2e7y5

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2113.108.2004 2004 883 Β

       Περιγραφή Δυνατότητα αναγραφής μίας μόνον τιμής-αξίας (μικτός ναύλος) επί των εισιτηρίων

       Νομικές παραπομπές https://tinyurl.com/4vf2e7y5

      • Νόμος 4254 2014 85 Α

       Περιγραφή Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων

       Νομικές παραπομπές https://tinyurl.com/24m8yay8

      • Προεδρικό Διάταγμα 12 2015 9 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση και Συμπλήρωση Διατάξεων ΗΣΚΘΕΕΑ (ΠΔ 120/97)

       Νομικές παραπομπές https://tinyurl.com/4bf8yyzn

      • Προεδρικό Διάταγμα 13 2018 26 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

       Νομικές παραπομπές https://tinyurl.com/rcx2bjfm

      • Προεδρικό Διάταγμα 102 2019 182 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση των διατάξεων του ΠΔ 23/99.

       Νομικές παραπομπές https://tinyurl.com/yvuvrc83

      • Κανονισμός 14 1997 5 Β

       Περιγραφή Γενικός Κανονισμός Λιμένα 14 όπως ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://tinyurl.com/bmwb8mw8

      • Υπουργική Απόφαση 2432.6-8/9292/10-2-2020 2020 518 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των διαδικασιών και των λεπτομερειών αναφορικά με τον έλεγχο και την έγκριση των συστημάτων καταγραφής πληροφοριών και καταμέτρησης επιβαινόντων σε επιβατηγά πλοία, για τη μεταβατική περίοδο.

       Νομικές παραπομπές https://tinyurl.com/ypc48zbz

      • 1 Κατάθεση αίτησης και πρωτοκόλλησή της

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατάθεση/αποστολή έντυπής αίτησης στο Αρμόδιο Τμήμα (Γρ.ΗΣΚΘΕΕΑ) ή αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ψηφιακά υπογεγραμμένης αίτησης.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος Πληρότητας Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος για την πληρότητα της αίτησης αναφορικά με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος συστήματος ΗΣΚΘΕΕΑ / Καταγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Πραγματοποιείται ουσιαστικός έλεγχος των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών, των παραβόλων, των στοιχείων του πλοίου και του υπεύθυνου καταγραφής, της τεχνικής περιγραφής λειτουργίας του συστήματος.

       Όχι Όχι


      • 4 Διενέργεια επιθεώρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Επιθεώρηση του συστήματος στα γραφεία της εταιρείας.

       Όχι Όχι


      • 5 Ετήσια Θεώρηση Βεβαίωσης με παρατήρηση


       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον δεν είναι εφικτή η διενέργεια επιθεώρησης στο εν λόγω χρονικό διάστημα, για λόγους υπηρεσιακών αναγκών, αντικειμενικής αδυναμίας μη εκτέλεσης δρομολογίων ή ανωτέρας βίας, θα καταχωρείται η αντίστοιχη ετήσια θεώρηση επί της Βεβαίωσης, με καταβολή όλων των προβλεπόμενων τελών από τους υπόχρεους και θα προστίθεται παρατήρηση με την οποία θα παρατείνεται το χρονικό διάστημα διενέργειας της επιθεώρησης, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι λόγοι αυτοί, από τον Διευθυντή ΗΔΕΠ, κατόπιν σχετικής εισήγησης.

       Όχι Όχι


      • 6 Ετήσια Θεώρηση Βεβαίωσης μετά από Επιθεώρηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Ετήσια Θεώρηση σχετικής Βεβαίωσης μετά από την ολοκλήρωση της επιθεώρησης και κατόπιν εισήγησης του επιθεωρητή με Υπηρεσιακό Σημείωμα επί των αποτελεσμάτων αυτής. Προσθήκη παρατήρησης για έλεγχο εν πλω.

       Όχι Όχι


      • 7 Παραλαβή Βεβαίωσης από αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ειδοποίηση αιτούντα για παραλαβή έντυπης Βεβαίωσης από την έδρα του Φορέα ή αποστολή στην έδρα του ταχυδρομικώς με έξοδα αιτούντα.

       Όχι Όχι


      • 8 Διενέργεια Επιθεώρησης εν πλω

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Επιθεώρηση του συστήματος κατά τον απόπλου του πλοίου επι πραγματικού δρομολογίου και τα αποτελέσματα αναφέρονται μετά από εισηγήσεις/προτάσεις εισηγητών/επιθεωρητών, που ορίζονται για το σκοπό αυτό από τον Διευθυντή ΗΔΕΠ.

       Σημειώσεις Περιλαμβάνεται ο χρόνος προετοιμασίας και οργάνωσης της εν πλω επιθεώρησης ανάλογα με το πρόγραμμα δρομολογίων του πλοίου, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα τρίτων πλοίων σε παρόμοια δρομολόγηση.

       Όχι Όχι


      • 9 Παραλαβή Βεβαίωσης από αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ειδοποίηση αιτούντα για παραλαβή έντυπης Βεβαίωσης από την έδρα του Φορέα ή αποστολή στην έδρα του ταχυδρομικώς με έξοδα αιτούντα.

       Όχι Όχι


      • 10 Επιθεώρηση σε πραγματικό δρομολόγιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Επιθεώρηση του συστήματος κατά τον απόπλου του πλοίου επι πραγματικού δρομολογίου και τα αποτελέσματα αναφέρονται μετά από εισηγήσεις/προτάσεις εισηγητών/επιθεωρητών, που ορίζονται για το σκοπό αυτό από τον Διευθυντή ΗΔΕΠ.

       Σημειώσεις Περιλαμβάνεται ο χρόνος προετοιμασίας και οργάνωσης της εν πλω επιθεώρησης ανάλογα με το πρόγραμμα δρομολογίων του πλοίου, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα τρίτων πλοίων σε παρόμοια δρομολόγηση.

       Όχι Όχι


      • 11 Διατήρηση Βεβαίωσης επί πλοίου


       Περιγραφή Διατηρείται στο πλοίο έως την αίτηση για τη διενέργεια της ετήσια θεώρησης ή νωρίτερα εφόσον απαιτηθεί επανέκδοση λόγω αλλαγής στοιχείων αυτής.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.