Ετήσια Θεώρηση Καταμέτρησης Επιβαινόντων Πλοίων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0b9f308d-334e-490b-9475-4855862dc688 551505

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Λιμενικές Αρχές, ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

118 €

Εκτιμώμενος χρόνος

7 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην ετήσια θεώρηση Καταμέτρησης Επιβαινόντων σε επιβατηγά πλοία, καθώς με ευθύνη του πλοιάρχου ή του κυβερνήτη ή του αξιωματικού καταστρώματος ή γενικών υπηρεσιών ή άλλου μέλους του πληρώματος, που έχει ορισθεί από τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη, όλοι οι επιβαίνοντες σε επιβατηγό πλοίο, το οποίο αναχωρεί από Ελληνικό λιμένα, καταμετρώνται πριν από την αναχώρησή του.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση ετήσιας επιθεώρησης συστήματος Καταμέτρησης Επιβαινόντων.

Σημειώσεις

Εναλλακτικά δύναται να αποσταλεί και ταχυδρομικά. Ψηφιακή θεωρείται η κατάθεση όταν η αίτηση είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη και οι Υπεύθυνες Δηλώσεις έχουν εκδοθεί μέσω gov.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Ετήσια Θεώρηση Βεβαίωσης Καταμέτρησης Επιβαινόντων Ε/Γ Πλοίων


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Αρμόδιων ΗΣΚΘΕΕΑ ή/και Καταγραφής/Καταμέτρησης επιβαινόντων πλοίων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Τεχνικές Αφορά σε επιβατηγό πλοίο ή ταχύπλοο σκάφος που μεταφέρει περισσότερους από 12 επιβάτες, με εξαίρεση: • τα πολεμικά πλοία και τα οπλιταγωγά πλοία, • τις θαλαμηγούς και τα σκάφη αναψυχής: σκάφη τα οποία δεν χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς, ανεξάρτητα από το μέσο πρόωσής τους. • τα πλοία που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε λιμενικές περιοχές, σύμφωνα το άρθρο 2 περ. ιστ΄ του π.δ. 103/1999 (Α΄110)

       Όχι Όχι

      • 1 Ετήσια θεώρηση βεβαίωσης καταμέτρησης. 59 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3022

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Όχι

      • 2 Διπλότυπο από Δ.Ο.Υ. υπέρ “Κ.Α.Ε. 3435” ύψους 59 € στο οποίο αναγράφεται η ονομασία και το Α.Φ.Μ. της εταιρείας του πλοίου και στις παρατηρήσεις το όνομα και το νηολόγιο (λιμένας και αριθμός) του πλοίου. 59 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Ναι

      • 1 Υπεύθυνη δήλωση (N. 1599/86) της Εταιρείας ότι δεν υπάρχει ουδεμία μεταβολή των στοιχείων – δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν κατά την έκδοση της εν ισχύ Βεβαίωσης Καταμέτρησης επιβαινόντων και ότι οποιαδήποτε μεταβολή θα δηλώνεται άμεσα στην Υπηρεσία. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση (N. 1599/86) της Εταιρείας ότι δεν υπάρχει ουδεμία μεταβολή των στοιχείων – δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν κατά την έκδοση της εν ισχύ Βεβαίωσης Καταμέτρησης επιβαινόντων και ότι οποιαδήποτε μεταβολή θα δηλώνεται άμεσα στην Υπηρεσία.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://isktheea.hcg.gr/ypodeigmata#

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Αντίγραφο Εγγράφου Εθνικότητας του πλοίου. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Αντίγραφο Εγγράφου Εθνικότητας του πλοίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όλα τα έγγραφα (πλοίου και εταιρείας) θα πρέπει να είναι ευκρινή αντίγραφα των πρωτοτύπων

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 3 Αντίγραφο Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης για κάθε πλοίο. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Αντίγραφο Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης για κάθε πλοίο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όλα τα έγγραφα (πλοίου και εταιρείας) θα πρέπει να είναι ευκρινή αντίγραφα των πρωτοτύπων

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 4 Αντίγραφο Πιστοποιητικού Ασφαλείας για κάθε πλοίο. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Αντίγραφο Πιστοποιητικού Ασφαλείας για κάθε πλοίο.


       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όλα τα έγγραφα (πλοίου και εταιρείας) θα πρέπει να είναι ευκρινή αντίγραφα των πρωτοτύπων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 6440

      • Προεδρικό Διάταγμα 23 1999 17 Α

       Περιγραφή Καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία που εκτελούν πλόες προς ή από ελληνικούς λιμένες σύμφωνα με την Οδηγία 98/41/Ε.Κ. του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1998 και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100017

      • Προεδρικό Διάταγμα 294 2002 261 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 23/1999.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100261

      • Υπουργική Απόφαση 2123.02.2003 2003 102 Β

       Περιγραφή Καθορισμός τελών διάθεσης αδειών του ΥΝΑΝΠ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030200102

      • Προεδρικό Διάταγμα 102 2019 182 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 23/1999 ‘’Καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία που εκτελούν δρομολόγια προς ή από Ελληνικούς λιμένες σύμφωνα με την Οδηγία 98/41/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1998” …… σε συμμόρφωση με την Οδηγία (ΕE) 2017/2109 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 15ης Νοεμβρίου 2017 (L 315/52/30.11.2017) (Α΄ 182).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100182

      • Υπουργική Απόφαση 2432.6-8/9292/2020 2020 518 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των διαδικασιών και των λεπτομερειών αναφορικά με τον έλεγχο και την έγκριση των συστημάτων καταγραφής πληροφοριών και καταμέτρησης επιβαινόντων σε επιβατηγά πλοία, για τη μεταβατική περίοδο μέχρι την 19 Δεκεμβρίου 2023 ή την έκδοση απόφασης από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που προβλέπεται στο άρθρο 4 του π.δ. 102/2019 (Α’ 182).

       Νομικές παραπομπές https://tinyurl.com/ypc48zbz

      • 1 Κατάθεση αίτησης και πρωτοκόλλησή της

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατάθεση/αποστολή έντυπης αίτησης στο Αρμόδιο Τμήμα της κατά τόπον αρμόδιας Λιμενικής Αρχής ή αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ψηφιακά υπογεγραμμένης αίτησης

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος Πληρότητας Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος για την πληρότητα της αίτησης αναφορικά με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά

       Όχι Όχι


      • 3 Διενέργεια επιθεώρησης-ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Επιθεώρηση του συστήματος καταμέτρησης επιβαινόντων του πλοίου. Επιθεώρηση του συστήματος κατά τον απόπλου του πλοίου επί πραγματικού δρομολογίου. Τα αποτελέσματα αναφέρονται μετά από εισηγήσεις/προτάσεις αρμοδίων στελεχών, που ορίζονται για το σκοπό αυτό από τον Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής.

       Ναι Όχι


      • 4 Θεώρηση Βεβαίωσης με παρατήρηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον δεν είναι εφικτή η διενέργεια επιθεώρησης στο εν λόγω χρονικό διάστημα, για λόγους υπηρεσιακών αναγκών, αντικειμενικής αδυναμίας μη εκτέλεσης δρομολογίων ή ανωτέρας βίας, θεωρείται η Βεβαίωση και καταχωρείται η αντίστοιχη ετήσια θεώρηση επί της Βεβαίωσης, με καταβολή όλων των προβλεπόμενων τελών από τους υπόχρεους και θα προστίθεται παρατήρηση με την οποία θα παρατείνεται το χρονικό διάστημα διενέργειας της επιθεώρησης, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι λόγοι αυτοί, από τον Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής, κατόπιν σχετικής εισήγησης.

       Ναι Όχι


      • 5 Θεώρηση Βεβαίωσης μετά από Επιθεώρηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ετήσια θεώρηση της σχετικής Βεβαίωσης μετά από την ολοκλήρωση της επιθεώρησης και κατόπιν εισήγησης αρμόδιων στελεχών με Υπηρεσιακό Σημείωμα/Πρακτικό επί των αποτελεσμάτων αυτής.

       Ναι Όχι


      • 6 Παραλαβή Βεβαίωσης από αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ειδοποίηση αιτούντα για παραλαβή έντυπης Βεβαίωσης από την έδρα της Λιμενικής Αρχής θεώρηση της βεβαίωσης

       Ναι Όχι


      • 7 Παραλαβή Βεβαίωσης από αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ειδοποίηση αιτούντα για παραλαβή έντυπης Βεβαίωσης από την έδρα της Λιμενικής Αρχής θεώρηση της βεβαίωσης

       Ναι Όχι


      • 8 Επιθεώρηση σε πραγματικό δρομολόγιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Επιθεώρηση του συστήματος καταμέτρησης επιβαινόντων του πλοίου. Επιθεώρηση του συστήματος κατά τον απόπλου του πλοίου επί πραγματικού δρομολογίου και τα αποτελέσματα αναφέρονται μετά από εισηγήσεις/προτάσεις αρμόδιων στελεχών, που ορίζονται για το σκοπό αυτό από τον Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής. Ακολούθως αποκαθίσταται η τεθείσα σχετική παρατήρηση επί της Βεβαίωσης

       Σημειώσεις Περιλαμβάνεται ο χρόνος προετοιμασίας και οργάνωσης της εν πλω επιθεώρησης ανάλογα με το πρόγραμμα δρομολογίων του πλοίου, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα τρίτων πλοίων σε παρόμοια δρομολόγηση.

       Ναι Όχι


      • 9 Αποκατάσταση παρατήρησης


       Περιγραφή Αποκατάσταση της τεθείσας παρατήρησης αναφορικά με τη διενέργεια επιθεώρησης του συστήματος καταμέτρησης

       Ναι Όχι


      • 10 Παραλαβή Βεβαίωσης από αιτούντα


       Περιγραφή Ειδοποίηση αιτούντα για παραλαβή έντυπης Βεβαίωσης από την έδρα της Λιμενικής Αρχής θεώρηση της βεβαίωσης

       Ναι Όχι


      • 11 Διατήρηση Βεβαίωσης επί πλοίου


       Περιγραφή Διατηρείται στο πλοίο έως τη διενέργεια της επόμενης ετήσιας θεώρησης ή νωρίτερα εφόσον απαιτηθεί επανέκδοση λόγω αλλαγής στοιχείων αυτής.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.