Ετήσιος Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού του δημόσιου τομέα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf457e1be-4354-4903-a513-55a4d53f9c23 569376

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εκπόνηση από το Υπουργείο Εσωτερικών ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους φορείς του δημόσιου τομέα, καθώς και στον καθορισμό του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού προσλήψεων εποχικού προσωπικού, προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΑίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Ετήσιος Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού του δημόσιου τομέα.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποίηση με κωδικούς δημόσιας διοίκησης

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ετήσιος Προγραμματισμός Προσλήψεων τακτικού προσωπικού φορέων του δημόσιου τομέα και καθορισμός του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού προσλήψεων εποχικού προσωπικού, προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

      Επίσημος τίτλος

      Ετήσιος προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων για την έγκριση τακτικού προσωπικού.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Αναρτημένο ψηφιακό οργανόγραμμα του φορέα για την έγκριση τακτικού προσωπικού.

       Όχι Όχι

      • 3 Οικονομικές Ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Ύπαρξη βεβαίωσης ΑΣΕΠ για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου, με τις οποίες βεβαιώνεται ότι δεν υποκρύπτεται σχέση εξαρτημένης εργασίας και ότι το έργο που θα εκτελεστεί δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του οικείου φορέα και ότι απαγορεύεται η ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων αυτών.

       Όχι Όχι

      • 5 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Οι φορείς εισέρχονται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού ΔΤ με κωδικούς taxisnet ή κωδικούς δημόσιας διοίκησης.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 51 4622 2019 133 Α

       Περιγραφή «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» Το άρθρο 51 αφορά στον ετήσιο προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100133

      • Νόμος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 4813 2021 111 Α

       Περιγραφή Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100111

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/934/6966 2023 2614 Β

       Περιγραφή Εξαιρέσεις από τον ετήσιο προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα του άρθρου 51 του ν.4622/2019

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230202614

      • Νόμος 16 4440 2016 224 Α

       Περιγραφή Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100224

      • Νόμος 14 4270 2014 143 Α

       Περιγραφή Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. Στον ετήσιο προγραμματισμό υπάγονται οι φορείς της περ.α της παρ.1 του άρθρου 14 για τον τακτικό προσωπικό ενώ για το ορισμένου χρόνου προσωπικό υπάγονται οι φορείς της περ.β της ανωτέρω διάταξης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100143

      • 1 Έκδοση εγκυκλίου από το Υπουργείο Εσωτερικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με την έκδοση εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών οι φορείς καλούνται να αποστείλουν τα αιτήματά τους για πρόσληψη τακτικού προσωπικού καθώς και εποχικού προσωπικού, προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αιτημάτων - Έλεγχος - Διαμόρφωση Ετήσιου Προγραμματισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε συνέχεια έκδοσης εγκυκλίου, οι φορείς που υπόκεινται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων περί ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων υποβάλλουν τα αιτήματά τους, μέσω της πλατφόρμας Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα. Τα υποβληθέντα στοιχεία αρχικά ελέγχονται από τα αρμόδια Υπουργεία και σε περίπτωση θετικής αξιολόγησής τους αποστέλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Τα αιτήματα τα επεξεργάζεται η Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και σε συνδυασμό με τις στρατηγικές προτεραιότητες για τη διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού, διαμορφώνουν τον ετήσιο προγραμματισμό για τις προσλήψεις του επόμενου έτους.

       Όχι Όχι


      • 3 Εισήγηση της Επιτροπής Θεμάτων Δημόσιου Τομέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού υποβάλει στην Επιτροπή Θεμάτων Δημόσιου Τομέα τον διαμορφωμένο ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων.

       Σημειώσεις Αφορά τόσο το τακτικό όσο και το εποχικό προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης.

       Όχι Όχι


      • 4 Υποβολή Ετήσιου Προγραμματισμού στο Υπουργικό Συμβούλιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το σχέδιο του ετήσιου προγραμματισμού για τις προσλήψεις του επόμενου έτους με την εισήγηση της Επιτροπής Θεμάτων Δημόσιου Τομέα, αποστέλλεται από το αρμόδιο Υπουργείο στην Προεδρία της Κυβέρνησης ως μέρος του Προσχεδίου Δράσης του Υπουργείου που είναι αρμόδιο για τα θέματα ανθρωπίνου δυναμικού του δημοσίου τομέα προς έγκριση από το Τακτικό Υπουργικό Συμβούλιο του Σεπτεμβρίου.

       Όχι Όχι


      • 5 Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού και μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού εποχικού προσωπικού, προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συμβάσεων μίσθωσης έργου και ωριαίας αποζημίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Το σχέδιο του ετήσιου προγραμματισμού που αφορά στις προσλήψεις τακτικού προσωπικού, καθώς και στον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό προσλήψεως εποχικού προσωπικού, προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του επόμενου έτους εγκρίνεται από το τακτικό Υπουργικό Συμβούλιο Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο έγκρισης του ενοποιημένου προγράμματος κυβερνητικής πολιτικής.

       Όχι Όχι


      • 6 Κοινοποίηση της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων αποστέλλεται στους φορείς και στο ΑΣΕΠ, το οποίο διαμορφώνει ετησίως τον προγραμματισμό του για τους διορισμούς ή προσλήψεις τακτικού προσωπικού. Οι αποφάσεις της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 με τις οποίες εγκρίνεται η κατανομή των θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης ή συμβάσεων μίσθωσης έργου ανά Υπουργείο, βάσει του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού προσλήψεων του εν λόγω προσωπικού που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, αποστέλλονται στους φορείς που περιλαμβάνονται σε αυτές.

       Ναι Ναι


      • 7 Κατανομή των εγκεκριμένων θέσεων εποχικού προσωπικού, προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης ή συμβάσεων μίσθωσης έργου ανά Υπουργείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι θέσεις τους μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού προσλήψεων εποχικού προσωπικού, προσωπικού ορισμένου χρόνου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης ή συμβάσεων μίσθωσης έργου που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο κατανέμονται ανά Υπουργείο βάσει των υποβληθέντων αιτημάτων.

       Ναι Όχι


      • 8 Αποστολή των κατανεμημένων θέσεων εποχικού προσωπικού, προσωπικού ορισμένου χρόνου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης ή συμβάσεων μίσθωσης έργου προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Υπουργείο Εσωτερικών αποστέλλει στο Γ.Λ.Κ. του Υπ. Οικονομικών κατάσταση με τις κατανεμημένες θέσεις εποχικού προσωπικού, προσωπικού ορισμένου χρόνου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης ή συμβάσεων μίσθωσης έργου ανά Υπουργείο προκειμένου να εκδοθεί η απαιτούμενη βεβαίωση για την ύπαρξη των πιστώσεων

       Ναι Όχι


      • 9 Έκδοση Βεβαίωσης από το ΓΛΚ για την εγγραφή των πιστώσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το ΓΛΚ του Υπ. Οικονομικών εκδίδει Βεβαίωση για τη σχετική εγγραφή των πιστώσεων για το εποχικό προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή προσωπικό ωριαίας αποζημίωσης ή συμβάσεων μίσθωσης έργου ανά Υπουργείο.

       Ναι Όχι


      • 10 Έκδοση Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν.4622/2019 εγκρίνεται η κατανομή των θέσεων εποχικού προσωπικού, του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης ή συμβάσεων μίσθωσης έργου ανά Υπουργείου, βάσει του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού προσλήψεων του εν λόγω προσωπικού που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο.

       Ναι Όχι


      • 11 Κοινοποίηση Υπουργικών Αποφάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Οι Υπουργικές Αποφάσεις, με τις οποίες εγκρίνεται η κατανομή των θέσεων εποχικού προσωπικού, προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης ή συμβάσεων μίσθωσης έργου ανά Υπουργείο, βάσει του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού προσλήψεων του εν λόγω προσωπικού που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο αποστέλλονται στα Υπουργεία προκειμένου να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για την πρόσληψη του προσωπικού.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.