Εφάπαξ Βοήθημα Αποστρατείας (ΕΛΟΑΣ)

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1472717e-c538-477a-9c45-a7475d003d93 702417

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αναφερόμενος φορέας


Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1 +
  (3)

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  3
  Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά τη χορήγηση εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος στους μετόχους που εξέρχονται από τις τάξεις του ΕΣ ή έχουν συμπληρώσει 35 έτη μετοχικής σχέσης με τον Λογαριασμό.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση για τη χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Δικαστική Προσφυγή

     Δικαίωμα προσφυγής εντός δύο ετών από την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος.

     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση

     Xρήσεις

     Άλλο

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Εφάπαξ Βοήθημα Αποστρατείας

       Επίσημος τίτλος

       Εφάπαξ Βοήθημα Αποστρατείας


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,


       • 1 Προϋπηρεσίας Συμπλήρωση 35ετούς μετοχικής σχέσης

        Όχι Όχι

       • 2 Άλλο Αυτεπάγγελτη αποστρατεία μετά τη συμπλήρωση 20ετούς μετοχικής σχέσης

        Όχι Όχι

       • 3 Άλλο Επιστροφή πάγιων κρατήσεων σε περίπτωση αποστρατείας με αίτηση του μετόχου & εφόσον δεν έχει συμπληρώσει 20ετή μετοχική σχέση

        Όχι Όχι

       • Νομοθετικό Διάταγμα 398 1974 116 Α

        Περιγραφή Περί Ταμείων Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHxY9m0TgvYxHdtvSoClrL8C7zJqgnbkUV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuVnVSdsgG v6hTbOqsBOW0fhUQpQ97drdyLC1FUCk tN

       • Νόμος 35 4387 2016 85 Α

        Περιγραφή Προσδιορισμός του ύψους του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγείται στους μετόχους

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp 31M9ESQXdtvSoClrL87SPB1HbULODtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijGrQHcePHClLy81m2nbIV8aLxym8io8bEXTM8cAZVrAU

       • Νόμος 35 4407 2016 134 Α
       • 1 Πρωτοκόλληση αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η αίτηση παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία & πρωτοκολλείται ώστε να διανεμηθεί στο αρμόδιο τμήμα

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Εξετάζεται από το αρμόδιο τμήμα η αίτηση & ελέγχεται η πληρότητα & η ορθότητα των δικαιολογητικών

        Όχι Όχι


       • 3 Έγκριση αιτήσεως από ΔΣ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Οι αιτήσεις εγκρίνονται από το ΔΣ ώστε να αποδοθεί το βοήθημα στους δικαιούχους

        Όχι Όχι


       • 4 Απόδοση Βοηθημάτων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Τα βοηθήματα αποδίδονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων

        Όχι Όχι


       • 5 Αποστολή Πράξης Απονομής

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


        Περιγραφή Αποστέλλονται ταχυδρομικώς οι πράξεις απονομής των βοηθημάτων στους δικαιούχους

        Όχι Όχι       • 1 Τραπεζικός Λογαριασμός αιτούντος Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

        Τραπεζικός Λογαριασμός αιτούντος

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Φορολογική ενημερότητα του μετόχου ή βεβαίωση οφειλής Φορολογική ενημερότητα

        Φορολογική ενημερότητα του μετόχου ή βεβαίωση οφειλής

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 3 Αντίγραφο Φύλλο Μητρώου Άλλο

        Αντίγραφο Φύλλο Μητρώου

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 4 Φύλλο Διακοπής Μισθοδοσίας Άλλο

        Φύλλο Διακοπής Μισθοδοσίας

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


        Σημειώσεις: Αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον ΟΛΚΕΣ

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.