Εφάπαξ Βοήθημα Αποστρατείας (ΕΛΟΑΣ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1472717e-c538-477a-9c45-a7475d003d93 702417

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 + (
3
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη χορήγηση εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος στους μετόχους που εξέρχονται από τις τάξεις του ΕΣ ή έχουν συμπληρώσει 35 έτη μετοχικής σχέσης με τον Λογαριασμό.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για τη χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Δικαίωμα προσφυγής εντός δύο ετών από την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εφάπαξ Βοήθημα Αποστρατείας

      Επίσημος τίτλος

      Εφάπαξ Βοήθημα Αποστρατείας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Προϋπηρεσίας Συμπλήρωση 35ετούς μετοχικής σχέσης

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Αυτεπάγγελτη αποστρατεία μετά τη συμπλήρωση 20ετούς μετοχικής σχέσης

       Όχι Όχι

      • 3 Χρονικές Επιστροφή πάγιων κρατήσεων σε περίπτωση αποστρατείας με αίτηση του μετόχου & εφόσον δεν έχει συμπληρώσει 20ετή μετοχική σχέση

       Όχι Όχι

      • 1 Τραπεζικός Λογαριασμός αιτούντος Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Τραπεζικός Λογαριασμός αιτούντος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 2 Φορολογική ενημερότητα του μετόχου ή βεβαίωση οφειλής Φορολογική ενημερότητα

       Φορολογική ενημερότητα του μετόχου ή βεβαίωση οφειλής

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3461

      • 3 Αντίγραφο Φύλλο Μητρώου Αποδεικτικό

       Αντίγραφο Φύλλο Μητρώου

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • 4 Φύλλο Διακοπής Μισθοδοσίας Αποδεικτικό

       Φύλλο Διακοπής Μισθοδοσίας

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: Αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον ΟΛΚΕΣ

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • Νομοθετικό Διάταγμα 398 1974 116 Α

       Περιγραφή Περί Ταμείων Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19740100116

      • Νόμος 35 4387 2016 85 Α

       Περιγραφή Προσδιορισμός του ύψους του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγείται στους μετόχους

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100085

      • Νόμος 35 4407 2016 134 Α

       Περιγραφή Δικαιούχοι εφάπαξ βοηθήματος

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100134

      • 1 Πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία & πρωτοκολλείται ώστε να διανεμηθεί στο αρμόδιο τμήμα

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εξετάζεται από το αρμόδιο τμήμα η αίτηση & ελέγχεται η πληρότητα & η ορθότητα των δικαιολογητικών

       Όχι Όχι


      • 3 Έγκριση αιτήσεως από ΔΣ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διοικητικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Οι αιτήσεις εγκρίνονται από το ΔΣ ώστε να αποδοθεί το βοήθημα στους δικαιούχους

       Όχι Όχι


      • 4 Απόδοση Βοηθημάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τα βοηθήματα αποδίδονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων

       Όχι Όχι


      • 5 Αποστολή Πράξης Απονομής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Αποστέλλονται ταχυδρομικώς οι πράξεις απονομής των βοηθημάτων στους δικαιούχους

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.