Εφαρμογή του προγράμματος της βρουκέλλωσης των αιγών και των προβάτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa58be4b2-0751-4cef-96ee-a2f1d78eda80 584207

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Περιφερειακές ενότητες, Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών, Διευθύνσεις/Υποδιευθύνσεις Κτηνιατρικής Περιφερειακών Ενοτήτων

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

1 έτος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εφαρμογή του προγράμματος της βρουκέλλωσης των αιγών και των προβάτων, για τη μείωση του επιπολασμού του βακτηρίου Br. melitensis στον πληθυσμό αιγοπροβάτων της χώρας και την προστασία της Δημόσιας Υγείας, μέσω της παραγωγής ασφαλών προϊόντων από τα ζώα αυτά.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών, Διευθύνσεις/Υποδιευθύνσεις Κτηνιατρικής Περιφερειακών Ενοτήτων

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Για την εφαρμογή του προγράμματος χωρίζεται η επικράτεια σε δύο ζώνες.

1)Ζώνη Εμβολιασμού (ΖΕΜ): όλη η ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά Εύβοια, Λέσβος και Θάσος.

2)Ζώνη Εκρίζωσης (ΖΕΚ): όλα τα νησιά της Ελλάδας εκτός των προαναφερόμενων στη Ζώνη Εμβολιασμού.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

ατομικός αριθμός σήμανσης αιγοπροβάτων, Κωδικός εκμετάλλευσης

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Πρόγραμμα μελιταίου πυρετού

      Επίσημος τίτλος

      Εφαρμογή του προγράμματος της βρουκέλλωσης των αιγών και των προβάτων

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ζωϊκού Κεφαλαίου (ΟΠΣ Κτηνιατρικής)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Υγειονομικές Οι εκμεταλλεύσεις αιγών και προβάτων και το ζωικό τους κεφάλαιο πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στο Σύστημα Αναγνώρισης και Καταγραφής. Ειδικότερα για τη ΖΕΜ, είναι υποχρεωτική η σήμανση όλων των αιγοπροβάτων ηλικίας άνω των 3 μηνών.

       Όχι Όχι

      • 2 Υγειονομικές Σε κάθε εκμετάλλευση τηρείται μητρώο όπου καταγράφονται όλες οι μεταβολές - μετακινήσεις των ζώων.

       Όχι Όχι

      • 3 Υγειονομικές Ο κτηνοτρόφος οφείλει να συλλαμβάνει και να συγκρατεί το ζώο για την εφαρμογή όλων των κτηνιατρικών πράξεων με τον ασφαλέστερο τρόπο για την αποφυγή τραυματισμού των συμμετεχόντων στην πράξη και τη μικρότερη καταπόνηση του ζώου και να παίρνει τα ίδια μέτρα βιοασφάλειας που παίρνει και ο κτηνίατρος (γάντια, γυαλιά, μάσκα κτλ). Για αυτό το λόγο κάθε εκμετάλλευση, θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο χώρο και παγίδες για τα ζώα. Ο κτηνίατρος μπορεί να αρνηθεί την αιμοληψία ή οποιαδήποτε άλλη κτηνιατρική πράξη, αν κρίνει ότι κινδυνεύει η ασφάλεια των συμμετεχόντων ή η ευζωία του ζώου.

       Όχι Όχι

      • 4 Διαθεσιμότητας Οι ΤΚΑ της ΠΕ να έχουν στη διάθεση τους τον αναγκαία αναλώσιμα, τον τεχνικό εξοπλισμό και τα μέσα (αυτοκίνητα) για την εφαρμογή των δράσεων του προγράμματος που εφαρμόζονται από αυτές.

       Όχι Όχι

      • Υπουργική Απόφαση 3339/117339 2016 3589 Β

       Περιγραφή Πρόγραμμα ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγών και των προβάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160203589

      • Υπουργική Απόφαση 2845/278980 2019 4338 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 3339/117339/2016 (ΦΕΚ 3589 Β΄/04-11-2016) με θέμα «Πρόγραμμα ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγών και των προβάτων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190204338

      • 1 Διενέργεια αιμοληψιών ή και εμβολιασμών σε εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διενεργούνται οι έλεγχοι και οι ενέργειες που απαιτούνται κατά την εφαρµογή του προγράµµατος ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγών και των προβάτων στην επικράτεια. Ανάλογα με την περιοχή γίνονται αιμοληψίες ή/και εμβολιασμοί στα αιγοπρόβατα.

       Σημειώσεις Για την εφαρμογή του προγράμματος χωρίζεται η επικράτεια σε δύο ζώνες. 1)Ζώνη Εμβολιασμού (ΖΕΜ): όλη η ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά Εύβοια, Λέσβος και Θάσος. 2)Ζώνη Εκρίζωσης (ΖΕΚ): όλα τα νησιά της Ελλάδας εκτός των προαναφερόμενων στη Ζώνη Εμβολιασμού.

       Όχι Όχι


      • 2 Εφαρμογή προγράμματος στη ζώνη εκρίζωσης (ΖΕΚ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι αρμόδιες τοπικές κτηνιατρικές αρχές διενεργούν αιμοληψίες σε αρσενικά και θηλυκά αιγοπρόβατα άνω των 6 μηνών. Τα δείγματα αποστέλλονται στο αρμόδιο κτηνιατρικό εργαστήριο. Μετά την αιμοληψία συμπληρώνεται και υπογράφεται το Δελτίο Ορολογικού Ελέγχου (ΔΟΕ) από τον κτηνίατρο που τη διενέργησε και τον κτηνοτρόφο.

       Σημειώσεις Εφαρμόζεται στις ΠΕ της νησιωτικής χώρας (πλην της Λέσβου), καθώς και στις νήσους των ΠΕ Νήσων Αττικής, Εύβοιας, Μαγνησίας και Έβρου. Από το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν εξαιρείται καμία εκμετάλλευση και για κανένα λόγο. Στο πρόγραμμα εντάσσονται και τα οικόσιτα αιγοπρόβατα με ευθύνη των ιδιοκτητών τους, οι οποίοι πρέπει να ενημερώνουν τις ΤΚΑ.

       Ναι Όχι


      • 3 Θετικά εργαστηριακά αποτελέσματα /έκδοση ΑΛΥΜ/σφαγή θετικών ζώων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση θετικών εργαστηριακών αποτελεσμάτων για τη βρουκέλλωση των αιγοπροβάτων η ΔΑΟΚ εκδίδει Απόφαση Λήψης Υγειονομικών Μέτρων για την εκμετάλλευση (ΑΛΥΜ) και σφάζονται όλα τα θετικά θηλυκά και αρσενικά ζώα άνω των 6 μηνών. Τα ζώα οδηγούνται σε σφαγή σε εγκεκριμένο για τον σκοπό αυτό σφαγείο.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που βρεθεί θετικό πάνω από το 50% των ζώων που αιμοδειγματίστηκαν δύναται να αποφασιστεί καθολική σφαγή. Στην περίπτωση αυτή δίνεται έγκριση από τη Δ/νση Υγείας των Ζώων του ΥπΑΑΤ.

       Ναι Όχι


      • 4 Άρση των υγειονομικών μέτρων, εισαγωγή νέων ζώων στην εκτροφή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά τη σφαγή όλων των θετικών ζώων, τον καθαρισμό και την απολύμανση της εκμετάλλευσης, μπορούν να εισέλθουν νέα ζώα τα οποία θα πρέπει να προέρχονται από εκμεταλλεύσεις απαλλαγμένες από βρουκέλλωση (Μ4), εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί δύο συνεχόμενες αιμοληψίες με αρνητικά αποτελέσματα.

       Σημειώσεις Μετά τη διενέργεια εργασιών καθαρισμού και απολύμανσης συμπληρώνεται η βεβαίωση απολύμανσης σε δύο αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο παραδίδεται στον κτηνοτρόφο και τηρείται στο αρχείο της εκμετάλλευσης. Το άλλο αντίτυπο τηρείται στο αρχείο της ΤΚΑ.

       Ναι Όχι


      • 5 Αρνητικά εργαστηριακά αποτελέσματα/ επανάληψη σε 12 μήνες


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση αρνητικών εργαστηριακών αποτελεσμάτων το πρόγραμμα επαναλαμβάνεται σε 12 μήνεες

       Ναι Ναι


      • 6 Εφαρμογή προγράμματος στη ζώνη εμβολιασμού (ΖΕΜ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εμβολιάζονται, με ενβόλιο REV-1, τα θηλυκά αιγοπρόβατα ηλικίας άνω των τριών (3) μηνών και τα νεαρά αρσενικά αιγοπρόβατα ηλικίας τριών-έξι (3-6) μηνών. Δεν εμβολιάζονται τα έγκυα ή άρρωστα ζώα και τα αρσενικά ηλικίας άνω των έξι μηνών. Τα έγκυα ή άρρωστα θηλυκά που δεν εμβολιάστηκαν κατά τη στιγμή της επίσκεψης του κτηνίατρου για τον εμβολιασμό της βρουκέλλωσης, θα καταγράφονται και θα εμβολιάζονται το συντομότερο δυνατό μετά τον τοκετό ή το αργότερο στην επόμενη επίσκεψη του κτηνίατρου σχετικά με το πρόγραμμα. Αιμοδειγματίζονται: α) τα αρσενικά ανεμβολίαστα αιγοπρόβατα (τράγοι και κριοί) της εκμετάλλευσης ηλικίας άνω των έξι μηνών και β) τα αρσενικά αιγοπρόβατα που είχαν εμβολιαστεί στην ηλικία των 3-6 μηνών και έχουν περάσει 12 τουλάχιστον μήνες από τότε.

       Σημειώσεις Μετά τον εμβολιασμό συμπληρώνεται και υπογράφεται το Δελτίο Εμβολιασμού (ΔΕ) από τον κτηνίατρο που τον διενέργησε και τον κτηνοτρόφο. Μετά την αιμοληψία συμπληρώνεται και υπογράφεται το Δελτίο Ορολογικού Ελέγχου (ΔΟΕ) από τον κτηνίατρο που τη διενέργησε και τον κτηνοτρόφο. Σε περίπτωση συστεγαζόμενων εκμεταλλεύσεων πρέπει να έχει αιμοδειγματιστεί ο προβλεπόμενος αριθμός των ζώων >6μηνών (όπως προβλέπεται στη ΖΕΜ ή στη ΖΕΚ), όλων των συστεγαζόμενων εκμεταλλεύσεων.

       Ναι Όχι


      • 7 Θετικά εργαστηριακά αποτελέσματα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η ΔΑΟΚ εκίδει Απόφαση Λήψης Υγειονομικών Μέτρων (ΑΛΥΜ) και όλα τα αρσενικά αιγοπρόβατα τα οποία είναι θετικά στη βρουκέλλωση, βάσει των εργαστηριακών αποτελεσμάτων, οδηγούνται σε σφαγή. Το σφαγείο στο οποίο θα οδηγηθούν πρέπει να είναι εγκεκριμένο για τον σκοπό αυτό.

       Σημειώσεις Υπό προϋποθέσεις ενδέχεται να αιμοδειγματιστούν και σφαγούν και θηλυκά αιγοπρόβατα.

       Ναι Όχι


      • 8 Άρση των υγειονομικών μέτρων, εισαγωγή νέων ζώων στην εκτροφή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατά την επανασύσταση της εκμετάλλευσης στη ΖΕΜ, τα νέα ζώα που θα τη συγκροτήσουν πρέπει να προέρχονται από εμβολιασμένες εκμεταλλεύσεις ή εκμεταλλεύσεις Μ4.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που όλα τα ζώα μιας εκμετάλλευσης έχουν σφαγεί, πριν την επανεισαγωγή ζώων στην εκμετάλλευση, τα κτίρια, οι εγκαταστάσεις και τα εργαλεία της εκμετάλλευσης πρέπει να καθαριστούν και να απολυμανθούν υποχρεωτικά ανεξάρτητα εάν γίνει επανασύσταση της εκμετάλλευσης, υπό την επίβλεψη κτηνιάτρου της ΤΚΑ. Εξήντα (60) ημέρες μετά την επανασύσταση της εκμετάλλευσης διεξάγεται ορολογική εξέταση από τις προβλεπόμενες στο παρόν σε όλα τα ζώα ηλικίας άνω των 6 μηνών για επιβεβαίωση.

       Ναι Όχι


      • 9 Επανάληψη του προγράμματος σε 12 μήνες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το πρόγραμμα επαναλαμβάνεται σε 12 μήνες.

       Ναι Ναι


      • 10 Αρνητικά εργαστηριακά αποτελέσματα/ επανάληψη σε 12 μήνες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση αρνητικών εργαστηριακών αποτελεσμάτων, το πρόγραμμα επεναλαμβάνεται σε 12 μήνες.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.