Ηλεκτρονικό Παράβολο

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe578c52c-fafe-4bfd-9a05-eb281f69695f 370954

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 2 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

30 λεπτά

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

7 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση του ηλεκτρονικού παραβόλου για πολίτες / επιχειρήσεις και περιλαμβάνει:

1) Δημιουργία e-παραβόλου: Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα για τη χορήγηση του παραβόλου που επιλέγει και η εφαρμογή εκδίδει μοναδικό "κωδικό παραβόλου" που αντιστοιχεί στο e-παράβολο. Στη συνέχεια θα εκτυπώσει το e-παράβολο, για να το καταθέσει στο φορέα που επιθυμεί.

2) Πληρωμή e-παραβόλου: Η πληρωμή του e-παραβόλου μπορεί να πραγματοποιηθεί, με χρήση του μοναδικού κωδικού πληρωμής στις τράπεζες και στα ΕΛΤΑ ή με τη χρήση πιστωτικής / χρεωστικής / προπληρωμένης κάρτας, μέσω της ιστοσελίδας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

3) Κατάθεση e-παραβόλου στον Φορέα Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει / χρησιμοποιήσει το e-παράβολο στο Φορέα για τον οποίο το έχει εκδώσει. Στη συνέχεια ο υπάλληλος του Φορέα, θα κάνει τον έλεγχο και τη δέσμευση του e-παραβόλου. Η διαδικασία επιστροφής χρημάτων e-Παραβόλου περιλαμβάνει τις ακόλουθες περιπτώσεις: Α. Αίτημα επιστροφής χρημάτων από Πολίτη / Συναλλασσόμενο: Στην περίπτωση πληρωμένου e- Παραβόλου που δεν έχει κατατεθεί στο Φορέα (δεν έχει δεσμευτεί από Φορέα). Β. Αίτημα επιστροφής χρημάτων από το Φορέα. Στην περίπτωση που το e-Παράβολο έχει κατατεθεί στο Φορέα.

Επισήμανση: Η χρήση της υπηρεσίας από τους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης για τον έλεγχο και τη δέσμευση του παραβόλου είναι δυνατή μέσω της Πιστοποίησης του TAXISnet.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Διάρκεια Ισχύος

6 μήνες

Παρατηρήσεις

Με την επίσκεψη του ενδιαφερόμενου σε ΚΕΠ ακολουθείται η ίδια διαδικασία με τα ίδια βήματα μέχρι έκδοσης του παραβόλου και η πληρωμή ακολουθεί σε κατάστημα τράπεζας ή μέσω υπηρεσιών web-banking.

Η δέσμευση των παραβόλων με αποδέκτες τους Δήμους, θα πρέπει να γίνεται από τους υπαλλήλους αυτών, μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ (https://govhub.gr/).

Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης Web Service e- παραβόλου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ, για την επικοινωνία μεταξύ εξυπηρετητών (Servers) του φορέα με την ΓΓΠΣΔΔ. Σε αυτή την περίπτωση ο xρήστης συνδέεται απ ευθείας σε εφαρμογή του εκάστοτε Φορέα. Με αυτόν τον τρόπο η έκδοση και πληρωμή παραβολή μπορεί να γίνει απευθείας μέσω υπηρεσιών web-banking.

Τελευταία ενημέρωση

18/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Έκδοση Ηλεκτρονικού Παραβόλου

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έκδοση και δέσμευση ηλεκτρονικού παραβόλου, e-Παράβολο

      Επίσημος τίτλος

      Ηλεκτρονικό Παράβολο ή e-Παράβολο

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο ενδιαφερόμενος να κατέχει κωδικούς TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, στα πλαίσια των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, αποδίδει στους Δημόσιους Φορείς πρόσθετο ρόλο και δικαιώματα χρήσης της πλατφόρμας Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-Παράβολο. Προκειμένου να αποδοθεί ο πρόσθετος ρόλος του Δημόσιου Φορέα σε ένα μη Φυσικό Πρόσωπο, απαιτείται: 1. Ο Δημόσιος Φορέας να αιτηθεί την απόδοση του πρόσθετου ρόλου στο ΑΦΜ του για την εποπτεία και τη διαχείριση των εκπροσώπων του. 2. Να αποστείλει ο Δημόσιος Φορέας στη ΓΓΠΣΔΔ κατάλογο των οργανωτικών μονάδων του, ο οποίος θα χρησιμοποιείται κατά την εξουσιοδότηση των εκπροσώπων του, προκειμένου να οριστεί η οργανωτική μονάδα στην οποία ανήκει ο χρήστης που εξουσιοδοτείται. 3. Να πιστοποιηθεί στην Υπηρεσία TAXISnet, τόσο ο Δημόσιος Φορέας όσο και όλα τα Φυσικά Πρόσωπα/ εκπρόσωποι του. Εάν δεν έχουν ήδη πιστοποιηθεί, θα πρέπει να πιστοποιηθούν ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες:https://www.gsis.gr/sites/default/files/2018-11/Taxisnet_registraton.pdf Όσοι από τους εκπροσώπους είναι ήδη πιστοποιημένοι στο Taxisnet για προσωπική τους χρήση, δεν θα χρειαστεί να επαναλάβουν τη διαδικασία.

       Όχι Όχι

      • 3 Τεχνικές Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης Web Service μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της ΓΓΠΣΔΔ, για την επικοινωνία μεταξύ εξυπηρετητών (Servers) του φορέα με την ΓΓΠΣΔΔ. Σε αυτήν την περίπτωση ακολουθούνται από τον εκάστοτε Φορέα οι κανονισμοί και οι οδηγίες για παροχή web services μέσω ΚΕΔ (https://www.gsis.gr/dimosia-dioikisi/ked).

       Όχι Όχι

      • 4 Φορολογικές Για την υποβολή αίτησης έκδοσης e-παραβόλου, απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να δηλώσει Α.Φ.Μ.. Στην περίπτωση που διαθέτει Α.Φ.Μ. και δεν το δηλώσει δεν θα είναι δυνατή η πραγματοποίηση της επιστροφής τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, με την επιφύλαξη της ύπαρξης εξαιρετικών περιπτώσεων που όμως και στις περιπτώσεις αυτές, απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει το ΑΦΜ του στην εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία-λήπτη, εκ των υστέρων. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.15/19/25080

       Όχι Όχι

      • 1 Κωδικός Παραβόλου Ηλεκτρονικό παράβολο

       Κωδικός Παραβόλου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gsis.gr/sites/default/files/e-Paravolo/e Paravolo types.pdf

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3385

      • 2 Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο. Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον/την άμεσα ενδιαφερόμενο/η προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του/της για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • 3 Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται η απλή αναφορά του ΑΦΜ του αιτούντος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5392

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1047 2020 979 Β

       Περιγραφή Όροι και διαδικασία είσπραξης - επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200200979

      • Υπουργική Απόφαση 1163 2013 1675 Β

       Περιγραφή Όροι και διαδικασία είσπραξης – επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παράβολου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130201675

      • Υπουργική Απόφαση 1150 2014 1357 Β

       Περιγραφή Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03072013 (ΦΕΚ 1675/Β'/2013) «Όροι και διαδικασία είσπραξης επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140201357

      • Υπουργική Απόφαση 1131 2015 1324 Β

       Περιγραφή Συμπλήρωση - Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03-07-2013(ΦΕΚ 1675/Β΄/2013) «Όροι και διαδικασία είσπραξης - επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου», όπως ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150201324

      • Υπουργική Απόφαση 1126 2017 2957 Β

       Περιγραφή Συμπλήρωση - Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/ 03-07-2013 (ΦΕΚ 1675/Β’/2013) «Όροι και διαδικασία είσπραξης - επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου», όπως ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170202957

      • Υπουργική Απόφαση ΔΟΛΚΕΠ/ Φ15/19/οικ.14290 2014 1580 Β

       Περιγραφή Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας υποβολής αίτησης για έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) και έκδοση κωδικού πληρωμής του, η οποία διεκπεραιώνεται μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140201580

      • 1 Ταυτοποίηση πολίτη στο ΚΕΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Για την υποβολή της αίτησης μέσω ΚΕΠ, το φυσικό πρόσωπο ή ο εκπρόσωπος νομικού προσώπου προσέρχεται στο ΚΕΠ και επιδεικνύει Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατήριο, Δίπλωμα Οδήγησης ή Βιβλιάριο Ασθενείας για την απόδειξη ταυτότητας και στη συνέχεια δηλώνει με ευθύνη του τα υποχρεωτικά κατά περίπτωση πεδία στην εφαρμογή «e-Παράβολο». Εναλλακτικά μπορεί να κλείσει ψηφιακό ραντεβού στα ΚΕΠ στο myKEPlive (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ex-apostaseos-exuperetese-politon/exuperetese-me-telediaskepse-apo-kentro-exupereteses-politon-kep)

       Όχι Όχι


      • 2 Σύνδεση στη διαδικτυακή πύλη της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Είσοδος Χρήστη στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣΔΔ και επιλογή e-παράβολο

       Όχι Όχι


      • 3 Συμπλήρωση της φόρμας της Αίτησης Χορήγησης Παραβόλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή 1) Συμπλήρωση στοιχείων ταυτοποίησης πολίτη στο TAXISnet. Για μη πιστοποιημένους χρήστες στο TAXISnet ή για εταιρείες του εξωτερικού που δε διαθέτουν ΑΦΜ στην Ελλάδα παραλείπεται αυτό το βήμα και 2) Συμπλήρωση κατ ελάχιστον των υποχρεωτικών πεδίων της φόρμας της Αίτησης Χορήγησης Παραβόλου

       Όχι Όχι


      • 4 Επιβεβαίωση Στοιχείων Παραβόλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την υποβολή αιτήματος εμφανίζεται η οθόνη «Επιβεβαίωσης Στοιχείων Παραβόλου» με συμπληρωμένη την Καταληκτική Ημερομηνία Πληρωμής, η οποία ορίζεται αυτόματα από το σύστημα. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας, εάν το παράβολο δεν πληρωθεί ο κωδικός του παύει να ισχύει και «ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ»

       Όχι Όχι


      • 5 Οριστική Υποβολή Αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Πριν την επιβεβαίωση της οριστικής υποβολής του αιτήματος, ο υπάλληλος του ΚΕΠ μπορεί να μεταβάλλει τα στοιχεία του συναλλασσόμενου και στη συνέχεια να οριστικοποιήσει την υποβολή του αιτήματός πατώντας την επιλογή «Οριστική Υποβολή Αιτήματος»

       Όχι Όχι


      • 6 Ολοκλήρωση έκδοσης και εκτύπωση παραβόλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η εκτύπωση περιλαμβάνει δύο σελίδες. Η πρώτη σελίδα είναι «Για χρήση από τον Πολίτη» και περιλαμβάνει και το απόκομμα για την τράπεζα. Η δεύτερη σελίδα «Για χρήση από το Φορέα» κατατίθεται στο φορέα για να αναζητήσει ο υπάλληλος τον κωδικό παραβόλου στην εφαρμογή του e-Παραβόλου.Το απόκομμα για την τράπεζα είναι χρήσιμο μόνο ως αναφορά του κωδικού παραβόλου που είναι και κωδικός πληρωμής και όχι για να δοθεί στην τράπεζα.

       Όχι Όχι


      • 7 Ακύρωση παραβόλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον δεν ολοκληρωθεί η πληρωμή του παραβόλου εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος ο κωδικός ακυρώνεται αυτόματα.

       Ναι Ναι


      • 8 Είσπραξη του ποσού του παραβόλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η πληρωμή του e-παραβόλου μπορεί να πραγματοποιηθεί, με χρήση του μοναδικού κωδικού πληρωμής στις τράπεζες και στα ΕΛΤΑ ή με τη χρήση πιστωτικής / χρεωστικής / προπληρωμένης κάρτας, μέσω της ιστοσελίδας της Γ.Γ.Π.Σ.

       Ναι Όχι


      • 9 Κατάθεση e -παραβόλου στον Φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει / χρησιμοποιήσει το e-παράβολο στο Φορέα για τον οποίο το έχει εκδώσει.

       Όχι Όχι


      • 10 Δέσμευση e-paravolou

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει / χρησιμοποιήσει το e-παράβολο στο Φορέα για τον οποίο το έχει εκδώσει πριν την ημ/νια λήξης του.

       Ναι Ναι


      • 11 Αίτημα επιστροφής παραβόλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αφορά μόνο τους πιστοποιημένους Χρήστες του TAXISnet. 1) Ο συναλλασσόμενος μπορεί να ζητήσει την επιστροφή του ποσού του παραβόλου, εφόσον το παράβολο δεν έχει δεσμευθεί από τον Φορέα για τον οποίο εκδόθηκε. 2) Ο Φορέας μπορεί να επιστρέψει το δεσμευμένο παράβολο στον πολίτη στην περίπτωση που το ποσό ή ο κωδικός του παραβόλου είναι λανθασμένος ή/και απαιτείται ακύρωση της διαδικασίας.

       Ναι Όχι


      • 12 Επιστροφή Ποσού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Δ.Ο.Υ. ελέγχει εάν ο πολίτης / συναλλασσόμενος έχει ληξιπρόθεσμα χρέη και είτε συμψηφίζει το ποσό της επιστροφής, είτε το πιστώνει στον τραπεζικό του λογαριασμό.

       Όχι Ναι


      • 1 Έναρξη Διαδικασίας Έκδοσης Ηλεκτρονικού Παραβόλου       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει είτε την ιστοσελίδα της ΓΓΠΣΔΔ ή να προσέλθει στα καταστήματα ΚΕΠ ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης δημόσιας διοίκησης (ΕΨΠ - gov.gr) ή να κλείσει ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive ή να συνδεθεί στην εφαρμογή των Φορέων στους οποίους παρέχεται το e-παράβολο με web service.

       Σημειώσεις Για την υποβολή της αίτησης μέσω ΚΕΠ, το φυσικό πρόσωπο ή ο εκπρόσωπος νομικού προσώπου προσέρχεται στο ΚΕΠ και επιδεικνύει Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατήριο, Δίπλωμα Οδήγησης ή Βιβλιάριο Ασθενείας για την απόδειξη ταυτότητας και στη συνέχεια δηλώνει με ευθύνη του τα υποχρεωτικά κατά περίπτωση πεδία στην εφαρμογή «e-Παράβολο». Εναλλακτικά μπορεί να κλείσει ψηφιακό ραντεβού στα ΚΕΠ στο myKEPlive (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ex-apostaseos-exuperetese-politon/exuperetese-me-telediaskepse-apo-kentro-exupereteses-politon-kep)

       Όχι Όχι


      • 2 Σύνδεση στη διαδικτυακή πύλη της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://www.gsis.gr

       Περιγραφή Είσοδος Χρήστη στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣΔΔ και επιλογή e-παράβολο

       Ναι Όχι


      • 3 Σύνδεση σε εφαρμογή Φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Περιγραφή Σύνδεση σε εφαρμογή Φορέα στον οποίο παρέχεται web service για το e-παράβολο μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ. O ενδιαφερόμενος ακολουθεί τις οδηγίες χρήσης της εφαρμογής του εκάστοτε Φορέα.

       Ναι Όχι


      • 4 Είσοδος στην Εφαρμογή e-παράβολο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-paravolo

       Περιγραφή Είσοδος στην εφαρμογή e-Παράβολο για πιστοποιημένους χρήστες του TAXISnet ή για μη πιστοποιημένους χρήστες στο TAXISnet ή για εταιρείες του Εξωτερικού που δε διαθέτουν ΑΦΜ στην Ελλάδα.

       Όχι Όχι


      • 5 Ταυτοποίηση πιστοποιημένου χρήστη στο Taxisnet

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού


       Σημειώσεις Για μη πιστοποιημένους χρήστες στο TAXISnet ή για εταιρείες του εξωτερικού που δε διαθέτουν ΑΦΜ στην Ελλάδα παραλείπεται αυτό το βήμα.

       Όχι Όχι


      • 6 Συμπλήρωση της φόρμας Αιτήματος Χορήγησης Παραβόλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Συμπλήρωση κατ' ελάχιστον των υποχρεωτικών πεδίων της φόρμας της Αίτησης Χορήγησης Παραβόλου

       Όχι Όχι


      • 7 Επιβεβαίωση Στοιχείων Αίτησης Χορήγησης Παραβόλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την υποβολή αιτήματος εμφανίζεται η οθόνη «Επιβεβαίωσης Στοιχείων Παραβόλου» με συμπληρωμένη την Καταληκτική Ημερομηνία Πληρωμής, η οποία ορίζεται αυτόματα από το σύστημα. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας, εάν το παράβολο δεν πληρωθεί ο κωδικός του e-Παραβόλου παύει να ισχύει και «ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ»

       Όχι Όχι


      • 8 Οριστική Υποβολή Αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού


       Σημειώσεις Πριν την επιβεβαίωση της οριστικής υποβολής του αιτήματος, ο συναλλασσόμενος μπορεί να μεταβάλλει τα στοιχεία του και στη συνέχεια να οριστικοποιήσει την υποβολή του αιτήματός πατώντας την επιλογή «Οριστική Υποβολή Αιτήματος»

       Όχι Όχι


      • 9 Ολοκλήρωση έκδοσης και εκτύπωση παραβόλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού


       Σημειώσεις Η εκτύπωση περιλαμβάνει δύο σελίδες. Η πρώτη σελίδα είναι «Για χρήση από τον Πολίτη» και περιλαμβάνει και το απόκομμα για την τράπεζα. Η δεύτερη σελίδα «Για χρήση από το Φορέα» κατατίθεται στο φορέα για να αναζητήσει ο υπάλληλος τον κωδικό παραβόλου στην εφαρμογή του e-Παραβόλου.Το απόκομμα για την τράπεζα είναι χρήσιμο μόνο ως αναφορά του κωδικού παραβόλου που είναι και κωδικός πληρωμής και όχι για να δοθεί στην τράπεζα.

       Όχι Όχι


      • 10 Πληρωμή e-Παραβόλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Την άμεση πληρωμή (e-παράβολο άμεσα διαθέσιμο) υποστηρίζουν οι τράπεζες:― ALPHA BANK― ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ― EUROBANK― ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ― ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Οι υπόλοιπες τράπεζες και τα ΕΛΤΑ υποστηρίζουν την ετεροχρονισμένη πληρωμή (e-παράβολο διαθέσιμο μετά από 1-2 εργάσιμες ημέρες). Για πληρωμή με πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα (το e-παράβολο είναι άμεσα διαθέσιμο), μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάρτες που έχουν εκδοθεί από Ελληνικές Τράπεζες. Για την πληρωμή του e-Παραβόλου από τράπεζα του εξωτερικού, θα πρέπει να γίνει μεταφορά κεφαλαίου μέσω του ενιαίου χώρου πληρωμών σε ευρώ SEPA. Σε αυτήν την περίπτωση, το e-Παράβολο είναι διαθέσιμο μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς κεφαλαίου. H κατάθεση πρέπει να γίνει: Στο λογαριασμό με ΙΒΑΝ: GR1201000230000000481090510 και Επωνυμία Δικαιούχου: Mininsty of Finance, Διεύθυνση Δικαιούχου: 10, Kar. Servias str., 10562 Athens ενώ στην αιτιολογία-πληροφορίες εμβάσματος, θα πρέπει να αναφέρεται μόνο ο κωδικός πληρωμής (20 ψηφία).

       Όχι Όχι


      • 11 Κατάθεση e-παραβόλου στον Φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει / χρησιμοποιήσει το e-παράβολο στο Φορέα για τον οποίο το έχει εκδώσει.

       Σημειώσεις Σε πολλές περιπτώσεις ο ενδιαφερόμενος μπορεί να στείλει το e-παράβολο ηλεκτρονικά στον Φορέα χωρίς να χρειαστεί να μεταβεί ο ίδιος στον Φορέα.

       Ναι Όχι


      • 12 Επιστροφή Ποσού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα


       Περιγραφή Αφορά μόνο τους πιστοποιημένους Χρήστες του TAXISnet: 1) Στην περίπτωση μη κατάθεσης / χρήσης του πληρωμένου e-Παραβόλου ο πολίτης / συναλλασσόμενος επιλέγει κατά την προβολή του παραβόλου «Αίτημα επιστροφής χρημάτων». Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει συμπληρώσει τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (ΙBAN) ο πολίτης / συναλλασσόμενος. 2) Η Δ.Ο.Υ. ελέγχει εάν ο πολίτης / συναλλασσόμενος έχει ληξιπρόθεσμα χρέη και είτε συμψηφίζει το ποσό της επιστροφής, είτε το πιστώνει στον τραπεζικό του λογαριασμό.

       Σημειώσεις Από 1/2/2018 είναι διαθέσιμα τα παράβολα αυτόματης δέσμευσης, τα οποία δεσμεύονται αυτόματα από την εφαρμογή του e-παραβόλου μόλις πληρωθούν. Για τα παραπάνω παράβολα δεν υπάρχει δυνατότητα αιτήματος επιστροφής χρημάτων από τον πολίτη. Τα συγκεκριμένα παράβολα έχουν στην οθόνη έκδοσης τους τη σήμανση «Το παρόν παράβολο θα δεσμευτεί αυτόματα μετά την πληρωμή.

       Ναι Ναι


      • 13 Έναρξη Διαδικασίας Δέσμευσης Παραβόλου
       Όχι Όχι


      • 14 Σύνδεση στην εφαρμογή e-παράβολο από υπάλληλο του Φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-paravolo

       Περιγραφή Ο πιστοποιημένος υπάλληλος-χρήστης της υπηρεσίας θα πρέπει να καταχωρήσει τα στοιχεία πρόσβασής του στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΓΓΠΣΔΔ (πιστοποίηση Taxisnet) προκειμένου να εισέλθει στην εφαρμογή.

       Σημειώσεις Η χρήση της υπηρεσίας από τους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης είναι δυνατή μόνο μέσω της Πιστοποίησης του Taxisnet. https://www.gsis.gr/sites/default/files/2019-11/odigies_pistopoiisis_gia_dimosious_foreis_v3_4_n.pdf Η δέσμευση των παραβόλων με αποδέκτες τους Δήμους, θα πρέπει να γίνεται από τους υπαλλήλους αυτών, μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ (https://govhub.gr/).

       Ναι Όχι


      • 15 Σύνδεση υπαλλήλου σε εφαρμογή του Φορέα του

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα


       Περιγραφή Σύνδεση σε εφαρμογή Φορέα στον οποίο παρέχεται web service για το e-παράβολο μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ. O χρήστης ακολουθεί τις οδηγίες χρήσης της εφαρμογής του εκάστοτε Φορέα.

       Ναι Ναι


      • 16 Ταυτοποίηση πιστοποιημένου χρήστη στο Taxisnet

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 17 Επιλογή ρόλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την είσοδό του στην εφαρμογή, ο υπάλληλος-χρήστης από την επιλογή «Επιλογή Ρόλου» μπορεί να επιλέξει αν θα ενεργήσει για τον εαυτό του ή ως εκπρόσωπος Δημόσιου Φορέα.

       Όχι Όχι


      • 18 Αναζήτηση παραβόλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο υπάλληλος-χρήστης εισάγει στην οθόνη Αναζήτηση Παραβόλου τον Κωδικό Παραβόλου. Οι αναζητήσεις περιορίζονται στα παράβολα που ανήκουν στον φορέα για τον οποίο γίνεται η αναζήτηση καθώς επίσης και σε όσα εμπεριέχονται στην κατηγορία «Οριζόντια Παράβολα».

       Σημειώσεις Οριζόντιο παράβολο είναι το παράβολο που είναι κοινό για πολλούς Φορείς του Δημοσίου και μπορεί να εκδοθεί από τον πολίτη για κάποιον από αυτούς τους Φορείς. Το οριζόντιο Διαχείριση e-παραβόλου από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα-9-παράβολο μπορεί να δεσμευτεί μόνο από τον αρμόδιο Φορέα για τον οποίο έχει εκδοθεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν συμπληρωθεί στα πρόσθετα στοιχεία (Φορέας Κατάθεσης χρήσης)

       Όχι Όχι


      • 19 Εμφάνιση Αποτελεσμάτων Αναζήτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Βάσει των κριτηρίων αναζήτησης που έχουν δοθεί, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σε πίνακα

       Όχι Όχι


      • 20 Προβολή Παραβόλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Επιλέγοντας «Προβολή» στην αντίστοιχη εγγραφή του πίνακα αποτελεσμάτων, ο υπάλληλος-χρήστης μπορεί να μεταβεί στην οθόνη «Προβολή Παραβόλου» όπου εμφανίζονται όλες οι λεπτομέρειες του παραβόλου.

       Όχι Όχι


      • 21 Εκτύπωση Παραβόλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Δημιουργία εκτύπωσης e-παραβόλου για χρήση από τον φορέα

       Όχι Όχι


      • 22 Αποδοχή e-παραβόλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος-χρήστης της υπηρεσίας ελέγχει το e-παράβολο : α) αν είναι σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ» ,β) αν το e-παράβολο έχει εκδοθεί για τον συναλλασσόμενο και για τη συγκεκριμένη χρήση. Εφόσον πληρούνται τα παραπάνω, ο υπάλληλος-χρήστης προχωρά στην αποδοχή του παραβόλου. Εκτελώντας την ενέργεια «Καταχώρηση», το παράβολο δεσμεύεται προς χρήση από τη συγκεκριμένη υπηρεσία

       Όχι Όχι


      • 23 Κατανάλωση Παραβόλου από τον Φορέα.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα


       Περιγραφή Ολοκλήρωση Διοικητικής Πράξης με χρήση του δεσμευμένου παραβόλου

       Ναι Ναι


      • 24 Επιστροφή Ποσού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Η διαδικασία ακολουθείται στην περίπτωση μη χρήσης του κατατεθειμένου / δεσμευμένου e- Παραβόλου από το Φορέα. 1) Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Φορέα επιλέγει για το δεσμευμένο παράβολο την «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ» και στη συνέχεια την «ΟΛΙΚΗ» ή «ΜΕΡΙΚΗ» ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (στην περίπτωση μερικής επιστροφής προσδιορίζει και το ποσό των χρημάτων) 2) Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος καταχωρεί την αιτιολογία επιστροφής του e-Παραβόλου. 3) Το δεσμευμένο e-Παράβολο εμφανίζει στην «κατάσταση επιστροφής» την ένδειξη «ΟΛΙΚΗ» ή «ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» και το ποσό επιστροφής. 4) Μετά από έλεγχο και σε συνεργασία με το Φορέα, η επιστροφή των χρημάτων προωθείται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 5) Η Δ.Ο.Υ. ελέγχει εάν ο πολίτης / συναλλασσόμενος έχει ληξιπρόθεσμα χρέη και είτε συμψηφίζει το ποσό της επιστροφής, είτε το πιστώνει στον τραπεζικό του λογαριασμό, εφόσον έχει δηλωθεί ο IBAN. Σε άλλη περίπτωση, ο πολίτης / συναλλασσόμενος πρέπει να προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. για να δηλώσει τον τραπεζικό του λογαριασμό.

       Σημειώσεις Από 1/2/2018 είναι διαθέσιμα τα παράβολα αυτόματης δέσμευσης, τα οποία δεσμεύονται αυτόματα από την εφαρμογή του e-παραβόλου μόλις πληρωθούν. Για τα παραπάνω παράβολα δεν υπάρχει δυνατότητα αιτήματος επιστροφής χρημάτων από τον πολίτη. Τα συγκεκριμένα παράβολα έχουν στην οθόνη έκδοσης τους τη σήμανση «Το παρόν παράβολο θα δεσμευτεί αυτόματα μετά την πληρωμή

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.