Θεώρηση Τίτλων Σπουδών Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe4a7ff10-7be6-4b70-be09-44bd958babec 619730

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποχρεωτική θεώρηση την οποία φέρουν οι τίτλοι σπουδών που χορηγούν οι εποπτευόμενες από το Υπουργείο Πολιτισμού Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης, από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ. Παρέχεται σε επιχειρήσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ


Παρατηρήσεις

Οι αναγνωρισμένες από το Υπουργείο Πολιτισμού Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης οφείλουν να στείλουν στο αρμόδιο Τμήμα Εκπαίδευσης Θεάτρου και Χορού της Διεύθυνσης Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού, τους Τίτλους Σπουδών των αποφοίτων σπουδαστών/ σπουδαστριών προς θεώρηση, με πλήρη και ορθή αναγραφή πάνω στους τίτλους σπουδών, των απαιτούμενων στοιχείων όπως ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης για θεώρηση των Τίτλων Σπουδών (Διπλώματα, Πτυχία) των απόφοιτων σπουδαστών/σπουδαστριών

Σημειώσεις

Το αίτημα υποβάλλεται μέσω διαβιβαστικού έγγραφου που συνοδεύει τους τίτλους σπουδών

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Θεώρηση των Διπλωμάτων/Πτυχίων που χορηγούν οι Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης

      Επίσημος τίτλος

      Θεώρηση Τίτλων Σπουδών Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ανώτερων Σχολών Δραματικής Τέχνης (Α.Σ.Δ.Τ.)
      Μητρώο Σπουδαστών-στριών Ανώτερων Σχολών Δραματικής Τέχνης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Διοικητικές Αποστολή από τις αναγνωρισμένες από το ΥΠΠΟΑ Σχολές Δραματικής Τέχνης των Τίτλων Σπουδών των αποφοίτων σπουδαστών/σπουδαστριών στο αρμόδιο Τμήμα Εκπαίδευσης Θεάτρου και Χορού της Διεύθυνσης Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού, με πλήρη και ορθή αναγραφή πάνω στους τίτλους σπουδών, των απαιτούμενων στοιχείων όπως ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία.

       Όχι Όχι

      • 1 Τίτλοι Σπουδών (Διπλώματα - Πτυχία) προς θεώρηση Αποδεικτικό σπουδών

       Τίτλοι Σπουδών (Διπλώματα - Πτυχία) προς θεώρηση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Φωτοαντίγραφα Ταυτότητας ή Διαβατηρίου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφα Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μαζί με τους τίτλους σπουδών αποστέλλονται και τα φωτοαντίγραφα ταυτότητας ή διαβατηρίου των αποφοίτων σπουδαστών/σπουδαστριών. Τα ταυτοποιητικά έγγραφα απαιτούνται για την εξακρίβωση της ορθής και τυπικής αναγραφής των στοιχείων των αποφοίτων πάνω στους τίτλους σπουδών

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • Προεδρικό Διάταγμα 15 370 1983 130 Α

       Περιγραφή Τίτλοι Σπουδών (Διπλώματα - Πτυχία) - Θεώρηση από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Τύπος και περιεχόμενα Τίτλων Σπουδών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19830100130

      • Νόμος 13 1158 1981 127 Α

       Περιγραφή Τίτλοι Σπουδών (Διπλώματα - Πτυχία) - Υποχρεώσεις, Δυνατότητες

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19810100127

      • 1 Παραλαβή αιτήματος και χορήγηση αριθμού πρωτοκόλλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης οφείλουν να στείλουν τους Τίτλους Σπουδών των αποφοίτων σπουδαστών/σπουδαστριών στο αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού προς Θεώρηση

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση στο αρμόδιο Τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 3 Χρέωση σε Υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος Τίτλων Σπουδών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος διενεργεί έλεγχο στους Τίτλους Σπουδών για την ορθότητα και πληρότητα των απαιτούμενων στοιχείων που πρέπει να αναγράφονται, βάσει της σχετικής νομοθεσίας

       Όχι Όχι


      • 5 Επιστροφή Τίτλων Σπουδών στις Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης προς διόρθωση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση εντοπισμού σφαλμάτων ή παραλείψεων οι Τίτλοι Σπουδών επιστρέφονται στις Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης, χωρίς θεώρηση προκειμένου να γίνουν οι απαιτούμενες διορθώσεις/ συμπληρώσεις.

       Ναι Όχι


      • 6 Θεώρηση Τίτλων Σπουδών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατόπιν ελέγχου και εφόσον όλα τα απαιτούμενα στοιχεία είναι ορθά, οι Τίτλοι Σπουδών θεωρούνται από τον αρμόδιο Τμηματάρχη με υπογραφή, σφραγίδα της υπηρεσίας και αναγραφή ημερομηνίας θεώρησης.

       Ναι Όχι


      • 7 Επιστροφή Θεωρημένων Τίτλων Σπουδών με σχετικό έγγραφο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι θεωρημένοι Τίτλοι Σπουδών επιστρέφονται στις Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης.

       Σημειώσεις Οι πρωτότυποι Τίτλοι Σπουδών εκδίδονται και θεωρούνται άπαξ. Η Υπηρεσία ενημερώνει το σχετικό αρχείο για τους Τίτλους Σπουδών που θεωρήθηκαν και επιστράφηκαν. Η Υπηρεσία δεν διατηρεί αντίγραφα των θεωρημένων τίτλων σπουδών.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.