Θεώρηση βιβλίων καπνίσματος Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος εντός Τουριστικών Καταλυμάτων ή Ειδικής Τουριστικής Υποδομής

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση43dcc17c-1444-4086-a88c-aa8cd1e74900 431714

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΥΠΑΤΕ), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη Θεώρηση βιβλίων καπνίσματος Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος εντός Τουριστικών Καταλυμάτων ή Ειδικής Τουριστικής Υποδομής. Το κάθε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος οφείλει να τηρεί βιβλία αναφοράς καπνίσματος, τα οποία θεωρούνται από την Αδειοδοτούσα Αρχή.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΥΠΑΤΕ)


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Θεώρηση βιβλίου αναφοράς καπνίσματος


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    NACE

    • 55.3 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
    • 56.1 Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
    • 56.3 Δραστηριότητες παροχής ποτών
    • 56.29 Άλλες υπηρεσίες εστίασης

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Θεώρηση βιβλίων καπνίσματος

      Επίσημος τίτλος

      Θεώρηση βιβλίων αναφοράς καπνίσματος Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος εντός Τουριστικών Καταλυμάτων ή Ειδικής Τουριστικής Υποδομής

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Να υφίσταται η Γνωστοποίηση του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

       Όχι Όχι

      • 1 Βιβλίο καπνίσματος Βιβλία

       Βιβλίο καπνίσματος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βιβλίο 100 φύλλων (αριθμημένο) με οριζόντια διαγράμμιση σελίδων, μεγέθους Α4 και με χοντρό εξώφυλλο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9676

      • 2 Άδεια λειτουργίας ή Γνωστοποίηση Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

       Άδεια λειτουργίας ή Γνωστοποίηση Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σχετιζόμενη διαδικασία: 458427 - Γνωστοποίηση Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος εντός Τουριστικού Καταλύματος ή Ειδικής Τουριστικής Υποδομής

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5743

      • 3 Μηδενική ταμειακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ. της επιχείρισης Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Μηδενική ταμειακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ. της επιχείρισης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5392

      • Νόμος 1-6 3730 2008 262 Α

       Περιγραφή Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: άρθρα 17,32 ν.3868/2010 (Α΄129) - άρθρο 35 ν.3896/2010 (Α΄207) - άρθρα 65,80 ν.3918/2011 (Α΄31) - άρθρο 1 ν. 4093 (Α΄222) - άρθρο 96 ν.4472/2017 (Α΄74) - άρθρο 97 ν.4600/2019 (Α΄43) - άρθρα 16-17 ν.4633/2019 (Α΄161) - άρθρο 36 ν.4715/2020 (Α΄149)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100262

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3 80727 2019 4177 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/3.8.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190204177

      • 1 Παραλαβή του αιτήματος θεώρησης βιβλίου αναφοράς καπνίσματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο οικονομικός φορέας καταθέτει τα δικαιολογητικά για θεώρηση του βιβλίου αναφοράς καπνίσματος

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά για την πληρότητά τους.

       Όχι Όχι


      • 3 Θεώρηση βιβλίου αναφοράς καπνίσματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος θεωρεί το βιβλίο αναφοράς καπνίσματος

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.