Γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικών καταλυμάτων & εγκαταστάσεων ειδικής τουρ. υποδομής

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση759a191d-99b8-4ff9-8a18-7fbf43bae4fc 759191

Με μια ματιά

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

11 έως 12

Κόστος

300 €

Εκτιμώμενος χρόνος

5 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε ενέργειες που πρέπει να προβεί ο φορέας εκμετάλλευσης κύριας τουριστικής δραστηριότητας (ξενοδοχείο, οργανωμένη τουριστική κατασκήνωση, ξενώνες φιλοξενίας νέων και ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια διαμερίσματα), πριν την έναρξη λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί εντός της ως άνω επιχείρησης. Ο προβλεπόμενος έλεγχος της νόμιμης λειτουργίας των καταλυμάτων διενεργείται εκ των υστέρων από τις αρμόδιες αρχές.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΥΠΑΤΕ), ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Για την υποβολή κάθε αρχικής γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικού καταλύματος ή εντός εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παράβολου, το οποίο ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά κατάστημα. Για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας υπό καθεστώς γνωστοποίησης ορίζεται η υποχρέωση καταβολής παραβόλου άπαξ ανά εγκατάσταση.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σημειώσεις

Στην πλατφόρμα της γνωστοποίησης καταχωρούνται πληροφορίες σχετικά με: - τον φορέα άσκησης της δραστηριότητας - ο αριθμός γνωστοποίησης ή το ΕΣΛ της κύριας τουριστική δραστηριότητα εντός της οποίας ιδρύεται το κ.υ.ε - τη θέση της δραστηριότητας - στοιχεία της ασκούμενης δραστηριότητα (Κωδικός NACE, - χρήση μουσικής -πώληση αλκοόλ -ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων) και τέλος στοιχεία του υγειονομικού υπευθύνου.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    NACE

    • 55.10.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
    • 56.10.11.02 Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
    • 56.30.10.13 Δραστηριότητες παροχής ποτών
    • 56.10.10.03 Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Γνωστοποίηση Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός κύριας τουριστικής δραστηριότητας

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Η κύρια οικονομική δραστηριότητας εντός της οποίας ιδρύεται και λειτουργεί κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος θα πρέπει να λειτουργεί νόμιμα σύμφωνα με την κείμενη τουριστική νομοθεσία. Δηλαδή θα πρέπει να έχει προηγηθεί υποβολή γνωστοποίησης λειτουργίας της ή εάν πρόκειται για ειδική τουριστική υποδομή για την οποία χορηγείται Ειδικό Σήμα Λειτουργίας θα πρέπει να έχει προηγηθεί η έκδοσή του.

       Όχι Όχι

      • 2 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)

       Όχι Όχι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος 300 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1436

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Αντίγραφο αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης, το οποίο εκδίδεται αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα. Αποδεικτικό

       Αντίγραφο αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης, το οποίο εκδίδεται αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • 2 Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό Βεβαίωση

       Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση


       Σημειώσεις: Η ανωτέρω Βεβαίωση εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 και στην οποία αναγράφεται η ακριβής θέση του ακινήτου, το συνολικό εμβαδό του κύριου χώρου μετά των παραρτημάτων αυτού και βεβαιώνεται ρητά με παραπομπή στα σχετικά νομιμοποιητικά στοιχεία ότι ο χώρος είναι νομίμως υφιστάμενος -αναφορικά με την κατασκευή και τη χρήση ως Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)- και πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης για να λειτουργήσει ως ΚΥΕ, σύμφωνα με τον ισχύοντα Οικοδομικό και Κτιριοδομικό Κανονισμό, τον Κανονισμό Πυροπροστασίας, τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, καθώς και τις κτιριολογικές προδιαγραφές της ειδικής για τη δραστηριότητα νομοθεσίας. Η ανωτέρω βεβαίωση συνοδεύεται από: I. αντίγραφα όλων των δημόσιων εγγράφων περί της πολεοδομικής νομιμότητας II. αντίγραφα εγκεκριμένων κατόψεων του χώρου, που πρόκειται να λειτουργήσει το ΚΥΕ, στα οποία αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου μηχανικού Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου μηχανικού

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση


       Σημειώσεις: Με την ΥΔ δηλώνεται ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση ή η είσοδος-έξοδος, ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει η εγκατάσταση, εφόσον απαιτείται.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας ή μελέτη πυροπροστασίας Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας

       Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας ή μελέτη πυροπροστασίας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/adeiodoteseis-kai-summorphose/egkriseis-kai-pistopoietika-energetikes-puroprostasias-e-adeies

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας

       Σημειώσεις: Το ανωτέρω δικαιολογητικό εκδίδεται σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 13/2021 (Β΄ 5519) ενώ απαιτείται στις περιπτώσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος με θεωρητικό πληθυσμό άνω των 150 ατόμων ή με χρήση υγραερίου για τις λειτουργικές ανάγκες αυτών. Σε περίπτωση μη απαίτησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, απαιτείται μελέτη πυροπροστασίας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3804

      • 5 Υπεύθυνη δήλωση του υγειονομικώς υπευθύνου του καταστήματος, με την οποία αποδέχεται τον διορισμό του (στην περίπτωση που η γνωστοποίηση υποβάλλεται από διαφορετικό πρόσωπο από τον υπεύθυνο του καταστήματος). Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του υγειονομικώς υπευθύνου του καταστήματος, με την οποία αποδέχεται τον διορισμό του (στην περίπτωση που η γνωστοποίηση υποβάλλεται από διαφορετικό πρόσωπο από τον υπεύθυνο του καταστήματος).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 6 Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, εφόσον απαιτείται Άδεια χρήσης

       Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, εφόσον απαιτείται

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση


       Σημειώσεις: Για τη χρήση κοινόχρηστου χώρου απαιτείται προηγούμενη άδεια, σύμφωνα με το Β.δ. 24.9/20.10/1958 (Α` 171) και αρ. 30 του ν.4442/2016

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9848

      • 7 Άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής, εφόσον απαιτείται Άδεια

       Άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής, εφόσον απαιτείται

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Άδεια παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής μουσικών οργάνων εντός τουριστικών καταλυμάτων ή εγκατ/σεων ειδικής τουριστικής υποδομής

       Σημειώσεις: Η άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής εκδίδεται από την Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού ή την ΕΥΠΑΤΕ, ύστερα από τη διατύπωση γνώμης του οικείου Δήμου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διατάραξης κοινωνικοοικονομικής ζωής

       Όχι 4627

      • 8 Τεχνική έκθεση μηχανικού με ειδίκευση σε θέματα ηχομόνωσης και ακουστικής ή άλλου επιστήμονα σχετικής ειδικότητας που συντάσσεται σύμφωνα με της υγειονομικές διατάξεις. Έκθεση

       Τεχνική έκθεση μηχανικού με ειδίκευση σε θέματα ηχομόνωσης και ακουστικής ή άλλου επιστήμονα σχετικής ειδικότητας που συντάσσεται σύμφωνα με της υγειονομικές διατάξεις.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση


       Σημειώσεις: Το ανωτέρω δικαιολογητικό απαιτείται εφόσον η χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων γίνεται σε υπαίθριο χώρο

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 9 Βεβαίωση της παρ.2 του άρθρου 28 ν.4442/2016, εφόσον απαιτείται (σε περίπτωση λειτουργικής ενοποίησης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 24 του ν.4179/2013. Βεβαίωση

       Βεβαίωση της παρ.2 του άρθρου 28 ν.4442/2016, εφόσον απαιτείται (σε περίπτωση λειτουργικής ενοποίησης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 24 του ν.4179/2013.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Βεβαίωση Ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένη θέση

       Σημειώσεις: Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει εξασφαλίσει ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη θέση. Για το σκοπό αυτόν απαιτείται βεβαίωση από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, στην περιφέρεια του οποίου πρόκειται να λειτουργήσει το κατάστημα ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη θέση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 10 Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού του Ν.Π. και των τροποποιήσεών του και νομιμοποιητικά έγγραφα περί εκπροσώπησης του Ν.Π. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού του Ν.Π. και των τροποποιήσεών του και νομιμοποιητικά έγγραφα περί εκπροσώπησης του Ν.Π.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση


       Σημειώσεις: Το ανωτέρω δικαιολογητικό είναι υποχρεωτικό εφόσον ο φορέας του ΚΥΕ είναι νομικό πρόσωπο (Ν.Π.) μη υπόχρεο εγγραφής στο ΓΕΜΗ και διαφορετικό από τον φορέα της κύριας τουριστικής δραστηριότητας:

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 11 Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου Ηλεκτρονικό παράβολο

       Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ηλεκτρονικό Παράβολο

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3385

      • 12 Υγειονομικοί όροι σύμφωνα με τις υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π/ οικ. 47829/2017 (Β’ 2161) και Δ1γ/Γ.Π/38282/1.7.2020 (Β’ 2678) Υγειονομικές Διατάξεις Έκθεση

       Υγειονομικοί όροι σύμφωνα με τις υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π/ οικ. 47829/2017 (Β’ 2161) και Δ1γ/Γ.Π/38282/1.7.2020 (Β’ 2678) Υγειονομικές Διατάξεις

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση


       Σημειώσεις: Εφόσον το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι επιχείρηση τροφίμων ή ποτών κατά την έννοια της Υγειονομικής Νομοθεσίας θα πρέπει να πληρούνται επιπροσθέτως οι όροι της εκάστοτε υγειονομικής διάταξης και να τηρούνται τα προβλεπόμενα αρχεία. Τα διαγράμματα ροής, καθώς και η περιγραφική έκθεση και η ανάπτυξη του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων, όπου απαιτείται θα συντάσσονται από τον αρμόδιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αντίστοιχη υγειονομική διάταξη. Εφόσον το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι κομμωτήριο - κουρείο, κατάστημα περιποίησης χεριών - ποδιών, θα πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα αρχεία με τα στοιχεία του προσωπικού, τα πιστοποιητικά υγείας τους και τις βεβαιώσεις συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματός τους. Τα προαναφερόμενα δεν αποτελούν προϋπόθεση της γνωστοποίησης του καταστήματος, ωστόσο εάν διαπιστωθεί η έλλειψή τους από άλλη ελεγκτική αρχή πέραν της Υγειονομικής Υπηρεσίας, η αρχή που διεξάγει τον έλεγχο ενημερώνει αμελλητί την Υγειονομική Υπηρεσία

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 13387 2022 3737 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου, δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικών καταλυμάτων και εντός εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220203737

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 2 Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση γνωστοποίησης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος notify business (https://www.notif...ssets/index.html), προς α) την αρμόδια ΠΥΤ για ξενοδοχεία 1-3*, camping και ξενώνες φιλοξενίας νέων ή β) την ΕΥΠΑΤΕ για ξενοδοχεία 4-5* δυναμικότητας άνω των 100 κλινών και camping άνω των 100 ατόμων. Κάθε γνωστοποίηση που υποβάλλεται λαμβάνει μοναδικό ηλεκτρονικό αριθμός μέσω του συστήματος.

       Όχι Όχι


      • 3 Κοινοποίηση γνωστοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια ΠΥΤ (Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων) ή η ΕΥΠΑΤΕ κοινοποιεί τη γνωστοποίηση, εντός 5 εργάσιμων ημερών, στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, Υγειονομική Υπηρεσία, υπηρεσία Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Υπηρεσία Δόμησης, Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, στο ΞΕΕ και σε όποια άλλη κατά την κρίση της τυχόν αρμόδια αρχή π. και δύνανται να ασκούν τους κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.