Ισόχρονη άδεια διαμονής στα μέλη οικογένειας δικαιούχου διεθνούς προστασίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6d9ca2db-630c-4492-a723-a9b26fa6563b 684981

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αυτοτελή κλιμάκια Ασύλου, Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τα μέλη της οικογένειας του δικαιούχου καθεστώτος διεθνούς προστασίας, εφόσον δεν πληρούν ατομικά τις προϋποθέσεις για την αναγνώριση καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Στα ως άνω μέλη μετά από αίτησή τους και με τις ίδιες διαδικασίες που ακολουθούνται στη χορήγηση καθεστώτος διεθνούς προστασίας, χορηγείται καθεστώτος ή ισόχρονη άδεια διαμονής. Με την ισόχρονη άδεια διαμονής έχουν τα δικαιώματα του δικαιούχου καθεστώτος διεθνούς προστασίας, εφόσον αυτό είναι συμβατό με άλλο καθεστώς που τα μέλη αυτά τυχόν απολαμβάνουν.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

15/10/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση μελών οικογένειας δικαιούχου διεθνούς προστασίας για χορήγηση ισόχρονης άδειας διαμονής


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση ισόχρονης άδειας διαμονής στα μέλη οικογένειας δικαιούχου διεθνούς προστασίας

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Οι αιτούντες διεθνή προστασία είναι Υπήκοοι τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που ζητούν να μην απελαθούν γιατί φοβούνται δίωξη λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή πολιτικών πεποιθήσεων, ή γιατί κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρή βλάβη στη χώρα καταγωγής ή προηγούμενης διαμονής του, ιδίως γιατί κινδυνεύουν με θανατική ποινή ή εκτέλεση, με βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή κινδυνεύει η ζωή ή η ακεραιότητά τους λόγω διεθνούς ή εμφύλιας σύρραξης.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Να υφίστανται τελεσίδικη απορριπτική απόφαση αιτήσεως παροχής διεθνούς προστασίας, δηλαδή αφότου παρέλθει άπρακτη η σχετική προθεσμία άσκησης προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης προσφυγής, εκδοθεί απόφαση β βαθμού.

       Όχι Όχι

      • 3 Οικογενειακές Μέλη οικογένειας δικαιούχου διεθνούς προστασίας που υπήρχε ήδη στη χώρα καταγωγής, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 (θ) του ν.4636/2019, τα οποία βρίσκονται στην χώρα και δεν πληρούν ατομικά τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση καθεστώτος, εφόσον διατηρούν την ιδιότητα του μέλους οικογένειας. Σημειώνεται πως οι οικογένειες τα μέλη των οποίων δεν έχουν ζήσει στη χώρα καταγωγής ή έχουν μεταναστεύσει εκτός χώρας καταγωγής σε μικρή ηλικία, θα αντιμετωπίζονται ως οικογένειες ερμηνεύοντας τη χώρα καταγωγής στη συγκεκριμένη διάταξη και ως χώρα προηγούμενης μακράς διαμονής. Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά αποκλειστικά οικογένειες που δημιουργήθηκαν σε χώρα όπου τα μέλη τους διέμεναν επί μακρόν και όχι σε χώρα διέλευσης.

       Όχι Όχι

      • 4 Οικογενειακές Τα μέλη της οικογένειας του δικαιούχου διεθνούς προστασίας, η οποία δημιουργήθηκε μετά την είσοδό του στη χώρα και εντός αυτής, εκτός εάν δεν το επιθυμούν ή αν η χορήγηση της άδειας δεν είναι συμβατή με άλλο καθεστώς που ήδη απολαμβάνουν.

       Ναι Ναι

      • 1 Απόφαση περί χορήγησης άδειας διαμονής ενιαίου τύπου Απόφαση

       Απόφαση περί χορήγησης άδειας διαμονής ενιαίου τύπου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • Νόμος Άρθρο 23 παρ. 2 και 3 4636 2019 169 Α

       Περιγραφή Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100169

      • 1 Αίτηση για χορήγηση ισόχρονης άδειας διαμονής του δικαιούχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αιτών καταθέτει την αίτηση για χορήγηση ισόχρονης άδειας διαμονής στον αρμόδιο υπάλληλο. Ο αιτών πρέπει να είναι μέλος της οικογένειας δικαιούχου καθεστώτος διεθνούς προστασίας που δεν πληροί ατομικά τις προϋποθέσεις για αναγνώριση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας.

       Σημειώσεις Δικαιούχος διεθνούς προστασίας είναι το πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί καθεστώς πρόσφυγα ή καθεστώς επικουρικής προστασίας. Μέλη της οικογένειας του δικαιούχου διεθνούς προστασίας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια σε σχέση με την αίτηση διεθνούς προστασίας και εφόσον η οικογένεια υπήρχε ήδη στη χώρα καταγωγής θεωρούνται: α. Ο σύζυγος ή ο εκτός γάμου σύντροφός του, με τον οποίο διατηρεί σταθερή σχέση δεόντως αποδεδειγμένη. β. Τα ανήλικα άγαμα τέκνα του, ανεξαρτήτως αν γεν- νήθηκαν σε γάμο ή εκτός γάμου των γονέων τους ή είναι υιοθετημένα. γ. Ο πατέρας ή η μητέρα ή άλλος ενήλικος που ασκεί την επιμέλεια του αιτούντος, σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο, εάν ο εν λόγω αιτών είναι ανήλικος. δ. Τα ενήλικα άγαμα τέκνα που πάσχουν από πνευματική ή σωματική αναπηρία και δεν δύνανται να υποβάλουν αυτοτελώς αίτηση,

       Όχι Όχι


      • 2 Σφράγισμα του δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία του δικαιούχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος σφραγίζει το δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία του δικαιούχου με την ένδειξη «Εκκρεμεί άδεια διαμονής».

       Σημειώσεις Το δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία λαμβάνεται κατά την πλήρη καταγραφή της αίτησης για παροχή διεθνούς προστασίας και επιτρέπει την παραμονή του αιτούντος στην Ελληνική Επικράτεια μέχρι την εξέταση της αίτησής του. Έχει διάρκεια από τριάντα (30) ημέρες έως ένα (1) έτος ανάλογα με την διαδικασία που εξετάζεται το αίτημα και εκδίδεται σε μορφή κάρτας με ηλεκτρονική καταγραφή και ανανέωση. Σημειώνεται ότι είναι προσωρινός τίτλος και δεν ισοδυναμεί με άδεια διαμονής.

       Όχι Όχι


      • 3 Διαβίβαση της αίτησης στον Προϊστάμενο του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση διαβιβάζεται στον Προϊστάμενο του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου ή στον υπάλληλο που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό.

       Όχι Όχι


      • 4 Ενημέρωση του δικαιούχου για την παραλαβή της απόφασης επί της αίτησής του

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ενημερώνει τον αιτούντα για το χρόνο κατά το οποίο θα πρέπει να προσέλθει στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου για να λάβει την απόφαση επί της αίτησής του.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση απόφασης περί χορήγησης ή μη άδειας διαμονής εναιαίου τύπου του αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου προβαίνει στην έκδοση απόφασης περί χορήγησης ή μη άδειας διαμονής ενιαίου τύπου

       Όχι Όχι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.