Κατάργηση θέσης κενωθέντος περιπτέρου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηdd2fc1f5-e0be-4141-ba9d-609146efa489 748609

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, Διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην κατάργηση θέσης κενωθέντος περιπτέρου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Κατάργηση θέσης κενωθέντος περιπτέρου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • Νόμος 75-83 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Πεδίο εφαρμογής ψηφιακής διαφάνειας-Ανάρτηση πράξεων στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • Νόμος 76 4257 2014 93 Α

       Περιγραφή Αντικατάσταση υποπαραγράφου ΣΤ2 άρθρου πρώτου ν.4093/2012 "Ρυθμίσεις για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης των κοινόχρηστων χώρων και κτιρίων των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ αυτών έναντι ανταλλάγματος".

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100093

      • Νόμος 67 3852 2010

       Περιγραφή Άρθρο 67: Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

      • Νόμος 9,53,54 5056 2023 163 Α

       Περιγραφή Άρθρο 9 Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής - Προσθήκη άρθρου 74 Α στον ν. 3852/2010, Άρθρο 53 «Καταργούμενες διατάξεις», Άρθρο 54 «Έναρξη ισχύος»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230100163

      • 1 'Εκδοση απόφασης ανάκλησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο δήμαρχος εκδίδει απόφαση ανάκλησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας

       Σημειώσεις Προϋπόθεση για την εκκίνηση της διαδικασίας κατάργησης θέσης κενωθέντος περιπτέρου είναι η υλοποίηση της διαδικασίας με τίτλο "Ανάκληση δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου".

       Όχι Όχι


      • 2 Γνώμη δημοτικής κοινότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η οικεία δημοτική κοινότητα γνωμοδοτεί για την κατάργηση της θέσης κενωθέντος περιπτέρου.

       Σημειώσεις Κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας

       Όχι Όχι


      • 3 Εισήγηση Δημοτικής Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Δημοτική Επιτροπή εισηγείται την κατάργηση της θέσης κενωθέντος περιπτέρου.

       Σημειώσεις Κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας.

       Όχι Όχι


      • 4 Απόφαση δημοτικού συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το δημοτικό συμβούλιο λαμβάνει απόφαση κατάργησης της θέσης κενωθέντος περιπτέρου, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

       Σημειώσεις Ανάρτηση στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Μετά την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η αρμόδια υπηρεσία σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες προβαίνει στη διαδικασία αποσύνδεσης παροχής ρεύματος και αποξήλωσης του κουβουκλίου του περιπτέρου. Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι ο προαναφερθείς απαιτούμενος χρόνος διεκπεραίωσης (1-15 ημέρες) αφορά στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και όχι στην μετέπειτα διαδικασία αποσύνδεσης παροχής ρεύματος και αποξήλωσης του κουβουκλίου, η οποία μπορεί να διαρκέσει κατά περίπτωση 1-3 μήνες.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.