Κατάρτιση Ετήσιου Προγράμματος Διαχείρισης και Αξιοποίησης της Περιουσίας των Δήμων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa6df5e2f-af57-4106-b490-eacd929d6b65 918710

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, Διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην κατάρτιση ετήσιου προγράμματος διαχείρισης και αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας.

Βασικές πληροφορίες

Σχετικοί σύνδεσμοι

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Παρατηρήσεις

Για την κατάρτιση του σχεδίου, πέραν των στοιχείων που δύναται να χρησιμοποιούνται από την Βάση Ακίνητης Περιουσίας, στοιχεία μπορούν να αντλούνται από το Μητρώο Παγίων και από τυχόν υφιστάμενα μισθωτήρια συμβόλαια δημοτικών ακινήτων (στοιχεία για τις χρήσεις γης και τυχόν περιορισμούς της χρήσης γης για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων).

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρέχεται σε

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Κατάρτιση Ετήσιου Προγράμματος Διαχείρισης και Αξιοποίησης της Περιουσίας των ΟΤΑ α΄ βαθμού.

      Επίσημος τίτλος

      Κατάρτιση Ετήσιου Προγράμματος Διαχείρισης και Αξιοποίησης της Περιουσίας των Δήμων.


      Μητρώα που τηρούνται

      Βάση Ακίνητης Περιουσίας των ΟΤΑ α και β βαθμού και των ΝΠ τους

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Εσωτερική

       Τύπος

       Εσωστρεφής      • 1 Για τη κατάρτιση του σχεδίου διαχείρισης και αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας δύναται να αναζητούνται τα ακόλουθα στοιχεία: α) Στοιχεία ακίνητης περιουσίας, όπως έχουν καταχωρηθεί στη Βάση Ακίνητης Περιουσίας του δήμου. β) Στοιχεία ακινήτων όπως έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Παγίων. γ) Υφιστάμενα μισθωτήρια συμβόλαια. δ) Στοιχεία χρήσεων γης για ύπαρξη τυχόν περιορισμών ως προς την ανάπτυξη δραστηριοτήτων. ε) Τυχόν σχέδια δράσης / προτάσεις αξιοποίησης περιουσίας από τις δημοτικές κοινότητες. Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Για τη κατάρτιση του σχεδίου διαχείρισης και αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας δύναται να αναζητούνται τα ακόλουθα στοιχεία: α) Στοιχεία ακίνητης περιουσίας, όπως έχουν καταχωρηθεί στη Βάση Ακίνητης Περιουσίας του δήμου. β) Στοιχεία ακινήτων όπως έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Παγίων. γ) Υφιστάμενα μισθωτήρια συμβόλαια. δ) Στοιχεία χρήσεων γης για ύπαρξη τυχόν περιορισμών ως προς την ανάπτυξη δραστηριοτήτων. ε) Τυχόν σχέδια δράσης / προτάσεις αξιοποίησης περιουσίας από τις δημοτικές κοινότητες.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • Νόμος 72, 67 3852 2010 87 Α

       Περιγραφή Άρθρο 72: Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής, Άρθρο 67: Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

      • Νόμος 75-83 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Ψηφιακή Διαφάνεια-Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • Νόμος 10 4623 2019 134 Α

       Περιγραφή Έγκριση του προγράμματος διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας των δήμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100134

      • 1 Κατάρτιση σχεδίου διαχείρισης & αξιοποίησης δημοτικής περιουσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Οικονομική επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Οικονομική επιτροπή καταρτίζει το ετήσιο σχέδιο για την διαχείριση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας. Το σχέδιο αυτό κατατίθεται στο δημοτικό συμβούλιο.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρόσκληση δημοτικών παρατάξεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου προσκαλεί τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων να εκδηλώσουν την πρόθεσή τους να καταθέσουν εναλλακτικά σχέδια διαχείρισης και αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας προκειμένου να συζητηθούν στο δημοτικό συμβούλιο.

       Όχι Όχι


      • 3 Παραλαβή εναλλακτικών προτάσεων δημοτικών παρατάξεων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι δημοτικές παρατάξεις που επιθυμούν να προσκομίσουν σχετικές προτάσεις δύνανται να ζητούν από την αρμόδια υπηρεσία την παροχή των απαιτούμενων στοιχείων για την σύνταξη αυτών. Οι εναλλακτικές προτάσεις των παρατάξεων κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία προκειμένου να συνταχθεί σχετική εισήγηση για κάθε μια από αυτές.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος προτάσεων και εισήγηση υπηρεσίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρμόδια υπηρεσία διατυπώνει εισήγηση για κάθε εναλλακτικό σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας, το οποίο έχει συνταχθεί από τις παρατάξεις, προκειμένου να εισαχθεί για συζήτηση ενώπιον του δημοτικού συμβουλίου.

       Όχι Όχι


      • 5 Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζει για να εξετάσει τόσο το σχέδιο της Οικονομικής Επιτροπής όσο και τις κατατεθείσες προτάσεις των δημοτικών παρατάξεων και αποφασίζει σχετικά. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου συνιστά το εγκεκριμένο πρόγραμμα.

       Σημειώσεις Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους.

       Όχι Όχι


      • 6 Ανάρτηση απόφασης δημοτικού συμβουλίου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η πλειονοψηφήσασα πρόταση διαχείρισης και αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.