Κατάρτιση Ετήσιου Προγράμματος Διαχείρισης και Αξιοποίησης της Περιουσίας των Περιφερειών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7f2477da-7ec4-4d82-9c98-8f944d651327 605755

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφέρειες, Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας της εκάστοτε περιφέρειας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Για την κατάρτιση του σχεδίου διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας της περιφέρειας δύναται να αναζητούνται τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Στοιχεία ακίνητης περιουσίας όπως έχουν καταχωρηθεί στη Βάση Ακίνητης Περιουσίας της περιφέρειας.

β) Στοιχεία ακινήτων όπως έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Παγίων.

γ) Υφιστάμενα μισθωτήρια συμβόλαια.

δ) Στοιχεία χρήσεων γης για ύπαρξη τυχόν περιορισμών ως προς την ανάπτυξη δραστηριοτήτων.

ε) Τυχόν σχέδια δράσης / προτάσεις αξιοποίησης περιουσίας από τις περιφερειακές ενότητες.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Κατάρτιση ετήσιου προγράμματος διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας των ΟΤΑ β΄ βαθμού.

      Επίσημος τίτλος

      Κατάρτιση ετήσιου προγράμματος διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας των περιφερειών.


      Μητρώα που τηρούνται

      Βάση Ακίνητης Περιουσίας των ΟΤΑ α και β βαθμού και των ΝΠ τους

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • Νόμος 176 3852 2010 87 Α

       Περιγραφή Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

      • Νόμος 75-83 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Ψηφιακή Διαφάνεια-Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • Νόμος 10 4623 2019 134 Α

       Περιγραφή Έγκριση του προγράμματος διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας των περιφερειών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100134

      • Νόμος 20,53,54 5056 2023 163 Α

       Περιγραφή Άρθρο 20 Αρμοδιότητες περιφερειακής επιτροπής - Προσθήκη άρθρου 175Α στο ν. 3852/2010, Άρθρο 53 «Καταργούμενες διατάξεις», Άρθρο 54 «Έναρξη ισχύος»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230100163

      • 1 Κατάρτιση σχεδίου διαχείρισης & αξιοποίησης περιουσίας της περιφέρειας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακή Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Περιφερειακή επιτροπή καταρτίζει το ετήσιο σχέδιο για την διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας της περιφέρειας. Το σχέδιο αυτό κατατίθεται στο περιφερειακό συμβούλιο.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρόσκληση περιφερειακών παρατάξεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου προσκαλεί τους επικεφαλής των περιφερειακών παρατάξεων να εκδηλώσουν την πρόθεσή τους να καταθέσουν εναλλακτικά σχέδια διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας της περιφέρειας προκειμένου να συζητηθούν στο περιφερειακό συμβούλιο.

       Όχι Όχι


      • 3 Παραλαβή εναλλακτικών προτάσεων περιφερειακών παρατάξεων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι περιφερειακές παρατάξεις που επιθυμούν να προσκομίσουν εναλλακτικές προτάσεις, δύναται να ζητούν από την αρμόδια υπηρεσία την παροχή των απαιτούμενων στοιχείων για την σύνταξη αυτών. Οι εναλλακτικές προτάσεις των παρατάξεων κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία προκειμένου να συνταχθεί σχετική εισήγηση για κάθε μια από αυτές.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος προτάσεων και εισήγηση υπηρεσίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρμόδια υπηρεσία διατυπώνει εισήγηση για κάθε εναλλακτικό σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας της περιφέρειας, το οποίο έχει συνταχθεί από τις παρατάξεις, προκειμένου να εισαχθεί για συζήτηση ενώπιον του περιφερειακού συμβουλίου.

       Όχι Όχι


      • 5 Συνεδρίαση περιφερειακού συμβουλίου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το περιφερειακό συμβούλιο συνεδριάζει για να εξετάσει τόσο το σχέδιο της Περιφερειακής Επιτροπής όσο και τις κατατεθείσες προτάσεις των περιφερειακών παρατάξεων και αποφασίζει σχετικά. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου συνιστά το εγκεκριμένο πρόγραμμα.

       Σημειώσεις Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους.

       Όχι Όχι


      • 6 Ανάρτηση απόφασης περιφερειακού συμβουλίου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η πλειονοψηφήσασα πρόταση διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας της περιφέρειας αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.