Κατάρτιση συμβάσεων παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης τουριστικών λιμένων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2e05c27e-4c2e-41a0-b987-38d3044fd2e1 252742

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην κατάρτιση σχεδίου σύμβασης για την παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης της ζώνης (χερσαίας και θαλάσσιας) του τουριστικού λιμένα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διάρκεια Ισχύος

Τελευταία ενημέρωση

27/05/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτημα για την παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης της ζώνης (χερσαίας και θαλάσσιας) του τουριστικού λιμένα.

Σημειώσεις

Οι τουριστικοί λιμένες διακρίνονται σε μαρίνες, καταφύγια και αγκυροβόλια.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Αίτηση θεραπείας

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Σύμβαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Σύμβαση παραχώρησης

      Επίσημος τίτλος

      Σύμβαση παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης της ζώνης (χερσαίας και θαλάσσιας) του τουριστικού λιμένα


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Ηλεκτρονική ειδοποίηση / Ενημέρωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,,


      • 1 Χωροταξίας Ύπαρξη χωροθέτησης και έγκριση περιβαλλοντικών όρων του τουριστικού λιμένα.

       Όχι Όχι

      • 1

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Τράπεζα της Ελλάδος

       Είδος κόστους Εγγυητική επιστολή

       Όχι

      • 1 Απόσπασμα πρακτικού/ Απόφαση Δ.Σ. Πρακτικό

       Απόσπασμα πρακτικού/ Απόφαση Δ.Σ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8360

      • 2 Έναρξη λειτουργίας της εταιρείας Καταστατικό εταιρείας / οργανισμού

       Έναρξη λειτουργίας της εταιρείας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1130

      • 3 Υπεύθυνη δήλωση για τη νόμιμη εκπροσώπηση του φορέα. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση για τη νόμιμη εκπροσώπηση του φορέα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Ταυτοποιητικό έγγραφο Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 5 Αντίγραφα ασφαλιστηρίου συμβολαίου Ασφαλιστήριο συμβόλαιο

       Αντίγραφα ασφαλιστηρίου συμβολαίου

       Σχετικός σύνδεσμος: http://www1.eaee.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αντίγραφα ασφαλιστηρίου συμβολαίου μεταφρασμένο και επικυρωμένο επισήμως στην Ελληνική γλώσσα, εάν πρόκειται για ξενόγλωσσο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και συνοδευόμενο από το αποδεικτικό εξόφλησης του ασφαλίστρου. Στο ασφαλιστήριο ο φορέας θα αναφέρεται ως συνασφαλιζόμενος με το Ελληνικό Δημόσιο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6183

      • Νόμος 31 2160 1993 118 Α

       Περιγραφή Δημιουργία τουριστικών λιμένων Πρωτοβουλία - Διαδικασία - Εκμετάλλευση

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19930100118

      • Νόμος 31 4926 2022 82 Α

       Περιγραφή Δημιουργία μαρίνων: Πρωτοβουλία - Διαδικασία - Εκμετάλλευση - Ηλεκτρονική υποβολή.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100082

      • 1 Παραλαβή αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβάλλεται αίτημα του φορέα στην αρμόδια Διεύθυνση για την παραχώρηση χωροθετημένου τουριστικού λιμένα ενδιαφέροντος του.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος των νομιμοποιητικών εγγράφων του φορέα και των δικαιολογητικών που ακολουθούν το αίτημά του.

       Όχι Όχι


      • 3 Αρνητική αξιολόγηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Ναι


      • 4 Θετική αξιολόγηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 5 Σύνταξη Σχεδίου Σύμβασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη του Σχεδίου της Σύμβασης Παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης ζώνης (χερσαίας και θαλάσσιας) του τουριστικού λιμένα.

       Όχι Όχι


      • 6 Νομική επεξεργασία της Σύμβασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος και διορθώσεις επί του σχεδίου Σύμβασης, σχετικά με τη νομιμότητα των άρθρων αυτής.

       Όχι Όχι


      • 7 Υπογραφή Σύμβασης Παραχώρησης Τουριστικού Λιμένα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Σύμβαση Παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης της ζώνης (χερσαίας και θαλάσσιας) του τουριστικού λιμένα, υπογράφεται από το φορέα και το Ελληνικό Δημόσιο.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.