Καταβολή αποδοχών σε εργαζόμενους μαθητές-φοιτητές-σπουδαστές που απέχουν από την εργασία τους λόγω γραπτών εξετάσεων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6d230e8b-52bb-4051-8a83-692e86d3b693 255938

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ)- Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης – ΚΠΑ2, ΚΕΠ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 7

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την καταβολή από τη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) επιδότηση σε εργαζόμενους μαθητές - σπουδαστές – προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που είναι ασφαλισμένοι στο ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και εργάζονται σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα και οι οποίοι δικαιούνται επιπλέον άδεια 30 εργάσιμων ημερών τον χρόνο άνευ αποδοχών για να συμμετάσχουν στις γραπτές εξετάσεις της σχολής που φοιτούν.

Βασικές πληροφορίες

Σχετικοί σύνδεσμοι

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


Παρατηρήσεις

Ο δυνητικά ωφελούμενος υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) της περιοχής, όπου ανήκει η επιχείρηση ή το υποκατάστημα της επιχείρησης που εργάζεται και όχι στον τόπο κατοικίας του.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Καταβολής αποδοχών σε εργαζόμενους μαθητές-φοιτητές-σπουδαστές που απέχουν από την εργασία τους λόγω γραπτών εξετάσεων.

Σημειώσεις

Υποβολή των δικαιολογητικών και ψηφιακά μέσω της αποστολής αυτών στο email του ΚΠΑ2 της περιοχής που βρίσκεται η επιχείρηση

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Η επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει ένσταση, σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης, η οποία θα εξεταστεί από την Επιτροπή Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Φοιτητική Άδεια

      Επίσημος τίτλος

      Φοιτητικές Παροχές


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,      • 1 Εκπαιδευτικές Ωφελούμενοι είναι εργαζόμενοι μαθητές - σπουδαστές - προπτυχιακοί φοιτητές που είναι ασφαλισμένοι στο ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και εργάζονται σε επιχειρήσεις, Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. και γενικά σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα προκειμένου να συμμετάσχουν στις γραπτές εξετάσεις της σχολής που φοιτούν. Στην περίπτωση που οι φοιτητές είναι ηλικίας 28 ετών και άνω, οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση από τη σχολή τους στην οποία να αναφέρεται η ημερομηνία της πρώτης εγγραφής καθώς πρέπει να αποδειχτεί ότι δεν ξεπερνούν τα προβλεπόμενα έτη σπουδών της κάθε σχολής (συν 2 επιπλέον (ν+2) , δηλαδή 5 έτη + 2 (συνολικά 7) έτη αν πρόκειται για Πολυτεχνικές ή Ιατρικές Σχολές και για τις υπόλοιπες Σχολές 4 + 2 έτη (συνολικά 6 έτη) σπουδών).

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Προπτυχιακοί φοιτητές, του ΕΑΠ (ανεξαρτήτου ηλικίας) μόνον για τα προβλεπόμενα έτη σπουδών και μόνον για γραπτές εξετάσεις σε τόπο και χρόνο που ορίζει το ΕΑΠ & πρέπει να παραστούν.

       Eναλλακτική προϋπόθεση της 1

       Σύνδεσμος https://www.dypa.gov.gr/foititikes-parokhes

       Ναι Ναι

      • 3 Εκπαιδευτικές Μεταπτυχιακοί φοιτητές που εργάζονται στην Ελλάδα και παρακολουθούν μεταπτυχιακό πρόγραμμα (στον Ελλαδικό χώρο ή στο Εξωτερικό) για σπουδές έως 2 έτη, δικαιούνται ανά έτος 10 ημέρες φοιτητικής άδειας άνευ αποδοχών μόνο για γραπτές εξετάσεις και όχι για παρουσιάσεις ή διδασκαλία κλπ.

       Eναλλακτική προϋπόθεση της 1

       Σύνδεσμος https://www.dypa.gov.gr/foititikes-parokhes

       Ναι Ναι

      • 4 Εκπαιδευτικές Επίσης δικαιούνται άδεια 30 εργάσιμων ημερών άνευ αποδοχών και οι σπουδαστές των ΙΕΚ που εποπτεύονται από το Δημόσιο.

       Eναλλακτική προϋπόθεση της 1

       Σύνδεσμος https://www.dypa.gov.gr/foititikes-parokhes

       Ναι Ναι

      • 5 Εκπαιδευτικές Δικαιούνται άδεια 30 ημερών, όσοι συμμετέχουν σε εξετάσεις για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου και εργάζονται μόνο στον Ιδιωτικό Τομέα

       Eναλλακτική προϋπόθεση της 1

       Σύνδεσμος https://www.dypa.gov.gr/foititikes-parokhes

       Ναι Ναι

      • 1 Βεβαίωση εργοδότη με το λογότυπο της εταιρείας, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον εργοδότη, όπου υποχρεωτικά θα αναφέρει τις ημέρες άδειας άνευ αποδοχών που χορήγησε για την συμμετοχή του μαθητή / σπουδαστή / φοιτητή στις γραπτές εξετάσεις της σχολής στην οποία είναι εγγεγραμμένος. Ατομικός λογαριασμός ασφάλισης του σπουδαστή, που αποδεικνύει ότι δεν έχει ένσημα για το διάστημα που έκανε χρήση της αδείας αυτής. Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Βεβαίωση εργοδότη με το λογότυπο της εταιρείας, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον εργοδότη, όπου υποχρεωτικά θα αναφέρει τις ημέρες άδειας άνευ αποδοχών που χορήγησε για την συμμετοχή του μαθητή / σπουδαστή / φοιτητή στις γραπτές εξετάσεις της σχολής στην οποία είναι εγγεγραμμένος. Ατομικός λογαριασμός ασφάλισης του σπουδαστή, που αποδεικνύει ότι δεν έχει ένσημα για το διάστημα που έκανε χρήση της αδείας αυτής.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.dypa.gov.gr/foititikes-parokhes?tab=katavoli-epidotisis&tab2=dikaiologhitika&tab3=

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο δυνητικά ωφελούμενος (φοιτητής, σπουδαστής) υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) της περιοχής, όπου ανήκει η επιχείρηση ή το υποκατάστημα της επιχείρησης που εργάζεται και όχι στον τόπο κατοικίας του. Επίσης, μπορεί να αποστείλει με email με ηλεκτρονική σάρωση προς το ΚΠΑ2 όπου ανήκει η επιχείρηση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8181

      • 2 Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς για τους ΄Ελληνες και του Ομογενείς σπουδαστές αντίστοιχα, Διαβατήριο και άδεια διαμονής για τους Αλλοδαπούς σπουδαστές. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς για τους ΄Ελληνες και του Ομογενείς σπουδαστές αντίστοιχα, Διαβατήριο και άδεια διαμονής για τους Αλλοδαπούς σπουδαστές.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.dypa.gov.gr/foititikes-parokhes?tab=katavoli-epidotisis&tab2=prototipa-dikaiologhitika-poy-zitountai-inai-ta-eksis&tab3=

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο δυνητικά ωφελούμενος (φοιτητής, σπουδαστής) υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) της περιοχής, όπου ανήκει η επιχείρηση ή το υποκατάστημα της επιχείρησης που εργάζεται και όχι στον τόπο κατοικίας του. Επίσης, μπορεί να αποστείλει με email με ηλεκτρονική σάρωση προς το ΚΠΑ2 όπου ανήκει η επιχείρηση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 3 Βεβαιώσεις από τα ΙΕΚ ή ΑΤΕΙ ή ΑΕΙ που να αναφέρει ρητά ότι συμμετείχε στις γραπτές εξετάσεις, καθώς επίσης και τις ακριβείς ημερομηνίες των εξετάσεων. Οι βεβαιώσεις θα είναι υπογεγραμμένες και θα φέρουν τη σφραγίδα της σχολής. Αποδεικτικό σπουδών

       Βεβαιώσεις από τα ΙΕΚ ή ΑΤΕΙ ή ΑΕΙ που να αναφέρει ρητά ότι συμμετείχε στις γραπτές εξετάσεις, καθώς επίσης και τις ακριβείς ημερομηνίες των εξετάσεων. Οι βεβαιώσεις θα είναι υπογεγραμμένες και θα φέρουν τη σφραγίδα της σχολής.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.dypa.gov.gr/foititikes-parokhes?tab=katavoli-epidotisis&tab2=dikaiologhitika&tab3=

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο δυνητικά ωφελούμενος (φοιτητής, σπουδαστής) υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) της περιοχής, όπου ανήκει η επιχείρηση ή το υποκατάστημα της επιχείρησης που εργάζεται και όχι στον τόπο κατοικίας του. Επίσης, μπορεί να αποστείλει με email με ηλεκτρονική σάρωση προς το ΚΠΑ2 όπου ανήκει η επιχείρηση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 4 Λογαριασμός Τραπέζης (σελίδας στην οποία αναγράφεται το ΙΒΑΝ και τα ονόματα των δικαιούχων), όπου να εμφανίζεται ως πρώτο όνομα το ονοματεπώνυμο του ωφελουμένου. Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνει Υπεύθυνη Δήλωση όπου αποδέχεται ο ωφελούμενος την τυχόν προμήθεια της τράπεζας που διαθέτει λογαριασμό. Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Λογαριασμός Τραπέζης (σελίδας στην οποία αναγράφεται το ΙΒΑΝ και τα ονόματα των δικαιούχων), όπου να εμφανίζεται ως πρώτο όνομα το ονοματεπώνυμο του ωφελουμένου. Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνει Υπεύθυνη Δήλωση όπου αποδέχεται ο ωφελούμενος την τυχόν προμήθεια της τράπεζας που διαθέτει λογαριασμό.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.dypa.gov.gr/foititikes-parokhes?tab=katavoli-epidotisis&tab2=prototipa-dikaiologhitika-poy-zitountai-inai-ta-eksis&tab3=

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο δυνητικά ωφελούμενος (φοιτητής, σπουδαστής) υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) της περιοχής, όπου ανήκει η επιχείρηση ή το υποκατάστημα της επιχείρησης που εργάζεται και όχι στον τόπο κατοικίας του. Επίσης, μπορεί να αποστείλει με email με ηλεκτρονική σάρωση προς το ΚΠΑ2 όπου ανήκει η επιχείρηση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 5 Ατομικός λογαριασμός ασφάλισης του σπουδαστή, που αποδεικνύει ότι δεν έχει ένσημα για το διάστημα που έκανε χρήση της αδείας αυτής. Επισημαίνεται ότι οι ημέρες εργασίας και οι ημέρες άδειας εξετάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις -έως τότε- ημέρες ασφάλισης του ωφελούμενου από τον εργοδότη. Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Ατομικός λογαριασμός ασφάλισης του σπουδαστή, που αποδεικνύει ότι δεν έχει ένσημα για το διάστημα που έκανε χρήση της αδείας αυτής. Επισημαίνεται ότι οι ημέρες εργασίας και οι ημέρες άδειας εξετάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις -έως τότε- ημέρες ασφάλισης του ωφελούμενου από τον εργοδότη.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.dypa.gov.gr/foititikes-parokhes?tab=katavoli-epidotisis&tab2=prototipa-dikaiologhitika-poy-zitountai-inai-ta-eksis&tab3=

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο δυνητικά ωφελούμενος (φοιτητής, σπουδαστής) υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) της περιοχής, όπου ανήκει η επιχείρηση ή το υποκατάστημα της επιχείρησης που εργάζεται και όχι στον τόπο κατοικίας του. Επίσης, μπορεί να αποστείλει με email με ηλεκτρονική σάρωση προς το ΚΠΑ2 όπου ανήκει η επιχείρηση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • 6 Βεβαίωση σπουδών ή άλλο έγγραφο όπου αναγράφεται η ημερομηνία εγγραφής στη σχολή. Βεβαίωση

       Βεβαίωση σπουδών ή άλλο έγγραφο όπου αναγράφεται η ημερομηνία εγγραφής στη σχολή.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.dypa.gov.gr/foititikes-parokhes?tab=katavoli-epidotisis&tab2=prototipa-dikaiologhitika-poy-zitountai-inai-ta-eksis&tab3=

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση που οι φοιτητές είναι ηλικίας 28 ετών και άνω, οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση από τη σχολή τους στην οποία να αναφέρεται η ημερομηνία της πρώτης εγγραφής καθώς πρέπει να αποδειχτεί ότι δεν ξεπερνούν τα προβλεπόμενα έτη σπουδών της κάθε σχολής (συν 2 επιπλέον (ν+2) , δηλαδή 5 έτη + 2 (συνολικά 7) έτη αν πρόκειται για Πολυτεχνικές ή Ιατρικές Σχολές και για τις υπόλοιπες Σχολές 4 + 2 έτη (συνολικά 6 έτη) σπουδών).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ηλικιακές

       Όχι 9703

      • 7 Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο. Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον/την άμεσα ενδιαφερόμενο/η προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του/της για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • Νόμος 2 1346 1983 46 Α

       Περιγραφή Άδεια Εξετάσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19830100046

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 31930 1983 444 Β

       Περιγραφή ΚΥΑ 31930/14.7.83 (ΦΕΚ 444/2.8.83): Καταβολή αποδοχών στους μαθητές- σπουδαστές- φοιτητές που απέχουν από την εργασία τους για να συμμετέχουν στις εξετάσεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19830200444

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 34651 1996 1122 Β

       Περιγραφή ΚΥΑ 34651/29.11.96 (ΦΕΚ1122/Β/16.12.96): Τροποποίηση της 31930/83 ΚΥΑ κατά το μέρος που αφορά στην 12μηνη συνεχή απασχόληση των σπουδαστών πριν τη λήψη της σπουδαστικής άδειας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19960201122

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 33894 1998 1276 Β

       Περιγραφή ΚΥΑ 33894/7.12.98 (ΦΕΚ 1276/23.12.98): Συμπλήρωση της 31930/1983 ΚΥΑ κατά το μέρος που αφορά στη χορήγηση σπουδαστικής άδειας σε μαθητές- σπουδαστές- φοιτητές που υπερβαίνουν το 28ο έτος της ηλικίας τους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980201276

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 13908/21 2021 1521 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών του ΟΑΕΔ που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210201521

      • 1 Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Ο εργαζόμενος μαθητής, σπουδαστής, φοιτητής υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή επιχορήγησης της φοιτητικής του άδειας, λόγω της συμμετοχής του στις εξετάσεις. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την 31η Μαρτίου του επομένου έτους, από αυτό στη διάρκεια του οποίου έκαναν χρήση της φοιτητικής άδειας.

       Σημειώσεις Ο τρόπος υποβολής μπορεί να είναι μέσω email και με ηλεκτρονική σάρωση προς το ΚΠΑ2 όπου ανήκει η επιχείρηση όπου απασχολείται. Σε περίπτωση που την αίτηση την υποβάλει στο ΚΠΑ2 κατοικίας του (του φοιτητή - σπουδαστή), τότε το ΚΠΑ2 υποδοχής της αίτησης θα την αποστέλλει με email στο ΚΠΑ2 της επιχείρησης. Για αυτό το λόγο θα ζητείται από τον εργαζόμενο φοιτητή - σπουδαστή το ΑΦΜ της επιχείρησης, καθώς και η ταχυδρομική διεύθυνση και ο ΤΚ της επιχείρησης όπου απασχολείται.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών από την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)- ΚΠΑ2

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 3 Απόφαση επιχορήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η αρμόδια Υπηρεσία της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)- ΚΠΑ2 εκδίδει την απόφαση έγκρισης ή απόρριψης της επιχορήγησης.

       Όχι Όχι


      • 4 Καταβολή επιχορήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.