Καταβολή αποζημίωσης ποσού έως 1500 ευρώ σε δικαιούχους λόγω απαλλοτρίωσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf56f39f0-e0e0-47c5-b575-e89b198aedef 814292

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Δ25), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 7

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την καταβολή αποζημίωσης χρηματικού ποσού έως 1500 ευρώ σε δικαιούχους λόγω απαλλοτρίωσης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Δ25)


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Μετά τον προσωρινό καθορισμό τιμής μονάδας για την αποζημίωση ακινήτων και επικειμένων μιας απαλλοτρίωσης, συντάσσεται από τον αρμόδιο Φορέα πίνακας υπολογισμού αποζημιώσεων ακινήτων λαμβάνοντας υπόψη τη δικαστική απόφαση προσωρινού καθορισμού και την ισχύουσα εγκεκριμένη έκδοση κτηματολογίου. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι αξιώνουν απευθείας καταβολή αποζημίωσης στον τραπεζικό λογαριασμό τους (για ποσό που δεν ξεπερνάει τα 1500€) ανά ακίνητο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ Α’ 261) με τις οποίες συμπληρώθηκε η παρ. 2 του άρθρου 8 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, ν. 2882/2001(Α 17 ), υπάρχει δυνατότητα άμεσης απόδοσης της αποζημίωσης. Για το σκοπό αυτό ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει στη Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά προκειμένου να ελεγχθούν ώστε να εκδοθεί σχετικό έγγραφο προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Τελευταία ενημέρωση

21/03/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Καταβολή αποζημίωσης ποσού έως 1500 ευρώ σε δικαιούχους λόγω απαλλοτρίωσης.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Καταβολή αποζημίωσης ποσού έως 1500 ευρώ σε δικαιούχους λόγω απαλλοτρίωσης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Κοινή Υπουργική Απόφαση απαλλοτρίωσης ακινήτου

       Όχι Όχι

      • 1 Τίτλους ιδιοκτησίας και τοπογραφικά διαγράμματα από τα οποία συνοδεύονται Συμβολαιογραφικό έγγραφο

       Τίτλους ιδιοκτησίας και τοπογραφικά διαγράμματα από τα οποία συνοδεύονται

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3139

      • 2 Πρόσφατα πιστοποιητικά μεταγραφής των τίτλων ιδιοκτησίας, βαρών και κατασχέσεων από το αρμόδιο Υποθηκοφυλάκειο ή λειτουργούν Κτηματολογικό Γραφείο. Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Πρόσφατα πιστοποιητικά μεταγραφής των τίτλων ιδιοκτησίας, βαρών και κατασχέσεων από το αρμόδιο Υποθηκοφυλάκειο ή λειτουργούν Κτηματολογικό Γραφείο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8289

      • 3 Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 4 Βεβαίωση αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας ότι η εν λόγω ιδιοκτησία δεν αποτελεί Δημόσιο Κτήμα (κατά περίπτωση) Βεβαίωση

       Βεβαίωση αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας ότι η εν λόγω ιδιοκτησία δεν αποτελεί Δημόσιο Κτήμα (κατά περίπτωση)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 9703

      • 5 Βεβαίωση αρμοδίου Δασαρχείου ότι η εν λόγω ιδιοκτησία δεν αποτελεί δασική έκταση (κατά περίπτωση) Βεβαίωση

       Βεβαίωση αρμοδίου Δασαρχείου ότι η εν λόγω ιδιοκτησία δεν αποτελεί δασική έκταση (κατά περίπτωση)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 9703

      • 6 Επικυρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) Υπεύθυνη Δήλωση

       Επικυρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του Ν.1599/1986)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Στην Υπεύθυνη Δήλωση αναγράφονται – δηλώνονται τα εξής: «Είμαι ιδιοκτήτης του ακινήτου με ΑΚΠ(….) με ποσοστό (…….%), που απαλλοτριώθηκε με την αρ.( ……………) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ…………) για την κατασκευή του έργου (…………..). Το ακίνητό μου έχει εμβαδό (……) και περιγράφεται στο αρ. (…….) συμβόλαιο του συμβολαιογράφου που προσκομίζω. Σε περίπτωση που η αποζημίωση που θα προκύψει από την οριστική τιμή μονάδας είναι μικρότερη της αποζημίωσης από την προσωρινή τιμή μονάδας, θα επιστρέψω τη διαφορά που προκύπτει στο Ελληνικό Δημόσιο. Σε περίπτωση που αποδειχτεί είτε με αναγνώριση δικαιούχων, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ότι το με ΑΚΠ (….) ακίνητο ανήκει σε άλλο ιδιοκτήτη, τότε θα επιστρέψω τα χρήματα της αποζημίωσης χωρίς άλλη αντίρρηση και χωρίς τη μεσολάβηση είτε της Υπηρεσίας είτε των αρμοδίων Δικαστηρίων». Στην περίπτωση απόκτησης ακινήτου με τακτική ή έκτακτη χρησικτησία απαιτείται αναλυτική περιγραφή ακινήτου στην Υπεύθυνη Δήλωση που κατατίθεται (θέση, εμβαδό, όρια, γειτνιάσεις κ.τ.λ.)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 7 Δήλωση ακινήτων σε Δ.Ο.Υ. (αντίγραφο Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης) από το έτος αρχικής δήλωσης. Φορολογικά πιστοποιητικά

       Δήλωση ακινήτων σε Δ.Ο.Υ. (αντίγραφο Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης) από το έτος αρχικής δήλωσης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gsis.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Απαιτείται στην περίπτωση απόκτησης ακινήτου με τακτική ή έκτακτη χρησικτησία

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιοκτησιακές

       Όχι 7140

      • Νόμος 72 4313 2014 261 Α

       Περιγραφή Κατά εξαίρεση, ο υπόχρεος για την πληρωμή της αποζημίωσης δύναται, στην περίπτωση που αυτή δεν υπερβαίνει το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1500) ευρώ, να παρέχει έγγραφη εντολή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων να αποδώσει την κατατεθείσα αποζημίωση στον δικαιούχο χωρίς την προσκόμιση αναγνωριστικής απόφασης αλλά με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης σχετικά με την κυριότητά του

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100261

      • Αναγκαστικός Νόμος 8 2882 2001 17 Α
      • 1 Υποβολή πλήρους αιτήματος από δικαιούχο για καταβολή αποζημίωσης ποσού έως 1500€ με στοιχεία και δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας δικαιολογητικών που προσκομίζονται

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας των στοιχείων και δικαιολογητικών που προσκομίστηκαν. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις ή παραλείψεις ενημερώνεται απευθείας ο ενδιαφερόμενος δικαιούχος για σχετική συμπλήρωση ή διόρθωση.

       Όχι Όχι


      • 3 Έγγραφο προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για απόδοση αποζημίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση πληρότητας και ορθότητας των στοιχείων που προσκομίζονται συντάσσεται από την Υπηρεσία έγγραφο προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για απευθείας απόδοση αποζημίωσης έως ποσού 1500€, το οποίο κοινοποιείται και στον αιτούντα.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.