Καταγγελία για Θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc4235375-9552-4d88-9bff-9b2837c70959 863712

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήματα Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία (ΤΕΑΥΕ), ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε)

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  7
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην υποβολή καταγγελίας από εργαζόμενους, Φορείς εργαζομένων ή τρίτους για τη μη εφαρμογή της νομοθεσίας για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης


  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αναφορά/Καταγγελία

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Καταγγελία για Θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

  Σημειώσεις

  Η καταγγελία μπορεί να είναι επώνυμη ή ανώνυμη.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

     Xρήσεις

     Είσοδος σε άλλη διαδικασία

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Καταγγελία για θέματα Ασφάλειας και Υγείας

       Επίσημος τίτλος

       Υποβολή Καταγγελίας για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Καταγγελία

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά), Τηλεφωνική επικοινωνία, email

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        Q1,B8

        ,,


       • 1 Εργασιακές Ο καταγγέλλων πρέπει να περιγράψει με σαφήνεια την επιχείρηση και τον τόπο που αφορά η Καταγγελία, καθώς και το αντικείμενο της παράβασης των διατάξεων για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία.

        Όχι Όχι

       • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την υποβολή ψηφιακής καταγγελίας από εγγεγραμμένους χρήστες απαιτείται η κατοχή κωδικών taxisnet.

        Όχι Όχι

       • 1 Καταγγελία για Θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Αναφορά/Καταγγελία

        Καταγγελία για Θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/epitheorese-ergasias/anonume-kataggelia

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Η καταγγελία μπορεί να είναι επώνυμη ή ανώνυμη.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 1 Παραβίαση διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας για την Ασφάλεια & Υγεία των εργαζομένων


        Περιγραφή Σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας που αφορά στην ασφάλεια & υγεία των εργαζομένων σε έναν χώρο εργασίας, ένας Εργαζόμενος ή Φορέας Εργαζομένων έχει το δικαίωμα να υποβάλει σχετική καταγγελία.

        Όχι Όχι


       • 2 Παραλαβή ανώνυμης ψηφιακής καταγγελίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο καταγγέλων έχει δικαίωμα να υποβάλει Ανώνυμη Καταγγελία ψηφιακά μέσω της ενιαίας πύλης δημόσιας διοίκησης gov.gr

        Σημειώσεις Στην περίπτωση υποβολής ανώνυμης καταγγελίας ο καταγγέλων δεν μπορεί, σε δεύτερο χρόνο, να αιτηθεί να πληροφορηθεί σχετικά με τη διερεύνηση των καταγγελόμενων (αποτελεσμα ελέγχου, κυρώσεις κλπ), καθώς δεν είναι δυνατό να τεκμηριωθεί εύλογο ή έννομο συμφέρον υπό συνθήκες ανωνυμίας. Για την υποβολή της καταγγελίας είναι απαραίτητη η συμπλήρωση, με ακρίβεια, των στοιχείων της επιχείρησης που αφορά η καταγγελία (ΑΦΜ, Επωνυμία, διεύθυνση, τόπος ελέγχου), καθώς και του αντικειμένου της καταγγελίας. Η καταγγελία θα πρωτοκολληθεί και θα δρομολογηθεί αυτόματα, στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία.

        Ναι Όχι


       • 3 Παραλαβή επώνυμης ψηφιακής καταγγελίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο καταγγέλλων έχει τη δυνατότητα να υποβάλει επώνυμη καταγγελία ψηφιακά, εφόσον εγγραφεί και δημιουργήσει "Λογαριασμό", ως εργαζόμενος, στην πλατφόρμα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω της μέσω της ενιαίας πύλης δημόσιας διοίκησης gov.gr.

        Σημειώσεις Για την υποβολή της καταγγελίας είναι απαραίτητη η συμπλήρωση, με ακρίβεια, των στοιχείων της επιχείρησης που αφορά η καταγγελία (ΑΦΜ, Επωνυμία, διεύθυνση, τόπος ελέγχου), καθώς και του αντικειμένου της καταγγελίας. Η καταγγελία θα πρωτοκολληθεί και θα δρομολογηθεί αυτόματα, στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία.

        Ναι Όχι


       • 4 Τηλεφωνική Καταγγελία μέσω γραμμής 15512

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


        Περιγραφή Ο καταγγέλλων μπορεί να κάνει χρήση της τηλεφωνικής γραμμής 15512 στην Κεντρική Υπηρεσία του ΣΕΠΕ, όπου και θα υποβάλει την καταγγελία του σε στέλεχος του ΣΕΠΕ. Η καταγγελία του θα πρωτοκολληθεί και θα δρομολογηθεί στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία.

        Σημειώσεις Εφόσον ο καταγγέλλων επιθυμεί να πληροφορηθεί για τα αποτελέσματα της διερεύνησης της καταγγελίας, θα πρέπει να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τοπικό Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία.

        Ναι Όχι


       • 5 Παραλαβή καταγγελίας με επίσκεψη στο αρμόδιο ΤΕΑΥΕ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο καταγγέλλων μπορεί να υποβάλει την καταγγελία απευθείας στο αρμόδιο τοπικό Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ΤΕΑΥΕ) με οποιοδήποτε τρόπο (φυσική παρουσία, αποστολή e-mail, τηλεφωνικά), επωνύμως ή ανωνύμως.

        Ναι Όχι


       • 6 Χρέωση σε αρμόδιο Στέλεχος, Επιθεωρητή Ασφάλειας και Υγείας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του αρμόδιου, κατά τόπο, Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία χρεώνει τη διερεύνηση της καταγγελίας σε αρμόδιο Στέλεχος, Επιθεωρητή Ασφάλειας & Υγείας.

        Όχι Όχι


       • 7 Διερεύνηση Καταγγελίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ο Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας διερευνά με κάθε πρόσφορο τρόπο (διενέργεια Ελέγχου, αναζήτηση και έλεγχο Αρχείων και Εγγράφων, συλλογή πληροφοριών και λοιπών στοιχείων), τα καταγγελλόμενα.

        Όχι Όχι


       • 8 Επίδοση υποδείξεων προς την επιχείρηση με προθεσμία υλοποίησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η διερεύνηση της καταγγελίας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την επίδοση υποδείξεων προς την επιχείρηση με προθεσμία υλοποίησης.

        Ναι Όχι


       • 9 Επιβολή Διοικητικών ή/και Ποινικών Κυρώσεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η διερεύνηση της καταγγελίας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή διοικητικών ή/και ποινικών κυρώσεων στις περιπτώσεις που επιβεβαιωθούν τα καταγγελλόμενα.

        Ναι Όχι


       • 10 Αρχειοθέτηση της καταγγελίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η διερεύνηση της καταγγελίας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την την αρχειοθέτηση της καταγγελίας στις περιπτώσεις που δεν επιβεβαιωθούν τα καταγγελλόμενα, σε περίπτωση αοριστίας ή αναρμοδιότητας.

        Ναι Ναι


       • 11 Αρχειοθέτηση του ελέγχου και της καταγγελίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών διερεύνησης της καταγγελίας, όλα τα στοιχεία της καταγγελίας, του ελέγχου και της διερεύνησης αυτής αρχειοθετούνται στον ηλεκτρονικό Φάκελο της Υπόθεσης Καταγγελίας ή/και στο Φυσικό Αρχείο της Υπηρεσίας.

        Ναι Ναι


       • 12 Αρχειοθέτηση του ελέγχου και της καταγγελίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών διερεύνησης της καταγγελίας, όλα τα στοιχεία της Καταγγελίας, του Ελέγχου και της Διερεύνησης αυτής αρχειοθετούνται στον Ηλεκτρονικό Φάκελο της Υπόθεσης Καταγγελίας ή/και στο Φυσικό Αρχείο της Υπηρεσίας.

        Ναι Ναι


       • Επώνυμη καταγγελία στο ΣΕΠΕ

       • Ανώνυμη καταγγελία στο ΣΕΠΕ


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.