Καταγγελία για εγκλήματα κυβερνοχώρου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8e438faf-b189-4b99-871a-c1287aaf623d 955594

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποβολή καταγγελιών στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για τη διερεύνηση υποθέσεων κυβερνοεγκλημάτων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Παρατηρήσεις

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, είναι καθ’ ύλην αρμόδια για τη διερεύνηση υποθέσεων κυβερνοεγκλημάτων, ήτοι αυτών που στρέφονται εναντίον ηλεκτρονικών δικτύων επικοινωνιών και συστημάτων πληροφοριών, καθώς και για την ανακάλυψη, εξιχνίαση και δίωξη των εγκληματικών πράξεων που διαπράττονται αποκλειστικά και μόνο μέσω του Διαδικτύου και εφόσον για την διερεύνησή τους απαιτείται εξειδικευμένη τεχνική ή ψηφιακή έρευνα.

Τελευταία ενημέρωση

21/10/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αναφορά/Καταγγελία

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Καταγγελία για εγκλήματα κυβερνοχώρου.

Σημειώσεις

Η καταγγελία δύναται να υποβληθεί με τους κάτωθι τρόπους:

1.Τηλεφωνικά μέσω του τηλεφωνικού αριθμού 11188. 2.Μέσω email στο: ccu@cybercrimeunit.gov.gr. 3.Μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης www.gov.gr - Καταγγελίες για εγκλήματα κυβερνοχώρου (διαθέσιμο εδώ: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/kataggelies) 4. Αυτοπρόσωπη Παρουσία στην έδρα της Υπηρεσίας,

5.Ταχυδρομική επιστολή (Λ. Αλεξάνδρας 173, ΤΚ 115 22 Αθήνα - Μοναστηρίου 326, Τ.Κ. 54 121, Θεσσαλονίκη).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο, Κωδικοι web banking

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι γενικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ν. 2690/1999 και ειδικότερα το άρθρο 4 για τις προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από τη διοίκηση.

    NACE

    • 84.24 Δραστηριότητες δημόσιας τάξης και ασφάλειας

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Καταγγελίες πολιτών για θέματα ηλεκτρονικού εγκλήματος


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Ηλεκτρονική ειδοποίηση / Ενημέρωση, Καταγγελία

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά), Τηλεφωνική επικοινωνία, email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την υποβολή καταγγελίας μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης www.gov.gr, θα χρειαστεί να συμπληρώθούν είτε οι προσωπικοί κωδικοί web banking, είτε οι προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης στο Taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Καταγγελία για εγκλήματα κυβερνοχώρου. Αναφορά / Καταγγελία

       Καταγγελία για εγκλήματα κυβερνοχώρου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η καταγγελία δύναται να υποβληθεί με τους κάτωθι τρόπους: 1.Τηλεφωνικά μέσω του τηλεφωνικού αριθμού 11188. 2.Μέσω email στο: ccu@cybercrimeunit.gov.gr. 3.Μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης www.gov.gr - Καταγγελίες για εγκλήματα κυβερνοχώρου (διαθέσιμο εδώ: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/kataggelies) 4. Αυτοπρόσωπη Παρουσία στην έδρα της Υπηρεσίας, 5.Ταχυδρομική επιστολή (Λ. Αλεξάνδρας 173, ΤΚ 115 22 Αθήνα - Μοναστηρίου 326, Τ.Κ. 54 121, Θεσσαλονίκη).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6357

      • 2 Αποδεικτικά μέσα (έγγραφα, ψηφιακά μέσα κτλ) που δύνανται να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στην καταγγελία. Αποδεικτικό

       Αποδεικτικά μέσα (έγγραφα, ψηφιακά μέσα κτλ) που δύνανται να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στην καταγγελία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • Προεδρικό Διάταγμα Άρθρο 31 Π.Δ. 178 2014 281 Α

       Περιγραφή Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100281

      • Προεδρικό Διάταγμα Άρθρο 1 παρ.3 Π.Δ. 82 2020 183 Α

       Περιγραφή Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100183

      • 1 Υποβολή Καταγγελίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Υποδοχή Καταγγελίας που δύναται να υποβληθεί με τους κάτωθι τρόπους: 1.Τηλεφωνικά μέσω του τηλεφωνικού αριθμού 11188. 2.Μέσω email στο: ccu@cybercrimeunit.gov.gr. 3.Μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης www.gov.gr - Καταγγελίες για εγκλήματα κυβερνοχώρου (διαθέσιμο εδώ: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/kataggelies) 4. Αυτοπρόσωπη Παρουσία στην έδρα της Υπηρεσίας, 5.Ταχυδρομική επιστολή (Λ. Αλεξάνδρας 173, ΤΚ 115 22 Αθήνα - Μοναστηρίου 326, Τ.Κ. 54 121, Θεσσαλονίκη).

       Όχι Όχι


      • 2 Αξιολόγηση Πληροφοριών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Στο στάδιο αυτό, πραγματοποιείται αξιολόγηση του περιεχομένου της πληροφορίας/καταγγελίας κατά την οποία ελέγχονται η πληρότητα και η εγκυρότητα αυτής, καθώς και η σχετικότητά της με το αντικείμενο της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Αποτελεί μια δυναμική διεργασία από αρμόδιο προσωπικό της Υπηρεσίας, κατά την οποία δύναται να συνδυασθεί με τεχνικές συσχέτισης και εξακρίβωσης δεδομένων.

       Όχι Όχι


      • 3 Ανάθεση σε αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με την ολοκλήρωση του 2ου βήματος και εφόσον από την αξιολόγηση προκύπτει σαφές αντικείμενο αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ο Διευθυντής αποφασίζει λαμβάνοτας υπόψη το αντικείμενο των καταγγελλομένων.

       Ναι Όχι


      • 4 Ενημέρωση Αρμόδιας Υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με την ολοκλήρωση του 2ου βήματος και εφόσον από την αξιολόγηση δεν προκύπτει σαφές αντικείμενο αρμοδιότητας, πραγματοποιείται διαβίβαση της πληροφορίας στην αρμόδια Υπηρεσία/Φορέα.

       Ναι Ναι


      • 5 Ολοκλήρωση Ροής Πληροφορίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το εν λόγω βήμα περιλαμβάνει την πραγματοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών από το αρμόδιο τμήμα, είτε για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, είτε για την έναρξη διαδικασιών ποινικής διερεύνησης.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.