Καταγγελία για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf3555650-4efb-47f8-b8ea-632ffd7a6b27 355565

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Επιτροπή Αξιολόγησης Καταγγελιών, , ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

14 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποβολή καταγγελίας για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ). Το ΥπΑΑΤ, στην προσπάθειά του να διασφαλίσει το δικαίωμα των πολιτών να έχουν πρόσβαση σε ασφαλή προϊόντα και υπηρεσίες, έχει αναπτύξει ένα σύστημα αξιολόγησης και διαχείρισης των Καταγγελιών που δέχεται.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Επιτροπή Αξιολόγησης Καταγγελιών,

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Τελευταία ενημέρωση

15/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αναφορά/Καταγγελία

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Καταγγελία για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Σημειώσεις

Δικαίωμα υποβολής αναφορών/καταγγελιών έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Ανάλογη δυνατότητα υποβολής έχουν και οι αρμόδιες αρχές κράτους-μέλους ή τρίτης χώρας. Είναι δυνατή και η αυτεπάγγελτη διερεύνηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των Καταγγελιών, με βάση πληροφορίες που τίθενται σε γνώση της, όπως δημοσιεύσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή σε άλλο μέσο, και η περίπτωση αυτή αντιμετωπίζεται ως αναφορά/καταγγελία.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Υποβολή καταγγελίας για θέματα ΥπΑΑΤ Διαχείριση καταγγελίας για θέματα ΥπΑΑΤ

      Επίσημος τίτλος

      Kαταγγελία για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση, Ηλεκτρονική ειδοποίηση / Ενημέρωση, Καταγγελία

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, Τηλεφωνική επικοινωνία, email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Η καταγγελία πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες και στοιχεία που καθιστούν εφικτή την αξιολόγησή της, ιδίως προσδιορισμό του καταγγελλομένου προσώπου, της καταγγελόμενης πράξης και του χρόνου κατά τον οποίο η πράξη αυτή έλαβε χώρα.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Να υπάρχουν βάσιμοι λόγοι (στοιχεία ή ενδείξεις) που να στοιχειοθετούν εν δυνάμει απόκλιση από την νομιμότητα, αναφορικά με τη δραστηριότητα οικονομικού φορέα ή εγκατάστασης.

       Όχι Όχι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Σε περίπτωση χρήσης της ψηφιακής εφαρμογής, απαιτούνται Κωδικοί taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Στην περίπτωση επώνυμης καταγγελίας, απαιτείται η ταυτοποίηση του αναφέροντα/καταγγέλοντα. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Στην περίπτωση επώνυμης καταγγελίας, απαιτείται η ταυτοποίηση του αναφέροντα/καταγγέλοντα.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ταυτοπροσωπίας

       Όχι 2244

      • 2 Ο καταγγέλων συνυποβάλλει, εφόσον έχει στη διάθεσή του, σχετικά αποδεικτικά στοιχεία και τεκμήρια, όπως νόμιμο οπτικοακουστικό υλικό, έγγραφα και εργαστηριακές εκθέσεις αποτελεσμάτων, προς υποστήριξη της καταγγελίας. Αποδεικτικό

       Ο καταγγέλων συνυποβάλλει, εφόσον έχει στη διάθεσή του, σχετικά αποδεικτικά στοιχεία και τεκμήρια, όπως νόμιμο οπτικοακουστικό υλικό, έγγραφα και εργαστηριακές εκθέσεις αποτελεσμάτων, προς υποστήριξη της καταγγελίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • Κανονισμός 140 625 2017

       Περιγραφή Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να διαθέτουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς που επιτρέπουν την αναφορά πραγματικών ή ενδεχόμενων παραβάσεων του κανονισμού 625/2017.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0625&from=EL

      • Υπουργική Απόφαση 5030 2021 2968 Β

       Περιγραφή Σύστημα διαχείρισης καταγγελιών οικονομικών δραστηριοτήτων, προϊόντων και εγκαταστάσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στo πλαίσιo του άρθρου 140 του ν. 4512/2018.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210202968

      • Νόμος 140 4512 2018 5 Α

       Περιγραφή Διαχείριση καταγγελιών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100005

      • Νόμος 4235 2014 32 Α

       Περιγραφή Κυρωτικό σύστημα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100032

      • Νόμος 89 4796 2021 63 Α

       Περιγραφή Σύστημα διαχείρισης καταγγελιών Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Σύσταση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πενταμελούς επιτροπής με την ονομασία «Επιτροπή Αξιολόγησης Καταγγελιών».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100063

      • 1 Υποβολή Καταγγελίας       Όχι Όχι


      • 2 Λήψη Καταγγελίας μέσω ψηφιακής υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Γραμματεία Διαχείρισης Καταγγελιών καταχωρίζει άμεσα την καταγγελία μετά τη λήψη της στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Καταγγελιών (ΠΣΔΚ) το οποίο αποδίδει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου.

       Σημειώσεις Με την υποβολή, ο καταγγέλων λαμβάνει μοναδικό αριθμό καταγγελίας, με τον οποίο αποκτά πρόσβαση στο αποθετήριο απαντήσεων και μπορεί να δει την καταγγελία του, αφού αυθεντικοποιηθεί με κωδικούς Taxisnet. Οδηγίες για την ψηφιακή υποβολή είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/kataggelies/kataggelia-gia-themata-armodiotetas-tou-upourgeiou-agrotikes-anaptuxes-kai-trophimon.

       Ναι Όχι


      • 3 Λήψη καταγγελίας με άλλο τρόπο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Οι Καταγγελίες μπορούν να υποβληθούν και -Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση kataggelies@minagric.gr. -Ταχυδρομικά, προς το ΥπΑΑΤ, στην ταχυδρομική διεύθυνση Αχαρνών 2, 10432, Αθήνα, - Στη Γραμματεία, με αυτοπρόσωπη παρουσία ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, στην παραπάνω διεύθυνση, -Τηλεφωνικά, στην τηλεφωνική γραμμή 1540.

       Σημειώσεις Ο καταγγέλων δύναται να κάνει χρήση του τυποποιημένου εντύπου καταγγελίας, το οποίο είναι αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να μεταφορτωθεί από τον ιστότοπο του ΥΠΑΑΤ, να συμπληρωθεί και ακολούθως να αποσταλεί ηλεκτρονικά ή να αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΥΠΑΑΤ. Αν δεν χρησιμοποιηθεί η ψηφιακή φόρμα του ιστοτόπου του ΥΠΑΑΤ, τα στοιχεία της καταγγελίας καταχωρίζονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Καταγγελιών από την Γραμματεία Διαχείρισης Καταγγελιών.

       Ναι Όχι


      • 4 Αποστολή καταγγελίας στην Επιτροπή Αξιολόγησης Καταγγελιών (ΕΑΑ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Γραμματεία διαβιβάζει ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΔΚ στα μέλη της Επιτροπής την καταγγελία και το σχετικό με αυτήν υλικό.

       Όχι Όχι


      • 5 Αρχική αξιολόγηση καταγγελίας από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης των Καταγγελιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Πρόεδρος της ΕΑΑ αξιολογεί κάθε καταγγελία ως επείγουσα ή μη επείγουσα. Ως επείγουσα αξιολογείται η καταγγελία που αφορά σε παράβαση που τελείται κατά τον χρόνο αξιολόγησης της καταγγελίας ή σε σχέση με την οποία πιθανολογείται άμεσος ή επικείμενος κίνδυνος απώλειας αποδεικτικών στοιχείων ή πληροφοριών.

       Σημειώσεις Αν μία καταγγελία χαρακτηρισθεί ως επείγουσα, ο/η Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης Καταγγελιών, συγκαλεί άμεσα εκτάκτως σε συνεδρίαση την Επιτροπή προς τον σκοπό της άμεσης αξιολόγησης της καταγγελίας. Αν η Επιτροπή κρίνει ότι η καταγγελία χρήζει άμεσης διερεύνησης, προβαίνει άμεσα σε αξιολόγησή της. Κάθε αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ, των Α.Ε.Ε.Δ. ή εποπτευόμενου φορέα, εφόσον λάβει επείγουσα καταγγελία, έχει δικαίωμα να προβεί αυτεπαγγέλτως σε έλεγχο της καταγγελίας. Στην περίπτωση αυτή, η εν λόγω υπηρεσία ενημερώνει το συντομότερο δυνατόν για την καταγγελία και την διενέργεια ελέγχου την Γραμματεία, η οποία καταχωρίζει τα σχετικά στοιχεία στο ΠΣΔΚ.

       Όχι Όχι


      • 6 Σύγκληση Επιτροπής Αξιολόγησης Αναφορών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον η Επιτροπή κρίνει ότι η καταγγελία χρήζει άμεσης διερεύνησης, προβαίνει άμεσα σε αξιολόγηση του περιεχομένου σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης και βαθμολόγησής της, που προβλέπονται στην υπ αρ. 5030/2021 υπουργική απόφαση (Β 2968). Σε αντίθετη περίπτωση η καταγγελία εξετάζεται κατά τις τακτικές συναντήσεις της Επιτροπής.

       Σημειώσεις Κάθε αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ, των Α.Ε.Ε.Δ. ή εποπτευόμενου φορέα, εφόσον λάβει επείγουσα καταγγελία μπορεί να προβεί αυτεπαγγέλτως σε έλεγχο της καταγγελίας. Στην περίπτωση αυτή, η εν λόγω υπηρεσία ενημερώνει το συντομότερο δυνατόν για την καταγγελία και την διενέργεια ελέγχου την Γραμματεία, η οποία καταχωρίζει τα σχετικά στοιχεία στο ΠΣΔΚ.

       Όχι Όχι


      • 7 Αξιολόγηση της καταγγελίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η ΕΑΑ αρχικά εξετάζει τα υποχρεωτικά κριτήρια αξιολόγησης. Αν τα κριτήρια αυτά δεν πληρούνται σωρρευτικά, η Επιτροπή αρχειοθετεί την καταγγελία χωρίς να την διερευνήσει περαιτέρω. Αν η καταγγελία δεν αρχειοθετείται, η Επιτροπή προχωρεί στη βαθμολόγηση της καταγγελίας, προκειμένου η καταγγελία να καταταχθεί σε κάποια κατηγορία.

       Σημειώσεις Οι καταγγελίες μπορούν να αξιολογηθούν ως κάτωθι: α) Χωρίς ενδιαφέρον: Η καταγγελία τίθεται στο αρχείο. β) Σημαντική: Η διερεύνηση της καταγγελίας εντάσσεται στον επιχειρησιακό προγραμματισμό ελέγχων των καθ’ ύλην αρμόδιων υπηρεσιών. γ) Πολύ σημαντική: Η καταγγελία διερευνάται άμεσα και κατά προτεραιότητα, ανεξάρτητα από τα επιχειρησιακά προγράμματα ελέγχων των καθ’ ύλην αρμόδιων υπηρεσιών.

       Όχι Όχι


      • 8 Αρχειοθέτηση καταγγελίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η ΕΑΑ αποφασίζει να αρχειοθετήσει την καταγγελία.

       Ναι Ναι


      • 9 Ανάθεση διερεύνησης καταγγελίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η ΕΑΑ αναθέτει τη διερεύνηση της καταγγελίας σε αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ζητώντας, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο, τη συνδρομή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής ή και υπηρεσίας.

       Ναι Όχι


      • 10 Διερεύνηση καταγγελίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η Αρμόδια Υπηρεσία διερευνά την καταγγελία με κάθε πρόσφορο τρόπο.

       Ναι Όχι


      • 11 Ενημέρωση επιτροπής για τα αποτελέσματα της διερεύνησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Οι Αρμόδιες Υπηρεσίες ενημερώνουν την Επιτροπή για τα αποτελέσματα της διερεύνησης. Η Γραμματεία καταχωρίζει τα αποτελέσματα στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Καταγγελιών.

       Ναι Όχι


      • 12 Ενημέρωση κοινού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή ενημερώνει το κοινό για τα αποτελέσματα διερεύνησης καταγγελιών σε συνεργασία με το Γραφείο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης του ΥΠΑΑΤ και τα αναρτά στον ιστότοπο του ΥπΑΑΤ.

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.