Καταλογισμός οφειλών αχρεωστήτως καταβληθέντων μερισμάτων (Μ.Τ.Π.Υ.)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση593b29af-10f9-453a-b9de-4b323501a7b4 593291

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αυτή αφορά στον καταλογισμό οφειλών από αχρεωστήτως καταβληθέντα μερίσματα σε ζώντες ή/και θανόντες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.)

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Καταλογισμός οφειλών αχρεωστήτως καταβληθέντων μερισμάτων (Μ.Τ.Π.Υ.)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Διοικητικές Προϋπόθεση για τον καταλογισμό οφειλών αχρεωστήτως καταβληθέντων μερισμάτων είναι η αναστολή καταβολής μερίσματος λόγω θανάτου μερισματούχου.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Προϋπόθεση για τον καταλογισμό οφειλών αχρεωστήτως καταβληθέντων μερισμάτων είναι η αναστολή καταβολής μερίσματος λόγω γάμου χήρου/ή χήρας ορφανικής οικογένειας.

       Ναι Ναι

      • 3 Διοικητικές Προϋπόθεση για τον καταλογισμό οφειλών αχρεωστήτως καταβληθέντων μερισμάτων είναι η αναστολή καταβολής μερίσματος λόγω επαναδιορισμού μερισματούχου.

       Ναι Ναι

      • 4 Διοικητικές Προϋπόθεση για τον καταλογισμό οφειλών αχρεωστήτως καταβληθέντων μερισμάτων είναι η αναστολή καταβολής μερίσματος λόγω διοικητικής αποκατάστασης.

       Ναι Ναι

      • 1 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Σημειώσεις: Αφορά τη ληξιαρχική πράξη θανάτου του μερισματούχου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1701

      • 2 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση της Ληξιαρχικής Πράξης γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώρηση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976. Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση της Ληξιαρχικής Πράξης γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώρηση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-gamou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Σημειώσεις: Η τέλεση γάμου χήρου/ή χήρας ορφανικής οικογένειας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 9665

      • 3 Βεβαίωση επαναδιορισμού/διοικητικής αποκατάστασης Βεβαίωση

       Βεβαίωση επαναδιορισμού/διοικητικής αποκατάστασης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση επαναδιορισμού ή διοικητικής αποκατάστασης του μερισματούχου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 9703

      • Υπουργική Απόφαση 4941 2011 272 Β

       Περιγραφή Σύστημα Δημοσιονομικών Διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από Εθνικούς ή Κοινοτικούς πόρους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110202538

      • Νόμος 3 3408 2005 272 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου. "Αν αναληφθούν ποσά σύνταξης από τον τραπεζικό λογαριασμό θανόντων συνταξιούχων, τα οποία έχουν πιστωθεί στο λογαριασμό αυτόν κατά το μετά το θάνατό τους χρόνο, αυτά καταλογίζονται σε βάρος των συνδικαιούχων του λογαριασμού και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Προκειμένου για ποσά που υπερβαίνουν τα 3.000 ευρώ, επιβάλλεται και πρόστιμο μέχρι του ποσού της σύνταξης τριών μηνών".

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100272

      • Νόμος 19 2972 2001 291 Α

       Περιγραφή Γνωστοποίηση στοιχείων των λοιπών συνδικαιούχων στο λογαριασμό υπαλλήλων ή συνταξιούχων που απεβίωσαν.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100291

      • Νόμος 13 2703 1999 72 Α

       Περιγραφή Σε περίπτωση που ο λογαριασμός υπαλλήλου, συνταξιούχου ή βοηθηματούχου πιστώθηκε μετά το θάνατό του με ποσά μισθού, σύνταξης ή βοηθήματος που δεν εδικαιούτο και τα ποσά αυτά παραμένουν στο λογαριασμό του, το οικείο πιστωτικό ίδρυμα υποχρεούται να τα επιστρέψει στον οικείο φορέα μισθοδοσίας ή συνταξιοδότησης του υπαλλήλου, συνταξιούχου ή βοηθηματούχου με χρέωση του συγκεκριμένου λογαριασμού. Αν το υπόλοιπο του λογαριασμού δεν επαρκεί για την ολοσχερή επιστροφή τους, η υποχρέωση του πιστωτικού ιδρύματος εξαντλείται με την επιστροφή του υπάρχοντος υπολοίπου. Τα ανωτέρω έχουν ανάλογη εφαρμογή και για την επικουρική σύνταξη από τα επικουρικά Ταμεία, καθώς και για το μέρισμα από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100072

      • 1 Αίτηση μερισματούχου


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση, μαζί με το σχετικό σε κάθε περίπτωση δικαιολογητικό, πρωτοκολλείται. Στη συνέχεια, η αίτηση ψηφιοποιείται και ανατίθεται στο αρμόδιο Τμήμα προς επεξεργασία.

       Όχι Όχι


      • 2 Αναστολή καταβολής μερίσματος


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διενεργείται η αναστολή της καταβολής του μερίσματος και εκδίδεται σχετική απόφαση ΔΣ

       Ναι Όχι


      • 3 Απαίτηση είσπραξης οφειλών


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Απαίτηση είσπραξης οφειλών με συστημένη αλληλογραφία ή μέσω δικαστικού επιμελητή, κατά περίπτωση.

       Ναι Όχι


      • 4 Εισήγηση στο Δ.Σ. για διακανονισμό οφειλών ή για αναγκαστική είσπραξη, μέσω ΚΕΔΕ


       Περιγραφή Εισήγηση στο Δ.Σ. για διακανονισμό οφειλών με δόσεις κατόπιν σχετικού αιτήματος του οφειλέτη ή εισήγηση για αναγκαστική είσπραξη, μέσω ΚΕΔΕ στην περίπτωση μη ανταπόκρισης του συνδικαιούχου στην απαίτησή του Ταμείου για εξόφληση της οφειλής επιβαρυνόμενη με ανάλογους τόκους υπερημερίας και κοινοποίηση στον οφειλέτη με δικαστικό επιμελητή. Μετά την ως άνω κοινοποίηση και κατόπιν σχετικού αιτήματος του οφειλέτη, γίνεται εισήγηση στο Δ.Σ. για διακανονισμό οφειλών με δόσεις.

       Ναι Όχι


      • 5 Σύνταξη χρηματικού καταλόγου


       Περιγραφή Σύνταξη χρηματικού καταλόγου και αποστολή στο Τμήμα Λογιστηρίου για την διαδικασία βεβαίωσης εσόδου υπέρ ΜΤΠΥ μέσω των Υπηρεσιών της διαλειτουργικότητας

       Ναι Όχι


      • 6 Χορήγηση βεβαιώσεων εξόφλησης οφειλών


       Περιγραφή Χορήγηση βεβαιώσεων εξόφλησης οφειλών και χορήγηση τροποποιημένων βεβαιώσεων για την εφορία, κατά περίπτωση.

       Ναι Ναι


      • 7 Ενημέρωση για θάνατο μερισματούχου


       Περιγραφή Η αίτηση με προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης θανάτου μερισματούχου πρωτοκολλείται. Στη συνέχεια, η αίτηση ψηφιοποιείται και ανατίθεται στο αρμόδιο Τμήμα προς επεξεργασία. Η πληροφόρηση του θανάτου γίνεται και μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας με εμπλοκή του συστήματος «ΑΡΙΑΝΔΗ».

       Όχι Όχι


      • 8 Αναστολή καταβολής μερίσματος


       Περιγραφή Διενεργείται η αναστολή της καταβολής του μερίσματος και εκδίδεται σχετική απόφαση ΔΣ

       Ναι Όχι


      • 9 Δημιουργία αρχείου αχρεωστήτως εισπραχθέντων μερισμάτων


       Περιγραφή Δημιουργία αρχείου αχρεωστήτως εισπραχθέντων μερισμάτων λόγω θανάτου, αναζήτηση και επιστροφή από τις τράπεζες των οφειλομένων ποσών μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ στο Ταμείο.

       Ναι Όχι


      • 10 Καταλογισμός των οφειλομένων ποσών


       Περιγραφή Καταλογισμός των οφειλομένων ποσών που δεν επεστράφησαν στο Ταμείο και δημιουργία καταστάσεων με οφειλέτες, ανά τράπεζα.

       Ναι Όχι


      • 11 Αποστολή των καταστάσεων στις τράπεζες


       Περιγραφή Αποστολή των καταστάσεων στις τράπεζες για απόδοση οφειλόμενων ποσών ή στοιχείων συνδικαιούχων τραπεζικών λογαριασμών θανόντων

       Ναι Όχι


      • 12 Αποστολή εγγράφων στους συνδικαιούχους για απαίτηση είσπραξης οφειλών.


       Περιγραφή Αποστολή εγγράφων προτέρας ειδοποίησης στους συνδικαιούχους για απαίτηση είσπραξης οφειλών αρχικά με συστημένη αλληλογραφία ή μέσω δικαστικού επιμελητή, κατά περίπτωση

       Ναι Όχι


      • 13 Εισήγηση στο Δ.Σ. για διακανονισμό οφειλών ή για αναγκαστική είσπραξη, μέσω ΚΕΔΕ


       Περιγραφή Εισήγηση στο Δ.Σ. για διακανονισμό οφειλών με δόσεις κατόπιν σχετικού αιτήματος του οφειλέτη ή εισήγηση για αναγκαστική είσπραξη, μέσω ΚΕΔΕ στην περίπτωση μη ανταπόκρισης του συνδικαιούχου στην απαίτησή του Ταμείου για εξόφληση της οφειλής επιβαρυνόμενη με ανάλογους τόκους υπερημερίας και κοινοποίηση στον οφειλέτη με δικαστικό επιμελητή. Μετά την ως άνω κοινοποίηση και κατόπιν σχετικού αιτήματος του οφειλέτη, γίνεται εισήγηση στο Δ.Σ. για διακανονισμό οφειλών με δόσεις.

       Ναι Όχι


      • 14 Σύνταξη χρηματικού καταλόγου


       Περιγραφή Σύνταξη χρηματικού καταλόγου και αποστολή στο Τμήμα Λογιστηρίου για την διαδικασία βεβαίωσης εσόδου υπέρ ΜΤΠΥ μέσω των Υπηρεσιών της διαλειτουργικότητας

       Ναι Όχι


      • 15 Χορήγηση βεβαιώσεων εξόφλησης οφειλών


       Περιγραφή Χορήγηση βεβαιώσεων εξόφλησης οφειλών και χορήγηση τροποποιημένων βεβαιώσεων για την εφορία, κατά περίπτωση.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.