Καταχώρηση Αξιολογητών προφορικού λόγου στο Μητρώο κάθε γλώσσας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd46ea459-d95e-4cbf-a54b-e7c815d8d459 464599

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήμα Γ΄ Εξετάσεων Κρατικών Πιστοποιητικών της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

7 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εγγραφή ενδιαφερόμενων στο Μητρώο Αξιολογητών του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) για τις γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ισπανική, Ιταλική και Τουρκική που τηρείται στο Τμήμα Γ΄ Εξετάσεων Κρατικών Πιστοποιητικών της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα των κλάδων των παραπάνω εξεταζόμενων γλωσσών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Γ΄ Εξετάσεων Κρατικών Πιστοποιητικών της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων

Διάρκεια Ισχύος

Άπαξ

Παρατηρήσεις

Το Μητρώο τηρείται στο Τμήμα Γ΄ Εξετάσεων Κρατικών Πιστοποιητικών της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (ΚΠΓ) ΩΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗΣ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ

Σημειώσεις

Η αίτηση συμπληρώνεται στο αρχείο word που είναι αναρτημένο στο σχετικό σύνδεσμο στον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και μπορεί να κατατεθεί δια ζώσης στο γραφείο του κεντρικού πρωτοκόλλου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ή με ηλεκτρονική επιστολή στο: protocol@minedu.gov.gr

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Πειθαρχικός Κώδικας(άρθρο 107 Ν 4057/2012)(Α'54))Άλλο

    Σύμφωνα με τις διατάξεις του Πειθαρχικού Κώδικα (άρθρο 107 Ν 4057/2012)(Α54) η μη έγκαιρη απάντηση της Διοίκησης σε αιτήσεις και αναφορές πολιτών συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα. Ως έγκαιρη απάντηση σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ορίζεται η προθεσμία 50 ημερών από την ημερομηνία υποβολής αίτησης σε δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εγγραφή ενδιαφερόμενων στο Μητρώο του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

      Επίσημος τίτλος

      Καταχώριση Αξιολογητών στο Μητρώο του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Αξιολογητών του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ, ξενόγλωσσου Τμήματος.

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο τίτλου/ων σπουδών από Ξενόγλωσσο Τμήμα Πανεπιστημίου Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο τίτλου/ων σπουδών από Ξενόγλωσσο Τμήμα Πανεπιστημίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών του ενδιαφερόμενου /ενδιαφερόμενης μπορούν να κατατεθούν δια ζώσης στο γραφείο του κεντρικού πρωτοκόλλου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ή με ηλεκτρονική επιστολή στο: protocol@minedu.gov.gr.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Βιογραφικό σημείωμα Βιογραφικό σημείωμα

       Βιογραφικό σημείωμα

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.minedu.gov.gr/axiologites-kpg

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το σύντομο βιογραφικό σημείωμα συμπληρώνεται στο αρχείο word που είναι αναρτημένο στο σχετικό σύνδεσμο στον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και μπορεί να κατατεθεί δια ζώσης στο γραφείο του κεντρικού πρωτοκόλλου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ή με ηλεκτρονική επιστολή στο: protocol@minedu.gov.gr.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 3 Δήλωση Προτιμήσεων περιοχών εξέτασης Δήλωση

       Δήλωση Προτιμήσεων περιοχών εξέτασης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.minedu.gov.gr/axiologites-kpg

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η δήλωση προτιμήσεων συμπληρώνεται στο αρχείο word που είναι αναρτημένο στο σχετικό σύνδεσμο στον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και μπορεί να κατατεθεί δια ζώσης στο γραφείο του κεντρικού πρωτοκόλλου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ή με ηλεκτρονική επιστολή στο: protocol@minedu.gov.gr.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • Υπουργική Απόφαση 19, 20, 22 128821 2020 4269 Β

       Περιγραφή Τα άρθρα αναφέρονται στους ρόλους που μπορούν να ανατεθούν στους Αξιολογητές του Μητρώου, όπως Βαθμολογητές, Εξεταστές προφορικού λόγου, Βοηθούς εξέτασης,για τους εξεταζόμενους στα ειδικά Εξεταστικά Κέντρα και Παρατηρητές.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200204269

      • Υπουργική Απόφαση 19, 20, 22 35536 2019 909 Β

       Περιγραφή Τα άρθρα αναφέρονται στους ρόλους που μπορούν να ανατεθούν στους Αξιολογητές του Μητρώου, όπως Βαθμολογητές, Εξεταστές προφορικού λόγου, Βοηθούς εξέτασης,για τους εξεταζόμενους στα ειδικά Εξεταστικά Κέντρα και Παρατηρητές.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190200909

      • Υπουργική Απόφαση 19, 20, 22 73190 2019 1702 Β

       Περιγραφή Τα άρθρα αναφέρονται στους ρόλους που μπορούν να ανατεθούν στους Αξιολογητές του Μητρώου, όπως Βαθμολογητές, Εξεταστές προφορικού λόγου, Βοηθούς εξέτασης,για τους εξεταζόμενους στα ειδικά Εξεταστικά Κέντρα και Παρατηρητές.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190201702

      • Υπουργική Απόφαση 19,20,22 170141 2017 3650 Β

       Περιγραφή Τα άρθρα αναφέρονται στους ρόλους που μπορούν να ανατεθούν στους Αξιολογητές του Μητρώου, όπως Βαθμολογητές, Εξεταστές προφορικού λόγου, Βοηθούς εξέτασης,για τους εξεταζόμενους στα ειδικά Εξεταστικά Κέντρα και Παρατηρητές.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170203650

      • Υπουργική Απόφαση 19, 20, 22 14420 2008 218 Β

       Περιγραφή Τα άρθρα αναφέρονται στους ρόλους που μπορούν να ανατεθούν στους Αξιολογητές του Μητρώου, όπως Βαθμολογητές, Εξεταστές προφορικού λόγου, Βοηθούς εξέτασης,για τους εξεταζόμενους στα ειδικά Εξεταστικά Κέντρα και Παρατηρητές.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080200218

      • 1 Παραλαβή της αίτησης και των δικαιολογητικών απο το Τμήμα Πρωτοκόλλου του ΥΠΑΙΘΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση του ενδιαφερόμενου παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου και αποστέλλεται στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων για να χρεωθεί στο Τμήμα Γ Εξετάσεων Κρατικών Πιστοποιητικών.

       Σημειώσεις Χρέωση αιτήσεως με δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση της αίτησης σε υπάλληλο του Τμήματος μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος χρεώνει την αίτηση σε αρμόδιο υπάλληλο.

       Σημειώσεις Χρέωση από Προϊστάμενο.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος κάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών που έχουν κατατεθεί.

       Σημειώσεις Έλεγχος

       Όχι Όχι


      • 4 Δικαιολογητικα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. Αρνητική απάντηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις η απάντηση της Υπηρεσίας είναι αρνητική.

       Σημειώσεις Ελλιπή δικαιολογητικά.

       Ναι Ναι


      • 5 Πλήρη δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εάν τα δικαιολογητικά πληρούν τις προϋποθέσεις ο Υπάλληλος προβαίνει στην καταχώριση του Αξιολογητή στο Μητρώο.

       Σημειώσεις Πλήρη δικαιολογητικά.

       Ναι Όχι


      • 6 Καταχώριση του αιτούντα/αιτούσας στο Μητρώο Αξιολογητών του ΚΠΓ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος καταγράφει τα στοιχεία του αξιολογητή, τα τυπικά του προσόντα και τις προτιμήσεις του ως προς τις περιοχές εξέτασης του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

       Σημειώσεις Καταχώριση

       Όχι Όχι


      • 7 Σύνταξη απαντητικού εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την καταγραφή των στοιχείων του αιτούντα ο υπάλληλος συντάσει απαντητικό έγγραφο προς τον ενδιαφερόμενο.

       Σημειώσεις Διοικητικό έγγραφο

       Όχι Όχι


      • 8 Έγκριση απαντητικού εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος ελέγχει όλα τα στοιχεία και υπογράφει το απαντητικό έγγραφο.

       Σημειώσεις Υπογραφή Προϊσταμένου

       Όχι Όχι


      • 9 Έγκριση απαντητικού εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το έγγραφο υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.

       Σημειώσεις Υπογραφή Διευθυντή

       Όχι Όχι


      • 10 Έκδοση αριθμού πρωτοκόλλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο συντάκτης του απαντητικού εγγράφου πρωτοκολλά το έγγραφο μέσω του Πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων.

       Σημειώσεις Έκδοση αρ. πρωτοκόλλου

       Όχι Όχι


      • 11 Διαβίβαση του απαντητικού εγγράφου στο Τμήμα Διεκπεραίωσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ).

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος υπογράφει ψηφιακά το απαντητικό έγγραφο και το αποστέλλει προς διεκπεραίωση.

       Σημειώσεις Απάντηση σε ενδιαφερόμενο

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.