Κοινοποίηση πορισμάτων ζημίας φυτικής παραγωγής ΕΛΓΑ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc84c1c10-91f7-47e6-b7de-028d323b8d3e 474764

Με μια ματιά

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  5 Λεπτά

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  4 Λεπτά

  Περιγραφή

  Οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) που έχουν υποβάλει μία ή περισσότερες δηλώσεις ζημιάς φυτικής παραγωγής στους ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α. μπορούν να εκδώσουν πίνακα κοινοποίησης πορισμάτων εκτίμησης ζημιάς φυτικής παραγωγής, για συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος. Ο πίνακας περιέχει αναλυτικά στοιχεία των πορισμάτων εκτίμησης των ζημιωθέντων αγροτεμαχίων του ασφαλισμένου, όπως ακριβώς περιλαμβάνονται στους πίνακες εκτιμήσεων ζημιών που κοινοποιήθηκαν στους ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α. για να εκτεθούν σε δημόσια θέα.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Διάρκεια Ισχύος

  1 Έτος

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση για έκδοση πίνακα κοινοποίησης πορισμάτων εκτίμησης ζημιάς φυτικής παραγωγής (για συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος).

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Αίτηση επανεκτίμησης σε ανταποκριτή ΕΛ.Γ.Α.Άλλο

     Ο πίνακας κοινοποίησης πορισμάτων εκτίμησης ζημιάς φυτικής παραγωγής εκδίδεται μόνο προς ενημέρωση του ενδιαφερόμενου ζημιωθέντος ασφαλισμένου. Αν ο ενδιαφερόμενος έχει απορίες ή διαφωνεί με τα πορίσματα εκτίμησης και θέλει να υποβάλει αίτηση επανεκτίμησης θα πρέπει να επισκεφθεί (εμπρόθεσμα: εντός 10 ημερών από την έκθεση του πίνακα σε δημόσια θέα), τον ανταποκριτή ΕΛ.Γ.Α. του Δήμου του.

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Ενημέρωση πολίτη (λογισμικό), Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Κοινοποίηση πορισμάτων ζημίας φυτικής παραγωγής ΕΛΓΑ


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής


       • 1 Ασφαλιστικές Ο χρήστης να είναι ασφαλισμένος του ΕΛ.Γ.Α.


        Όχι Όχι

       • 2 Άλλο Ο χρήστης να έχει υποστεί ζημιές φυτικής παραγωγής.


        Όχι Όχι

       • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό O χρήστης θα πρέπει να διαθέτει κωδικούς Taxisnet.

        Όχι Όχι

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 157502 2011 1668 Β

        Περιγραφή Κανονισμός Ασφάλισης της Φυτικής Παραγωγής.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110201668

       • Νόμος 3877 2010 160 Α

        Περιγραφή Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100160

       • 1 Αυθεντικοποίηση χρήστη με κωδικούς Taxisnet

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/georgia-kai-ktenotrophia/asphalise-georgikes-paragoges/koinopoiese-porismaton-phutikes-paragoges-elga

        Περιγραφή Ο χρήστης εισάγει τους προσωπικούς κωδικούς που διαθέτει στο Taxisnet.

        Σημειώσεις Επιλέγεται είσοδος στην υπηρεσία, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μετάβαση στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α. και να συνδεθεί ο χρήστης.

        Όχι Όχι


       • 2 Επιτυχής αυθεντικοποίηση χρήστη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

        Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

        Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/georgia-kai-ktenotrophia/asphalise-georgikes-paragoges/koinopoiese-porismaton-phutikes-paragoges-elga

        Περιγραφή Εισάγεται επιτυχώς το ζεύγος κωδικών Taxisnet και ο ενδιαφερόμενος αποκτά πρόσβαση στην υπηρεσία.

        Ναι Όχι


       • 3 Αποτυχία αυθεντικοποίησης χρήστη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/georgia-kai-ktenotrophia/asphalise-georgikes-paragoges/koinopoiese-porismaton-phutikes-paragoges-elga

        Περιγραφή Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης του ζεύγους των κωδικών, αποκλείεται από το σύστημα, η είσοδος στην υπηρεσία.

        Σημειώσεις Αποτελεί έξοδο από την υπηρεσία.

        Ναι Ναι


       • 4 Εξουσιοδότηση χρήστη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

        Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

        Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/georgia-kai-ktenotrophia/asphalise-georgikes-paragoges/koinopoiese-porismaton-phutikes-paragoges-elga

        Περιγραφή Εξουσιοδοτεί ο χρήστης τον εξυπηρετητή του ΕΛ.Γ.Α., να προσπελάσει τα στοιχεία του (ΑΦΜ), που τηρούνται στην ΑΑΔΕ.

        Όχι Όχι


       • 5 Επιλογή Αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Σύνδεσμος https://services.elga.gr

        Περιγραφή Για την εκτύπωση του πίνακα κοινοποίησης πορισμάτων φυτικής παραγωγής ΕΛΓΑ, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μεταβεί στις αιτήσεις.

        Σημειώσεις Συμπληρώνονται όλα τα πεδία της αίτησης και επιλέγεται το κουμπί αίτηση.

        Όχι Όχι


       • 6 Ανάκτηση πίνακα κοινοποίησης πορισμάτων φυτικής παραγωγής ΕΛ.Γ.Α. προς εκτύπωση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Σύνδεσμος https://services.elga.gr

        Περιγραφή Μετά τη σχετική επιλογή, ανακτάται ο πίνακας κοινοποίησης πορισμάτων φυτικής παραγωγής ΕΛ.Γ.Α., προς εκτύπωση από τον ενδιαφερόμενο.

        Ναι Ναι


       • 7 Αποτυχία ανάκτησης πίνακα κοινοποίησης πορισμάτων φυτικής παραγωγής ΕΛΓΑ προς εκτύπωση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Σύνδεσμος https://services.elga.gr

        Περιγραφή Εμφανίζεται σχετικό μήνυμα αναφορικά με τους λόγους μη ανάκτησης του πίνακα κοινοποίησης πορισμάτων φυτικής παραγωγής ΕΛ.Γ.Α.

        Σημειώσεις Αποτελεί έξοδο από την υπηρεσία.

        Ναι Ναι


       • Ενιαία Ψηφιακή Πύλη δημόσιας διοίκησης (ΕΨΠ - gov.gr)
       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.