Κοινοποίηση πορισμάτων ζημίας φυτικής παραγωγής ΕΛΓΑ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc84c1c10-91f7-47e6-b7de-028d323b8d3e 474764

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

4 λεπτά

Περιγραφή

Οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) που έχουν υποβάλει μία ή περισσότερες δηλώσεις ζημιάς φυτικής παραγωγής στους ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α. μπορούν να εκδώσουν πίνακα κοινοποίησης πορισμάτων εκτίμησης ζημιάς φυτικής παραγωγής, για συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος. Ο πίνακας περιέχει αναλυτικά στοιχεία των πορισμάτων εκτίμησης των ζημιωθέντων αγροτεμαχίων του ασφαλισμένου, όπως ακριβώς περιλαμβάνονται στους πίνακες εκτιμήσεων ζημιών που κοινοποιήθηκαν στους ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α. για να εκτεθούν σε δημόσια θέα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ( ΕΛ.Γ.Α.)

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για έκδοση πίνακα κοινοποίησης πορισμάτων εκτίμησης ζημιάς φυτικής παραγωγής (για συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση επανεκτίμησης σε ανταποκριτή ΕΛ.Γ.Α.
    
    Ο πίνακας κοινοποίησης πορισμάτων εκτίμησης ζημιάς φυτικής παραγωγής εκδίδεται μόνο προς ενημέρωση του ενδιαφερόμενου ζημιωθέντος ασφαλισμένου. Αν ο ενδιαφερόμενος έχει απορίες ή διαφωνεί με τα πορίσματα εκτίμησης και θέλει να υποβάλει αίτηση επανεκτίμησης θα πρέπει να επισκεφθεί (εμπρόθεσμα: εντός 10 ημερών από την έκθεση του πίνακα σε δημόσια θέα), τον ανταποκριτή ΕΛ.Γ.Α. του Δήμου του.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση πολίτη (λογισμικό), Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Κοινοποίηση πορισμάτων ζημίας φυτικής παραγωγής ΕΛΓΑ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Ασφαλιστικές Ο χρήστης να είναι ασφαλισμένος του ΕΛ.Γ.Α.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Ο χρήστης να έχει υποστεί ζημιές φυτικής παραγωγής.

       Όχι Όχι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό O χρήστης θα πρέπει να διαθέτει κωδικούς Taxisnet.

       Όχι Όχι

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 157502 2011 1668 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Ασφάλισης της Φυτικής Παραγωγής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110201668

      • Νόμος 3877 2010 160 Α

       Περιγραφή Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100160

      • 1 Αυθεντικοποίηση χρήστη με κωδικούς Taxisnet

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/georgia-kai-ktenotrophia/asphalise-georgikes-paragoges/koinopoiese-porismaton-phutikes-paragoges-elga

       Περιγραφή Ο χρήστης εισάγει τους προσωπικούς κωδικούς που διαθέτει στο Taxisnet.

       Σημειώσεις Επιλέγεται είσοδος στην υπηρεσία, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μετάβαση στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α. και να συνδεθεί ο χρήστης.

       Όχι Όχι


      • 2 Επιτυχής αυθεντικοποίηση χρήστη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/georgia-kai-ktenotrophia/asphalise-georgikes-paragoges/koinopoiese-porismaton-phutikes-paragoges-elga

       Περιγραφή Εισάγεται επιτυχώς το ζεύγος κωδικών Taxisnet και ο ενδιαφερόμενος αποκτά πρόσβαση στην υπηρεσία.

       Ναι Όχι


      • 3 Αποτυχία αυθεντικοποίησης χρήστη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/georgia-kai-ktenotrophia/asphalise-georgikes-paragoges/koinopoiese-porismaton-phutikes-paragoges-elga

       Περιγραφή Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης του ζεύγους των κωδικών, αποκλείεται από το σύστημα, η είσοδος στην υπηρεσία.

       Σημειώσεις Αποτελεί έξοδο από την υπηρεσία.

       Ναι Ναι


      • 4 Εξουσιοδότηση χρήστη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/georgia-kai-ktenotrophia/asphalise-georgikes-paragoges/koinopoiese-porismaton-phutikes-paragoges-elga

       Περιγραφή Εξουσιοδοτεί ο χρήστης τον εξυπηρετητή του ΕΛ.Γ.Α., να προσπελάσει τα στοιχεία του (ΑΦΜ), που τηρούνται στην ΑΑΔΕ.

       Όχι Όχι


      • 5 Επιλογή Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://services.elga.gr

       Περιγραφή Για την εκτύπωση του πίνακα κοινοποίησης πορισμάτων φυτικής παραγωγής ΕΛΓΑ, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μεταβεί στις αιτήσεις.

       Σημειώσεις Συμπληρώνονται όλα τα πεδία της αίτησης και επιλέγεται το κουμπί αίτηση.

       Όχι Όχι


      • 6 Ανάκτηση πίνακα κοινοποίησης πορισμάτων φυτικής παραγωγής ΕΛ.Γ.Α. προς εκτύπωση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://services.elga.gr

       Περιγραφή Μετά τη σχετική επιλογή, ανακτάται ο πίνακας κοινοποίησης πορισμάτων φυτικής παραγωγής ΕΛ.Γ.Α., προς εκτύπωση από τον ενδιαφερόμενο.

       Ναι Ναι


      • 7 Αποτυχία ανάκτησης πίνακα κοινοποίησης πορισμάτων φυτικής παραγωγής ΕΛΓΑ προς εκτύπωση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://services.elga.gr

       Περιγραφή Εμφανίζεται σχετικό μήνυμα αναφορικά με τους λόγους μη ανάκτησης του πίνακα κοινοποίησης πορισμάτων φυτικής παραγωγής ΕΛ.Γ.Α.

       Σημειώσεις Αποτελεί έξοδο από την υπηρεσία.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.