Κοινοποίηση στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας νομοθετημάτων αστυνομικού ενδιαφέροντος

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση23d4e114-14bc-442e-99a8-b5f852bb0051 860195

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Διεύθυνση οργάνωσης και νομικής υποστήριξης., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

7 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη μελέτη της νομοθεσίας, στη συγκέντρωση και στη κοινοποίηση στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας των νομοθετημάτων που παρουσιάζουν αστυνομικό ενδιαφέρον και απευθύνεται στους αστυνομικούς υπαλλήλους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση οργάνωσης και νομικής υποστήριξης.


Τελευταία ενημέρωση

24/10/2023

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Κοινοποίηση στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας των νομοθετημάτων που παρουσιάζουν αστυνομικό ενδιαφέρον


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • Προεδρικό Διάταγμα 15 178 2014 281 Α

       Περιγραφή Η παρ. 5 του άρθρου 15 του π.δ.178/2014 (Α΄ 281) εμπεριέχει τις αρμοδιότητες του Τμήματος Συλλογής και Επεξεργασίας Νομικών Κειμένων της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100281

      • Κανονιστική Διαταγή 6 2003

       Περιγραφή Η υπ΄ αριθ. 6/2003 Κανονιστική Διαταγή του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρεται στα βιβλία που τηρούνται από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.


      • 1 Πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, στη διαδρομή Αναζητήσεις/Αναζήτηση ΦΕΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ηλεκτρονική πρόσβαση, μέσω διαδικτύου, στο περιεχόμενο των αναρτημένων στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, και ιδίως στο Τεύχος Πρώτο (A), στο Τεύχος Δεύτερο (B) και στο Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Υ.Ο.Δ.Δ.).

       Σημειώσεις Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον δεν είναι δυνατή η καταχώριση των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, για λόγους τεχνικούς ή ανωτέρας βίας, η πρόσβαση στα φύλλα των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως γίνεται με άλλο τρόπο, σύμφωνα με τις ισχύουσες για τη διάθεση των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατάξεις.

       Όχι Όχι


      • 2 Συγκέντρωση των νομοθετημάτων που παρουσιάζουν αστυνομικό ενδιαφέρον

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ύστερα από τη μελέτη των κείμενων που δημοσιεύονται στα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ο αρμόδιος υπάλληλος εντοπίζει, καταγράφει και συγκεντρώνει τα νομοθετήματα που παρουσιάζουν αστυνομικό ενδιαφέρον.

       Όχι Όχι


      • 3 Κοινοποίηση στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας των νομοθετημάτων που παρουσιάζουν αστυνομικό ενδιαφέρον

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος κοινοποιεί προς τις καθ' ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες τα νομοθετήματα που παρουσιάζουν αστυνομικό ενδιαφέρον.

       Όχι Όχι


      • 4 Τήρηση του αρχείου Φύλλων Εφημερίδος της Κυβερνήσεως

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τήρηση σε ηλεκτρονική μορφή του αρχείου Φύλλων Εφημερίδος της Κυβερνήσεως που αποστέλλονται προς τις καθ' ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και των σχετικών βιβλίων - ευρετηρίων που προβλέπονται από ειδικότερες διατάξεις.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.