Κωδικός Εξουσιοδότησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf7809565-f7a3-4171-a925-761f57348560 789565

Η διαδικασία τελεί υπό αναμόρφωση λόγω αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήμα Ρύθμισης Τηλεπικοινωνιακών Θεμάτων, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 έως 9 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποβολή αίτησης στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) για την χορήγηση του κωδικού εξουσιοδότησης ονόματος χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Ρύθμισης Τηλεπικοινωνιακών Θεμάτων

Διάρκεια Ισχύος

Κυμαινόμενη υπό προϋποθέσεις

Τελευταία ενημέρωση

04/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση Χορήγησης Κωδικού Εξουσιοδότησης Ονομάτων Χώρου

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται από τον κάτοχο του ονόματος χώρου, είτε είναι φυσικό πρόσωπο, είτε νομικό πρόσωπο.

Απαιτείται η προσκόμιση των εγγράφων που αναγράφονται στην αίτηση. Οι αιτήσεις υποβάλλονται επώνυμα, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

•μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@eett.gr,

•αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς, στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Λεωφ. Κηφισίας 60, 151 25 Μαρούσι).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, - Αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας / διαca53afb3dbaddf0050680771f37a91e2, Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικού προσώπου

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι γενικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999) και ειδικότερα το άρθρο 4 για τις προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από τη διοίκηση.

    NACE

    • 61 Τηλεπικοινωνίες

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση κωδικών εξουσιοδότησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση Κωδικών Εξουσιοδότησης Ονομάτων Χώρου

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Παροχής στοιχείων Απαραίτητη προσκόμιση των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι ο αιτών είναι ο κάτοχος του ονόματος χώρου.

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας Αστυνομική ταυτότητα

       Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1860

      • 2 Αντίγραφο διαβατηρίου Διαβατήριο

       Αντίγραφο διαβατηρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 3971

      • 3 Υπεύθυνη δήλωση Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Απαιτείται Υπεύθυνη δήλωση µε βεβαίωση του γνήσιου υπογραφής στην οποία αναφέρεται το κάτωθι: ότι ο αιτών την γνωστοποίηση του κωδικού εξουσιοδότησης του ονόµατος χώρου …………. κ. ………….. εκπροσωπεί και δεσµεύει από µόνος του ο ίδιος προσωπικά το νοµικό πρόσωπο µε την επωνυµία ………….. που υφίσταται και λειτουργεί και είναι Φορέας του ονόµατος χώρου ……..και

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας Αστυνομική ταυτότητα

       Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Νόμιμης εκπροσώπησης

       Όχι 1860

      • 5 Αντίγραφο διαβατηρίου Διαβατήριο

       Αντίγραφο διαβατηρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 3971

      • Κανονισμός 843/2/1.3.2018 2018 973 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr ή .ελ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180200973

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ανεξάρτητη Αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση : info@eett.gr

       Ναι Όχι


      • 3 Παραλαβή αίτησης δια ζώσης ή ταχυδρομικώς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών διενεργείται αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς από τον αιτούντα στην διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 60, Μαρούσι, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

       Ναι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση αίτησης και χρέωση της στον αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής, η χρέωση της αίτησης διενεργείται από την Κεντρική Γραμματεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ιεραρχικά στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών που χρεώνει στον Προϊστάμενο του Τμήματος Ρύθμισης Τηλεπικοινωνιακών Θεμάτων που αναθέτει στον αρμόδιο υπάλληλο.

       Σημειώσεις Η υποβολή της αίτησης πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι επώνυμη και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά

       Όχι Όχι


      • 5 Εξέταση Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εξέταση της αίτησης και των σχετικών συνοδευτικών εγγράφων. Επιπροσθέτως πραγματοποιείται έλεγχος και στο Μητρώο Ονομάτων Χώρου για την επιβεβαίωση του κατόχου του ονόματος χώρου.

       Όχι Όχι


      • 6 Ενημέρωση αιτούντος για μη ορθή υποβολή δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ενημέρωση, είτε τηλεφωνικώς, είτε μέσω e-mail για την μη ορθή υποβολή των δικαιολογητικών και πληροφόρηση για τα απαιτούμενα έγγραφα.

       Ναι Ναι


      • 7 Αποστολή Κωδικού Εξουσιοδότησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η έκδοση του κωδικού εξουσιοδότησης γίνεται αυτόματα μέσω του Μητρώου Ονομάτων Χώρου και αποστέλλεται από την Κεντρική Γραμματεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο Αιτών.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.