Ληξιαρχική πράξη θανάτου από ελληνική Προξενική Αρχή

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe16434bc-5ae6-4d23-b09a-56180a455a73 990854

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 + (
1
)

Κόστος

10 €

Εκτιμώμενος χρόνος

20 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την έκδοση σχετικής ληξιαρχικής πράξης για το θάνατο Έλληνα πολίτη στην αλλοδαπή, όπου αρμόδια είναι η Ελληνική Προξενική Αρχή στην περιφέρεια της οποίας επήλθε ο θάνατος.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Δήλωση θανάτου


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Για τον θάνατο Έλληνα πολίτη στην αλλοδαπή πρέπει να εκδοθεί σχετική ληξιαρχική πράξη θανάτου. Ένα φυσικό πρόσωπο, οφείλει να προσέλθει στην αρμόδια κατά τόπο Προξενική Αρχή, προκειμένου να εκδοθεί η ληξιαρχική πράξη θανάτου, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 45927/18.6.2021 ΚΥΑ του Υπουργού Εσωτερικών και του Υφυπουργού Εξωτερικών (ΦΕΚ Β΄2705/24.6.2021), η οποία συμπεριλήφθηκε στην υπ΄ αρ. 697/2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Μόλις συνταχθεί η ληξιαρχική πράξη θανάτου, διαβιβάζεται από την Προξενική Αρχή στον αρμόδιο Δήμο για την καταχώρησή της (Ν.344/1976, άρθρο 40, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 29 του Ν.4674/20).

      Επίσημος τίτλος

      Ληξιαρχιακή πράξη θανάτου από Προξενική Αρχή


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       D6

       ,,


      • 1 Διοικητικές Επιχώρια ληξιαρχική πράξη θανάτου ή βεβαίωση ιατρού νοσοκομείου.

       Όχι Όχι

      • 2 Ταυτοπροσωπίας Να υπάρχουν τα ταυτοποιητικά έγγραφα του θανόντος (διαβατήριο, ταυτότητα κ.λ.π.)

       Όχι Όχι

      • 1 Προξενικό Τέλος για την υποβολής αίτησης. 10 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 2 Προξενικό Τέλος για κάθε αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης. 10 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Τέλος

       Ναι

      • 1

      • 1 Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης κ.λ.π. ελληνικό ή αλλοδαπό. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης κ.λ.π. ελληνικό ή αλλοδαπό.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Επιχώρια ληξιαρχική πράξη θανάτου ή βεβαίωση ιατρού. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Επιχώρια ληξιαρχική πράξη θανάτου ή βεβαίωση ιατρού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 3 Πιστοποιητικό εγγραφής σε δημοτολόγιο από την αρμόδια δημοτική αρχή στην Ελλάδα. Πιστοποιητικό ΟΤΑ

       Πιστοποιητικό εγγραφής σε δημοτολόγιο από την αρμόδια δημοτική αρχή στην Ελλάδα.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: Αναζητείται αυτεπαγγέλτως από την Προξενική Αρχή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7358

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/1191 2016

       Περιγραφή Τα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τα Ληξιαρχεία και τα Δημοτολόγια της Χώρας και εμπίπτουν στον Κανονισμό 2016/1191, και για τα οποία έχουν καταρτιστεί πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό να υποβληθούν στις διοικητικές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ, άνευ επικύρωσης.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1191

      • Νόμος 299 - 300 4781 2021 31 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Εξωτερικών - καθήκοντα έμμισθων Προξενικών Αρχών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100031

      • Νόμος 27 - 35 4674 2020 53 Α

       Περιγραφή Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100053

      • Νόμος 1 - 51 344 1976 143 Α

       Περιγραφή Περί ληξιαρχικών πράξεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19760100143

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 45927 2021 2705 Β

       Περιγραφή Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) περιπτωσιολογίας του Ειδικού Ληξιαρχείου κατά τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 4674/2020.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210202705

       ΑΔΑ 65ΚΗ46ΜΤΛ6-2ΕΨ

      • Υπουργική Απόφαση 31293/Σ8336 2019 1600 Β

       Περιγραφή Αναγκαίες προσαρμογές του πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Μητρώο Πολιτών» του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (Α107), προκειμένου να καταστεί εφικτή η υποστήριξη της διαδικασίας καταχώρισης ή και διόρθωσης ληξιαρχικών πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 249 του ν. 4555/2018 (Α133).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190201600

       ΑΔΑ ΨΛΖΑ46ΜΤΛ6-ΤΧΡ

      • Εγκύκλιος 697 2021

       Περιγραφή Τροποποιήσεις ληξιαρχικής νομοθεσίας, πρόσβαση Ελληνικών Προξενικών Αρχών στο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών».

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%2267%CE%9D%CE%9246%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-4%CE%98%CE%A7%22&page=0

       ΑΔΑ 67ΝΒ46ΜΤΛ6-4ΘΧ

      • 1 Αίτηση


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συμπληρώνει ο αιτών τα στοιχεία του.

       Όχι Όχι


      • 2 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης θανόντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αναζήτηση από το Μητρώο Πολιτών του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης του θανόντα, εκτύπωσή του για χρήση στοιχείων και ως δικαιολογητικό στον φάκελλο των ληξιαρχικών θανάτου.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 4 Εγγραφή ληξιαρχικής πράξης θανάτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος       Όχι Όχι


      • 5 Εκτύπωση και έλεγχος ληξιαρχικής πράξης θανάτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Αφού ο υπάλληλος είναι βέβαιος ότι είναι σωστή η πράξη την εκτυπώνει και την ελέγχει και το φυσικό πρόσωπο που δηλώνει τον θάνατο. Εφόσον είναι σύμφωνος, τότε ακολουθεί το επόμενο βήμα.

       Όχι Όχι


      • 6 Οριστικοποίηση της ληξιαρχικής πράξης θανάτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 7 Εκτύπωση εντύπου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 8 Υπογραφές δηλούντα και Προϊσταμένου Αρχής


       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 9 Πληρωμή και επικόλληση προξενικού ενσήμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 10 Παράδοση ληξιαρχικής πράξης (επικυρωμένα αντίγραφα)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αφού τελειώσει η ληξιαρχική πράξη, γίνονται αντίγραφα που επικυρώνονται και δίδονται στον δηλούντα το γεγονός.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.