Λύση και διαγραφή από το Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3d17f218-40fc-4e89-97ee-baf56a4f6475 917192

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη λύση, εκκαθάριση και διαγραφή μίας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων από το Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.), υποβάλλοντας ηλεκτρονική αίτηση μέσω της πλατφόρμας kalo.yeka.gr. καθώς και την ενημέρωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου με τις συγκεκριμένες αλλαγές.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ

Τίτλος

Αίτηση διαγραφής από το Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διαγραφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης/Συν.Εργαζομένων από το Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο και

      Επίσημος τίτλος

      Λύση και εκκαθάριση Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης/Συνεταιρισμού Εργαζομένων


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)
      Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Να υποβάλλεται από Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ή Συνεταιρισμό Εργαζομένων, εγγεγραμμένων στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

       Όχι Όχι

      • 2 Εταιρικού δικαίου Να έχει αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση της επιχείρησης η λύση της.

       Όχι Όχι

      • 1 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για λύση της επιχείρησης. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για λύση της επιχείρησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 2 Βεβαίωση διακοπής από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Φορολογικά πιστοποιητικά

       Βεβαίωση διακοπής από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gsis.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • 3 Οικονομικές καταστάσεις στις οποίες θα αποτυπώνεται το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης. Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Οικονομικές καταστάσεις στις οποίες θα αποτυπώνεται το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • Υπουργική Απόφαση 15 61621/2643 2017 56 Β

       Περιγραφή Ο Φορέας εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία απόφασης της Γενικής της Συνέλευσης περί λύσης, οφείλει να υποβάλει σχετική ηλεκτρονική αίτηση στο Τμήμα Μητρώου, μέσω της πλατφόρμας με συνημμένο το Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170200056

      • Νόμος 22 και 32 4430 2016 205 Α

       Περιγραφή Η Κοιν.Σ.Επ. ή ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων λύεται στις εξής περιπτώσεις: α. αν τα µέλη µειωθούν κάτω του ελάχιστου ορίου της παραγράφου 2 του άρθρου 15, β. σύµφωνα µε τα άρθρα 10 και 11 του ν. 1667/1986, γ. κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 15. 2. Τη µε οποιονδήποτε τρόπο λύση ακολουθεί η θέση σε εκκαθάριση, στοιχεία τα οποία καταχωρίζονται στο Μητρώο.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100205

      • Νόμος 4919 2022 71 Α

       Περιγραφή Νομοθεσία περί ΓΕΜΗ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100071

      • 1 Ταυτοποίηση χρήστη μέσω ΓΓΠΣ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο εκπρόσωπος της επιχείρησης εισάγει τους κωδικούς taxisnet του ΑΦΜ της επιχείρησης στην αρχική οθόνη της πλατφόρμας kalo.yeka.gr προκειμένου να ταυτοποιηθεί και να του επιτραπεί η είσοδος.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης διαγραφής


       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Ο Φορέας υποβάλει αίτηση διαγραφής με συνημμένο το Πρακτικό ΓΣ στην οποία αποφασίσθηκε η λύση της επιχείρησης.

       Όχι Όχι


      • 3 Εξέταση αίτησης από το Τμήμα Μητρώου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Τμήμα Μητρώου εξετάζει την αίτηση ως προς την πληρότητα της και τη νομιμότητα βάσει του ν.4430/2016 και της ΥΑ 61621/2643.

       Όχι Όχι


      • 4 Έγκριση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Σε περίπτωση που η αίτηση είναι πλήρης, καλείται ο Φορέας να υποβάλει εντός τριάντα (30) ημερών με έντυπη αίτηση (στην οποία αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης), τα δικαιολογητικά σε φυσική μορφή.

       Ναι Όχι


      • 5 Υποβολή παρατηρήσεων Μητρωου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Σε περίπτωση που απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά, το Τμήμα Μητρώου ενημερώνει τον Φορέα, ο οποίος υποχρεούται να τα υποβάλει με συμπληρωματική αίτηση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την λήψη της ειδοποίησης.

       Ναι Όχι


      • 6 Παραλαβή συμπληρωματικής/διορθωτικής αίτησης


       Περιγραφή Ο Φορέας υποβάλει συμπληρωματική/διορθωτική αίτηση με βάση τις παρατηρήσεις του Μητρώου.

       Ναι Όχι


      • 7 Εξέταση συμπληρωματικής/διορθωτικής αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Τμήμα Μητρώου εξετάζει τη συμπληρωματική/διορθωτική αίτηση. Σε περίπτωση που η αίτηση είναι πλήρης, καλείται ο Φορέας να υποβάλει εντός τριάντα (30) ημερών με έντυπη αίτηση (στην οποία αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης), τα δικαιολογητικά σε φυσική μορφή.

       Ναι Όχι


      • 8 Παραλαβή αίτησης διαγραφής σε φυσική μορφή


       Περιγραφή Ο Φορέας υποβάλει σε φυσική μορφή την αίτηση διαγραφής με συνημμένο το Πρακτικό ΓΣ στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Διεύθυνση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, Τμήμα Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, Σταδίου 29 ΤΚ 10110 ΑΘΗΝΑ, 1ος όροφος, γρ.101).

       Όχι Όχι


      • 9 'Εγκριση αίτησης διαγραφής-Εκδοση βεβαίωσης διαγραφής/Πιστοποιητικού λύσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Με την έγκριση του αιτήματος διαγραφής, η ηλεκτρονική βάση παράγει αυτόματα Πιστοποιητικό Λύσης-Βεβαίωση Διαγραφής, ενώ ταυτόχρονα καταχωρείται στο Μητρώο σήμανση ότι η επιχείρηση βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης και ενημερώνεται υπηρεσιακά η αρμόδια Δ.Ο.Υ.

       Όχι Όχι


      • 10 Καταχώρηση της λύσης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και ανάρτηση της ανακοίνωσης λύσης και ορισμού εκκαθαριστή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Τμήμα Μητρώου ως Υπηρεσία ΓΕΜΗ για τις ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ και τους Συν.Εργαζομένων καταχωρεί την λύση της επιχείρησης στο ΓΕΜΗ και αναρτά την σχετική ανακοίνωση λύσης και ορισμού εκκαθαριστή/ων στον ιστότοπο του ΓΕΜΗ.

       Όχι Όχι


      • 11 Παραλαβή αίτησης πρόσθετων στοιχείων διαγραφής


       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης και πάντως εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση της Βεβαίωσης Διαγραφής, ο Φορέας υποχρεούται να υποβάλει στο Τμήμα Μητρώου: α) αντίγραφο της βεβαίωσης διακοπής εργασιών στη Δ.Ο.Υ. και β) οικονομικές καταστάσεις στις οποίες θα αποτυπώνεται το αποτέλεσμά της εκκαθάρισης, καθώς και αποδεικτικά κατάθεσης τυχόν απομένοντος ενεργητικού στο Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας.

       Όχι Όχι


      • 12 Οριστική διαγραφή ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ/Συν.Εργαζομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Στη συνέχεια, το Τμήμα Μητρώου καταχωρεί την οριστική διαγραφή της επιχείρησης από το Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

       Όχι Όχι


      • 13 Καταχώρηση του πέρατος της εκκαθάρισης και διαγραφή της επιχείρησης από το Γ.Ε.ΜΗ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Το Τμήμα Μητρώου ως Υπηρεσία ΓΕΜΗ για τις ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ και τους Συν.Εργαζομένων καταχωρεί την διαγραφή από το ΓΕΜΗ και αναρτά την σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο του ΓΕΜΗ.

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.