Μεταβίβαση πλοίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/53 λόγω πώλησης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηfab8d461-3c6b-4772-ae8e-b4141576a44b 615468

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

14

Κόστος

Κυμαινόμενο

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη διαδικασία πώλησης πλοίου σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και της καταχώρισης μεταβίβασης κυριότητας πλοίου στο νηολόγιο (διατάξεις άρθρου 13 του ν.δ. 2687/53).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση νομίμου εκπροσώπου πλοιοκτήτριας εταιρείας με θεώρηση γνησίου υπογραφής .

Σημειώσεις

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας προυποθέτει και εξάλειψη τυχόν βαρών (υποθήκες - κατασχέσεις).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Μεταβίβαση πλοίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/53 λόγω πώλησης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Ιδιοκτησιακές Για να παραμείνει το πλοίο στο ελληνικό νηολόγιο πρέπει η αγοράστρια εταιρεία να καλύπτει σε ποσοστό άνω του 50% ελληνικά συμφέροντα.

       Όχι Όχι

      • 1 Για την έκδοση του Εγγράφου Εθνικότητας απαιτείται παράβολο χαρτοσήμου 36 ΕΥΡΩ 36 €

       Κωδικός e-παραβόλου 5595

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 2 Παράβολο μεταβίβασης υπέρ ΕΚΟΕΜΝ 120 ΕΥΡΩ. 120 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 3 παράβολο υπέρ Δημοσίου 100 ευρώ (για άνω των 30.000 ο.χ.), 50 ευρώ (για 10.000 - 29999,99 ο.χ.), 30 ευρώ (1.000-9999,99 ο.χ.), 15€ (100 ο.χ.-999,99 ο.χ.) και 5 (κάτω των 99,99 ο.χ.) 5 € - 100 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3041, 3042, 3043, 3044, 3045

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο (κυμαινόμενο)

       Όχι

      • 1 Συμφωνητικό πώλησης (ΒILL OF SALE) με θεώρηση γνησίου υπογραφών, από Δημοσία Αρχή. Εφ΄ όσον αυτό συντάχθηκε στην αλλοδαπή απαιτείται και θεώρηση από ελληνική προξενική Αρχή ή θεώρηση με επισημείωση / Apostille (ΔΣ Χάγης 1961). Συμφωνητικό πώλησης

       Συμφωνητικό πώλησης (ΒILL OF SALE) με θεώρηση γνησίου υπογραφών, από Δημοσία Αρχή. Εφ΄ όσον αυτό συντάχθηκε στην αλλοδαπή απαιτείται και θεώρηση από ελληνική προξενική Αρχή ή θεώρηση με επισημείωση / Apostille (ΔΣ Χάγης 1961).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5009

      • 2 Περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης του συμβολαιογράφου Συμβολαιογραφικό έγγραφο

       Περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης του συμβολαιογράφου


       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση που το πλοίο αποκτήθηκε ύστερα από Δημόσιο Αναγκαστικό Πλειστηριασμό από Έλληνα, φυσικό ή Νομικό πρόσωπο, ισχύουν όλα τα παραπάνω, προσκομίζεται η ανωτέω Περίληψη (θεωρημένη από Δ.Ο.Υ.) και εφόσον υπερθεματιστής είναι Νομικό πρόσωπο, προσκομίζονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά μόνο αυτού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 3139

      • 3 Πιστοποιητικό περί μη οφειλής από Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (NAT). Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό περί μη οφειλής από Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (NAT).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 4 Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του πλοίου από Δ.Ο.Υ. (ισχύει 45 ημέρες). Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του πλοίου από Δ.Ο.Υ. (ισχύει 45 ημέρες).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 5 Δήλωση φόρου μεταβίβασης του πλοίου (Ν.1642/86) από Δ.Ο.Υ. (ισχύει 45 ημέρες). Δήλωση

       Δήλωση φόρου μεταβίβασης του πλοίου (Ν.1642/86) από Δ.Ο.Υ. (ισχύει 45 ημέρες).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 6 Βεβαίωση περί μη οφειλής από Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Βεβαίωση

       Βεβαίωση περί μη οφειλής από Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 7 Αντίγραφο Φύλλου Εφημερίδος Κυβερνήσεως που περιλαμβάνει την εγκριτική πράξη νηολόγησης του πλοίου. Νομοθετικό κείμενο

       Αντίγραφο Φύλλου Εφημερίδος Κυβερνήσεως που περιλαμβάνει την εγκριτική πράξη νηολόγησης του πλοίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5895

      • 8 Πιστοποιητικό ΄΄καλώς έχειν΄΄ (Good Standing) των συμβαλλόμενων ετιαρειών, στο οποίο θα αναφέρονται οι Διευθυντές/ Αξιωματούχοι που εκπροσωπούν την εταιρεία θεωρημένο από Προξενική Αρχή ή σύμφωνα με επισημείωση της Δ.Σ. Χάγης 1961 (Apostille). Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Πιστοποιητικό ΄΄καλώς έχειν΄΄ (Good Standing) των συμβαλλόμενων ετιαρειών, στο οποίο θα αναφέρονται οι Διευθυντές/ Αξιωματούχοι που εκπροσωπούν την εταιρεία θεωρημένο από Προξενική Αρχή ή σύμφωνα με επισημείωση της Δ.Σ. Χάγης 1961 (Apostille).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ειδικά για τις εταιρείες με καταστατική έδρα σε χώρα όπου δεν αναφέρονται οι αξιωματούχοι στο Πιστοποιητικό ‘’Good Standing’’ (όπως Λιβερία, Marshal Islands, British Virgin Islands) απαιτείται επιπλέον Πιστοποιητικό Αξιωματούχων (CERTIFICATE OF INCUMBENCY).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 9 Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου για την πώληση ή την αγορά (από τις συμβαλλόμενες εταιρείες) θεωρημένα από Προξενική Αρχή ή σύμφωνα με επισημείωση/ Apostille της Δ.Σ. Χάγης 1961. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου για την πώληση ή την αγορά (από τις συμβαλλόμενες εταιρείες) θεωρημένα από Προξενική Αρχή ή σύμφωνα με επισημείωση/ Apostille της Δ.Σ. Χάγης 1961.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 10 Πληρεξούσιο για τη συγκεκριμένη πράξη θεωρημένο από Προξενική Αρχή ή σύμφωνα με επισημείωση/ Αpostille της Δ.Σ. Χάγης 1961. Εξουσιοδότηση

       Πληρεξούσιο για τη συγκεκριμένη πράξη θεωρημένο από Προξενική Αρχή ή σύμφωνα με επισημείωση/ Αpostille της Δ.Σ. Χάγης 1961.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3070

      • 11 Βεβαίωση Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών περί ελληνικότητας των συμφερόντων της αγοράστριας εταιρείας. Βεβαίωση

       Βεβαίωση Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών περί ελληνικότητας των συμφερόντων της αγοράστριας εταιρείας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 12 Δήλωση διορισμού εκπροσώπου - εγγυητή από τον νόμιμο εκπρόσωπο της αγοράστριας εταιρείας, σε τέσσερα αντίτυπα, με θεώρηση γνησίου υπογραφής του. Δήλωση

       Δήλωση διορισμού εκπροσώπου - εγγυητή από τον νόμιμο εκπρόσωπο της αγοράστριας εταιρείας, σε τέσσερα αντίτυπα, με θεώρηση γνησίου υπογραφής του.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 13 Δήλωση αποδοχής διορισμού εκπροσώπου – εγγυητή, σε τέσσερα αντίτυπα, με θεώρηση γνησίου υπογραφής. Δήλωση

       Δήλωση αποδοχής διορισμού εκπροσώπου – εγγυητή, σε τέσσερα αντίτυπα, με θεώρηση γνησίου υπογραφής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 14 Υπεύθυνη Δήλωση εκπροσώπου της αγοράστριας εταιρείας περί διορισμού αντικλήτου και υπεύθυνη δήλωσης αποδοχής, και του ράστριας εταιρείας: α) ότι η εταιρεία καλύπτει ελληνικά συμφέροντα τουλάχιστον 51%. β) πλήρη στοιχεία μελών διοικητικού συμβουλίου, όνομα- επώνυμο- πατρώνυμο, τόπος και έτος γεννήσεως- επάγγελμα- δ/νση κατοικίας- τηλέφωνο. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση εκπροσώπου της αγοράστριας εταιρείας περί διορισμού αντικλήτου και υπεύθυνη δήλωσης αποδοχής, και του ράστριας εταιρείας: α) ότι η εταιρεία καλύπτει ελληνικά συμφέροντα τουλάχιστον 51%. β) πλήρη στοιχεία μελών διοικητικού συμβουλίου, όνομα- επώνυμο- πατρώνυμο, τόπος και έτος γεννήσεως- επάγγελμα- δ/νση κατοικίας- τηλέφωνο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses


       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 15 Επιστροφή παλαιού Εγγράφου Εθνικότητας και προσκόμιση νέου. Έγγραφο εθνικότητας

       Επιστροφή παλαιού Εγγράφου Εθνικότητας και προσκόμιση νέου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9368

      • Νομοθετικό Διάταγμα 13 2687 1953 317 Α

       Περιγραφή ΠΕΡΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19530100317

      • 1 Αίτηση μεταβίβασης πλοίου


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της πλοιοκτήτριας εταιρείας φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δια ζώσης ή ταχυδρομικά.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος αίτησης και συνημμένων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Μεταβιβαση κυριότητας πλοίου και έκδοση νέου Εγγράφου εθνικότητας πλοίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.