Μεταγραφή απόφασης κήρυξης ή διορθωτικού κτημ/γίου ή συντέλεσης απαλ/σης ακινήτων, σε υπό ανάρτηση περιοχή χωρίς λειτουργούν κτημ. γραφείο

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6046b656-2d7f-4909-ad22-50b15170d860 604665

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Κτηματολογικά Γραφεία, Υποθηκοφυλακεία

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 έτη

Περιγραφή

H διαδικασία αφορά τη μεταγραφή της απόφασης κήρυξης ή του διορθωτικού κτηματολογίου ή συντέλεσης απαλ/σης ακινήτων από τον αρμόδιο φύλακα μεταγραφών στις μερίδες του απαλλοτριωμένου ακινήτου και του ιδιοκτήτη αυτού.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Δ25)


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η σημείωση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν.2882/2001 η απόφαση κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σημειώνεται από τον αρμόδιο φύλακα μεταγραφών στις μερίδες του απαλλοτριωμένου ακινήτου και του ιδιοκτήτη αυτού.

Η σημείωση αυτή γίνεται με βάση το διαβιβαζόμενο στο φύλακα μεταγραφών αντίγραφο της απαλλοτριωτικής απόφασης με το οικείο κτηματολογικό διάγραμμα και πίνακα, μέσα σε δέκα ημέρες από τη λήψη τους. Στην ίδια προθεσμία ο φύλακας μεταγραφών υποχρεούται να χορηγεί ατελώς στους ενδιαφερόμενους πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, βαρών και κατασχέσεων στο απαλλοτριούμενο, καθώς και πιστοποιητικό για τις τυχόν εγγραφές στο βιβλίο διεκδικήσεων.

Στην περίπτωση που ο φύλακας μεταγραφών, αν και διαβιβάστηκαν τα κατά την προηγούμενη παράγραφο δικαιολογητικά, δεν μπορεί μέσα σε δέκα ημέρες από τη λήψη τους να ανεύρει τις οικείες μερίδες, υποχρεούται να χορηγεί σχετική βεβαίωση σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Η συζήτηση της αίτησης για τον προσωρινό ή οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης είναι απαράδεκτη εάν δεν προσαχθούν τα εν λόγω πιστοποιητικά ή βεβαίωση.

Αντιστοίχως σύμφωνα με το άρθρο 9 του ίδιου νόμου μετά τη συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ο υπέρ ου αυτή υποχρεούται να ενεργήσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, για τη μεταγραφή της απόφασης κήρυξης αυτής, προσκομίζοντας τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης, καθώς και αντίγραφο της απόφασης αναγνώρισης δικαιούχων, εφόσον η αναγνώριση έχει γίνει με την ίδια απόφαση με την οποία καθορίστηκε η αποζημίωση. Η μεταγραφή μπορεί να γίνει με την επιμέλεια και κάθε άλλου ενδιαφερομένου.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΩΝ


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Μεταγραφή απόφασης κήρυξης ή διορθωτικού κτηματολογίου ή συντέλεσης απαλ/σης ακινήτων σε Υποθηκοφυλακεία που λειτουργούν ως Κτηματολογικά Γραφεία, στα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα σύμφωνα με τον ν. 4512/2018 για το Σύστημα Μεταγραφών και Υποθηκών

      Επίσημος τίτλος

      Μεταγραφή απόφασης κήρυξης ή διορθωτικού κτημ/γίου ή συντέλεσης απαλ/σης ακινήτων, σε υπό ανάρτηση περιοχή χωρίς λειτουργούν κτημ. γραφείο

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Έκδοση ΦΕΚ Κήρυξης ή ΦΕΚ Συντέλεσης ή Εγκριτικής Απόφασης Διορθωτικού Κτηματολογίου

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Εγκεκριμένη Μελέτη Κτηματολογίου (πίνακες και διαγράμματα) στο πλαίσιο απαλλοτρίωσης ιδιοκτησιών

       Όχι Όχι

      • 1 ΦΕΚ Κήρυξης ή ΦΕΚ Συντέλεσης Απαλλοτριουμένων Ακινήτων Νομοθετικό κείμενο

       ΦΕΚ Κήρυξης ή ΦΕΚ Συντέλεσης Απαλλοτριουμένων Ακινήτων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5895

      • 2 Απόφαση Κήρυξης Απαλλοτρίωσης Απόφαση

       Απόφαση Κήρυξης Απαλλοτρίωσης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 3 Αντίγραφο εγκεκριμένης μελέτης κτηματολογίου (πίνακες και διαγράμματα) Μελέτη

       Αντίγραφο εγκεκριμένης μελέτης κτηματολογίου (πίνακες και διαγράμματα)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8412

      • 4 Έντυπο Αίτησης Δήλωσης Ιιδοκτησίας (Δ2) Έντυπο

       Έντυπο Αίτησης Δήλωσης Ιιδοκτησίας (Δ2)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Αφορά την Δήλωση Ιδιοκτησίας προς το Γραφείο Κτηματογράφησης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3062

      • 5 Τυποποιημένο έντυπο αίτησης έκδοσης Πιστοποιητικών Κτηματογραφουμένων Ακινήτων (ΠΚΑ) των απαλλωτριουμένων ακινήτων Έντυπο

       Τυποποιημένο έντυπο αίτησης έκδοσης Πιστοποιητικών Κτηματογραφουμένων Ακινήτων (ΠΚΑ) των απαλλωτριουμένων ακινήτων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3062

      • Αναγκαστικός Νόμος 2882 2001 17 Α

       Περιγραφή Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100017

      • Προεδρικό Διάταγμα 123 2017 151 Α

       Περιγραφή Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100151

      • 1 Παραλαβή ΦΕΚ Κήρυξης Απαλλοτρίωσης ή Απόφασης Έγκρισης Διορθωτικού Κτηματολογίου ή του ΦΕΚ Συντέλεσης απαλλοτρίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά τη έκδοση του ΦΕΚ κήρυξης της απαλλοτρίωσης ή της έκδοσης εγκριτικής απόφασης διορθωτικού κτηματολογίου ή την έκδοση του ΦΕΚ συντέλεσης (ειδοποίησης παρακατάθεσης της αποζημίωσης) ξεκινάει η διαδικασία της μεταγραφής των απαιτούμενων για την υλοποίηση των έργων ακινήτων.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή Δηλώσεων Ιδιοκτησίας (Δ2) και αιτημάτων έκδοσης Πιστοποιητικών Κτηματογραφούμενων Ακινήτων από το Γραφείο Κτηματογράφησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Προετοιμασία εγγράφων (Δήλωση Ιδιοκτησίας (Δ2) και αιτήσεων για την έκδοση Πιστοποιητικών Κτηματογραφούμενων Ακινήτων (ΠΚΑ) για κάθε απαλλοτριούμενο ακίνητο) και αποστολή τους στα αρμόδια Γραφεία Κτηματογράφησης.

       Όχι Όχι


      • 3 Καταχώρηση δικαιολογητικών και χορήγηση στοιχείων από τα αρμόδια Γραφεία Κτηματογράφησης.


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι δηλώσεις ιδιοκτησίας (Δ2) καταχωρούνται , σφραγίζονται και μας αποστέλλονται από το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης με συνημμένα τα αντίστοιχα Πιστοποιητικά Κτηματογραφούμενων Ακινήτων (ΠΚΑ)

       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή δικαιολογητικών και εγγράφων στο Υποθηκοφυλακείο (Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα σύμφωνα με τον ν. 4512/2018 για το Σύστημα Μεταγραφών και Υποθηκών)


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την παραλαβή από το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης των απαραίτητων εγγράφων (Δ2 και ΠΚΑ) αποστέλλονται στο Υποθηκοφυλακείο τα προαναφερθέντα με συνημμένα το αίτημα έκδοσης πιστοποιητικών μεταγραφής, το εκδοθέν ΦΕΚ , την περίληψη της πράξης και αντίγραφο της μελέτης Κτηματολογίου (πίνακας και διαγράμματα).

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος και καταχώρηση του αιτήματος στο σύστημα μεταγραφών και υποθηκών και έκδοση των πιστοποιητικών μεταγραφής.


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με την παραλαβή του συνόλου των εγγράφων από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο και τον έλεγχο τους εκδίδεται το Πιστοποιητικό Μεταγραφής καθώς και το Πιστοποιητικό Βαρών και εν συνεχεία αποστέλλονται στην Δ/νση Απαλλοτριώσεων (Δ25)

       Όχι Όχι


      • 6 Αποστολή Πιστοποιητικών Μεταγραφής στο αρμόδιο Δικαστικό Γραφείο


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστολή Πιστοποιητικών Μεταγραφής στο αρμόδιο Δικαστικό Γραφείο προκειμένου να τηρηθεί η διακστική προδικασία στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 9 και 17 του Ν.2882/2001

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.