Μεταδημότευση συζύγων λόγω γάμου σε διαφορετικό δήμο ή κοινότητα εκτός των δήμων ή κοινοτήτων καταγωγής τους

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση97b56cb7-4d43-423f-ae77-0981f578ce31 395493

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, ΚΕΠ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 + (
2
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην μεταδημότευση συζύγων λόγω γάμου σε δήμο ή κοινότητα εκτός των δήμων ή κοινοτήτων καταγωγής τους. Ο πολίτης προσέρχεται στον οικείο δήμο για να αιτηθεί το άνοιγμα οικογενειακής μερίδας σε άλλον δήμο από αυτόν που ανήκει. Θα πρέπει να έχει προηγηθεί η δήλωση γάμου στο ληξιαρχείο. Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας σε άλλον δήμο από αυτόν που ανήκει μπορεί να πραγματοποιηθεί αν ο ένας από τους συζύγους κατοικεί μόνιμα τουλάχιστον δύο χρόνια στον δήμο αυτό.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση πολίτη

Σημειώσεις

Χορηγείται από τον φορέα

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας σε διαφορετικό δήμο ή κοινότητα εκτός των δήμων ή κοινοτήτων καταγωγής τους

      Επίσημος τίτλος

      Μεταδημότευση συζύγων λόγω γάμου σε διαφορετικό δήμο ή κοινότητα εκτός των δήμων ή κοινοτήτων καταγωγής τους

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Εκλογικοί Κατάλογοι
      ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Ταυτοπροσωπίας Η υποβολή της αίτησης γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε από νομίμως εξουσιοδοτημένο άτομο.

       Όχι Όχι

      • 2 Γεωγραφικές Μεταδημότευση συζύγων γίνεται αν κάποιος κατοικεί μόνιμα τουλάχιστον δύο χρόνια στον εν λόγω δήμο.

       Όχι Όχι

      • 1 Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και οι δυο πλευρές Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και οι δυο πλευρές

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Φωτοαντίγραφο διαβατήριου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο διαβατήριου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 2244

      • 3 Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης. Άδεια οδήγησης

       Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 1158

      • 4 Βεβαίωση μονίμου κατοικίας Βεβαίωση

       Βεβαίωση μονίμου κατοικίας

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Βεβαίωση μονίμου κατοικίας για την πλέον των 2 ετών διαμονή στη διεύθυνση που δηλώνει ο ενδιαφερόμενος από το τμήμα Δημοτολογίου του Δήμου. Σε κάθε περίπτωση ο Δήμαρχος δύναται να αρνηθεί τη χορήγηση της βεβαίωσης με παράθεση ειδικής αιτιολογίας. αρ. 279 N. 3463/2006(ΦΕΚ Α 114/30.6.2006)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 5 Φωτοτυπία των φορολογικών δηλώσεων των δύο τελευταίων ετών (Εντύπων Ε1 ή εκκαθαριστικών) Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

       Φωτοτυπία των φορολογικών δηλώσεων των δύο τελευταίων ετών (Εντύπων Ε1 ή εκκαθαριστικών)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το παρόν δικαιολογητικό προσκομίζεται για τη χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας του δήμου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9347

      • 6 Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΚΟ Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

       Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΚΟ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το παρόν δικαιολογητικό προσκομίζεται για τη χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας του δήμου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9347

      • 7 Πιστοποιητικό εγγραφής του ενδιαφερομένου στο δημοτολόγιο του δήμου από όπου μεταδημοτεύει Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό εγγραφής του ενδιαφερομένου στο δημοτολόγιο του δήμου από όπου μεταδημοτεύει

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση όπου προκύπτουν όλα τα μέλη της οικογένειας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • Νόμος 14, 15 3463 2006 114 Α

       Περιγραφή Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων - Δημοτικότητα - Κτήση Δημοτικότητας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100114

      • Προεδρικό Διάταγμα Π.Δ. 497/1991 1991 180 Α

       Περιγραφή Κώδικας Δημοτολογίων Π.Δ. 497/1991

       Νομικές παραπομπές https://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/pr diatagma 497 1991.pdf

      • 1 Παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έντυπο αίτησης διατίθεται από την υπηρεσία

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο Αρμόδιος Υπάλληλος του οικείου Δήμου ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων που συμπλήρωσε ο πολίτης στην αίτηση, καθώς και την επάρκεια των δικαιολογητικών που έχει προσκομίσει ο/η ενδιαφερόμενος/η.

       Όχι Όχι


      • 3 Αρνητική απάντηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εάν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί πως απουσιάζει κάποιο δικαιολογητικό ή είναι ελλιπές ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις μεταδημότευσης, ενημερώνει τον πολίτη και ολοκληρώνει την υπόθεση.

       Ναι Ναι


      • 4 Απόφαση δημάρχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται σχετική πράξη του Δημάρχου.

       Ναι Όχι


      • 5 Καταχώρηση στο Μητρώο Πολιτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο Αρμόδιος Υπάλληλος του οικείου Δήμου καταχωρεί τα στοιχεία εγγραφής στο Μητρώο Πολιτών.

       Όχι Όχι


      • 6 Κοινοποίηση απόφασης μεταδημότευσης στον προηγούμενο Δήμο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο Αρμόδιος Υπάλληλος κοινοποιεί την πράξη του Δημάρχου στο Δήμο μέσω του Μητρώου Πολιτών από τον οποίο ο πολίτης πρόκειται να μεταδημοτεύσει, προκειμένου να λάβει χώρα η διαγραφή του.

       Όχι Όχι


      • 7 Ενημέρωση πολίτη για την ολοκλήρωση της μεταδημότευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο πολίτης παραλαμβάνει τη βεβαίωση μεταδημότευσης.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.