Μεταθέσεις νεοπροαχθέντων αρχιφυλάκων.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5e16769e-7c47-41c3-a783-1116fe4f5ab5 516769

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Διεύθυνση αστυνομικού προσωπικού / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις μεταθέσεις των νεοπροαγόμενων Αρχιφυλάκων γενικών καθηκόντων που προήχθησαν κατόπιν εξετάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 82/2006.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση αστυνομικού προσωπικού / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας,

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Οι νεοπροαγόμενοι Αρχιφύλακες γενικών καθηκόντων, που προήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 82/2006, μετατίθενται υποχρεωτικά στις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και στις Διευθύνσεις Αστυνομίας Χώρας ενώ παραμένουν στις Υπηρεσίες τους μέχρι την περίοδο των τακτικών μεταθέσεων όπου και μετατίθενται με την εν λόγω διαδικασία.

Για την εν λόγω μετάθεση, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια που συγκεντρώνονται με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια των εδαφίων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 100/2003 (έτη υπηρεσίας και προϋπηρεσίας σε καθοριζόμενες Υπηρεσίες & οικογενειακή κατάσταση) καθώς και τα μόρια με βάση τη σειρά επιτυχίας κατά τις προαγωγικές εξετάσεις. Οι προαναφερόμενοι Αρχιφύλακες που ασκούν καθήκοντα πυροτεχνουργών, συνοδών σκύλων και εκγυμναστών αυτών, προγραμματιστών - αναλυτών - χειριστών μηχανών εισαγωγής στοιχείων και χειριστών του κεντρικού συστήματος Η/Υ της Δ/νσης Πληροφορικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, επικεφαλής χειριστών περιφερειακών συστημάτων (TOP USERS), χειριστών - τεχνικών μη στελεχωμένων αεροσκαφών (drones) της Υπηρεσίας Μη Στελεχωμένων Αεροσκαφών, οι υπηρετούντες στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, εφόσον είναι κάτοχοι πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με αντικείμενο συναφές προς εκείνο της υπηρεσίας αυτής, στην Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα (Ε.Κ.Α.Μ.), στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, καθώς και όσοι υπηρετούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και ασκούν εξειδικευμένα καθήκοντα ή εργαστηριακές εξετάσεις ή έχουν υποστεί ειδικές εκπαιδεύσεις και είναι κάτοχοι πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με αντικείμενο συναφές προς εκείνο της υπηρεσίας αυτής, παραμένουν στις υπηρεσίες τους, εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις και σχετική πρόταση των υπηρεσιών τους. Επίσης παραμένουν στην ίδια περιοχή μετάθεσης, ανεξαρτήτως ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων, οι πολύτεκνοι, οι έχοντες μέλος της ιδίας οικογένειας με αναπηρία 67% τουλάχιστον ή με αναπηρία Α.Μ.Ε.Α, οι έχοντες τρία τέκνα, καθώς και όσοι εμπίπτουν στις περιπτώσεις του εδαφίου ιδ΄ παρ. 1 άρθρου 17 του Π.Δ. 100/2003 (λόγοι συνυπηρέτησης), καθώς και εκείνοι που μετατέθηκαν με αντικειμενικά κριτήρια στον τόπο συμφερόντων τους και όσοι τοποθετήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 100/2003 (νεοεξερχόμενοι Αστυφύλακες).

Όσοι νεοπροαγόμενοι Αρχιφύλακες μετατίθενται στις Διευθύνσεις Αστυνομίας Ορεστιάδας, Αλεξανδρούπολης, Ροδόπης, Ξάνθης, Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Σάμου, Χίου και Λέσβου, δικαιούνται, κατ΄ εξαίρεση των προβλεπόμενων χρονικών περιορισμών που προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Π.Δ. 100/2003, να υποβάλλουν αίτημα μετάθεσης για Υπηρεσίες άλλης περιοχής μετάθεσης, εφόσον μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους, συμπληρώνουν ένα (1) συνεχές έτος στις Υπηρεσίες αυτές.

Τελευταία ενημέρωση

27/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Τίτλος

Δήλωση επιθυμίας μετάθεσης Αρχιφυλάκων γενικών καθηκόντων προαγόμενων κατόπιν εξετάσεων

Σημειώσεις

Η αίτηση αποστέλλεται από την Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος Police On Line (εσωτερικό ΟΠΣ).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Κατοχή κωδικών για την είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα Police On line

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κατ΄ εφαρμογή άρθρου 18 του Προεδρικού Διατάγματος 100/2003, ο μετατιθέμενος εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της διαταγής μετάθεσης, δύναται να υποβάλει αίτηση ακύρωσης ή τροποποίησης ή αναστολής της διαταχθείσας μετάθεσης, με ανασταλτικό αποτέλεσμα, έως ότου κοινοποιηθεί η απάντηση επί του αιτήματος.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Μετάθεση νέου Αρχιφύλακα γενικών καθηκόντων, Μεταθέσεις νέων Αρχιφυλάκων γενικών καθηκόντων, μετάθεση νεοπροαγόμενου Αρχιφύλακα

      Επίσημος τίτλος

      Μεταθέσεις νεοπροαχθέντων αρχιφυλάκων


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • 1 Εργασιακές Η προαγωγή του αστυνομικού στον βαθμό του Αρχιφύλακα γενικών καθηκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 82/2006.

       Όχι Όχι

      • 1 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Ο κάθε νεοπροαγόμενος Αρχιφύλακας γενικών καθηκόντων υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στην Υπηρεσία του, στην οποία αναγράφει ρητά εάν επιθυμεί ή όχι να συμπεριληφθεί στις εξαιρέσεις από τα αντικειμενικά κριτήρια. Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις αποστέλλονται από τις Υπηρεσίες των νεοπροαγόμενων Αρχιφυλάκων στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος Police On Line.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Έγγραφο Αίτηση

       Έγγραφο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Ο ενδιαφερόμενος δύναται να προσκομίσει τυχόν έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία των λόγων που επικαλείται. Από την κείμενη νομοθεσία δεν ορίζονται ρητά απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία. Τα εν λόγω έγγραφα υποβάλλονται στην Υπηρεσία του και στη συνέχεια αποστέλλονται στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος Police On Line.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές

       Όχι 6009

      • Προεδρικό Διάταγμα 1 έως 22 82 2006 86 Α

       Περιγραφή Στο εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα αναφέρονται οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, τα εξεταζόμενα μαθήματα και η διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αρχιφυλάκων γενικών καθηκόντων (όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 70/2020).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100082

      • Προεδρικό Διάταγμα 3, 7, 15, 18 100 2003 94 Α

       Περιγραφή Στο άρθρο 3 περιγράφονται τα αντικειμενικά κριτήρια σύμφωνα με τα οποία καθορίζεται ο αριθμός των μορίων (μονάδων) που συγκεντρώνει ο εκάστοτε αστυνομικός κατά τις τακτικές μεταθέσεις από τον βαθμό του Αστυφύλακα μέχρι και τον βαθμό του Αστυνόμου Β΄ (όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 22 του Π.Δ. 6/2018 & άρθρο 2 του Π.Δ. 75/2016). Στο άρθρο 7 περιγράφονται τα επιμέρους κριτήρια - προϋποθέσεις, η διαδικασία καθώς και λοιπές λεπτομέρειες οι οποίες διέπουν την τοποθέτηση των νεοεξερχόμενων Αστυφυλάκων που αποφοιτούν από τη Σχολή Αστυφυλάκων (όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 3 παρ. 1 του Π.Δ. 7/2020, άρθρο 2 παρ. 1 του Π.Δ. 89/2019, άρθρο 2 παρ. 1 του Π.Δ. 88/2019 & άρθρο 4 του Π.Δ. 75/2016). Στο άρθρο 15 περιγράφεται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια που διέπουν τις μεταθέσεις των νεοπροαγόμενων Αρχιφυλάκων γενικών καθηκόντων (όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 8 του Π.Δ. 27/2019 & με άρθρο 9 του Π.Δ. 75/2016). Στο άρθρο 18 περιγράφεται η διαδικασία προσφυγής επί της διαταγής μετάθεσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100094

      • Νόμος 1 2265 1994 209 Α

       Περιγραφή Στην παράγραφο 8 του εν λόγω άρθρου αναφέρεται η επέκταση διατάξεων του Ν. 1264/1982 (Α΄ -79) "Για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων" και στο αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 12 του Ν. 2713/1999 (Α΄-89) και αφορά τους Προέδρους, τους Γενικούς Γραμματείς και τους αντιπροσώπους των Συνδικαλιστικών Ενώσεων, μέχρι του βαθμού του Αστυν. Υποδιευθυντή.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19940100209

      • 1 Παραλαβή υπεύθυνης δήλωσης νεοπροαγόμενου Αρχιφυλάκα γενικών καθηκόντων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο νεοπροαγόμενος Αρχιφύλακας γενικών καθηκόντων υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση -μαζί με τυχόν συνημμένα δικαιολογητικά- στην οποία αναγράφει ρητά εάν επιθυμεί ή όχι να συμπεριληφθεί στις εξαιρέσεις της παρ. 3 του άρθρου 15 του Π.Δ. 100/2003 ή της παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν. 2265/1994, αναφέροντας τον λόγο εξαίρεσης. Η Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου παραλαμβάνει την υπεύθυνη δήλωση -μαζί με τυχόν συνημμένα δικαιολογητικά- και την αποστέλλει στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Σημειώσεις Οι εξαιρέσεις από τα αντικειμενικά κριτήρια αφορούν τις εξής περιπτώσεις: Α. Στην παρ. 3 του άρθρου 15 του Π.Δ. 100/2003 αναφέρεται ότι οι νεοπροαγόμενοι Αρχιφύλακες γενικών καθηκόντων που ασκούν καθήκοντα πυροτεχνουργών, συνοδών σκύλων και εκγυμναστών αυτών, προγραμματιστών - αναλυτών - χειριστών μηχανών εισαγωγής στοιχείων και χειριστών του κεντρικού συστήματος Η/Υ της Δ/νσης Πληροφορικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, επικεφαλής χειριστών περιφερειακών συστημάτων (TOP USERS), χειριστών - τεχνικών μη στελεχωμένων αεροσκαφών (drones) της Υπηρεσίας Μη Στελεχωμένων Αεροσκαφών, οι υπηρετούντες στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, εφόσον είναι κάτοχοι πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με αντικείμενο συναφές προς εκείνο της υπηρεσίας αυτής, στην Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα (Ε.Κ.Α.Μ.), στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, καθώς και όσοι υπηρετούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και ασκούν εξειδικευμένα καθήκοντα ή εργαστηριακές εξετάσεις ή έχουν υποστεί ειδικές εκπαιδεύσεις και είναι κάτοχοι πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με αντικείμενο συναφές προς εκείνο της υπηρεσίας αυτής, παραμένουν στις υπηρεσίες τους, εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις και σχετική πρόταση των υπηρεσιών τους. Β. Στην παρ. 3 του άρθρου 15 του Π.Δ. 100/2003 αναφέρεται ότι παραμένουν στην ίδια περιοχή μετάθεσης, ανεξαρτήτως ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων, οι νεοπροαγόμενοι Αρχιφύλακες γενικών καθηκόντων που είναι πολύτεκνοι, που έχουν μέλος της ιδίας οικογένειας με αναπηρία 67% τουλάχιστον ή με αναπηρία Α.Μ.Ε.Α., που έχουν τρία (3) τέκνα, καθώς και όσοι εμπίπτουν στις περιπτώσεις συνυπηρέτησης του εδαφίου ιδ΄ παρ. 1 άρθρου 17 του Π.Δ. 100/2003, καθώς και εκείνοι που μετατέθηκαν με αντικειμενικά κριτήρια στον τόπο συμφερόντων τους και όσοι τοποθετήθηκαν ως νεοεξερχόμενοι Αστυφύλακες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ως άνω Προεδρικού Διατάγματος.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρόταση της Υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστέλλεται σχετική πρόταση από την Υπηρεσία του νεοπροαγόμενου Αρχιφύλακα στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία εισηγείται θετικά ή αρνητικά για την παραμονή του τελευταίου στη δύναμή της, εφόσον ασκεί τα καθήκοντα που μνημονεύονται στην παρ. 3 του άρθρου 15 του Π.Δ. 100/2003 (βλέπε αναλυτικά στις σημειώσεις του Βήματος 1 - περίπτωση Α).

       Όχι Όχι


      • 3 Προκήρυξη θέσεων με απόφαση του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το πρώτο 10ήμερο του μηνός Ιουλίου με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας καθορίζονται οι κενές οργανικές θέσεις, κατά Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και Θεσσαλονίκης και Διεύθυνση Αστυνομίας Νομού, που πρέπει να καλυφθούν από τους νεοπραγόμενους Αρχιφύλακες γενικών καθηκόντων.

       Σημειώσεις Οι ανωτέρω θέσεις υποχρεωτικά προκηρύσσονται στις Διευθύνσεις Αστυνομίας όπου σε οργανικές θέσεις Ανθυπαστυνόμων – Αρχιφυλάκων, δεν υπάρχουν επιλαχόντες με τόπο συμφερόντων από τους πίνακες των τακτικών μεταθέσεων του ιδίου έτους, με εξαίρεση τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Δεν επιτρέπεται να καθορισθούν θέσεις προς πλήρωση σε Υπηρεσίες για τις οποίες δεν είχαν καθορισθεί θέσεις προς κάλυψη κατά τις τακτικές μεταθέσεις του ιδίου έτους.

       Όχι Όχι


      • 4 Καταχώριση δήλωσης επιθυμίας μετάθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κατά το δεύτερο 10ήμερο Ιουλίου, οι νεοπροαγόμενοι Αρχιφύλακες γενικών καθηκόντων που δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις από τα αντικειμενικά κριτήρια καλούνται να υποβάλουν υποχρεωτικά δήλωση προτίμησης όλων των Υπηρεσιών στις οποίες προκηρύχθηκαν θέσεις.

       Σημειώσεις Η δήλωση συμπληρώνεται χειρόγραφα από τον ενδιαφερόμενο και εν συνεχεία καταχωρείται ηλεκτρονικά σε σχετική μηχανογραφική εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος Police on Line. Κάθε δήλωση εκτυπώνεται και γίνεται έλεγχος της ορθότητας των στοιχείων από τον ενδιαφερόμενο, ο οποίος στη συνέχεια την υπογράφει. Όλες οι δηλώσεις (χειρόγραφες-εκτυπωθείσες υπογεγραμμένες) αποστέλλονται στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας μέσω του πληροφοριακού συστήματος Police on Line.

       Όχι Όχι


      • 5 Λήψη απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Λαμβάνεται απόφαση από το Κατώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων για τις μεταθέσεις των νεοπροαγόμενων Αρχιφυλάκων γενικών καθηκόντων. Για τον εκάστοτε νεοπροαγόμενο Αρχιφύλακα που δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις από τα αντικειμενικά κριτήρια λαμβάνονται υπόψη τα μόρια που συγκεντρώνει με βάση τα έτη υπηρεσίας και προϋπηρεσίας του σε καθοριζόμενες από τις διατάξεις του Π.Δ. 100/2003 Υπηρεσίες, της οικογενειακής του κατάστασης καθώς και τα μόρια με βάση τη σειρά επιτυχίας του κατά τις προαγωγικές εξετάσεις.

       Σημειώσεις Η διαδικασία υπολογισμού των μορίων που συγκεντρώνουν οι νεοπροαγόμενοι Αρχιφύλακες και η κατανομή-μετάθεσή τους στις αστυνομικές Υπηρεσίες πραγματοποιείται μέσω μηχανογραφικής εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος Police on Line.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση διαταγής μετάθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται σχετική διαταγή και κοινοποιείται στις Υπηρεσίες των νεοπροαγόμενων Αρχιφυλάκων γενικών καθηκόντων. Οι μετατιθέμενοι στις Γ.Α.Δ. Αττικής ή Θεσσαλονίκης κατανέμονται από το οικείο Συμβούλιο Μεταθέσεων στις Διευθύνσεις δικαιοδοσίας τους. Η περαιτέρω τοποθέτηση στις επιμέρους Υπηρεσίες των Διευθύνσεων γίνεται από το οικείο Συμβούλιο Μεταθέσεων με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια και η χορήγηση του Φύλλου Πορείας πραγματοποιείται μέχρι την 31η Αυγούστου.

       Σημειώσεις Οι μεταθέσεις κοινοποιούνται με διαταγή του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας μέχρι τέλους Ιουλίου.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.