Μεταφορά έδρας συμβολαιογράφου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση36b7362e-32ff-4f11-9786-2d5911cf42f7 442261

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση νομικών επαγγελμάτων., ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έτος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε ζητήματα σχετικά με την έδρα και την περιφέρεια άσκησης έργου των συμβολαιογράφων. Ο συμβολαιογράφος δικαιούται υποβολής αίτησης μεταφοράς έδρας, εντός άλλου δήμου ή κοινότητας της ίδιας ειρηνοδικειακής περιφέρειας. Η μετακίνηση συμβολαιογράφου σε νέα έδρα, λόγω της μεταβολής της έδρας, προϋποθέτει την έκδοση σχετικού προεδρικού διατάγματος και ολοκληρώνεται με την έκδοση απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, έπειτα από γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης επί των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων συμβολαιογράφων στον οικείο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο. Η διαδικασία απευθύνεται σε συμβολαιογράφους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση νομικών επαγγελμάτων.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

11/10/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτημα ενδιαφερόμενου συμβολαιογράφου για μετακίνηση σε μεταφερθείσα έδρα, μετά από ανακοίνωση από το Συμβολαιογραφικό Σύλλογο της εν λόγω μεταβολής έδρας, σε συνέχεια της έκδοσης σχετικού προεδρικού διατάγματος.

Σημειώσεις

Προηγείται η έκδοση προεδρικού διατάγματος.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση προεδρικού διατάγματος μεταφοράς έδρας συμβολαιογράφου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής


      • 1 Διοικητικές Θα πρέπει στην έδρα του Ειρηνοδικείου να υπάρχουν δύο ή περισσότερες θέσεις συμβολαιογράφων και ταυτόχρονη εξυπηρέτηση συμφερόντων κάθε συναλλασσομένου.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 2 2830 2000 96 Α

       Περιγραφή Στην έδρα κάθε ειρηνοδικείου συνιστάται με προεδρικό διάταγμα μία τουλάχιστον θέση συμβολαιογράφου. Αν στην έδρα ειρηνοδικείου υπάρχουν δύο ή περισσότερες θέσεις συμβολαιογράφων, μπορεί να οριστεί άλλος δήμος ή κοινότητα της ίδιας ειρηνοδικειακής περιφέρειας, ως έδρα μιας ή περισσότερων από τις θέσεις αυτές, μόνο αν αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντα των συναλλασσομένων. Η έδρα που ορίζεται με τον τρόπο αυτό μπορεί περαιτέρω να μεταφερθεί σε άλλο δήμο ή κοινότητα της ίδιας ειρηνοδικειακής περιφέρειας ή στην έδρα του ειρηνοδικείου με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, μετά γνωμοδότηση της ολομέλειας του οικείου πρωτοδικείου, που αποφαίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του οικείου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου. Η μετακίνηση συμβολαιογράφου στη νέα έδρα, λόγω της μεταβολής της έδρας, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, που εκδίδεται έπειτα από γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και έπειτα από αίτηση των ενδιαφερόμενων συμβολαιογράφων.

       Νομικές παραπομπές https://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/2 nomothesia artl current.php

      • 1 Αίτηση Συμβολαιογράφου για μεταφορά έδρας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή αίτησης στο Τμήμα συμβολαιογραφείων και Υποθηκοφυλακείων του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση της αίτησης και ανάθεση σε συντάκτη-υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Αποστολή αιτήματος για Γνωμοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του αρμόδιου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη έγγραφου αιτήματος για Γνωμοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του αρμόδιου Συμβολαιογραφικού συλλόγου, υπογραφή από τον αρμόδιο τελικό υπογράφοντα και διαβίβαση σε ακριβές αντίγραφο.

       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή αιτήματος για Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Δικαστηρίου του κατά τόπο αρμόδιου Πρωτοδικείου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη έγγραφου αιτήματος για Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Δικαστηρίου του κατά τόπον αρμόδιου Πρωτοδικείου, υπογραφή από τον αρμόδιο τελικό υπογράφοντα και διαβίβαση σε ακριβές αντίγραφο.

       Όχι Όχι


      • 5 Γνωμοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του αρμόδιου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Γνωμοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του αρμόδιου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου και διαβίβαση στο αρμόδιο Τμήμα Συμβολαιογραφείων και Υποθηκοφυλακείων του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

       Όχι Όχι


      • 6 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Δικαστηρίου του κατά τόπο αρμόδιου Πρωτοδικείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας


       Περιγραφή Γνωμοδότηση της Ολομέλειας των Δικαστών του αρμοδίου Πρωτοδικείου και διαβίβαση στο αρμόδιο Τμήμα Συμβολαιογραφείων και Υποθηκοφυλακείων του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

       Όχι Όχι


      • 7 Σύνταξη σχεδίου προεδρικού διατάγματος.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη σχεδίου προεδρικού διατάγματος από το αρμόδιο Τμήμα και προώθηση για συνυπογραφή από την υπηρεσιακή ιεραρχία και την πολιτική ηγεσία.

       Όχι Όχι


      • 8 Διαβίβαση του σχεδίου προεδρικού διατάγματος στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Ε΄ Τμήμα) για Γνωμοδότηση.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 9 Συνεδρίαση Συμβουλίου της Επικρατείας για Γνωμοδότηση και υποβολή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συνεδρίαση του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας και διαβίβαση της Γνωμοδότησης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

       Όχι Όχι


      • 10 Ενσωμάτωση παρατηρήσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας στο σχέδιο του προεδρικού διατάγματος και αποστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 11 Υπογραφή του Προέδρου της Δημοκρατίας και επαναδιαβίβαση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 12 Αποστολή του Προεδρικού Διατάγματος στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 13 Δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


       Όχι Όχι


      • 14 Αποστολή στον οικείο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο για γνωστοποίηση στα μέλη του.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστέλλεται το προεδρικό διάταγμα στον οικείο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο προκειμένου να γνωστοποιηθεί στα μέλη του και να υποβάλλουν αιτήσεις και άλλοι ενδιαφερόμενοι.

       Όχι Όχι


      • 15 Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του οικείου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου ανακοίνωσης για την έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 16 Υποβολή σχετικών αιτήσεων από ενδιαφερόμενους συμβολαιογράφους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Προθεσμία ενός μηνός για την υποβολή αιτήσεων, σε συνέχεια ανακοίνωσης του οικείου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου.

       Όχι Όχι


      • 17 Διαβίβαση αιτήσεων στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 18 Συνεδρίαση Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υποβολή γνώμης στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης αποφαίνεται και αποστέλλει γνώμη στον αρμόδιο Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος είναι το τελικό αποφαινόμενο όργανο.

       Όχι Όχι


      • 19 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.