Μετεγγραφές Σπουδαστών στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση09db99a4-e856-4126-8e53-b21d9343b629 999485

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 6

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

14 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις μετεγγραφές σπουδαστών στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) του Υπουργείου Τουρισμού. Απευθύνεται στους σπουδαστές Β΄ και Γ’ έτους των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), οποίοι δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για μετεγγραφή από την Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (ΑΣΤΕΡ) στην Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (ΑΣΤΕΚ) και αντιστρόφως. Κατ΄ εξαίρεση και υπό προϋποθέσεις επιτρέπεται και σε σπουδαστές Α΄ διδακτικού έτους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

27/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση Μετεγγραφής


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Μετεγγραφές Σπουδαστών στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΚΕ) του Υπουργείου Τουρισμού


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 2 Εκκαθαριστικό σημείωμα της οικείας Εφορίας ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή βεβαίωση δημόσιας αρχής εάν δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση για το ετήσιο εισόδημα της οικογένειας του ενδιαφερόμενου. Φορολογικά πιστοποιητικά

       Εκκαθαριστικό σημείωμα της οικείας Εφορίας ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή βεβαίωση δημόσιας αρχής εάν δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση για το ετήσιο εισόδημα της οικογένειας του ενδιαφερόμενου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gsis.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • 3 Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών κοινής ωφέλειας από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

       Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών κοινής ωφέλειας από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9347

      • 4 Προκειμένου για περιπτώσεις τέκνων πολυτέκνων βεβαίωση της Γενικής Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος. Βεβαίωση

       Προκειμένου για περιπτώσεις τέκνων πολυτέκνων βεβαίωση της Γενικής Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 9703

      • 5 Προκειμένου για περιπτώσεις αδελφών φοιτητών ή σπουδαστών, βεβαίωση οικείου τμήματος από την οποία να προκύπτει η φοιτητική ιδιότητα του αδελφού. Βεβαίωση

       Προκειμένου για περιπτώσεις αδελφών φοιτητών ή σπουδαστών, βεβαίωση οικείου τμήματος από την οποία να προκύπτει η φοιτητική ιδιότητα του αδελφού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 9703

      • 6 Έγγραφο δημόσιας αρχής ή οτιδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να αποδεικνύεται πασίδηλα η συνδρομή των λόγων που επικαλείται για τη μετεγγραφή ο ενδιαφερόμενος. Βεβαίωση

       Έγγραφο δημόσιας αρχής ή οτιδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να αποδεικνύεται πασίδηλα η συνδρομή των λόγων που επικαλείται για τη μετεγγραφή ο ενδιαφερόμενος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Νόμος 20 3105 2003 29 Α

       Περιγραφή Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100029

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3 5981 2007 2340 Β

       Περιγραφή Μετεγγραφές Σπουδαστών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070202340

      • 1 Αίτηση από σπουδαστή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατάθεση αίτησης στην Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση αιτήσεων και συνοδευτικά δικαιολογητικά στην Κεντρική Υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κάθε Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) διαβιβάζει στην Κεντρική Υπηρεσία τις αιτήσεις μετεγγραφών με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, προκειμένου για σπουδαστές πλην του Α εξαμήνου, μέχρι την 15η του μηνός Ιουνίου.

       Σημειώσεις Οι αιτήσεις συνοδεύονται και από αντίγραφο της σπουδαστικής κατάστασης του ενδιαφερομένου με βαθμολογία των μαθημάτων στα οποία έχει προαχθεί.

       Όχι Όχι


      • 3 Πρωτοκόλληση από την Κεντρική Υπηρεσία των αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση των αιτήσεων και δρομολόγηση των αναθέσεων

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση ή μη της Απόφασης Μετεγγραφών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.