Μετεκπαίδευση Οδηγών αστυνομικού προσωπικού

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηaaa54798-3e39-41cb-b16a-40b6e46a04c0 323434

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αναφερόμενος φορέας

- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  10
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην παροχή ειδικής μετεκπαίδευσης στους οδηγούς υπηρεσιακών οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας σε αντικείμενα που αφορούν, κυρίως, τις επιχειρήσεις καταδίωξης με μεγάλη ταχύτητα, την ασφαλή διενέργεια συνοδειών ασφάλειας, την εκτέλεση προσχεδιασμένης επιχείρησης έκτακτης ανάγκης και την αύξηση γενικά της αντίληψης του οδηγού και της ευαισθησίας του αναφορικά με τον περιβάλλοντα του οχήματος χώρο. Επιπρόσθετα, η μετεκπαίδευση στοχεύει στην ορθή χρήση ζώνης ασφαλείας και καρθεπτών, στην ευαισθητοποίηση των υποψηφίων στην οδική σμπεριφορά για την αύξηση γενικά της αντίληψης και ασφάλειας του οδηγού, των επιβαινόντων και περιμετρικά της κίνησης στους δρόμους καθώς και στην ασφάλεια των άλλων οδηγών και πεζών.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Ο χρόνος υλοποίησης της εκπαίδευσης είναι από 5 έως 10 εργάσιμες ημέρες, με ημερολόγιο πρόγραμμα από 08:00 έως 14:00 και αφορά στη μετεκπαίδευση οδηγών που κατέχουν άδειες οδήγησης Κατηγοριών Α και Β.

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Δημόσιους υπαλλήλους

  Τίτλος

  Αίτηση Μετεκπαίδευσης.

  Σημειώσεις

  Η αίτηση υποβάλεται στην Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου, από τον ίδιο, και εγκρίνεται από τον Διοικητή του.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Μετεκπαίδευση Οδηγών αστυνομικού προσωπικού


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Εσωτερική

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

        Τύπος

        Εσωστρεφής

        ,,


       • 1 Διοικητικές Μόνη και απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή σε ισχύ της άδειας οδήγησης Κατηγορίας Α ή Β, αντίστοιχα.

        Όχι Όχι

       • Προεδρικό Διάταγμα 23 178 2014 281 Α

        Περιγραφή Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας/Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEc63YDhn5AeXdtvSoClrL8SB VM1y34AR5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuXCeDMh0VZ7GuLQz7iNDsYvr4NPHVTfiK jAMwEW-f7F

       • Προεδρικό Διάταγμα 51 190 1996 153 Α

        Περιγραφή Οργανισμός Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας και συναφή θέματα - Παρακολούθηση εκπαίδευσης, έλεγχος επίδοσης, αποτελέσματα. Οι διατάξεις της παρούσης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και για το Τμήμα Ειδικής Μετεκπαίδευσης Οδηγών (Τ.ΕΙ.Μ.Ο.)

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGW8w3YEhDyt3dtvSoClrL8LNomXabbWrx5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSUuT3bdQuGcmrAKLMPJojAONV2omg-bGwuKFYaciHeh

       • Προεδρικό Διάταγμα 25 2021 64 Α

        Περιγραφή Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης και επέκτασης αδειών οδήγησης και χειριστή υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8BI7vRxXKg8ztIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijPcP9yF-faYhQU0vMDWZj5MkorS2kp67 1 3zq2 KMWS

       • 1 Κατάρτιση Ετήσιου Προγραμματισμού Μετεκπαίδευσης Οδηγών Ελληνικής Αστυνομίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Δημιουργία ημερήσιου ωρολογιακού προγράμματος για την κατάρτιση ετήσιου προγράμματος μετεκπαίδευσης οδηγών.

        Σημειώσεις Η κατάρτιση πραγματοποιείται από το Τμήμα Εκπαίδευσης Μετεκπαίδευσης Οδηγών της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών/Α.Ε.Α.

        Όχι Όχι


       • 2 Έγκριση του Ετήσιου Προγραμματισμού Μετεκπαίδευσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Κατόπιν σχετικού εισηγητικού σημειώματος αρμόδιας Διεύθυνσης, εκδίδεται σχετική διαταγή κ. Αρχηγού για την υλοποίηση του προτινόμενου Ετήσιου Προγραμματισμού Μετεκπαίδευσης

        Σημειώσεις Αρμόδια για τη διακίνηση του εισηγητικού σημειώματος είναι η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α.

        Όχι Όχι


       • 3 Πρόσκληση για συμμετοχή στην μετεκπαίδευση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


        Περιγραφή Πραγματοποιείται πρόσκληση ενδιαφερομένων από την αρμόδια Διεύθυνση και συγκέντρωση αιτήσεων υποψηφίων, τα στοιχεία των οποίων αποστέλλονται στη Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών Α.Ε.Α..

        Σημειώσεις Αρμόδια: Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α.

        Όχι Όχι


       • 4 Αρχική αξιολόγηση επιπέδου οδηγικής ικανότητας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Αξιολόγηση σε πρακτικό επίπεδο της οδηγικής ικανότητας των υποψήφιων εκπαιδευομένων, προκειμένου κριθεί η καταλληλότητά τους για τη συμμετοχή στη μετεκπαίδευση, από τους εκπαιδευτές του Τμήματος Εκπαίδευσης Μετεκπαίδευσης Οδηγών της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών/Α.Ε.Α.

        Σημειώσεις Μετά το πέρας της αξιολόγησης παρουσιάζεται στους υποψηφίους το περιεχόμενο της μετεκπαίδευσης με εποπτικά μέσα (προβολή slides και video).

        Όχι Όχι


       • 5 Θεωρητική και πρακτική Εκπαίδευση


        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Παρέχεται θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, διάρκειας 9 ημερών.

        Όχι Όχι


       • 6 Γραπτή και πρακτική εξέταση


        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Πραγματοποιείται γραπτή και πρακτική εξέταση, διάρκειας 1 ημέρας.

        Όχι Όχι


       • 7 Αποτελέσματα αξιολόγησης μετεκπαίδευσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ο Τμηματάρχης του Τμήματος Εκπαίδευσης Μετεκπαίδευσης Οδηγών με τους συναρμόδιους εκγυμναστές επεξεργάζονται τα αποτελέσματα των γραπτών και πρακτικών εξετάσεων και βαθμολογείται η επίδοσή τους, η οποία ανακοινώνεται στους υποψηφίους μετεκπαιδευόμενους και τους απονέμεται σχετική βεβαίωση ολοκλήρωσης της μετεκπαίδευσης.

        Όχι Όχι


       • 8 Ενημέρωση ατομικών φακέλων συμμετεχόντων


        Περιγραφή Αποστέλλεται σχετική διαταγή στις Υπηρεσίες των αστυνομικών αναφορικά με την επιτυχή ή όχι ολοκλήρωση της μετεκπαίδευσης.

        Σημειώσεις Όσοι απέτυχαν δύνανται να επαναλάβουν το πρόγραμμα μετεκπαίδευσης κατόπιν θετικής γνωμάτευσης της προϊσταμένης Υπηρεσίας τους και μετά το πέρας έξι (6) μηνών τουλάχιστον.

        Όχι Ναι


       • 1 Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου προς την Υπηρεσία μετεκπαίδευσης, ότι επιθυμεί την μετεκπαίδευση. Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου προς την Υπηρεσία μετεκπαίδευσης, ότι επιθυμεί την μετεκπαίδευση.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.