Μηνιαίο Μέρισμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9cddcee1-d57b-46ca-8bf9-b018df8d7aa6 916643

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Διεύθυνση Παροχών, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (Μ.Τ.Σ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
5
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απονομή Μερίσματος σε στρατιωτικούς συνταξιούχους που προέρχονται από το Στρατό Ξηράς ή την πρώην Χωροφυλακή

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (Μ.Τ.Σ.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Παροχών

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέαΤι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Τα στελέχη που θα επιδείξουν αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους αντιμετωπίζουν πειθαρχικές διώξεις.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απονομή Μερίσματος ΜΤΣ

      Επίσημος τίτλος

      Μηνιαίο Μέρισμα ΜΤΣ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,


      • 1 Ασφαλιστικές Απαιτείται η έκδοση συνταξιοδοτικής πράξης

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Εναλλακτική προϋπόθεση της συνταξιοδοτικής πράξης είναι η μετάταξη σε καθεστώς πολεμικής- μόνιμης διαθεσιμότητας

       Ναι Ναι

      • 1 Απόφαση συνταξιοδοτικής πράξης Αποδεικτικό συνταξιοδότησης

       Απόφαση συνταξιοδοτικής πράξης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://apps.ika.gr/eTax/

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Η απόφαση συνταξιοδότησης του στρατιωτικού αποστέλλεται ηλεκτρονικά απο τον κύριο φορέα ασφάλισής του

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2435

      • 2 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 3 Αντίγραφο Φύλλο Μητρώου για τους προερχόμενους από το Στρατό Ξηράς και Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης για του προερχόμενους από την ΕΛΑΣ Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Αντίγραφο Φύλλο Μητρώου για τους προερχόμενους από το Στρατό Ξηράς και Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης για του προερχόμενους από την ΕΛΑΣ

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Αντίγραφο Φύλλο Μητρώου για τους προερχόμενους από το Στρατό Ξηράς και Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης για του προερχόμενους από την ΕΛΑΣ

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8181

      • 4 Φύλλο Διακοπής Μισθοδοσίας για του προερχόμενους από το Στρατό Ξηράς και Βεβαίωση οικονομικών αποδοχών ΔΑΥΚ για τους προερχόμενους από την ΕΛΑΣ Υπηρεσιακό έγγραφο

       Φύλλο Διακοπής Μισθοδοσίας για του προερχόμενους από το Στρατό Ξηράς και Βεβαίωση οικονομικών αποδοχών ΔΑΥΚ για τους προερχόμενους από την ΕΛΑΣ

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Φύλλο Διακοπής Μισθοδοσίας για του προερχόμενους από το Στρατό Ξηράς και Βεβαίωση οικονομικών αποδοχών ΔΑΥΚ για τους προερχόμενους από την ΕΛΑΣ

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 5 Τραπεζικός Λογαριασμός όπου θα κατατίθεται το μηνιαίο μέρισμα Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Τραπεζικός Λογαριασμός όπου θα κατατίθεται το μηνιαίο μέρισμα

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: IBAN Τραπεζικού λογαριασμού

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • Προεδρικό Διάταγμα 23 10-5/20-7-1926 1926 241 Α

       Περιγραφή Με το άρθρο αυτό ορίζονται οι δικαιούχοι μερίσματος από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19260100241

      • Αναγκαστικός Νόμος 4 559 1937 107 Α

       Περιγραφή Στο άρθρο ορίζεται ο αριθμός των μεριδίων ανά συνταξιοδοτικό βαθμό και κατά συνέπεια το ύψος του καταβαλλόμενου μερίσματος

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19370100107

      • Νομοθετικό Διάταγμα 5 450 1947 237 Α

       Περιγραφή Επιβάλλεται κράτηση 5 % για ένα έτος σε όσους χορηγείται μέρισμα επόμενου βαθμού απο αυτό με τον οποίο εξέρχονται από την ενεργό υπηρεσία

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19470100237

      • Νομοθετικό Διάταγμα 2 4198 1961 168 Α

       Περιγραφή Στο άρθρο αυτό ορίζονται τα επιπλέον μερίδια που δικαιούνται οι Αντιστράτηγοι που διετέλεσα αρχηγοί Γενικών Επιτελείων, Γενικοί Επιθεωρητές Στρατού και Αρχηγοί Χωροφυλακής

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19610100168

      • Νόμος 1 1105 1980 259 Α

       Περιγραφή Ορίζεται ότι δικαιούχοι μερίσματος είναι όσοι έχουν δικαιωθεί στρατιωτικής σύνταξης ( κύριοι συνταξιούχοι ή μέλη της ορφανικής οικογένειας)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19800100259

      • Νόμος 1 1106 1980 301 Α

       Περιγραφή Καθορίζεται το ύψος του χορηγούμενου μερίσματος σε στυνάτηση με το βαθμό τον οποίο έφεραν ή τις αποδοχές του οποίου ελάμβαναν κατά την έξοδο από την υπηρεσία και του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19800100301

      • Νόμος 1 2913 2001 102 Α

       Περιγραφή Στο άρθρο αυτό καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης χρόνου υπηρεσίας ως χρόνο μετοχικής σχέσης στο ΜΤΣ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100102

      • 1 Καταχώριση στοιχείων της συνταξιοδοτικής πράξης, του αντιγράφου φύλλου μητρώου και του φύλλου διακοπής μισθοδοσίας στο πληροφοριακό σύστημα του ΜΤΣ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 2 Εισήγηση για έκδοση διοικητικής πράξης απονομής μερίσματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Τμήμα Απονομής εισηγείται την έκδοση απόφασης απονομής μερίσματος, η οποία τυπώνεται από το πληροφοριακό σύστημα της Υπηρεσίας, υπογράφεται από τον συντάκτη, τον τμηματάρχη της Απονομής μερισμάτων, τον Διευθυντή Παροχών και στη συνέχεια προωθείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΤΣ που κρίνει την αποδοχή.

       Όχι Όχι


      • 3 Πράξη Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΣ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΤΣ είναι αρμόδιο για την αποδοχή των εισηγήσεων της Διεύθυνσης Παροχών για την απονομή μερισμάτων.

       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή των διοικητικών πράξεων απονομής μερίσματος στο Τμήμα Καταβολής Μερισμάτων προς εκτέλεσή τους (μέσω λογιστικού συστήματος)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Τμήμα Καταβολής Μερισμάτων είναι υπεύθυνο για την αποστολή ηλεκτρονικών αρχείων στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ με σκοπό την πίστωση των λογαριασμών των μερισματούχων με τα αντίστοιχα ποσά του μερίσματος.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.