Μηνιαίο μέρισμα σε ορφανικές οικογένειες στρατιωτικού και αστυνομικού προσωπικού που δικαιώνεται σύνταξης από τον ΕΦΚΑ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1ccbc04b-6559-4833-b562-e103807e5fbd 157945

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Παροχών, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (Μ.Τ.Σ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη μεταβίβαση δικαιώματος λήψης μερίσματος στα μέλη ορφανικών οικογενειών(ορφανική σύνταξη), μετά το θάνατο εν ενεργεία ή εν αποστρατεία στελέχους του Στρατού Ξηράς ή της Αστυνομίας

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (Μ.Τ.Σ.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Παροχών

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση μεταβίβασης μερίσματος και χορήγησης βοηθήματος θανάτου.

Σημειώσεις

Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά δεν καθορίζονται από νόμο ή εγκύκλιο, αλλά κατόπιν πρότασης της Διεύθυνσης Παροχών και κατόπιν εγκρίσεως του Γενικού Διευθυντή ΜΤΣ αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ταμείου. Το κύριο προαπαιτούμενο δικαιολογητικό για τη χορήγηση μερίσματος στην ορφανική οικογένεια που είναι η απονομή στρατιωτικής σύνταξης ορίζεται από το άρθρο 43 του ν.3943/2011 (Α 66). Η εξακρίβωση της ταυτότητας του αιτούντος με ηλεκτρονικό μέσο γίνεται είτε με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής στο έντυπο της αίτησης από δημόσια αρχή, είτε μέσω του gov.gr. Η αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά κατατίθενται στο Ταμείο δια ζώσης ή αποστέλλονται ταχυδρομικά, ή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης mts-paroxes@army.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Με φυσική παρουσία του μέλους της ορφανικής οικογένειας ή με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Πειθαρχικές ΔιαδικασίεςΆλλο

    Τα στελέχη που θα επιδείξουν αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους αντιμετωπίζουν πειθαρχικές διώξεις. Όσον αφορά την άσκηση έννομων μέσων από την ορφανική οικογένεια σε περίπτωση αρνητικής απάντησης για τη χορήγηση μερίσματος, ισχύουν τα οριζόμενα στον κώδικα διοικητικής δικονομίας.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απονομή μερίσματος σε ορφανικές οικογένειες που δικαιώνονται στρατιωτικής σύνταξης από τον ΕΦΚΑ λόγω θανάτου του κυρίως μετόχου ή μερισματούχου του ΜΤΣ

      Επίσημος τίτλος

      Μηνιαίο μέρισμα σε ορφανικές οικογένειες στρατιωτικού και αστυνομικού προσωπικού που δικαιώνεται σύνταξης από τον ΕΦΚΑ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Ασφαλιστικές Απαραίτητη προϋπόθεση για την απονομή μερίσματος σε ορφανικές οικογένειες είναι η έκδοση συνταξιοδοτικής πράξης μεταβίβασης σύνταξης του κυρίως συνταξιούχου στην ορφανική οικογένεια, καθώς και η καταβολή της σύνταξης σε αυτή

       Σύνδεσμος https://mts.army.gr/

       Όχι Όχι

      • 1 Συνταξιοδοτική Πράξη μεταβίβασης της σύνταξης του θανόντος μερισματούχου ή μετόχου του ΜΤΣ στην ορφανική οικογένεια Αποδεικτικό συνταξιοδότησης

       Συνταξιοδοτική Πράξη μεταβίβασης της σύνταξης του θανόντος μερισματούχου ή μετόχου του ΜΤΣ στην ορφανική οικογένεια

       Σχετικός σύνδεσμος: https://apps.ika.gr/eTax/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Συνταξιοδοτική Πράξη μεταβίβασης της σύνταξης του θανόντος μερισματούχου ή μετόχου του ΜΤΣ στην ορφανική οικογένεια

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2435

      • 2 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 3 Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών είναι εναλλακτικό του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 8619

      • 4 Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας ατομικού τραπεζικού λογαριασμού Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας ατομικού τραπεζικού λογαριασμού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση συνδικαιούχων στο λογαριασμό απαιτείται η υποβολή επικυρωμένης υπεύθυνης δήλωσης στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του δεύτερου ατόμου (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και ΑΔΤ)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 5 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Σημειώσεις: Ληξιαρχική Πράξη θανάτου του κυρίως ασφαλισμένου στο ΜΤΣ

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1701

      • Αναγκαστικός Νόμος 4 559 1937 107 Α

       Περιγραφή Στο άρθρο αυτό καθορίζονται οι δικαιούχοι μερίσματος σε περίπτωση θανάτου εν ενεργεία ή εν αποστρατεία μετόχου ή μερισματούχου του ΜΤΣ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19370100107

      • Νόμος 1 1105 1980 299 Α

       Περιγραφή Στο άρθρο αυτό καθορίζεται ότι τα μέλη των ορφανικών οικογενειών δικαιούνται μερίσματος, εφόσον δικαιωθούν στρατιωτικής συντάξεως από τον θανόντα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19800100299

      • Νόμος 1 1106 1980 301 Α

       Περιγραφή Ορίζεται ότι το ύψος του χορηγούμενου μερίσματος ειναι σε συνάρτηση του τελευταίου βαθμού πού έφερε ο θανών ή τις αποδοχές του οποίου ελάμβανε καθώς και του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19800100301

      • Νόμος 43 3943 2011 66 Α

       Περιγραφή Στο άρθρο αυτό καθορίζεται ότι τα μέλη της ορφανικής οικογένειας δικαιούνται μερίσματος εφόσον δικαιώνονται στρατιωτικής σύνταξης από τον θανόντα και αυτή τους καταβάλλεται. Επίσης το ποσοστό του διακινούμενου μερίσματος είναι ίσο με το ποσοστό της στρατιωτικής σύνταξης που του καταβάλλεται

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100066

      • 1 Καταχώρηση των στοιχείων των αιτήσεων στο πληροφοριακό σύστημα του ΜΤΣ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά κατατίθενται στο Ταμείο δια ζώσης ή αποστέλλονται ταχυδρομικά, ή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης mts-paroxes@army.gr Τα στοιχεία των των αιτήσεων καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστημα του ΜΤΣ.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης τα μέλη της ορφανικής οικογένειας μπορούν να καταθέσουν αίτηση θεραπείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κώδικα διοικητικής διαδικασίας, καθόσον στη νομοθεσία του Ταμείου δεν προβλέπεται άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής ή ενδικοφανούς προσφυγής. Επίσης μπορεί να ασκήσει οποιοδήποτε ένδικο μέσο ή βοήθημα σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

       Όχι Όχι


      • 2 Εισήγηση προς το ΔΣ του ΜΤΣ για έκδοση ατομικής διοικητικής πράξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Τμήμα απονομής μερισμάτων εισηγείται προς το ΔΣ του ΜΤΣ την έκδοση ατομικών διοικητικών πράξεων απονομής μερίσματος στα μέλη των ορφανικών οικογενειών. Το ΔΣ εγκρίνει ή απορρίπτει τις ανωτέρω εισηγήσεις.

       Όχι Όχι


      • 3 Αποστολή στο Τμήμα καταβολής μερισμάτων των διοικητικών πράξεων απονομής μερίσματος σε ορφανικές οικογένειες μέσω λογισμικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Τμήμα καταβολής μερισμάτων δημιουργεί και αποστέλλει στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ ηλεκτρονικά αρχεία για να πιστωθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί των ορφανικών οικογενειών

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.