Μηχανογραφικό σοβαρών παθήσεων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa15c75c0-bd54-4745-b307-07a82fab3a0d 157554 Computerised form for serious Illnesses

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου από υποψήφιους που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Οι υποψήφιοι μπορούν από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή με πρόσβαση στο Διαδίκτυο, να υποβάλουν το Μηχανογραφικό τους Δελτίο με τις προτιμήσεις των Σχολών που επιθυμούν να εισαχθούν και να δηλώσουν όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την υποψηφιότητά τους. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι η ψηφιακή υποβολή δεν αρκεί για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Οι υποψήφιοι οφείλουν αμέσως μετά την ψηφιακη υποβολή να εκτυπώσουν απευθείας από την εφαρμογή τα δύο αρχεία που εμφανίζονται:

• ένα (1) αντίγραφο του Μηχανογραφικού Δελτίου • την προσυμπληρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση,

να τα υπογράψουν (το Μηχανογραφικό Δελτίο σε όλες τις σελίδες) και να τα αποστείλουν με ταχυμεταφορά (courier) στο ΥΠΑΙΘΑ, σε καθορισμένη ημερομηνία συνοδευόμενα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται στο αντίστοιχο πεδίο.

Τελευταία ενημέρωση

04/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά με courier)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων

Σημειώσεις

Οι υποψήφιοι μπορούν από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή με πρόσβαση στο Διαδίκτυο, να υποβάλουν στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα δημιουργώντας ειδικούς κωδικούς, το Μηχανογραφικό τους Δελτίο με τις προτιμήσεις των Σχολών που επιθυμούν να εισαχθούν και να δηλώσουν όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την υποψηφιότητά τους.

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή: Α. Εκτυπώνουν απευθείας από την εφαρμογή τα δύο αρχεία που εμφανίζονται: • ένα (1) αντίγραφο του Μηχανογραφικού Δελτίου, καθώς και • την προσυμπληρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση. Β. Υπογράφουν τα δύο (2) ανωτέρω έγγραφα (το Μηχανογραφικό Δελτίο σε όλες τις σελίδες). Γ. Αποστέλλουν σε καθορισμένη ημερομηνία τα δύο (2) ανωτέρω έγγραφα μαζί με: • ένα (1) φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Μόνο για Απόφοιτους). Επισημαίνεται ότι για τους μαθητές της τελευταίας τάξης του Λυκείου (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΕΝΕΕΓΥΛ, ΕΑΕ), ο βαθμός απόλυσής του θα αντληθεί υπηρεσιακά από την ηλεκτρονική πλατφόρμα myschool του ΥΠΑΙΘΑ, μετά από την έκδοσή τους. • ένα (1) φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου ή φωτοαντίγραφο Απόφασης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) (με ημερομηνία έκδοσης μετά τις 13 Νοεμβρίου 2017 σύμφωνα με την Φ.151/193255/Α5/9-11-2017). • ένα (1) φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου • σε περίπτωση υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου, από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, συνυποβάλλεται και η πρωτότυπη εξουσιοδότηση.

Η αποστολή γίνεται αποκλειστικά και μόνο με ταχυμεταφορά (COURIER) προς το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή, Αίτηση θεραπείας

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή, η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή, το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός εάν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.».

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Μηχανογραφικό Δελτίο σοβαρών παθήσεων

      Επίσημος τίτλος

      Μηχανογραφικό σοβαρών παθήσεων

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής
       E1

       ,,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Ο υποψήφιος πρέπει να είναι κάτοχος απολυτήριου τίτλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

       Όχι Όχι

      • 2 Ιατρικές Ο υποψήφιος να πάσχει από πάθηση που περιλαμβάνεται στον σχετικό Πίνακα Παθήσεων (βλ. σχετικό σύνδεσμο: ανακοινώσεις του φορέα)

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Η αποστολή του εκτυπωμένου Μηχανογραφικού Δελτίου γίνεται αποκλειστικά και μόνο με ταχυμεταφορά (courier) προς το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. (βλ. σχετ. σύνδεσμο)

       Όχι Όχι

      • 1 Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά με courier)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης Πιστοποιητικό υγείας

       Πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά με courier)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο υποψήφιος αποστέλλει ένα (1) φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια επταμελή Επιτροπή νοσοκομείου ή φωτοαντίγραφο Απόφασης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • 3 Τίτλος απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αποδεικτικό σπουδών

       Τίτλος απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά με courier)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο υποψήφιος αποστέλλει ένα (1) φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επισημαίνεται ότι για τους μαθητές της τελευταίας τάξης του Λυκείου (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΕΝΕΕΓΥΛ), ο βαθμός απόλυσής θα αντληθεί υπηρεσιακά από την ηλεκτρονική πλατφόρμα myschool του ΥΠΑΙΘΑ, μετά από την έκδοση των απολυτηρίων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 4 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Εξουσιοδότηση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά με courier)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 3070

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.153/138134/Α5 2023 6861 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.151/17897/Β6/07-02-2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας «Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (Β’ 358) αναφορικά με τον χρόνο υποβολής δικαιολογητικών στις επιτροπές των νοσοκομείων, ισχύς πιστοποιητικών πάθησης και προσθήκη νέων παθήσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230206861

      • Υπουργική Απόφαση Φ.153/33674/Α5 2023 2100 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253/143554/Β6/12-11-2010 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στην κατηγορία “των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες” ....... του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α’ 156)» (Β’ 1794). αναφορικά με τα μέλη της Επιτροπής Συγκέντρωσης και Ελέγχου δικαιολογητικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230202100

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.153/147462/Α5 2022 6069 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.151/17897/Β6/07-02-2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας «Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (Β’ 358) με επικαιροποίηση του πίνακα παθήσεων (κατάργηση-ενσωμάτωση και προσθήκη νέων παθήσεων).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220206069

      • Υπουργική Απόφαση Φ.153/52642/Α5 2022 2320 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253/143554/Β6/2010 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων ........ του ν. 3794/2009 (Α’ 156)» προκειμένου να συμβαδίζει με τα νέα δεδομένα όσον αφορά τα Τμήματα των ΑΕΙ, τις ηλεκτρονικές εγγραφές κλπ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220202320

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.153/146145/Α5 2019 3557 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της Φ.151/17897/Β6 (ΦΕΚ 358/τ.Β΄/2014) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση». αναφορικά με τον πίνακα παθήσεων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190203557

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ151/17897/Β6 2014 358 Β

       Περιγραφή Καθορισμός νοσοκομείων, οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140200358

      • Απόφαση Φ.253/143554/Β6 2010 1794 Β

       Περιγραφή Πρόσβαση στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στην κατηγορία «των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες», σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α΄). Καθορισμός δικαιούχων, διαδικασίας αίτησης και έκδοσης αποτελεσμάτων καθώς και οργάνων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100201794

      • Νόμος 35 3794 2009 156 Α

       Περιγραφή Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090100156

      • Υπουργική Απόφαση Φ.153/46994/Α5 2024 2732 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253/143554/Β6/2010 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στην κατηγορία “των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες”, σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α’ 156)» (Β’ 1794), αναφορικά με την επικαιροποίηση των Τμημάτων στα οποία έχουν πρόσβαση οι υποψήφιοι της εν λόγω κατηγορίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20240202732

      • 1 Παραλαβή δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών, παραλαμβάνει και πρωτοκολλεί τις αιτήσεις των υποψηφίων που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω πλατφόρμας μέσα σε ένα διάστημα 10 ημερών.

       Σημειώσεις Οι υποψήφιοι αφού έχουν υποβάλλει ηλεκτρονικά το Μηχανογραφικό Δελτίο, εκτυπώνουν σύμφωνα με τις οδηγίες τα απαραίτητα έγγραφα και μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά τα αποστέλλουν με ταχυμεταφορά (courier) υπόψη της αρμόδιας Επιτροπής στο ΥΠΑΙΘΑ.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών από την Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου και κατάρτιση ηλεκτρονικού αρχείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρμόδια Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών κατόπιν παραλαβής των δικαιολογητικών, ελέγχει αν οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στην ειδική κατηγορία και καταρτίζει ηλεκτρονικό αρχείο έγκυρων και μη έγκυρων αιτήσεων.

       Όχι Όχι


      • 3 Κατάρτιση ηλεκτρονικού αρχείου έγκυρων αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αρμόδια επιτροπή καταχωρίζει σε ψηφιακή πλατφόρμα τις εγκεκριμένες αιτήσεις προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία έκδοσης αποτελεσμάτων

       Ναι Όχι


      • 4 Κατάρτιση ηλεκτρονικού αρχείου μη έγκυρων αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αρμόδια επιτροπή καταχωρίζει σε ψηφιακή πλατφόρμα τις μη εγκεκριμένες αιτήσεις.

       Ναι Ναι


      • 5 Επεξεργασία προτιμήσεων των υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η υπηρεσία με τη χρήση κατάλληλης ηλεκτρονικής εφαρμογής, προβαίνει στην επεξεργασία των προτιμήσεων και των βαθμολογικών στοιχείων των υποψηφίων. Η επεξεργασία γίνεται με μηχανογραφικές μεθόδους, με ειδικά δελτία και παραστατικά, με βάση τα οποία ενεργείται η επιλογή.

       Όχι Όχι


      • 6 Κύρωση αποτελεσμάτων από την επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τα αποτελέσματα της επιλογής υποψηφίων εκδίδονται από την επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων. Ο ονομαστικός πίνακας κατά σειρά επιτυχίας των εισαγομένων σε κάθε Σχολή ή Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση εγκρίνεται από την επιτροπή, συντάσσεται πρακτικό και αποστέλλεται προς υπογραφή στον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση υπουργικής απόφασης και ενημέρωση υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού λαμβάνει τους πίνακες επιτυχόντων και υπογράφει τη σχετική απόφαση.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.