Ονοματοδοσία ανηλίκου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση377fdcba-ac3f-4b91-b92b-d7ab47e014c2 955846 Naming of a minor

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ληξιαρχεία

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά το όνομα του νεογνού που καταχωρίζεται στη ληξιαρχική πράξη της γέννησης ύστερα από δήλωση των γονέων του που ασκούν τη γονική μέριμνα ή του ενός από αυτούς εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.

Αν ο ένας από τους γονείς δεν υπάρχει ή δεν έχει τη γονική μέριμνα, η δήλωση του ονόματος γίνεται από τον άλλο γονέα.

Αν και ο δυο γονείς δεν υπάρχουν ή δεν έχουν γονική μέριμνα, το όνομα καταχωρίζεται με δήλωση αυτού που έχει την επιτροπεία του προσώπου του τέκνου. Η γενομένη σύμφωνα με τα ανωτέρω δήλωση ονοματοδοσίας δεν ανακαλείται.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η ονοματοδοσία δηλώνεται στο Ληξιαρχείο όπου έχει καταχωριστεί η γέννηση αλλά δύναται να δηλωθεί και στο Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας των γονέων όπου και συντάσσεται έκθεση ονοματοδοσίας καθώς επίσης και μέσω gov.gr

Τελευταία ενημέρωση

21/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ονοματοδοσία ανηλίκου.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Δήλωση κυρίου ονόματος

      Επίσημος τίτλος

      Ονοματοδοσία ανηλίκου

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       G1

       ,,,,,,,


      • 1 Οικογενειακές Στην Ονοματοδοσία προβαίνουν και οι δύο γονείς από κοινού ή ο ένας με έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου. Εάν το τέκνο ανήκει σε μονογονεϊκή οικογένεια στη δήλωση ονοματοδοσίας προβαίνει αυτός που ασκεί τη γονική μέριμνα.

       Όχι Όχι

      • 2 Ηλικιακές Να έχουν συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας τους

       Όχι Όχι

      • 3 Ταυτοπροσωπίας Να κατέχουν τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας τους (ταυτότητα, διαβατήριο κλπ) που προβλέπονται από το νόμο διοικητικής διαδικασίας.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Να έχει συνταχθεί η Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του ανηλίκου σε ληξιαρχείο της Ελλάδας

       Όχι Όχι

      • 5 Ταυτοπροσωπίας Για την ηλεκτρονική διαδικασία όταν η είσοδος στο gov.gr γίνεται με κωδικούς Taxisnet, απαιτείται πιστοποιημένος αριθμός κινητού τηλεφώνου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας

       Όχι Όχι

      • 6 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την πρόσβαση στην πύλη gov.gr και την ψηφιακή έκδοση της τελικής πράξης απαιτείται η κατοχή κωδικών taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 7 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την πρόσβαση στην πύλη gov.gr και την ψηφιακή έκδοση της τελικής πράξης απαιτείται η κατοχή κωδικών web banking.

       Ναι Ναι

      • Νόμος 25 344 1976 143 Α

       Περιγραφή Καταχώρηση ονοματοδοσίας στη Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19760100143

      • Νόμος 115 4483 2017 107 Α

       Περιγραφή Δημιουργία Μητρώου Πολιτών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100107

      • Εγκύκλιος 193 2022

       Περιγραφή Ηλεκτρονική δήλωση ονόματος νεογνού και ηλεκτρονική δήλωση βάπτισης

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%96%CE%92%CE%9146%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%95%CE%9A%CE%9E?inline=true

       ΑΔΑ 6ΖΒΑ46ΜΤΛ6-ΕΚΞ

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2 9169 ΕΞ 2022 2022 1210 Β

       Περιγραφή Ηλεκτρονική ονοματοδοσία

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220201210

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Ταυτοποίηση πολίτη και καταχώριση ονόματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ταυτοποίηση του πολίτη και Καταχώρηση του ονόματος από τον αρμόδιο υπάλληλο

       Ναι Όχι


      • 3 Αυθεντικοποίηση χρήστη με κωδικούς Taxisnet

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό


       Περιγραφή Ο χρήστης εισάγει τους προσωπικούς κωδικούς που διαθέτει στο Taxisnet

       Σημειώσεις Ο ένας από τους δύο γονείς / κηδεμόνες

       Ναι Όχι


      • 4 Συναίνεση χρήστη για πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα του μητρώου φυσικών προσώπων


       Περιγραφή Συναινεί ο χρήστης να χρησιμοποιήσει η εφαρμογή τα παρακάτω προσωπικά του δεδομένα: ΑΦΜ, Όνοµα, Επώνυµο, Πατρώνυµο, Μητρώνυµο, Έτος Γέννησης.

       Σημειώσεις Με σκοπό την ηλεκτρονική ταυτοποίησή του χρήστη, η εφαρµογή "Εφαρμογές Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης" ζητά συναίνεση για να αποκτήσει πρόσβαση στα βασικά στοιχεία Μητρώου φυσικών προσώπων του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ που διαχειρίζεται η Α.Α.∆.Ε.

       Ναι Όχι


      • 5 Επισκόπηση στοιχείων


       Περιγραφή Εμφανίζονται προσυμπληρωμένα και κλειδωμένα τα πεδία: Όνομα/ Επώνυμο/ ΑΦΜ

       Ναι Όχι


      • 6 Επιλογή νέας αίτησης


       Περιγραφή Ο γονέας που εκκινεί την διαδικασία επιλέγει "Νέα αίτηση"

       Σημειώσεις Οι 2 γονείς / κηδεμόνες θα συνυπογράψουν ψηφιακά την δήλωση ονοματοδοσίας. Για τον 1ο γονέα η επιλογή θα είναι "Νέα αίτηση" για τον 2ο γονέα η επιλογή θα είναι "Εκκρεμότητες"

       Ναι Όχι


      • 7 Συμπλήρωση επιπρόσθετων στοιχείων


       Περιγραφή Συμπληρώνονται από τον χρήστη τα απαραίτητα πεδία

       Σημειώσεις - επιλέγεται η ιδιότητα του χρήστη (πατέρας ή μητέρα) συμπληρώνονται τα: - επώνυμο παιδιού και ημερομηνία γέννησης - στοιχεία 2ου γονέα αν είναι απαραίτητο (Σε περίπτωση του ενός γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα, τα στοιχεία του δεύτερου αφήνονται κενά)

       Ναι Όχι


      • 8 Επιλογή παιδιού προς ονοματοδοσία


       Περιγραφή O χρήστης επιλέγει το παιδί για το οποίο θα γίνει ονοματοδοσία

       Σημειώσεις Mέσω διαλειτουργικότητας επιστρέφεται η Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού που είναι χαρακτηρισμένο ως ΑΝΕΥ ΚΥΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ στο ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ. Σε περίπτωση πολύδυμης κύησης, επιστρέφονται όλες οι ληξιαρχικές πράξεις με διακριτικό τη σειρά γέννησης του κάθε παιδιού.

       Ναι Όχι


      • 9 Δήλωση ονομάτων του παιδιού


       Περιγραφή O χρήστης πληκτρολογεί το όνομα/ονόματα του παιδιού

       Σημειώσεις Οδηγίες για το όνομα - Το παιδί μπορεί να έχει μέχρι τρία ονόματα. - Η καταχώριση του ονόματος στα ελληνικά είναι υποχρεωτική. - Σε περίπτωση που το παιδί δεν έχει ελληνική υπηκοότητα, είναι υποχρεωτική και η λατινική γραφή του ονόματός του. - Πρέπει να έχει το πρώτο γράμμα κεφαλαίο και τα υπόλοιπα πεζά. - Πρέπει να περιλαμβάνει μόνο έναν τόνο στα ελληνικά. - Δεν πρέπει να περιλαμβάνει αριθμούς ή σύμβολα. - Το όνομα στα ελληνικά δεν πρέπει να περιέχει λατινικά γράμματα και το όνομα στα λατινικά δεν πρέπει να περιλαμβάνει άλλα γράμματα πέρα από αυτά της αγγλικής γλώσσας. - Πρέπει να έχει ακριβώς έναν τόνο. - Δεν πρέπει να περιέχει κενά (ακόμα και μετά τον τελευταίο χαρακτήρα)"

       Ναι Όχι


      • 10 Καταχώριση στοιχείων επικοινωνίας


       Περιγραφή O χρήστης εισάγει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου και την διέυθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

       Σημειώσεις Yπάρχει και πεδίο ελεύθερου κειμένου για τυχόν παρατηρήσεις του γονέα προς το Ληξιαρχείο ποιυ ειναι αρμόδιο για την ονοματοδοσία

       Ναι Όχι


      • 11 Είσοδος Κωδικού μίας χρήσης στην εφαρμογή (OTP)


       Περιγραφή O χρήστης λαμβάνει στο πιστοποιημένο του κινητό τηλέφωνο τον κωδικό μίας χρήσης τον οποίο εισάγει στην εφαρμογή.

       Ναι Όχι


      • 12 Μερική υποβολή δήλωσης ή οριστική υποβολή δήλωσης       Σημειώσεις Σε περίπτωση όπου την γονική μέριμνα έχει ένας μόνο γονέας γίνεται η ολοκλήρωση της δήλωσης και η αίτηση αποστέλεται αυτόματα στο αρμόδιο ληξιαρχείο και στη θυρίδα του πολίτη

       Ναι Όχι


      • 13 Αποστολή ενημέρωσης του γονέα / κηδεμόνα


       Περιγραφή Αποστέλεται αυτόματα γραπτό μήνυμα και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον γονέα / κηδεμόνα που εκκίνησε την αίτηση

       Ναι Όχι


      • 14 Επιλογή εκκρεμότητας


       Περιγραφή O 2ος γονέας επιλέγει να συνυπογράψει μια δήλωση ονοματοδοσίας σε εκκρεμότητα (την έχει εκκινήσει ο άλλος γονέας)

       Σημειώσεις Οι 2 γονείς / κηδεμόνες θα συνυπογράψουν ψηφιακά την δήλωση ονοματοδοσίας. Για τον 1ο γονέα η επιλογή θα είναι "Νέα αίτηση" για τον 2ο γονέα η επιλογή θα είναι "Εκκρεμότητες"

       Ναι Όχι


      • 15 Επισκόπηση στοιχείων


       Περιγραφή Eμφανίζονται προσυμπληρωμένα και κλειδωμένα τα πεδία: Όνομα/ Επώνυμο/ ΑΦΜ

       Ναι Όχι


      • 16 Επαλήθευση στοιχείων επισκόπησης       Ναι Όχι


      • 17 Είσοδος Κωδικού μίας χρήσης στην εφαρμογή (OTP)


       Περιγραφή O χρήστης λαμβάνει στο πιστοποιημένο του κινητό τηλέφωνο τον κωδικό μίας χρήσης τον οποίο εισάγει στην εφαρμογή.

       Ναι Όχι


      • 18 Υποβολή δήλωσης ονοματοδοσίας       Ναι Όχι


      • 19 Αποστολή της αίτησης στο αρμόδιο ληξιαρχείο


       Περιγραφή Η αίτηση συστημικά αποστέλεται στο Μητρώο Πολιτών και συγκεκριμμένα στο αρμόδιο ληξιαρχείο΄και ενσωματώνεται στα στοιχεία του παιδιού.

       Σημειώσεις Η αποδοχή του ονόματος γίνεται από τον αρμόδιο Ληξίαρχο σε δεύτερο χρόνο.

       Ναι Όχι


      • 20 Αποδοχή ονόματος δήλωσης


       Περιγραφή Ο ληξίαρχος αποδέχεται το δηλωθέν όνομα/ονόματα και οριστικοποιεί την μεταβολή της εγγραφής του παιδιού στο Μητρώο Πολιτών.

       Όχι Όχι


      • 21 Αποστολή Ληξιαρχικής πράξης γέννησης στη θυρίδα του πολίτη


       Περιγραφή Aποστέλεται αυτόματα η Ληξιαρχική πράξη γέννησης με το όνομα/ονόματα του παιδιού στη Θυρίδα πολίτη των γονέων και αποστέλεται αυτόματα γραπτό μήνυμα και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον αιτούντα/αιτούσα

       Σημειώσεις Tο έγγραφο διαθέτει προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα και χρονοσήμανση, κωδικάριθμο και κωδικό QR για την επαλήθευση του. Μπορεί να διακινηθεί τόσο ηλεκτρονικά όσο και έντυπα. Στην έντυπη μορφή του δεν χρειάζεται επικύρωση και επιβεβαιώνεται με την εφαρμογή εγγυρότητας εγγράφων του gov.gr

       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.