Οριστική διαγραφή δικύκλου ΙΧ από τα οικεία μητρώα λόγω καταστροφής

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση762b5a63-7747-4ddb-80af-d2ea30e53718 350087

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφέρειες, ΚΕΠ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 6

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

40 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην διαγραφή μοτοσικλέτας από το μητρώο οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών λόγω καταστροφής.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση οριστικής διαγραφής μοτοσικλέτας από τα οικεία μητρώα λόγω καταστροφής.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Οριστική διαγραφή μοτοσυκλέτας λόγω καταστροφής

      Επίσημος τίτλος

      Οριστική διαγραφή δικύκλου ΙΧ από τα οικεία μητρώα λόγω καταστροφής

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Ιδιοκτησιακές Για να πραγματοποιηθεί η διαγραφή, θα πρέπει ο πολίτης να είναι κάτοχος του δικύκλου.

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεις του με σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Για τις Α.Ε. προσκομίζεται βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ για τη σύσταση και την ισχύουσα εκπροσώπησή της. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Αντίγραφο καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεις του με σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Για τις Α.Ε. προσκομίζεται βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ για τη σύσταση και την ισχύουσα εκπροσώπησή της.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 2 Κρατικές πινακίδες (σε περίπτωση απώλειας απαιτείται βεβαίωση αστυνομικού τμήματος) Πινακίδες

       Κρατικές πινακίδες (σε περίπτωση απώλειας απαιτείται βεβαίωση αστυνομικού τμήματος)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6738

      • 3 Άδεια Κυκλοφορίας Μοτοσικλέτας Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.) Άδεια

       Άδεια Κυκλοφορίας Μοτοσικλέτας Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 4 Εξοφλητική πράξη εάν παρακρατείται η κυριότητα Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Εξοφλητική πράξη εάν παρακρατείται η κυριότητα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιοκτησιακές

       Όχι 2905

      • 5 Βεβαίωση του ΟΔΔΥ. Βεβαίωση

       Βεβαίωση του ΟΔΔΥ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βεβαίωση του ΟΔΔΥ, αν η μοτοσυκλέτα έχει παραδοθεί σε αυτόν.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιοκτησιακές

       Όχι 9703

      • 6 Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 όπου θα αναφέρεται ότι η μοτοσυκλέτα δεν έχει εγκαταλειφθεί σε κοινόχρηστο χώρο. Στην υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρεται και η ακριβής διεύθυνση φύλαξης του οχήματος. Η διεύθυνση αυτή δεν πρέπει να είναι κοινόχρηστος χώρος (πλατεία, δρόμος, κλπ).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιοκτησιακές

       Όχι 7320

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Α 11574/638/18 2019 2118 Β

       Περιγραφή Διαγραφή αυτοκινήτων από το on-line μηχανογραφικό σύστημα έκδοσης αδειών κυκλοφορίας (μητρώο αδειών κυκλοφορίας) αυτοκίνητων οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών λόγω εξαγωγής/αποστολής σε άλλη χώρα κατά τον ν. 4254/2014 (Α’ 85).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190202118

      • 1 Παραλαβή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας περιφερειακής ενότητας ή σε ΚΕΠ.

       Σημειώσεις Μέσω ΚΕΠ γίνονται οριστικές διαγραφές μόνο δικύκλων, για ΙΧ επιβατικά οι πολίτες πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες εταιρίες για ανακύκλωση οχημάτων, οι επωνυμίες των οποίων βρίσκονται στη διάθεση των πολιτών μέσω των ΚΕΠ.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η καθύλην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών ελέγχει τον φάκελο δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση απόφασης οριστικής διαγραφής μοτοσυκλέτας από τα οικεία μητρώα λόγω καταστροφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 4 Χορήγηση απόφασης οριστικής διαγραφής μοτοσυκλέτας από τα οικεία μητρώα λόγω καταστροφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.