Παράταση Απόσπασης Εκπαιδευτικών στην Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση Εξωτερικού πέραν της Εξαετίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση90a3da64-4d3a-456e-9de6-f248ef1e0b0d 159524

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, Διεύθυνση διεθνών θεμάτων, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την παράταση της απόσπασης εκπαιδευτικών στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού πέραν της εξαετίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, Διεύθυνση διεθνών θεμάτων

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Κατ’ εξαίρεση, παράταση απόσπασης πέραν της εξαετίας με τις τακτικές αποδοχές και χωρίς ειδικό επιμίσθιο μπορεί να χορηγηθεί μόνο για ένα (1) σχολικό έτος, όταν:

α) επιβάλλεται από διακρατικές συμφωνίες,

β) οι ανάγκες της υπηρεσίας είναι επείγουσες και δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση του αποσπασμένου.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση παράτασης απόσπασης εκπαιδευτικών στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού πέραν της εξαετίας

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιηση μεσω ΟΠΣ της υπηρεσιας

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Οι εκπαιδευτικοί διατηρούν το δικαίωμα υποβολής αιτήματος θεραπείας.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Παράταση Απόσπασης Εκπαιδευτικών στην Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση Εξωτερικού πέραν της Εξαετίας

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο ΔΙΠΟΔΕ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Εργασιακές Οι εκπαιδευτικοί να έχουν αποσπαστεί και να έχουν υπηρετήσει για τουλάχιστον έξι (6) συνεχόμενα έτη στο εξωτερικό

       Όχι Όχι

      • 2 Άλλο Οι εκπαιδευτικοί μπορεί να αιτηθούν απόσπαση όταν επιβάλλεται από διακρατικές συμφωνίες

       Όχι Όχι

      • 3 Επαγγελματικές Οι ανάγκες της υπηρεσίας είναι επείγουσες και δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση του αποσπασμένου

       Όχι Όχι

      • 4 Εργασιακές Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι των υφιστάμενων κενών, τα κριτήρια τα οποία λαμβάνονται υπόψη για την ανανέωση της απόσπασης καθορίζονται κατά σειρά ως ακολούθως: (1) το επίπεδο γνώσης της γλώσσας της χώρας υποδοχής, (2) σε χηρεία με παιδιά, (3) μονογονεϊκή οικογένεια, (4) σε διάζευξη με παιδιά υπό την επιμέλεια του εκ- παιδευτικού, (5) αριθμός τέκνων, (6) συνολική υπηρεσία από ΦΕΚ διορισμού. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιμέρους κριτήρια λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισμού τους στο φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

       Όχι Όχι

      • 5 Εργασιακές Κατόπιν εισήγησης του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι

      • 6 Εργασιακές Κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων

       Όχι Όχι

      • 7 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο/Η αιτων/ουσα πρέπει να εχει κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα Διαχείρισης ΔΙΠΟΔΕ

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστοποίηση γλωσσομάθειας Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Πιστοποίηση γλωσσομάθειας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • 2 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Η διαδικασία αφορά και την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από οικογενειακή μερίδα που ανήκε παλαιότερα ο πολίτης. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Η διαδικασία αφορά και την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από οικογενειακή μερίδα που ανήκε παλαιότερα ο πολίτης. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases


       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 3 Φύλλο Μητρώου Εκπαιδευτικού Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Φύλλο Μητρώου Εκπαιδευτικού       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8181

      • Νόμος 16 4415 2016 159 Α

       Περιγραφή Αποσπάσεις εκπαιδευτικών - Προσδιορισμός εκπαιδευτικών αναγκών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100159

      • Νόμος 29 4692 2020 111 Α

       Περιγραφή Θέματα απόσπασης εκπαιδευτικών και καθορισμού υπηρεσιακών αναγκών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100111

      • Απόφαση 8 83046/Η2 2020 2687 Β

       Περιγραφή Απόσπαση εκπαιδευτικών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200202687

      • Εγκύκλιος 27786/Η2 2022

       Περιγραφή Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%93%CE%99%CE%9746%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-%CE%A6%CE%98%CE%91?inline=true

       ΑΔΑ 9ΓΙΗ46ΜΤΛΗ-ΦΘΑ

      • 1 Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρατάσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών στο εξωτερικό

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα της ΔΙΠΟΔΕΕΜΣ, του ΥΠΑΙΘ, εγκύκλιος παρατάσεων αποσπάσεων ανά σχολικό έτος για το Βόρειο Ημισφαίριο και ανά ημερολογιακό έτος για το Νότιο Ημισφαίριο

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης (ψηφιακά) - Οριστικοποίηση - Λήψη αριθμού πρωτοκόλλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Συναρμόδιος Φορέας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εκπαιδευτικοί οι οποίοι διανύουν το έκτο (6ο) και άνω έτος απόσπασης μπορούν να ζητήσουν, με αίτησή τους, την παράταση της απόσπασης για ένα (1) ακόμη σχολικό έτος χωρίς επιμίσθιο.

       Σημειώσεις Οι προθεσμίες ολοκλήρωσης της διαδικασίας καθορίζονται με την εγκύκλιο πρόσκλησης ενδιαφέροντος που εκδίδεται κάθε έτος

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος των αιτήσεων παράτασης απόσπασης από τους οικείους Συντονιστές Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Συναρμόδιος Φορέας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Οι Συντονιστές Εκπαίδευσης με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων παράτασης προβαίνουν στον έλεγχο των αιτήσεων παράτασης απόσπασης των εκπαιδευτικών που υπάγονται οργανικά σε αυτούς, στη διαδικτυακή πύλη https://dipode-aitisi.sch.gr. και ακολούθως συμπληρώνουν στο πεδίο «Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» τυχόν προβλήματα της αίτησης βάσει του ελέγχου

       Όχι Όχι


      • 4 Εισήγηση Συντονιστή Εκπαίδευσης Εξωτερικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Συναρμόδιος Φορέας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού με την ολοκλήρωση του ελέγχου των αιτήσεων παράτασης , στη διαδικτυακή πύλη https://dipode.cti.gr/login.aspx?ReturnUrl=%2f ,συμπληρώνουν το πεδίο «Β. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» με την εισήγησή τους για κάθε εκπαιδευτικό.

       Όχι Όχι


      • 5 Επεξεργασία αιτήσεων - Θετική εισήγηση ΔΙΠΟΔΕΕΜΣ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο τμήμα της ΔΙΠΟΔΕΕΜΣ, του ΥΠΑΙΘ, επεξεργάζεται τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών και εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη προβαίνει σε θετική εισήγηση.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση αποφάσεων παράτασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατόπιν της επεξεργασίας των αιτήσεων εκδίδονται οι αποφάσεις παρατάσεων αποσπάσεων των εκπαιδευτικών, λαμβάνοντας υπόψη την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών.

       Σημειώσεις Για την επιλογή των προς απόσπαση εκπαιδευτικών πρώτα εξετάζονται οι αιτήσεις παράτασης απόσπασης εκπαιδευτικών των περιπτώσεων: α) παράτασης απόσπασης για συμπλήρωση τριετίας, β) παράτασης απόσπασης για συμπλήρωση πενταετίας, γ) παράταση έκτου (6ου) έτους απόσπασης, δ) αποσπάσεις για λόγους συνυπηρέτησης της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ε) παράτασης απόσπασης της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4415/2016. 2. Στη συνέχεια αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται στον βασικό πίνακα επιλογής εκάστης χώρας, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους και βάσει της σειράς προτίμησης χωρών στην αρχική τους αίτηση

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.