Παράταση απόσπασης Εκπαιδευτικών στο Εξωτερικό Σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 26 του ν. 4415/2016

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση878a1c4a-747d-4367-8d54-9bab82afd0d5 741996

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν συνεχώς για χρονικό διάστημα άνω των επτά (7) ετών με απόσπαση σε εκπαιδευτικές μονάδες του άρθρου 4, και είναι ομογενείς οι ίδιοι ή έχουν σύζυγο ομογενή ή αλλογενή, μόνιμο κάτοικο του εξωτερικού στη χώρα απόσπασής τους, μπορεί να αποσπώνται μόνο με τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα, χωρίς επιμίσθιο, ως τη συνταξιοδότησή τους ύστερα από ετήσια αίτηση παράτασης

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, διεύθυνση παιδείας ομογενών, ευρωπαΪκων και μειονοτικών σχολείων

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση παράτασης απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4415/2016

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιηση μεσω ΟΠΣ της υπηρεσιας

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Οι εκπαιδευτικοί διατηρούν το δικαίωμα υποβολής αιτήματος θεραπείας.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Παράταση απόσπασης Εκπαιδευτικών στο Εξωτερικό Σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 26 του ν. 4415/2016

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο ΔΙΠΟΔΕ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Εργασιακές Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν συνεχώς για χρονικό διάστημα άνω των επτά (7) ετών με απόσπαση σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού

       Όχι Όχι

      • 2 Οικογενειακές Οι εκπαιδευτικοί που αιτούνται απόσπαση έχουν σύζυγο ομογενή ή αλλογενή, μόνιμο κάτοικο του εξωτερικού στη χώρα απόσπασής τους

       Όχι Όχι

      • 3 Άλλο Οι εκπαιδευτικοί που αιτούνται απόσπαση είναι ομογενείς οι ίδιοι

       Όχι Όχι

      • 4 Εργασιακές Έχουν μόνιμη εγκατάσταση και αδιάκοπη εργασιακή σχέση με τη χώρα μόνιμης διαμονής του/της συζύγου για διάστημα μεγαλύτερο από τα επτά (7) τελευταία χρόνια,

       Όχι Όχι

      • 5 Οικογενειακές Ο γάμος έχει τελεστεί τουλάχιστον τρία (3) χρόνια πριν από την αίτηση πρώτης παράτασης πέραν της πενταετίας

       Όχι Όχι

      • 6 Εργασιακές Έχουν πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής

       Όχι Όχι

      • 7 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών/ουσα θα πρέπει να έχει κωδικούς στο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΟΠΣ)

       Όχι Όχι

      • 1 Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 2 Βεβαίωση τόπου διαμονής Βεβαίωση

       Βεβαίωση τόπου διαμονής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Επίσημη/ανεπίσημη μετάφραση της βεβαίωσης του τόπου διαμονής.

       Επίσημη/ανεπίσημη μετάφραση της βεβαίωσης του τόπου διαμονής.       Σημειώσεις: 1. Στην περίπτωση ανεπίσημης μετάφρασης ο Συντονιστής Εκπαίδευσης βεβαιώνει για την ορθότητα της μετάφρασης, συμπληρώνοντας το σχετικό πεδίο στο ηλεκτρονικό σύστημα 2.Αν η εκπαιδευτική μονάδα, όπου υπηρετούν, καταργηθεί ή συγχωνευθεί ή δεν υπάρχει ανάγκη κάλυψης κενού, λόγω διακρατικής συμφωνίας, οφείλουν να επιστρέψουν στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της ημεδαπής της οργανικής τους θέσης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι

      • Νόμος 16 4415 2016 159 Α

       Περιγραφή Αποσπάσεις εκπαιδευτικών - Προσδιορισμός εκπαιδευτικών αναγκών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100159

      • Νόμος 29 4692 2020 111 Α

       Περιγραφή Θέματα απόσπασης εκπαιδευτικών και καθορισμού υπηρεσιακών αναγκών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100111

      • Υπουργική Απόφαση 8 83046/Η2 2020 2687 Β

       Περιγραφή Απόσπαση εκπαιδευτικών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200202687

      • Εγκύκλιος 27786/Η2 2022

       Περιγραφή Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%93%CE%99%CE%9746%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-%CE%A6%CE%98%CE%91?inline=true

       ΑΔΑ 9ΓΙΗ46ΜΤΛΗ-ΦΘΑ

      • 1 Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρατάσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών στο εξωτερικό

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα της ΔΙΠΟΔΕΕΜΣ, του ΥΠΑΙΘ, εγκύκλιος παρατάσεων αποσπάσεων ανά σχολικό έτος για το Βόρειο Ημισφαίριο και ανά ημερολογιακό έτος για το Νότιο Ημισφαίριο

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης (ψηφιακά) - Οριστικοποίηση - Λήψη αριθμού πρωτοκόλλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Συναρμόδιος Φορέας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εκπαιδευτικοί της συγκεκριμένης κατηγορίας μπορούν να υποβάλουν αίτηση παράτασης για το επόμενο σχολικό έτος

       Σημειώσεις Οι προθεσμίες ολοκλήρωσης της διαδικασίας καθορίζονται με την εγκύκλιο πρόσκλησης ενδιαφέροντος που εκδίδεται κάθε έτος

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος των αιτήσεων παράτασης απόσπασης από τους οικείους Συντονιστές Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Συναρμόδιος Φορέας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Οι Συντονιστές Εκπαίδευσης με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων παράτασης προβαίνουν στον έλεγχο των αιτήσεων παράτασης απόσπασης των εκπαιδευτικών που υπάγονται οργανικά σε αυτούς, στη διαδικτυακή πύλη https://dipode-aitisi.sch.gr. και ακολούθως συμπληρώνουν στο πεδίο «Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» τυχόν προβλήματα της αίτησης βάσει του ελέγχου

       Όχι Όχι


      • 4 Εισήγηση Συντονιστή Εκπαίδευσης Εξωτερικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Συναρμόδιος Φορέας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού με την ολοκλήρωση του ελέγχου των αιτήσεων παράτασης , στη διαδικτυακή πύλη https://dipode-aitisi.sch.gr,συμπληρώνουν το πεδίο «Β. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» με την εισήγησή τους για κάθε εκπαιδευτικό.

       Όχι Όχι


      • 5 Επεξεργασία αιτήσεων - Θετική εισήγηση της ΔΙΠΟΔΕΕΜΣ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο τμήμα της ΔΙΠΟΔΕΕΜΣ, του ΥΠΑΙΘ, επεξεργάζεται τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών και εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη προβαίνει σε θετική εισήγηση.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση αποφάσεων παράτασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατόπιν της επεξεργασίας των αιτήσεων εκδίδονται οι αποφάσεις παρατάσεων αποσπάσεων των εκπαιδευτικών, λαμβάνοντας υπόψη την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών.

       Σημειώσεις Για την επιλογή των προς απόσπαση εκπαιδευτικών πρώτα εξετάζονται οι αιτήσεις παράτασης απόσπασης εκπαιδευτικών των περιπτώσεων: α) παράτασης απόσπασης για συμπλήρωση τριετίας, β) παράτασης απόσπασης για συμπλήρωση πενταετίας, γ) παράταση έκτου (6ου) έτους απόσπασης, δ) αποσπάσεις για λόγους συνυπηρέτησης της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ε) παράτασης απόσπασης της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4415/2016. Στη συνέχεια αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται στον βασικό πίνακα επιλογής εκάστης χώρας, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους και βάσει της σειράς προτίμησης χωρών στην αρχική τους αίτηση

       Όχι Όχι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.