Παραίτηση από την αίτηση διεθνούς προστασίας σε υπόθεση «Δουβλίνο» - οικογενειακής επανένωσης (Εφαρμογή Κανονισμού ΕΚ 604/2013 "Δουβλίνο ΙΙΙ")

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1d77c332-8e47-4752-bd9b-fd0036428d9f 177332

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην παραίτηση από την αίτηση για παροχή διεθνούς προστασίας αιτούντα, του οποίου η υπόθεση ασύλου εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού Δουβλίνου ΙΙΙ και συγκεκριμένα στην περίπτωση της οικογενειακής επανένωσης (Κανονισμός 604/2013).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Υπηρεσία Ασύλου.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Σκοπός του Κανονισμού Δουβλίνου ΙΙΙ είναι η άμεση πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου και η εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας από ένα και μοναδικό Κράτος- Μέλος της Ευρώπης. Ο Κανονισμός προσδιορίζει το Κράτος- Μέλος που είναι υπεύθυνο για την εξέταση μιας αίτησης διεθνούς προστασίας.

Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να μπορεί να παρεκκλίνει από τα κριτήρια ευθύνης, ιδίως για ανθρωπιστικούς λόγους ή λόγους ευσπλαχνίας, ώστε να καθίσταται δυνατή η επανένωση μελών της οικογένειας, συγγενών ή οποιωνδήποτε άλλων προσώπων έχουν σχέση μεταξύ τους, και να εξετάζει αίτηση διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε αυτό ή σε άλλο κράτος μέλος, ακόμα και εάν η εξέταση αυτή δεν εμπίπτει στην ευθύνη του. Πιο αναλυτικά, σε περίπτωση:

α) ασυνόδευτου ανηλίκου που κάποιο μέλος της οικογένειάς του (γονέας, αδερφός/ή, θείος/α, παππούς/γιαγιά) βρίσκεται νόμιμα σε κάποιο κράτος του «Δουβλίνο ΙΙΙ», το κράτος αυτό είναι υπεύθυνο να εξετάσει την αίτησή του εφόσον είναι προς το μείζον συμφέρον του,

β) ασυνόδευτου ανηλίκου που κανένα μέλος της οικογένειάς του δε βρίσκεται νόμιμα σε κάποιο κράτος του «Δουβλίνο ΙΙΙ», η αίτηση θα εξεταστεί από την Ελλάδα

γ) ενήλικου που κάποιο μέλος της οικογένειάς του , ανεξαρτήτως αν οι δεσμοί προϋπήρχαν στη χώρα καταγωγής, βρίσκεται σε κάποιο κράτος του «Δουβλίνο ΙΙΙ», ως δικαιούχος διεθνούς προστασίας, το κράτος αυτό είναι υπεύθυνο να εξετάσει την αίτησή σας, εφόσον το επιθυμούν και οι δυο πλευρές.

δ) ενήλικου που κάποιο μέλος της οικογένειάς του, με το οποίο οι δεσμοί προϋπήρχαν στη χώρα καταγωγής βρίσκεται σε κάποιο κράτος του «Δουβλίνο ΙΙΙ», ως αιτών άσυλο, το κράτος αυτό είναι υπεύθυνο να εξετάσει την αίτησή σας, εφόσον το επιθυμούν και οι δυο πλευρές. Τα κράτη που εφαρμόζουν τον Κανονισμό «Δουβλίνο ΙΙΙ» είναι τα 27 κράτη της ΕΕ (η Αυστρία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Δανία, η Ελλάδα, η Εσθονία, , η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Κροατία, η Κύπρος, η Λετονία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Ολλανδία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Σουηδία, η Τσεχία και η Φινλανδία. Καθώς και 4 συνεργαζόμενα κράτη (Ελβετία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία).

Το Ηνωμένο Βασίλειο μετά το BREXIT δεσμεύεται πλέον μόνο για όσα αιτήματα αναδοχής υποβλήθηκαν έως 31/12/2020. Η αποστολή νέων αιτημάτων αναδοχής στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι πλέον δυνατή.

Τελευταία ενημέρωση

18/10/2023

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Παραίτηση από την αίτηση διεθνούς προστασίας σε υπόθεση «Δουβλίνο» - οικογενειακή επανένωση(Εφαρμογή Κανονισμού ΕΚ 604/2013 "Δουβλίνο ΙΙΙ")

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Υπηκοότητας Θα πρέπει να έχει κατατεθεί αίτημα παροχής διεθνούς προστασίας. Οι αιτούντες διεθνή προστασία είναι Υπήκοοι τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που ζητούν να μην απελαθούν γιατί φοβούνται δίωξη λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή πολιτικών πεποιθήσεων, ή γιατί κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρή βλάβη στη χώρα καταγωγής ή προηγούμενης διαμονής του, ιδίως γιατί κινδυνεύουν με θανατική ποινή ή εκτέλεση, με βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή κινδυνεύει η ζωή ή η ακεραιότητά τους λόγω διεθνούς ή εμφύλιας σύρραξης.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Στην περίπτωση που ο αιτών με υπόθεση "Δουβλίνου" λόγω οικογενειακής επανένωσης δεν εμφανιστεί μέχρι μία (1) μέρα μετά τη λήξη του δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία (τελευταία μέρα δυνατότητας ανανέωσης δελτίου) τούτο αυτοδίκαια συνεπάγεται την παραίτηση από την αίτησή του.

       Όχι Όχι

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 4,21,22,24,25 604 2013

       Περιγραφή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 604/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουνίου 2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (αναδιατύπωση).

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32013R0604

      • 1 Μη εμφάνιση του ενδιαφερομένου για ανανέωση δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση που ο αιτών με υπόθεση "Δουβλίνου" λόγω οικογενειακής επανένωσης δεν εμφανιστεί μέχρι μία μέρα μετά τη λήξη του δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία (τελευταία μέρα δυνατότητας ανανέωσης δελτίου) τούτο αυτοδίκαια συνεπάγεται την παραίτηση από την αίτησή του.

       Σημειώσεις Δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία: λαμβάνεται κατά την πλήρη καταγραφή της αίτησης για παροχή διεθνούς προστασίας και επιτρέπει την παραμονή του αιτούντος στην Ελληνική Επικράτεια μέχρι την εξέταση της αίτησής του. Έχει διάρκεια από τριάντα (30) ημέρες έως ένα (1) έτος ανάλογα με την διαδικασία που εξετάζεται το αίτημα και εκδίδεται σε μορφή κάρτας με ηλεκτρονική καταγραφή και ανανέωση. Σημειώνεται ότι είναι προσωρινός τίτλος και δεν ισοδυναμεί με άδεια διαμονής.

       Όχι Όχι


      • 2 Ενημέρωση της Εθνικής Μονάδας Δουβλίνου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση που αιτών διεθνή προστασία του οποίου η υπόθεση εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού Δουβλίνου παραιτηθεί από την αίτησή του, ο καταγραφέας πρέπει να ενημερώσει χωρίς καθυστέρηση την Εθνική Μονάδα Δουβλίνου. Η Εθνική Μονάδα Δουβλίνου είχε αποστείλει αίτημα αναδοχής ή εκ νέου ανάληψης ευθύνης στο αρμόδιο κατά την κρίση του κράτος -μέλος που έχει την ευθύνη να εξετάσει την αίτηση για παροχή διεθνούς προστασίας του αιτούντα.

       Σημειώσεις Καταγραφέας: Υπάλληλος της Υπηρεσίας Ασύλου, ειδικά εκπαιδευμένος και καταρτισμένος, με κύρια αρμοδιότητα την καταγραφή αίτησης για παροχή διεθνούς προστασίας Κανονισμός Δουβλίνο ΙΙΙ: Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα.

       Όχι Όχι


      • 3 Ακύρωση της προγραμματισμένης συνέντευξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση αιτούντος για τον οποίο η συνέντευξη έχει προγραμματιστεί για την προηγούμενη ημέρα της λήξης ισχύος του δελτίου του αιτούντος (οικογενειακή επανένωση) και μέχρι τότε δεν έχει υπάρξει ενημέρωση από την Εθνική Μονάδα Δουβλίνου για το εάν το αίτημα αναδοχής έχει γίνει αποδεκτό ή όχι από το κράτος μέλος στο οποίο απευθύνθηκε, ο καταγραφέας προβαίνει στην ακύρωση της προγραμματισμένης συνέντευξης.

       Σημειώσεις Συνέντευξη: Στάδιο της εξέτασης αίτησης για παροχή διεθνούς προστασίας κατά την οποία ο αιτών δίνει συνέντευξη σε κατάλληλα εκπαιδευμένο και καταρτισμένο υπάλληλο της Υπηρεσίας Ασύλου. Η συνέντευξη διεξάγεται σε προκαθορισμένη ημερομηνία που ορίζεται από την Υπηρεσία Ασύλου

       Όχι Όχι


      • 4 Ενημέρωση του χειριστή στον οποίο έχει χρεωθεί η υπόθεση ασύλου του συγκεκριμένου αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο καταγραφέας ενημερώνει τον χειριστή, ο οποίος ήταν επιφορτισμένος με την εξέταση τη συγκεκριμένης αίτησης περί της παραίτησης του αιτούντα

       Σημειώσεις Χειριστής: Κατάλληλα εκπαιδευμένος υπάλληλος της Υπηρεσίας Ασύλου με κύρια αρμοδιότητα την εξέτασης αίτησης για παροχή διεθνούς προστασίας

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση πράξης διακοπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος χειριστής προβαίνει σε έκδοση πράξης διακοπής της αίτησης περί παροχής διεθνούς προστασίας.

       Όχι Όχι


      • 6 Ενημέρωση της Εθνικής Μονάδας Δουβλίνου για την έκδοση της πράξης διακοπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος χειριστής ενημερώνει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την Εθνική Μονάδα Δουβλίνου ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της έκδοσης πράξης διακοπής, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.