Παραίτηση από την αίτηση διεθνούς προστασίας σε υπόθεση «Δουβλίνο» - Eurodac (Εφαρμογή Κανονισμού ΕΚ 604/2013 "Δουβλίνο ΙΙΙ"

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7209fcc6-df71-4b7a-b1f3-2eb77aa9fb6a 720967

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αυτοτελή κλιμάκια Ασύλου, Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην παραίτηση από την αίτηση για παροχή διεθνούς προστασίας αιτούντα, του οποίου η υπόθεση ασύλου εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού Δουβλίνου ΙΙΙ και συγκεκριμένα στην περίπτωση Eurodac (Κανονισμός 604/2013).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Σκοπός του Κανονισμού Δουβλίνου ΙΙΙ είναι η άμεση πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου και η εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας από ένα και μοναδικό Κράτος- Μέλος της Ευρώπης. Ο Κανονισμός προσδιορίζει το Κράτος- Μέλος που είναι υπεύθυνο για την εξέταση μιας αίτησης διεθνούς προστασίας. Όταν κατατεθεί αίτηση διεθνούς προστασίας, θα ληφθούν τα δακτυλικά αποτυπώματα του αιτούντα, καθώς και των μελών της οικογένειάς του που είναι άνω των δεκατεσσάρων (14) ετών. Τα δακτυλικά αποτυπώματα θα εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Βάση EURODAC που αποσκοπεί στην αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ».Στόχος της βάσης δεδομένων Eurodac είναι η καθιέρωση ενός συστήματος για τη σύγκριση των δακτυλικών αποτυπωμάτων των αιτούντων άσυλο και ορισμένων κατηγοριών παράνομων μεταναστών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η ύπαρξη δακτυλικών αποτυπωμάτων του αιτούντος άσυλο σε ένα Κράτος- Μέλος καταδεικνύει πως στο Κράτους αυτό εισήλθε για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεπώς είναι αρμόδιο για την εξέταση της αίτησής του.

Τα κράτη που εφαρμόζουν τον Κανονισμό «Δουβλίνο ΙΙΙ» είναι τα 27 κράτη της ΕΕ (η Αυστρία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Δανία, η Ελλάδα, η Εσθονία, , η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Κροατία, η Κύπρος, η Λετονία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Ολλανδία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Σουηδία, η Τσεχία και η Φινλανδία. Καθώς και 4 συνεργαζόμενα κράτη (Ελβετία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία).

Το Ηνωμένο Βασίλειο μετά το BREXIT δεσμεύεται πλέον μόνο για όσα αιτήματα αναδοχής υποβλήθηκαν έως 31/12/2020. Η αποστολή νέων αιτημάτων αναδοχής στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι πλέον δυνατή.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Παραίτηση από την αίτηση διεθνούς προστασίας σε υπόθεση «Δουβλίνο» - Eurodac (Εφαρμογή Κανονισμού ΕΚ 604/2013 "Δουβλίνο ΙΙΙ"

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Υπηκοότητας Να έχει κατατεθεί αίτημα παροχής διεθνούς προστασίας Οι αιτούντες διεθνή προστασία είναι Υπήκοοι τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που ζητούν να μην απελαθούν γιατί φοβούνται δίωξη λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή πολιτικών πεποιθήσεων, ή γιατί κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρή βλάβη στη χώρα καταγωγής ή προηγούμενης διαμονής του, ιδίως γιατί κινδυνεύουν με θανατική ποινή ή εκτέλεση, με βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή κινδυνεύει η ζωή ή η ακεραιότητά τους λόγω διεθνούς ή εμφύλιας σύρραξης.

       Όχι Όχι

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός άρθρο 4, 21, 22, 24, 25 604 2013

       Περιγραφή Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (αναδιατύπωση).

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32013R0604

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 14, 15 603 2013

       Περιγραφή Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 603/2013 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0603

      • 1 Παραίτηση αιτούντα παροχής διεθνούς προστασίας από την αίτησή του- Μη εμφάνιση στην προγραμματισμένη συνέντευξη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση που ο αιτών με υπόθεση "Δουβλίνου" λόγω Eurodac δεν εμφανιστεί κατά την ημερομηνία της προγραμματισμένης συνέντευξης, τούτο αυτοδίκαια συνεπάγεται την παραίτηση από την αίτησή του.

       Σημειώσεις Συνέντευξη: Στάδιο της εξέτασης αίτησης για παροχή διεθνούς προστασίας κατά την οποία ο αιτών δίνει συνέντευξη σε κατάλληλα εκπαιδευμένο και καταρτισμένο υπάλληλο της Υπηρεσίας Ασύλου. Η συνέντευξη διεξάγεται σε προκαθορισμένη ημερομηνία που ορίζεται από την Υπηρεσία Ασύλου

       Όχι Όχι


      • 2 Ενημέρωση της Εθνικής Μονάδας Δουβλίνου


       Περιγραφή Στην περίπτωση που αιτών διεθνή προστασία του οποίου η υπόθεση εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού Δουβλίνου παραιτηθεί από την αίτησή του, ο χειριστής πρέπει να ενημερώσει χωρίς καθυστέρηση την Εθνική Μονάδα Δουβλίνου. Η Εθνική Μονάδα Δουβλίνου είχε αποστείλει αίτημα αναδοχής ή εκ νέου ανάληψης ευθύνης στο αρμόδιο κατά την κρίση του κράτος -μέλος που έχει την ευθύνη να εξετάσει την αίτηση για παροχή διεθνούς προστασίας του αιτούντα.

       Σημειώσεις Χειριστής: Κατάλληλα εκπαιδευμένος υπάλληλος της Υπηρεσίας Ασύλου με κύρια αρμοδιότητα την εξέτασης αίτησης για παροχή διεθνούς προστασίας.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση πράξης διακοπής λόγω σιωπηρής ανάκλησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος χειριστής προβαίνει σε έκδοση πράξης διακοπής λόγο σιωπηρής ανάκλησης της αίτησης περί παροχής διεθνούς προστασίας.

       Όχι Όχι


      • 4 Ενημέρωση της Εθνικής Μονάδας Δουβλίνου για την έκδοσης της πράξης διακοπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος χειριστής ενημερώνει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την Εθνική Μονάδα Δουβλίνου ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της έκδοσης πράξης διακοπής προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.