Παραλαβή από τα πλοία, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων υγρών καυσίμων SLOPS που παράγονται από την κίνηση των πλοίων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηef14900c-8ece-4b0a-932c-04185bc0e4c8 149008

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 έως 5 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις τελωνειακές διατυπώσεις που απαιτούνται για τη διαχείριση των εργασιών που προσδιορίζονται στον τίτλο και απευθύνεται σε επιχειρήσεις που εκτελούν τις εν λόγω εργασίες για όλα τα είδη πλοίων ανεξαρτήτως σημαίας και όλους τους λιμένες της χώρας όπου αυτά καταπλέουν και στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες υποδοχής SLOPS και Α.Λ.Ε.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.)


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία δεν αφορά στη συλλογή πετρελαιοειδών αποβλήτων στο πλαίσιο απορρύπανσης θαλασσών και ακτών.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Δήλωση παραλαβής αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων που παράγονται από την κίνηση και λειτουργία των πλοίων

Σημειώσεις

Η Δήλωση Παραλαβής υποβάλλεται τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την επικείμενη παραλαβή των αποβλήτων ή σε έκτακτες περιπτώσεις το συντομότερο δυνατό πριν από την έναρξη της παραλαβής και πάντα εντός του ωραρίου λειτουργίας του τελωνείου.

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Τελωνειακή διαδικασία συλλογής-παραλαβής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (Α.Λ.Ε.) που παράγονται από την κίνηση και λειτουργία των πλοίων

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Υπαγωγής Κατοχή έγκρισης υπαγωγής στη διαδικασία η οποία εκδίδεται από την Τελωνειακή Περιφέρεια που είναι χωρικά αρμόδια για την έδρα της εταιρείας η οποία πραγματοποιεί: α) τη συλλογή-παραλαβή και μεταφορά αποβλήτων ή β) την επεξεργασία αποβλήτων ή γ) τη συλλογή, παραλαβή, μεταφορά και επεξεργασία αποβλήτων.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Τήρηση Ειδικού Βιβλίου Αποθήκης, βάσει λογισμικού λογιστικών και εμπορικών καταχωρίσεων, για την τελωνειακή παρακολούθηση των αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (Α.Λ.Ε.)

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Ειδικά για τις εταιρείες επεξεργασίας αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (Α.Λ.Ε.), τήρηση κατάστασης παραληπτών των προϊόντων που προκύπτουν από την εν λόγω επεξεργασία.

       Όχι Όχι

      • 1 Απόδειξη Παραλαβής Αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (Α.Λ.Ε.) που παράγονται από την κίνηση και τη λειτουργία των πλοίων Έγγραφο

       Απόδειξη Παραλαβής Αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (Α.Λ.Ε.) που παράγονται από την κίνηση και τη λειτουργία των πλοίων

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-07/a1237 2019.pdf

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υποβάλλεται από την εταιρεία στο τελωνείο παραλαβής μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συλλογής των αποβλήτων

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 2 Έντυπα του Καν.1013/2006 για τη διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων Έγγραφο

       Έντυπα του Καν.1013/2006 για τη διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά στις περιπτώσεις εισαγωγής αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.) από τρίτες χώρες. Τα εν λόγω έντυπα επισυνάπτονται στην Απόδειξη Παραλαβής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές

       Όχι 4084

      • 3 Νομιμοποιητικά έγγραφα όπως άδειες/συμβάσεις για τη δραστηριότητα της συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.) που παράγονται από την κίνηση και τη λειτουργία των πλοίων Άδεια

       Νομιμοποιητικά έγγραφα όπως άδειες/συμβάσεις για τη δραστηριότητα της συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.) που παράγονται από την κίνηση και τη λειτουργία των πλοίων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά στις περιπτώσεις εισαγωγής αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.) από τρίτες χώρες. Τα εν λόγω νομιμοποιητικά έγγραφα επισυνάπτονται στην Απόδειξη Παραλαβής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές

       Όχι 4627

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής Α.1237 2019 2927 Β

       Περιγραφή Με την εν λόγω Απόφαση καθορίστηκε η τελωνειακή διαδικασία συλλογής-παραλαβής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) που παράγονται από την κίνηση και λειτουργία των πλοίων. Στο πεδίο εφαρμογής της συμπεριλήφθηκαν και οι εισαγωγές από τρίτες χώρες των SLOPS και ΑΛΕ, εφόσον μπορεί να αποδειχτεί από νομιμοποιητικά έγγραφα ότι τα εν λόγω απόβλητα παράγονται από την κίνηση και λειτουργία των πλοίων και η μεταφορά τους έγινε από κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες, ενώ εξαιρέθηκε η συλλογή πετρελαιοειδών αποβλήτων στο πλαίσιο απορρύπανσης θαλασσών και ακτών.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A98%CE%9E%CE%9B46%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%A7%CE%9F%CE%92

       ΑΔΑ Ω8ΞΛ46ΜΠ3Ζ-ΧΟΒ

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής ΔΕΦΚΦ Α 1026034 ΕΞ 2018 2018 572 Β

       Περιγραφή Αφορά στον καθορισμό των οργάνων και της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα προϊόντα των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 73, του ν.2960/2001, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ή διατίθενται προς πώληση ή χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης ή κινητήρων.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A0%CE%A5%CE%A446%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%A5%CE%928

       ΑΔΑ 6ΠΥΤ46ΜΠ3Ζ-ΥΒ8

      • Υπουργική Απόφαση ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017 2017 2744 Β

       Περιγραφή Αφορά στον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.)

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%97%CE%94146%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%99%CE%A6%CE%A4

       ΑΔΑ ΨΗΔ146ΜΠ3Ζ-ΙΦΤ

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017 2017 2745 Β

       Περιγραφή Αφορά στον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/97%CE%9F346%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%9D%CE%A91

       ΑΔΑ 97Ο346ΜΠ3Ζ-ΝΩ1

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ.62952/5384 2016 4326 Β

       Περιγραφή ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας & Ανάπτυξης, Υγείας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υποδομών & Μεταφορών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής σχετικά με την Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Ε.Α.) σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν.4342/2015.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160204326

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2447 2015

       Περιγραφή Εκτελεστικός Κανονισμός της Ε. Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Καν.952/2013

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2447&qid=1668498811015

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2446 2015

       Περιγραφή Κατ εξουσιοδότηση Κανονισμός της Ε. Επιτροπής σχετικά με τη συμπλήρωση του Καν.952/2013 όσον αφορά σε λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2446&qid=1668498688470

      • Εγκύκλιος 8136.16/01/16 2014

       Περιγραφή Μόνιμη εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων (Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε.) για την εφαρμογή των διατάξεων της ΚΥΑ 8111.1/41/2009 σχετικά με τα μέτρα και τους όρους για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%92%CE%9F%CE%A0-%CE%99%CE%955

       ΑΔΑ ΒΙΕΒΟΠ-ΙΕ5

      • Απόφαση ευρωπαϊκών οργάνων 2014/955/ΕΕ 2014

       Περιγραφή Τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ όσον αφορά τον κατάλογο των αποβλήτων σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2014&SUBDOM INIT=ALL ALL&DB TYPE OF ACT=decision&DTS SUBDOM=ALL ALL&typeOfActStatus=DECISION&DTS DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1668423267040&DTN=0955

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 952 2013

       Περιγραφή Θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0952&qid=1668498503115

      • Νόμος 4042 2012 24 Α

       Περιγραφή Νομική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100024

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 8111.1/41/09 2009 412 Β

       Περιγραφή ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας & Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων, Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής όσον αφορά τα μέτρα και τους όρους για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της αριθμ.2007/71/ΕΚ Οδηγίας και αντικατάσταση της αριθμ.3418/07/02 ΚΥΑ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090200412

      • Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/98/ΕΚ 2008

       Περιγραφή Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0098&SUBDOM INIT=ALL ALL&DTS DOM=ALL&typeOfActStatus=DIRECTIVE&type=advanced&DTS SUBDOM=ALL ALL&excConsLeg=true&qid=1668420713941&DB TYPE OF ACT=directive&DTA=2008&locale=el#

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2, 3, 10, 16 Η.Π.13588/725 2006 383 Β

       Περιγραφή ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Οικονομίας & Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων, Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μεταφορών & Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας όσον αφορά τα μέτρα, όρους και περιορισμούς για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200383

      • Προεδρικό Διάταγμα 82 2004 64 Α

       Περιγραφή Αφορά σε μέτρα, όρους και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.) και στην αντικατάσταση της αριθμ.98012/2001/1996 ΚΥΑ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100064

      • Νόμος 25 2859 2000 248 Α

       Περιγραφή Κύρωση Κώδικα Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100248

      • Απόφαση ευρωπαϊκών οργάνων 2000/532/ΕΚ 2000

       Περιγραφή Αφορά στην κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων κατ εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα επικίνδυνα απόβλητα

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2000&SUBDOM INIT=ALL ALL&DB TYPE OF ACT=decision&DTS SUBDOM=ALL ALL&typeOfActStatus=DECISION&DTS DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1668421775049&DTN=0532

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 23522 1986

       Περιγραφή Περί ανταλλαγής ελαιώδους υπολείμματος πετρελαϊκής βάσεως που προέρχεται από πετρελαιοειδή κατάλοιπα δεξαμενόπλοιων με πετρέλαιο εξωτερικής καύσεως μαζούτ και πετρέλαιο εσωτερικής καύσεως ντίζελ.


      • Νόμος 1269 1982 89 Α

       Περιγραφή Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης "περί προλήψεως της ρυπάνσεως της θαλάσσης από πλοία " του 1973 και του Πρωτοκόλλου του 1978 που αναφέρεται σ αυτή τη Σύμβαση - Σύμβαση MARPOL

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19820100089

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 93237 1979

       Περιγραφή Περί ανταλλαγής ελαιώδους υπολείμματος πετρελαϊκής βάσεως που προέρχεται από πετρελαιοειδή κατάλοιπα δεξαμενόπλοιων με πετρέλαιο εξωτερικής καύσεως μαζούτ και πετρέλαιο εσωτερικής καύσεως ντίζελ.


      • 1 Παραλαβή "Δήλωσης Παραλαβής"

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Τελωνειακή αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το τελωνείο παραλαβής παραλαμβάνει από την εταιρεία συλλογής-παραλαβής αποβλήτων το έντυπο "Δήλωση Παραλαβής"

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης: τελωνείο παραλαβής, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου λειτουργούν λιμενικές εγκαταστάσεις για τη συλλογή-παραλαβή αποβλήτων. Παραλαβή της Δήλωσης μέσω email ή fax.

       Όχι Όχι


      • 2 Ακύρωση της παραλαβής αποβλήτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Τελωνειακή αρχή


       Περιγραφή Ενημέρωση του τελωνείου παραλαβής σχετικά με την ακύρωση παραλαβής αποβλήτων και καταχώριση της ακύρωσης στο Ειδικό Βιβλίο

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης: τελωνείο παραλαβής, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου λειτουργούν λιμενικές εγκαταστάσεις για τη συλλογή-παραλαβή αποβλήτων.

       Ναι Ναι


      • 3 Καταχώριση της "Δήλωσης Παραλαβής" και ενημέρωση της εταιρείας συλλογής-παραλαβής αποβλήτων για τον αριθμό καταχώρισης της Δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Τελωνειακή αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Καταχώριση της "Δήλωσης Παραλαβής" σε Ειδικό Βιβλίο στο τελωνείο παραλαβής και ενημέρωση της εταιρείας συλλογής-παραλαβής και μεταφοράς αποβλήτων ως προς τον αριθμό καταχώρισης της Δήλωσης.

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης: τελωνείο παραλαβής, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου λειτουργούν λιμενικές εγκαταστάσεις για τη συλλογή-παραλαβή αποβλήτων. Αποστολή της υπογεγραμμένης και πρωτοκολλημένης Δήλωσης μέσω email ή fax.

       Ναι Όχι


      • 4 Παραλαβή της "Απόδειξης Παραλαβής"

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Τελωνειακή αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση της συλλογής-παραλαβής αποβλήτων, το τελωνείο παραλαβής παραλαμβάνει την "Απόδειξη Παραλαβής Αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (Α.Λ.Ε.) που παράγονται από την κίνηση των πλοίων". Στις περιπτώσεις εισαγωγής των εν λόγω αποβλήτων από τρίτες χώρες, στην Απόδειξη Παραλαβής επισυνάπτονται τα έντυπα του Καν.1013/2006 για τη διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων και τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα (άδειες/συμβάσεις) για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων που παράγονται από την κίνηση και τη λειτουργία των πλοίων.

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης: τελωνείο παραλαβής, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου λειτουργούν λιμενικές εγκαταστάσεις για τη συλλογή-παραλαβή αποβλήτων. Παραλαβή της Απόδειξης Παραλαβής μέσω email ή fax.

       Όχι Όχι


      • 5 Καταχώριση της Απόδειξης Παραλαβής και ενημέρωση του Τελωνείου Ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Τελωνειακή αρχή


       Περιγραφή Καταχώριση της Απόδειξης Παραλαβής Αποβλήτων σε Ειδικό Βιβλίο του τελωνείου παραλαβής και απόδοση του ίδιου αριθμού καταχώρισης με τη Δήλωση Παραλαβής (βήμα 2). Με την καταχώριση της Απόδειξης Παραλαβής, το τελωνείο παραλαβής ενημερώνει το τελωνείο ελέγχου για τις ποσότητες των αποβλήτων που έχουν παραληφθεί από τις εταιρείες συλλογής-παραλαβής αποβλήτων και τις εγκαταστάσεις στις οποίες θα μεταφερθούν.

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης: τελωνείο παραλαβής, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου λειτουργούν λιμενικές εγκαταστάσεις για τη συλλογή-παραλαβή αποβλήτων. Ενημέρωση του τελωνείου ελέγχου μέσω email ή fax.

       Όχι Όχι


      • 6 Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των συλλεγόμενων αποβλήτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Τελωνειακή αρχή


       Περιγραφή Η Απόδειξη Παραλαβής Αποβλήτων επέχει θέση διασάφησης για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των συλλεγόμενων αποβλήτων, τα οποία ταυτόχρονα τίθενται σε τελωνειακό καθεστώς εναποθήκευσης αποβλήτων.

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης: τελωνείο παραλαβής, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου λειτουργούν λιμενικές εγκαταστάσεις για τη συλλογή-παραλαβή αποβλήτων.

       Όχι Όχι


      • 7 Θεώρηση Ειδικού Βιβλίου Αποθήκης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Τελωνειακή αρχή


       Περιγραφή Θεώρηση από το τελωνείο ελέγχου του Ειδικού Βιβλίου Αποθήκης που τηρείται από τις εταιρείες συλλογής, παραλαβής και μεταφοράς αποβλήτων, τις εταιρείες επεξεργασίας αποβλήτων και τις εταιρείες συλλογής, παραλαβής, μεταφοράς και επεξεργασίας αποβλήτων.

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης: τελωνείο ελέγχου, το οποίο είναι εκείνο που ορίζεται από την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια στην έγκριση υπαγωγής στη διαδικασία και το οποίο είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της διαδικασίας καθώς και για την βεβαίωση και είσπραξη ή απαλλαγή των φορολογικών επιβαρύνσεων. Το Ειδικό Βιβλίο Αποθήκης αποθηκεύεται σε μορφή pdf σε ψηφιακό δίσκο (CD), ο οποίος φέρει αρίθμηση.

       Όχι Όχι


      • 8 Λήξη του τελωνειακού καθεστώτος εναποθήκευσης και βεβαίωση και είσπραξη φορολογικών επιβαρύνσεων ή απαλλαγή από αυτές

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Τελωνειακή αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αναλόγως του προορισμού που λαμβάνουν τα προϊόντα που προκύπτουν μετά την επεξεργασία των αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.), το τελωνειακό καθεστώς εναποθήκευσης λήγει και βεβαιώνονται και εισπράττονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις ή χορηγείται απαλλαγή από αυτές.

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης: τελωνείο ελέγχου, το οποίο είναι εκείνο που ορίζεται από την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια στην έγκριση υπαγωγής στη διαδικασία και το οποίο είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της διαδικασίας καθώς και για την βεβαίωση και είσπραξη ή απαλλαγή των φορολογικών επιβαρύνσεων.

       Όχι Όχι


      • 9 Βεβαίωση και είσπραξη φορολογικών επιβαρύνσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Τελωνειακή αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Βεβαίωση και είσπραξη φορολογικών επιβαρύνσεων των προϊόντων που προκύπτουν μετά την επεξεργασία των αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.) εφόσον αυτά: α) διατίθενται ή χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας ως καύσιμα κινητήρων ή θέρμανσης, συμπεριλαμβανομένης της ιδιοκατανάλωσης, β) διατίθενται στο εσωτερικό της χώρας για άλλες χρήσεις, γ) με εξαίρεση τα Α.Λ.Ε., παραδίδονται σε διυλιστήρια ως πρώτη ύλη.

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης: τελωνείο ελέγχου, το οποίο είναι εκείνο που ορίζεται από την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια στην έγκριση υπαγωγής στη διαδικασία και το οποίο είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της διαδικασίας καθώς και για την βεβαίωση και είσπραξη ή απαλλαγή των φορολογικών επιβαρύνσεων. Υπόχρεος για την υποβολή Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Δ.Ε.Φ.Κ.) και την καταβολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) είναι το πρόσωπο που δύναται να διενεργήσει τη φορολογητέα πράξη παράδοσης των προϊόντων.

       Ναι Ναι


      • 10 Απαλλαγή από την είσπραξη φορολογικών επιβαρύνσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Τελωνειακή αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Απαλλαγή των φορολογικών επιβαρύνσεων των προϊόντων που προκύπτουν μετά την επεξεργασία των αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.) εφόσον αυτά: α) αποσταλούν σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), β) εξαχθούν εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης: τελωνείο ελέγχου, το οποίο είναι εκείνο που ορίζεται από την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια στην έγκριση υπαγωγής στη διαδικασία και το οποίο είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της διαδικασίας καθώς και για την βεβαίωση και είσπραξη ή απαλλαγή των φορολογικών επιβαρύνσεων.

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.